Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Brak politycznej świadomości to koniec Państwa i Narodu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie wolno nam biernie się przyglądać agonii RP, naszej Ojczyzny. Zacznijmy się organizować. Podejmijmy trud odzyskania suwerenności.

 To, co pozytywnie odróżnia narodową politykę, narodowego polityka, nacjonalistę, od wszelkiej maści trybunów powołujących się na patriotyzm, a w Polsce także na patriotyzm występujący z nieodłącznym hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia o polityce, myślenia w kategoriach racjonalizmu i pragmatyzmu w interesie narodu i państwa. Umiejętność ta jest niezbędna, pozwala, bowiem na określenie wszystkich rzeczywistych sił politycznych działających na szkodę lub wbrew interesom narodu i jego państwa. Brak takiej umiejętności u polityka, a w dzisiejszych czasach eliminowanie nacjonalistów z przestrzeni publicznej przez szowinizm syjonistycznej poprawności politycznej, skutkuje korzystnie dla wszelkich wrogów narodu i państwa poprzez społeczną inercję polityczną i niemożność samoorganizacji narodu, często nie rozumiejącego zagrożeń dla własnego bytu i nie potrafiącego określić priorytetowych celów własnej polityki.

Mimo to, część społeczeństwa coraz śmielej i trafniej wyciąga wnioski z 30-letniej lekcji likwidacji przez rządzących materialnych i politycznych podstaw bytu narodu – czy ktoś tej likwidacji zaprzeczy? I choć lekcja to bardzo długa, trwa ponad ćwierć wieku, niestety, wnioski z niej nie są kompletne.

Cóż, bowiem z tego, że dostrzegamy, iż partie rządzące i opozycyjne realizują antynarodowe i antypaństwowe cele, gdy jeżeli w ich miejsce pojawiają się „nowe” przestępcze organizmy polityczne, odwołujące się do patriotyzmu, czasami do narodu i do wartości – wartości chrześcijańskich -, wszystkie po równo otrzymują błogosławieństwo Kościoła, tak jak PO i PiS. A Kościół w Polsce jest instytucją – i nie oszukujmy się, jest także podmiotem polityki – cieszącą się zaufaniem większości społeczeństwa. Najwyżsi dostojnicy kościelnej hierarchii przypominają, że katolik ma obowiązek uczestniczenia w życiu politycznym narodu poprzez udział w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, czy samorządowych. A przecież nasze 30-letnie doświadczenie winno wskazywać nam, że udział w tych wyborach jest udzielaniem aprobaty i legitymizacją zbrodniczych, przestępczych rządów w imieniu syjonistycznej światowej finansjery, tej samej, która stała na naszej drodze do niepodległości i restytucji RP w 1918r.

11.11.1918r., jeszcze przed przyjazdem polskiej delegacji Komitetu Narodowego Polski (KNP) do Francji, przedstawiciela polskiej delegacji KNP w Paryżu, hr. K.Orłowskiego odwiedził Żyd francuski, finansista, Maurycy Rothischild i zakomunikował:

Jeżeli na Kongresie, oficjalnym przedstawicielem RP będzie ten były od miasta Warszawy, członek Dumy Państwowej Rosyjskiej, który zyskał wszechświatowy rozgłos jako zajadły antysemita (chodzi o R.Dmowskiego – ALS), to cały Izrael (…) zastąpi drogę ku wszystkim jej celom (…). Wy nas znajdziecie na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska Pruskiego i Cieszyńskiego, na drodze do Lwowa, na drodze wszelkich waszych projektów finansowych.”

Judeopolonia” – s.80, dr A.L.Szcześniak.

Polsce, która powstała po I w.św. w wyniku ustaleń tzw. dużego i małego traktatu wersalskiego, narzucono system demokratyczny, który musiał uwzględniać interesy polityczne mniejszości żydowskiej (narzucono RP także obowiązek finansowania żydowskiej oświaty i kultury). Liczono, że w ten sposób Polacy (obywatele trzech zaborów) nie będą w stanie stworzyć jednolitego organizmu państwowego. Żydowsko-masońskie plany spełzły jednak na niczym. Państwo zaczęło się umacniać politycznie i rozwijać gospodarczo. W 1922r. odsunięto od władzy byłego agenta austrowęgierskiego, później niemieckiego, inicjatora (w 1919/20) zorganizowania masonerii w Polsce, destruktora polskiej polityki, J.Piłsudskiego. Niestety, w 1926r. anglosaska masoneria, widząc postępy polskiej polityki, mimo narzucenia Polsce żydowskiej demokracji, doprowadziła do zamachu majowego i obalenia rządów ludo-narodowych. Piłsudski powrócił do władzy. I po 1926r. powstało w Polsce ok. 70 szkół rabinackich, w których kształciła się młodzież żydo-bolszewii z ZSRR.

Ta sama anglosaska finansjera i masoneria w 1980/90r. doprowadziła do demontażu państwa i rozgrabienia naszego majątku.

Warto zwrócić jednak uwagę na przytoczoną wypowiedź Żyda, M.Rothschilda, która zawiera kwintesencję żydowskiej, syjonistycznej polityki względem Polski.

Jeśli przypomnimy sobie delegację Żydów, Mazowieckiego, Geremka, Michnika, Kuronia, do sekretarza Gorbaczowa w 1989r. i ich prośbę o wycofanie się Gorbaczowa z propozycji zwrotu Polsce ziem wschodnich, jeśli przypomnimy sobie także cel, zarejestrowanego kilka lat temu przez sądy żydo-systemu RP, Ruchu Autonomii Śląska – oderwania Śląska od Polski, to winniśmy wyciągnąć wniosek, że ta żydowska, syjonistyczna polityka względem polski wykazuje stałość i niezmienność celówI dzisiaj jest szczególnie bliska ostatecznego zwycięstwa.

 

2.04.2013r. przypada rocznica śmierci JPII. Z tej okazji Nasz Dziennik przypomniał jego wypowiedź z pierwszej wizyty w Polsce w 1979r.:

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię ’Polska’, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. (…).

Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili.

Proszę was o to (…) przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskimna Skałce. (…).”

za: http://www.naszdziennik.pl/wp/28475,nie-podcinajmy-korzeni.html

Czyż nie jest zaskakujące, że JPII apelował o zachowanie dziedzictwa duchowego, ale przez pryzmat wiary, dziedzictwa jedynie duchowego, a nie także materialnego narodu? A przecież dziedzictwo duchowe zniknie, jeśli nie będzie posiadało podłoża materialnego.

JPII nawoływał do zachowania wiary wbrew wszelkim przeciwnościom, do zachowania ufności – ufności względem Boga ma się rozumieć. Tylko, że rolę pośrednika między nami a Bogiem pełni z urzędu KK i jego hierarchia, która wskazuje nam, owieczkom, jakże często całkowicie ślepym politycznie, jako jedynie słuszne, cele syjonistycznego globalizmu, europejską integrację, na bazie żydowskiego kapitalizmu i pod władzą judeomasonerii, budowaną na zgliszczach narodowych państw.

JPII odwoływał się do pamięci o św.Stanisławie, który legł pod królewskim mieczem. Czy dobrze wykształcony JPII i niewątpliwie człowiek inteligentny nie wiedział, że ów Stanisław był zdrajcą Polski i króla, że układał się z Niemcami przeciw polskiemu królowi?

Polski Kościół już w 1976r. udzielił schronienia żydowskim, syjonistycznym agentom (głodujący KOR-owcy w kościele św.Marcina w Warszawie), którzy uruchomili cały proces demontażu Państwa Polskiego – wówczas PRL.

Polski Kościół i jego hierarchia stanowili pas transmisyjny między syjonistycznym żydostwem anglosaskim z USA, a ich agenturą w Polsce działającą jako „Solidarność” (przekazywanie papieru, maszyn drukarskich, pieniędzy itp.), poparli ustalenia „okrągłego stołu”, którego byli uczestnikami i pobłogosławili powstałą w jego wyniku „RP z gwiazdą Dawida w tle”.

Polski Kościół wysyłając swoich kapelanów do polskich żołnierzy biorących udział w zbrodniczych misjach USA i NATO, błogosławił tym samym politykę syjonistycznego Zachodu, błogosławił także europejską integrację.

Wspólnotę interesów z polskim narodem Kościół w Polsce realizuje poprzez Konkordat, w którym zapisane są podatkowe powinności polskich owieczek na rzecz utrzymania hierarchii i całego KK, żeby mógł nam wskazywać drogę do zbawienia.

 

R.Dmowski uważał Kościół polski za pozbawiony jakichkolwiek zasług dla narodu i państwa na przestrzeni całych dziejów KK w Polsce – pogląd ten znajduje dobitne potwierdzenie w historii Polski. Przywódca OWP uznawał także Kościół powszechny z jego nakazem miłosierdzia za szkodliwe osłabianie sił narodu w bezwzględnej walce o przetrwanie – ta destrukcyjna rola KK winna być dzisiaj szczególnie dobrze widoczna.

 

Polski naród, polskie społeczeństwo nie posiada dzisiaj swojej reprezentacji politycznej, nie jest politycznie zorganizowane, nie posiada także własnych narodowych polskich mediów, a więc społeczna komunikacja narodu jest maksymalnie utrudniona, a istniejące żydo-media degenerują i manipulują społeczną świadomością. Polski naród, polskie społeczeństwo nie jest już właścicielem swojego, przez siebie wypracowanego majątku narodowego – został rozgrabiony lub zniszczony, jest prawnie ubezwłasnowolnione przez okupacyjne władze, nie ochrania go państwowe prawo, które służy utrzymaniu okupacyjnej władzy i niszczeniu narodu i demontażowi państwa.

Kościół polski, który wielu mógł się wydawać jakąś nadzieją – nadzieją w potrzebie politycznej restytucji RP, jest także wrogiem narodu i jego państwa, realizującym cele polityki Watykanu zdobywania nowej podatkowej trzody.

 

Nie wolno nam biernie się przyglądać agonii RP, naszej Ojczyzny.

Zacznijmy się organizować.

Podejmijmy trud odzyskania suwerenności.

Zlikwidujmy żydowski kapitalizm i cały żydo-system władzy w interesie światowej syjonistycznej finansjery.

Polska potrzebuje polskich narodowych rządów.

 

Dariusz Kosiur

 

 

 

Jak się organizować, czytaj:

                                       OBWIESZCZENIE:

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/03/16/obwieszczenie-my-narod-polski/

 

za:http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/04/06/brak-politycznej-swiadomosci-to-koniec-panstwa-i-narodu/

KOMENTARZE

 • Sala BHP Gdańsk
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zoIqZWLC128
 • KSIĘGOWOŚĆ ...
  Najpierw ci, którzy chcą "ratować naród" niech podejmą trud zrozumienia księgowości, a w szczególności niech się nauczą odróżniać działalność POŚREDNICZĄCĄ banków od KREACJI PIENIĄDZA ...
 • @stanislav 00:29:13
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N6g2afUbBZk
 • My, Naród Polski
  http://www.youtube.com/watch?v=8yCaLoK_xRo
 • @Ultima Thule 00:30:23
  Czy ja śnię? Zaczynasz mówić ludzkim głosem!
 • ------------ do przeanalizowania
  http://www.youtube.com/watch?v=wK0cQxK8S_A
 • ----------PRZEGRAMY !! MUSIMY PRZEGRAĆ !!!!
  ----KOŃ TROJAŃSKI -zespawani z BÓG/ HONOR /OJCZYZNA -odwołujemy się najpierw do ludzi kościoła-którzy mają INNE CELE ! aniżeli Polacy - w tym miejscu następuje PRZEKIEROWANIE polskich interesów na JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIE !!!!
 • @stanislav 00:36:00
  Stanislav

  Zbieramy się na http://www.ligapolit.pl Jest to miejsce o tyle bezpieczne, że nie zarejestruje się tam nikt, aby jawnie głosić swoje talmudyczne poglądy. Policzymy się i dostrzeżemy naszą siłę. Oczekuję Was w formie zorganizowanej.

  Pozdrawiam
 • @nikander 08:30:23
  no więc żeby wszystko było jasne:

  - gdy A daje do banku 100 jako swój depozyt
  - B zaciąga kredyt (który bank wypłaca pieniędzmi z depozytu A)

  To tutaj nie ma ŻADNEJ KREACJI PIENIĄDZA ...

  Czy zgadzasz się ze mną ?
 • @Ultima Thule 10:10:54
  O który bank pytasz? czy o jakiś tam bank, czy o bank będący dealerem rynku pieniężnego. Ale może nie wprowadzajmy na tej notce tematów pobocznych. Zapraszam na moją notkę.
 • @ninanonimowa 08:54:42
  Nie tym razem.
 • @nikander 10:25:20
  Polityczna świadomość w ligapolit.pl, bez zygoty demokracji, wróży następne Pyrrusowe zwycięstwo.
 • @goodness 11:18:27
  Jedynym atutem ligapolit.pl jest cierpliwość. Jeśli jest to czekanie na Godota to może być różnie.
 • @Nikander & Ultima
  Znowu będziecie pieprzyć o waszych wizjach pieniądza?
  To i nudne i trollowanie.
 • tanio można nabyć
  płytę,na której lektor o wspaniałym głosie,równie wspaniale przez 24 godziny woła O! Narodzie!,O! Narodzie!.......Efekt ponoć murowany
 • @nikander 09:55:24
  Wkrótce dołączymy i to z konkretami.

  Też pozdrawiam
 • -----Autor ! ze wstydem przyznaję , dopiero przeczytałam całość !!!
  ----TAK !! w rdzeń Narodu polskiego WŻARŁ się ZDRADZIECKI Watykan --bez uzmysłowienia sobie , że WROGIEM Polski był/ jest KOŚCIÓŁ !!!! nie osiągnie się NICZEGO !!!

  -Polacy !!! WSZYSTKIE ! TRAGEDIE NARODOWE !! WSZYSTKIE !!! były sterowane przede wszystkim przez kościół !!
  -ktoś powie ! a ten ! ksiądz jest fajny i Patriota -

  ---TO ZA MAŁO !!! co ?? taka księżyna może ?? politycznie NIC ! chociaż ??? można nim sterować - może DONOSIĆ !!! jest przecież -POZA WSZELKIMI PODEJRZENIAMI !

  -----------------------pamiętajcie !! o przysłowiu !!------------------------
  --------------Polak przed szkodą i po szkodzie GŁUPI !! ----------------------
  --------tu ksiądz ------------------------------------------ i tu -------------
  --------------------------a Polak nadal NIE ROZUMIE !!!!!!!!-------------------
 • a propo
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/03/16/obwieszczenie-my-narod-polski/

  NIE!
  Wszelkie stałe rady są możliwe do zinfiltrowania/wymordowania.

  TYLKO
  Świadomy Suweren głosujący co miesiąc wraz z całym swoim miastem na głównym placu, poprzez podniesienie karty do głosowania lub przejście na prawo lub na lewo.

  www.demokracjabezposrednia.pl
  www.db.org.pl
 • @ninanonimowa 12:47:11
  Trzeba być Żydem. żeby takie bzdury pisać.Wiem ,że Żydzi i socjaliści uważają kościół za największego wroga.Tu mają racje.Ale my Polacy nie damy odebrać sobie wiary,nie udało się sowietom nie uda się tobie.
 • @Ultima Thule 10:10:54
  Dziwię się Panu,że chce Pan rozmawiać "ze ślepym o kolorach"

  Pozdrawiam
 • @Marek Lipski 15:08:09
  Jak to milczą proszę wejść na stronę
  http://nowaprawica.org.pl/
  i zobaczy Pan konkretny program dla Polski


  Pozdrawiam
 • ---------- a kto tu mówi o wierze ???????????
  -------- a wierz sobie / liber......../ w co chcesz !! TWOJE PRAWO !!!
  -TYLKO NIE MIESZAJ PAŃSTWA !!!!! kraju z nad Wisły -z innym państwem !!--- ZA TO !!! powinna być ---WRESZCIE !! KULA w ŁEB !!!!!
 • @ninanonimowa 15:28:42
  -TYLKO NIE MIESZAJ PAŃSTWA !!!!! kraju z nad Wisły -z innym państwem !!--- ZA TO !!! powinna być ---WRESZCIE !! KULA w ŁEB !!!!!


  DLACZEGO NIE PISZESZ TEGO DO KOLABORANTÓW ,KTÓRZY KOLABOROWALI Z OKUPANTEM SOWIECKIM

  -- ZA TO !!! powinna być ---WRESZCIE !! KULA w ŁEB !!!!!
 • Na ten brak powszechnej świadomości, a raczej...
  jej poważne zniekształcenie, pracują całe sztaby ludzi ulokowanych zarówno w władzach jak i szeroko rozumiaje kulturze. To własnie poprzez kulturę, sztuke trafia się w perfidny sposób do świdomości Polaków osiągając okupacyjny cel. Przykładem tego niech będą te wszystkie antypolskie kabarety, ale także i np "sztuki" teatralne. Przykładami takich antypolskich "dzieł" teatralnych niech będą chociażby tylko ostatnie w tatrze bielskim "Miłośc w Kenigshutte" Ingemara Vilqusta (czyli Jarosława Świerszcza) czy chorzowskim teatrze Rozrywki "dzieło" "Ciemnogród", gdzie polskie wartości narodowe przedstawiane sa własnie jako ten ciemnogród...
  Jest to bardzo groźne, bo oddziaływanie poprzez sztutkę "wchłania" się bardzo głęboko w świadomośc szczególnie młodych ludzi.
 • @nikander 11:30:25
  Kto czeka na coś, co się zdarzyć musi nawet z cierpliwością ligapolit.pl, doczeka się nie piękna i szczęścia, tylko czegoś, co zakończy jego czekanie to może być różnie.
 • @liberalkonserwatywny 14:57:24
  Ty jesteś Polakiem... naprawdę??? i katolikiem ... naprawdę?
  Czy może dyżurnym owczarkiem zaganiającym do już chyba ostatniej znaczącej "klatki stadnego myślenia" czyli bądź posłuszny Kościołowi Katolickiemu (który co innego głosi, a co innego robi) w myśl zasady: "nadstaw drugi policzek, wszystko co masz rozdaj, lub nie upominaj jak Ci zabiorą lub okradną", czyli idź jak owca lub baran sam do rzeźni. Rzeczywiście "mondrość"... iście lichwiarska...
 • @Marek Lipski 16:07:40
  Niestety nie mam czasu odpowiedzieć,ale na pewno później po 21 odpowiem
 • @liberalkonserwatywny 14:57:24
  http://www.youtube.com/watch?v=ZXpjKoWkyFg
 • @stanislav 17:00:54
  http://www.youtube.com/watch?v=oMdMG8VkIdo
 • @stanislav 17:06:15
  http://www.youtube.com/watch?v=mvlEzFOlC4Y
 • @stanislav 17:08:28
  http://www.youtube.com/watch?v=brDORnFVsno
 • @stanislav 00:29:13
  Rzucałem i rzucam do wszystkich hasło
  - razem opracujmy 2 LISTY:

  A. WROGÓW WIĘKSZOŚĆI NARODU – Sam zacząłem
  to robić i na niej UMIEŚCIŁEM JUŻ PONAD 500 NAZWISK
  W TYM WSZYSTKICH KOMUNISTYCZNYCH
  I OPORTUNISTYCZNYCH PARLAMENTARZYSTÓW
  - którzy winni jak najszybciej być pozbawieni bycia
  parlamentarzystami, jeśli są jego wrogami i go bez przerwy
  oszukują! Oczywiście wszystko winno być zweryfikowane,
  ale potem przy wyborach można byłoby bardzo przydatne!

  B. GODNYCH ZAUFANIA WIĘKSZOŚCI NARODU !
  - Po dokładnym sprawdzeniu ich moglibyśmy z nich
  typować prawdziwych reprezentantów narodu. Do tego
  potrzeba masę ludzi, bo trzeba byłoby to zrobić w całym kraju.
  Z tych tu wybranych (musieliby się też na to zgodzić!)
  wytypować do władz regionalnych, centralnych
  – powstałoby by ugrupowanie, które mogłoby wejść
  do parlamentu, zmieniać prawo i skompromitowanych
  urzędników itd. itd.

  Tak jak nie ukarano największego zbrodniarza
  komunistycznego Jaruzelskiego i jego najbliższej bandy
  oraz wszystkich Bolków, tak i dziś nikomu włos z głowy
  nie spadnie za pałowanie, bicie kopanie itp uczestników
  marszy przez policjantów, a zwiększy się liczba
  "samobójców", uwięzionych, represjonowanych
  i po każdych zatrzymaniach po marszach ilość BOLKÓW !

  Dlatego mówię: ZACZNIJMY ROBIĆ TE 2 LISTY, TO ZADRŻĄ IM ZE STACHU ICH TYLNE CZĘŚCI CIAŁA, bo zmieniając parlament moglibyśmy zacząć zmieniać, Bulów i Rudych, prawo, prokuratorów, sędziów i działać dla dobra większości narodów, a nie tych, którzy nas oszukiwali i okradali i żyją naszym kosztem!

  Życzę Wam rozsądku i odwagi, bo jak nie, to będzie coraz gorzej !

  Porównajmy to z tym, co pisałem o „WROGACH WIĘKSZOŚCI OBYWATELI” na podstawie głosowań posłów i senatorów w sprawie tego przywileju do ignorowania obywateli. Przecież właściwie wszystko (wojsko, policja, sądy, prokuratury) było przecież w ich skrwawionych rękach, lecz został jeden problem: „jak narodu hordę chwycić jeszcze mocniej za mordę”, czyli jak jego sprawy olewać, bimbać na jego prośby, skargi, petycje i delektować się życiem.

  Więc czerwoni SLD, PSL zaproponowali w 1996 roku projekt ustawy o prawach i obowiązkach posłów i senatorów, która im pozwala w ogóle nie reagować na pisma obywateli! Radzę więc przypomnieć sobie wszystkim, by zrozumieć dobrze „nasze” władze od bubków w gminie, powiecie do ”Bula” w Warszawie (szczególnie wykazy nazwisk) :

  - Refleksje drhumora: Można gówno nazwać miodem i tak będzie jechać smrodem !
  - 1oo% wierzę w współpracę „BOLKA” i prawidłową działalność Maciarewicza !!!
  - POSŁOWIE, SENATORZY SĄ JAK GOŁĘBIE, na ziemi nas się trzymają, a jak w górę wzlecą to na nas srają !
  - c.d. LISTY NAZWISK WROGÓW OBYWATELI W RP !!! POLACY! Bracia i siostry OBUDŹCIE SIĘ !!!
  Podsumujmy to razem:
  Było: posłów 465 + senatorów 100 = 565
  Za głosowało: „ 305 + „ 50 = 355
  Przeciw tylko: „ 29 + „ 19 = 48

  Cwaniaków co się
  Wstrzymali było „ 25 + „ 9 = 34
  I jeszcze cwańczych co
  nie głosowali „ 106 + „ 22 = 128

  Wnioski logiczne i proste: tych 355 to oszuści i mordercy naszych praw!
  A jak się dokładnie zastanowimy, to musimy bardzo negatywnie ocenić wyrachowanych oszustów i tchórzy, do których zaliczam wstrzymujących się i nie głosujących, bo ich obowiązkiem było wziąć udział w tak ważnym głosowaniu i głosować zgodnie z naszą wolą, bo nikt z nas nie podcinałby gałęzi na której siedzi!

  Zatem na szczególne potępienie zasługuje Mazowiecki (katolik – miłość bliźniego) jako przewodniczący UW, który nie tyko, że nie zarządził obecności na posiedzeniu i w ramach dyscypliny partyjnej głosowania przeciw, to jeszcze sam nie glosował, ale kto zna jego życiorys, to wie, że nic dobrego nie można było się po nim spodziewać (przecież już za komuny był posłem na sejm i głosował też za wejściem wojsk UW do Czechosłowacji)! Proszę też przeanalizować głosowanie „Borsuka”, „Bula”, Frasyniuka, Rulewskiego itd

  Tylko tych 48 czuło się zobowiązanych względem nas obywateli!
  Wniosek:
  Wszyscy PO-wcy, PiS-owcy, katolicy (np. Szeremietiew!) powinni wystąpić z wnioskiem o korektę tej ustawy, ale po co, jeśli im z nią było i jest dobrze!
  Niestety dla nich ważne były i są stołki, a nie problemy narodu!

  Franciszek Krzysiak - dysydent za komuny i dziś!
 • @ninanonimowa 08:54:42
  Kościół będzie się interesował tylko swoimi sprawami, co udowodnił przy pomocy Bolka, Mazowieckiego i tych duchownych, i tolerowaniem przestępstw szczególnie molestowaniem dzieci, co pertraktowali z komunistami, a nie o gólnym bytem narodu
 • @jazgdyni 11:38:35
  Tu masz rację, ale tchórzem byłeś i jesteś (zresztą dlatego nie chciałeś się ze mną spotkać i BZDURY O MNIE PISAŁEŚ) odwarz się na ten temat pisać:


  Rzucałem i rzucam do wszystkich hasło
  - razem opracujmy 2 LISTY:

  A. WROGÓW WIĘKSZOŚĆI NARODU – Sam zacząłem
  to robić i na niej UMIEŚCIŁEM JUŻ PONAD 500 NAZWISK
  W TYM WSZYSTKICH KOMUNISTYCZNYCH
  I OPORTUNISTYCZNYCH PARLAMENTARZYSTÓW
  - którzy winni jak najszybciej być pozbawieni bycia
  parlamentarzystami, jeśli są jego wrogami i go bez przerwy
  oszukują! Oczywiście wszystko winno być zweryfikowane,
  ale potem przy wyborach można byłoby bardzo przydatne!

  B. GODNYCH ZAUFANIA WIĘKSZOŚCI NARODU !
  - Po dokładnym sprawdzeniu ich moglibyśmy z nich
  typować prawdziwych reprezentantów narodu. Do tego
  potrzeba masę ludzi, bo trzeba byłoby to zrobić w całym kraju.
  Z tych tu wybranych (musieliby się też na to zgodzić!)
  wytypować do władz regionalnych, centralnych
  – powstałoby by ugrupowanie, które mogłoby wejść
  do parlamentu, zmieniać prawo i skompromitowanych
  urzędników itd. itd.

  Tak jak nie ukarano największego zbrodniarza
  komunistycznego Jaruzelskiego i jego najbliższej bandy
  oraz wszystkich Bolków, tak i dziś nikomu włos z głowy
  nie spadnie za pałowanie, bicie kopanie itp uczestników
  marszy przez policjantów, a zwiększy się liczba
  "samobójców", uwięzionych, represjonowanych
  i po każdych zatrzymaniach po marszach ilość BOLKÓW !

  Dlatego mówię: ZACZNIJMY ROBIĆ TE 2 LISTY, TO ZADRŻĄ IM ZE STACHU ICH TYLNE CZĘŚCI CIAŁA, bo zmieniając parlament moglibyśmy zacząć zmieniać, Bulów i Rudych, prawo, prokuratorów, sędziów i działać dla dobra większości narodów, a nie tych, którzy nas oszukiwali i okradali i żyją naszym kosztem!

  Życzę Wam rozsądku i odwagi, bo jak nie, to będzie coraz gorzej !

  Porównajmy to z tym, co pisałem o „WROGACH WIĘKSZOŚCI OBYWATELI” na podstawie głosowań posłów i senatorów w sprawie tego przywileju do ignorowania obywateli. Przecież właściwie wszystko (wojsko, policja, sądy, prokuratury) było przecież w ich skrwawionych rękach, lecz został jeden problem: „jak narodu hordę chwycić jeszcze mocniej za mordę”, czyli jak jego sprawy olewać, bimbać na jego prośby, skargi, petycje i delektować się życiem.

  Więc czerwoni SLD, PSL zaproponowali w 1996 roku projekt ustawy o prawach i obowiązkach posłów i senatorów, która im pozwala w ogóle nie reagować na pisma obywateli! Radzę więc przypomnieć sobie wszystkim, by zrozumieć dobrze „nasze” władze od bubków w gminie, powiecie do ”Bula” w Warszawie (szczególnie wykazy nazwisk) :

  - Refleksje drhumora: Można gówno nazwać miodem i tak będzie jechać smrodem !
  - 1oo% wierzę w współpracę „BOLKA” i prawidłową działalność Maciarewicza !!!
  - POSŁOWIE, SENATORZY SĄ JAK GOŁĘBIE, na ziemi nas się trzymają, a jak w górę wzlecą to na nas srają !
  - c.d. LISTY NAZWISK WROGÓW OBYWATELI W RP !!! POLACY! Bracia i siostry OBUDŹCIE SIĘ !!!
  Podsumujmy to razem:
  Było: posłów 465 + senatorów 100 = 565
  Za głosowało: „ 305 + „ 50 = 355
  Przeciw tylko: „ 29 + „ 19 = 48

  Cwaniaków co się
  Wstrzymali było „ 25 + „ 9 = 34
  I jeszcze cwańczych co
  nie głosowali „ 106 + „ 22 = 128

  Wnioski logiczne i proste: tych 355 to oszuści i mordercy naszych praw!
  A jak się dokładnie zastanowimy, to musimy bardzo negatywnie ocenić wyrachowanych oszustów i tchórzy, do których zaliczam wstrzymujących się i nie głosujących, bo ich obowiązkiem było wziąć udział w tak ważnym głosowaniu i głosować zgodnie z naszą wolą, bo nikt z nas nie podcinałby gałęzi na której siedzi!

  Zatem na szczególne potępienie zasługuje Mazowiecki (katolik – miłość bliźniego) jako przewodniczący UW, który nie tyko, że nie zarządził obecności na posiedzeniu i w ramach dyscypliny partyjnej głosowania przeciw, to jeszcze sam nie glosował, ale kto zna jego życiorys, to wie, że nic dobrego nie można było się po nim spodziewać (przecież już za komuny był posłem na sejm i głosował też za wejściem wojsk UW do Czechosłowacji)! Proszę też przeanalizować głosowanie „Borsuka”, „Bula”, Frasyniuka, Rulewskiego itd

  Tylko tych 48 czuło się zobowiązanych względem nas obywateli!
  Wniosek:
  Wszyscy PO-wcy, PiS-owcy, katolicy (np. Szeremietiew!) powinni wystąpić z wnioskiem o korektę tej ustawy, ale po co, jeśli im z nią było i jest dobrze!
  Niestety dla nich ważne były i są stołki, a nie problemy narodu!

  Franciszek Krzysiak - dysydent za komuny i dziś!
 • @LosHelios 13:06:58
  Postudiuj lepiej to, co ja od lat piszę!
 • @ninanonimowa 12:47:11
  Człowieku, nie siej zamętu, i nie mieszaj do tego kościoła, aczkolwiek i tam się wdarła "piąta kolumna". Twoja taktyka już się przejadła.
 • @liberalkonserwatywny 15:48:42
  Popieram, bo ninanonimowa wciąż truje, aby odwaracać uwagę od tego, co najważniejsze - chyba jej za to jakieś srebrniki dają!
 • @stanislav 17:06:15
  Jedyną Partią protestującej pod sejmem przeciw podpisaniu traktatu lizbońskiego było UPR dziś KPN.
 • ----------- SREBRNIKI leżę już na nich - wszystkie mają różki
  ---a ileż !!!! to można popełniać BŁĘDÓW !!! ILEŻ TO WIEKÓW MOŻNA DAWAĆ SIĘ wyżynać !!! walczyć wciąż o to samo !!! gdzie jest taki 2 durny Naród !! którego głowa/ mózg w OBCYCH RĘKACH spoczywa !!
  -------- i co ??? żadnego zastanowienia ?? co to za NARÓD !!! który pieniądze z likwidowanych szkół na remonty kościołów przeznacza !! co to za Naród ! który widzi przedstawicieli KK pod rekę z żydami i NIE REAGUJE !! WRESZCIE pokażcie mi taki 2 kraj w Europie , który tyle razy tracił niepodległość !! i NIE SZUKA PRZYCZYN w SOBIE !!!! i u siebie !! tylko jak durna owca daje zamienić się w niewolnika --i wierzy !! że już został wybranym ------------obrzezajmy się wszyscy !!!! po co czekać ?? JUDEOPOLONIA jest FAKTEM - JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWO też !! --tYLKO DO WAS JESZCZE TO NIE DOTARŁO !!

  --Polacy nie są już POTRZEBNI !! potrzebni są katolicy w JUDEOPOLONII
 • @stanislav 17:11:31
  pan Ziemiński powiedział co powiedział ale właściwie to nic nie powiedział oprócz tego, że zganił jedyne polskie media i potraktował je jako antypolskie nie mówiąc dlaczego tak uważa. Obawiam się, czy to nie kolejne przegrupowanie "politycznych elit", którym pali sie grunt pod nogami.
 • @Marek Lipski 16:07:40
  My to widzimy tak ,nie zasiłki, tylko nie okradanie Polaków.

  Od 1989r do 1994r w Polsce ludzie sami sobie utworzyli 6 mln. miejsc pracy

  Polska się rozwijała 18 % rocznie,ale to już było za dobrze.

  Wprowadzili jeden z najwyższych podatków w europie 22% vat woleli, żeby upadł rząd niż obniżyć vat do 12% jak żądali od nasi posłowie.

  To że nie ma dzieci w Polsce jest winien ZUS, który daje złudną nadzieje na starość,gdyby tego nie było.To każdy chciałby mieć potomstwo ,żeby o nich zadbało na starość.

  Wszystko nie da się w kilku słowach zmieścić,ale jest to plan jak odbudować Polskę.

  Znając Polaków to ja proponuje przetłumaczenie konstytucji USA i przyjęcie jej w Polsce.Co do poprawek to podyskutujmy .Przykładu z zachodu nie ma co brać oni się zwijają,my musimy się rozwijać

  Pozdrawiam
 • @almabrown 21:05:53, dla przykładu:
  Rydzyk ręka w rękę z Michnikiem

  publikacje żydo-mediów – kolor niebieski
  moje komentarze – kolor czarny

  Czytając żydo-media od „Michnika do Rydzyka” trzeba naprawdę być bardzo upartym, żeby nie zauważyć, że stoją one w jednym szeregu syjonistycznej propagandy. Oczywiście szereg ten ma swoje prawe: żydo-media Ryzyka i lewe: żydo-media Michnika, skrzydło.
  Te powszechne żydo-media mają tych samych wrogów, których wskazuje im syjonistyczna światowa oligarchia. W kwestiach polityki zagranicznej, politycznej oceny innych państw, prezentują identyczne stanowisko. Występują między tymi mediami także i różnice, ale nie maja one istotnego znaczenia z punktu widzenia interesu narodowego Polaków.
  I tak, żydo-media Rydzyka stoją po stronie tzw. wartości chrześcijańskich, czyli teoretycznie po stronie KK. Żydo-media Michnika są względem tych wartości konfrontacyjne. Trzeba jednak zauważyć, że sam KK błogosławi zarówno prawe jak lewe skrzydło żydo-mediów, ponieważ błogosławi polityczne opcje, dla których media te stanowią tubę propagandy. Dla polskiego narodu, jego aspiracji i interesów, miejsca w tych mediach nie ma.

  I tak Nasz Dziennik z radością odnotował:

  „Putin coraz mniej lubiany” – MZB, Nasz Dziennik
  O niemal połowę spadło w ciągu 12 miesięcy od wyborów prezydenckich poparcie dla Władimira Putina.
  Choć w wyborach z 4 marca 2012 roku za byłym pułkownikiem KGB głosowało 63,9 proc. obywateli, dziś poparcie dla niego deklaruje już niespełna 36 procent. Malejącą popularność obecnego prezydenta odnotowały dwa ośrodki badawcze: „Centrum Lewady” i fundacja „Opinia Publiczna”. Jak zauważa przywołujący je portal Kresy.pl, aż 59 proc. obywateli jest zdecydowanie niezadowolonych z działań prezydenta Putina.
  Pierwsze miesiące rządów Władimira Putina krytykują także światowe organizacje zajmujące się obroną praw człowieka. I tak w styczniu organizacja Human Rights Watch uznała, że w Rosji jeszcze nigdy nie było aż tylu przypadków łamania wolności obywatelskich, za co winę – jak podkreśla – ponosi osobiście prezydent.
  za: http://www.naszdziennik.pl/wp/25895,putin-coraz-mniej-lubiany.html

  „Łukaszenka zbroi al-Baszira” – autor: Marta Ziarnik, Nasz Dziennik
  Białoruś sprzedaje do Sudanu samoloty i pociski rakietowe, naruszając tym samym międzynarodowe sankcje.
  Dostarczana przez reżim Alaksandra Łukaszenki broń stosowana jest przez dyktatora Sudanu Omara al-Baszira przeciwko powstańcom w Darfurze. Z opublikowanego właśnie raportu ekspertów ONZ wynika, że sudański rząd atakuje wsie i obozy przeciwników w zbuntowanej prowincji, wykorzystując do tego broń zakupioną m.in. na Białorusi i w Rosji.
  Mińsk narusza obowiązujące od 2004 roku międzynarodowe sankcje, które zakazują dostaw broni do Darfuru, a które w 2005 roku zostały rozszerzone na cały Sudan.
  za: http://www.naszdziennik.pl/wp/25897,lukaszenka-zbroi-al-baszira.html

  Żydo-media od Michnika do Rydzyka podobnie informują o sytuacji w Syrii, na którą syjonistyczne reżimy Zachodu również wydały wyrok.
  Od dekad zachodnie służby wywiadowcze wspierały Sudańską Ludową Armię Wyzwoleńczą w jej próbach oderwania południowej części Sudanu dla Czterech Jeźdźców Ropy. W rejonie znajduje się 75 % sudańskich zasobów tego surowca. To, co było najdłuższą afrykańską wojną domową w końcu doszło do końca, kiedy sudański prezydent Omar Hassan al Bashir został zmuszony do scedowania południowej części swojego kraju dla wampirów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego, po tym jak wytworzony przez nich konflikt pochłonął dwa miliony ofiar.
  Prezydent Południowego Sudanu Salva Kiir Mayardit podpisał ustawę ustanawiającą Bank Centralny Sudanu Południowego. Sudan należał do pięciu krajów – wraz z Kubą, Północną Koreą, Syrią i Iranem – których banki centralne nie były kontrolowane przez kartel bankierski dowodzony przez Rothschildów. Nie jest przypadkiem, że walutą tego nowego roponośnego folwarku Rothschildów jest południowo-sudański funt.
  Zachodnie żydo-media, jak można było przewidzieć, za konflikt w Darfurze obwiniły wyłącznie rząd Sudanu. W marcu 2009 r. ulubiony „sąd kangurzy” Ośmiu Rodzin bankierskich Żydów – Międzynarodowy Trybunał Karny – oskarżył prezydenta Sudanu al Bashira o zbrodnie wojenne. W wyroku nie było wzmianki o Ruchu Sprawiedliwości i Równości. – D.Kosiur
  http://ussus.wordpress.com/2012/10/14/rothschildowie-zagarniaja-rope-poludniowego-sudanu/
  http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/kartel_rezerwy_federalnej,p1690455081


  „Utajnić można wszystko”, Nasz Dziennik
  Z mec. Olgą Cejtliną z Rosyjskiego Komitetu Adwokatów na rzecz Obrony Praw Człowieka rozmawia Piotr Falkowski
  P.F.:12 stycznia zmarł po ciężkiej chorobie mec. Jurij Szmidt, założyciel Komitetu. Najbardziej znany był jako obrońca Michaiła Chodorkowskiego.
  O.C.: – Nie chcę komentować szczegółów sprawy Chodorkowskiego. Ona należy w pewnym sensie do obu kategorii. Jest oczywiście związana z wielkimi pieniędzmi. Myślę jednak, że dzięki wysiłkom Jurija Markowicza udało się pokazać społeczeństwu i światowej opinii, że należy także do drugiej kategorii: naruszeń praw człowieka. W sądzie i wszędzie indziej dowodził, że miały miejsce określone represje i prześladowanie człowieka, który robił biznes wbrew władzom.
  za: http://www.naszdziennik.pl/swiat/25928,utajnic-mozna-wszystko.html


  Żydowska gadzinówka Michnika również broni Chodorkowskiego – wspólnota żydowskich interesów wspólnotą międzynarodowej społeczności.

  “Wolny w łagrze”
  Chodorkowski: Putin chce, bym przyznał się do winy. Nigdy się nie przyznam.
  Michnik: On uczynił z Ciebie, oligarchy, głos sumienia Rosji wolnej i niezłomnej.

  W młodości aktywista Komsomołu, w 1997 r. stał się współwłaścicielem podupadłej państwowej spółki naftowej Jukos. W ciągu sześciu lat zmieniła się ona w giganta na światowym rynku energetycznym. Chodorkowski był jej prezesem, uważano go za jednego z najbogatszych Rosjan.
  Gdy w 2003 r. zasugerował, że chce wystartować w wyborach prezydenckich jako konkurent Pupina.
  za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,130291,13298624,Wolny_w_lagrze.html


  Dariusz Kosiur

  za:http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/03/07/rydzyk-reka-w-reke-z-michnikiem/
 • @almabrown 21:05:53, i jeszcze dla uzasadnienia
  Media o.Rydzyka, czy media ryzyka?


  Nasz Dziennik – dla wielu to wspaniała katolicka gazeta – czyli służąca PRAWDZIE, DOBRU i ludziom. W czwartkowym numerze ND zamieścił tekst Pawła Toboły-Pertkiewicza pt. „Wolność gospodarcza w odwrocie”. Zatem czytajmy o wolności gospodarczej:
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120216&typ=my&id=my11.txt
  Najistotniejsza informacja znajduje się na końcu tekstu, choć dla większości będzie mało istotne, że autor artykułu jest związany z Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Zatem, może informacje zawarte na stronie PAFERE rozjaśnią coś P.T. Czytelnikom: http://www.pafere.org/program_fundacji.html ….
  Otóż, owa fundacja zajmuje się propagowaniem liberalizmu gospodarczego (liberalizmu kapiatalistycznego). Niewielu rozumie, że przyzwolenie na taki system w gospodarce siłą rzeczy prowadzi do wprowadzenia liberalizmu w całym obszarze ludzkiej egzystencji – bo, np. działalność gospodarcza w obszarze kultury (film, teatr, malarstwo itd.) też będzie chciała korzystać z przysługującej jej wolności i sprzedawać wszystko, na czym można osiągać zyski – np. pornografię itp.
  “Intelektualiści” związani z PAFERE udowadniają, że nie ma żadnych sprzeczności między etyką i religia katolicką a liberalizmem w gospodarce (oni ograniczają się tylko do gospodarki – na razie). Dowód jest banalny: czyż Bóg nie stworzył nas do życia w wolności, czyż KK nie głosi, że człowiek ma prawo do wolności, więc gdzie tu sprzeczność?
  Zapewne z “braku” owych sprzeczności jednym z czołowych publicystów ND (i pozostałych mediów o.Dyrektora) jest red. S.Michalkiewicz, apologeta liberalizmu i katolik, do niedawna honorowy prezes PAFERE.

  Autor artykułu w ND głosi, że należy ograniczać podatki dla przedsiębiorczości, bo to gwarantuje gospodarczy rozwój. I wielu drobnych przedsiębiorców da się na to nabrać. Nie mając ekonomicznej wiedzy, nie wiedzą oni, że w uczciwym systemie gospodarczym (a to na pewno nie może być liberalizm) podatki winny być progresywne - ale, powinny być płacone wyłącznie od uzyskiwanego dochodu (podatki płacone od zasobów, np. od nieruchomości, od transakcji, od spadku itp. są przestępstwem, kradzieżą). Dochodem można określić jedynie to, co jest nadwyżką nad niezbędnymi kosztami utrzymania każdego członka rodziny oraz nad kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym także kosztami związanymi z rozwojem firm, ze wzrostem ilości miejsc pracy). Podobny pogląd na „sprawiedliwy system podatkowy” wyrażał doradca ekonomiczny kard. S.Wyszyńskiego, prof. R.Kukułowicz, ale nie był słuchany nawet w KK po 1989r. (?).
  Zatem, podatki progresywne dotkną tylko dużych zysków np. korporacji bankowych i ich właścicieli, korporacji handlowych, przemysłowych itp. (choć w dzisiejszych czasach te wszystkie korporacje stanowią jeden lichwiarski system bankowo-podatkowy). Tak, więc autor artykułu w ND opowiada się za zmniejszeniem podatków dla funkcjonującej lichwiarskiej mafii, której istnienie i funkcjonowanie wyklucza całkowicie mit tzw. “wolnego rynku”. ND jest codzienną gazetą służącą – no właśnie, komu i czemu?
  Prof. R.Kukułowicz, katolik, ekonomista, socjolog tylko raz jeden pojawił się w mediach o.Rydzyka, w TV-trwam. A gdy wypowiedział zdanie o „sprawiedliwym systemie podatkowym” już więcej w audycji do głosu nie został dopuszczony (?). Za to apologeci liberalizmu goszczą w tych mediach i w toruńskiej uczelni o.Rydzyka dość systematycznie.
  Ten „sprawiedliwy system podatkowy” nie tylko, dlatego wart jest poparcia, że zgodny jest z etyką katolicką, z „Sumą teologiczną” św. Tomasza Aqwinaty i, że jest ludzki, ale także dlatego, a może zwłaszcza dlatego, że pokrywa się z racjonalnymi prawami klasycznej makroekonomii, ze sprawdzalnymi (doświadczalnie) prawami fizycznymi, na których bazuje ekonomia fizyczna.
  Bywałem uczestnikiem wykładów organizowanych przez PAFERE. Na te sabaty heroldów liberalizmu zapraszał mnie ich współorganizator, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi (?) z Krakowa, a może bardziej jednak z Krakówka.
  Stowarzyszenie to (wspomagane finansowo m.in. przez Opus Dei) wydaje na kredowym papierze, z pięknymi ilustracjami, dwumiesięcznik „Polonia Chrystiana” poświęcony problemom politycznym, ekonomicznym, historycznym, kulturalnym Polski.
  Poznałem kiedyś kierownictwo tego Stowarzyszenia i zaproponowałem do druku kilka własnych tekstów dotyczących problematyki ekonomicznej – moja propozycja była oczywiście chrześcijańska, a więc bez odpłatności za teksty. Jednak ekonomiczna polityka narodowa (taką właśnie propaguję), zgodna przecież z wykładnią etyki katolickiej, nie znalazła zrozumienia w Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. ks.P.Skargi. Podobnie moje teksty nie znalazły zainteresowania w mediach o.Rydzyka, ani w żadnych innych mediach należących do Kościoła Katolickiego.
  Dlaczego o tym wszystkim pisze? Otóż, dlatego, że my, Polacy – wielu z nas – jesteśmy bardzo łatwowierni, nie potrafimy myśleć analitycznie, zapominamy fakty, łatwo ulegamy emocjom, jesteśmy sentymentalni, nie lubimy i nie umiemy myśleć chłodno, racjonalnie, politycznie. A gdy jakaś wyrachowana kanalia przypnie sobie do klapy wizerunek Matki Boskiej, czy zadeklaruje umiłowanie katolickiej wiary, czy nawołuje do obrony Krzyża, albo występuje w sutannie, zamykamy oczy, wyłączamy myślenie i dajemy się prowadzić jak dzieci.
  Trudno akceptujemy obiektywne prawdy – albo wcale. Pozory dobra przyjmujemy z dziecinną łatwowiernością – one nie wymagają od nas myślenia.
  Dariusz Kosiur

  za: http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/02/18/media-o-rydzyka-czy-media-ryzyka/
 • @stanislav 21:32:16
  bla bla bla .... nie porównuj Michnika z Rydzykiem, napisałeś dużo ale nie dużo o mediach Rydzyka ..... porównanie ich świadczy o tym, że nie do końca zależy ci na "wolnej" Polsce ....
 • @almabrown 22:08:57
  Masz rację, mnie chodzi nie o "wolną" Polskę, ale po prostu o wolną i suwerenna Polskę.
 • --------- czy aby wolne ????? / rodzina ofiarowała 5tyś.$ na stocznie/
  Sytuacja własnościowa i prawna

  Radio funkcjonuje jako kościelna osoba prawna należąca do Kościoła rzymskokatolickiego; posiadaczem koncesji jest zakon katolicki – Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), podlegający kanonicznie papieżowi. Dyrektorem Radia jest o. Tadeusz Rydzyk. W dokumentach przedstawionych KRRiT o. Rydzyk figuruje jako jednoosobowy organ nadzorczy, jednoosobowy organ zarządzający i jednoosobowy organ kontrolny Radia Maryja.

  Radio Maryja nadaje na podstawie ogólnopolskiej koncesji nr 003/K/2008-R z dnia 9 maja 2008. udzielonej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, która jest ważna do 2018. Koncesja określa program Radia Maryja jako program o charakterze społeczno-religijnym, przedstawiającym zagadnienia wiary chrześcijańskiej oraz problemy życia społecznego z punktu widzenia wiary i społecznej nauki Kościoła katolickiego.
 • @stanislav 22:38:54
  oczywiście, że suwerenną, ale chyba coś kręcisz

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031