Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

R. Winnicki – antypolski dywersant w kostiumie narodowca

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

R. Winnicki usiłuje być postrzegany jako „ ekspert od spraw polskiej polityki wschodniej"

 

697e7866888b8336e4c2e7c90e0591c7,35,1O „wilczkach” w stadzie posłusznych owieczek Romana Giertycha, do których bodajże w 2005 r. dołączył R. Winnicki, dowiedziałem się, gdy najpierw zdrajca ruchu narodowego Roman Giertych wyparł się dziedzictwa R. Dmowskiego ( w wywiadzie dla GW latem 2003 r.), a potem w ramach LPR udawał, że sprzeciwia się wejściu Polski do Unii Europejskiej. Następnie – łamiąc tradycję pokoleniowej sztafety polskiego ruchu narodowego, gdzie w gronie doświadczonych działaczy młodzież dojrzewała do funkcji publicznych – młodych, niedouczonych, łatwych do skorumpowania „ Wszechpolaków” w 2004/2005r. wysłano do Brukseli, do biur europarlamentarzystów LPR. Tam zdobyli kolejny stopień deprawacji politycznej i moralnej, nauczyli się konformizmu i giętkości politycznego kręgosłupa. Następnie, od maja 2006 r., zaczęto tymi coraz bardziej bezczelnymi młodzieńcami obsadzać nawet stanowiska ministerialne za czasów koalicji PiS-Samoobrona-LPR (R. Giertych, wiceminister, minister edukacji narodowej; R. Wiechecki, minister gospodarki morskiej).
W 2009/2010 r., w redakcji Nowego Ekranu, zaproszony w gronie zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej przez właściciela Nowego Ekranu, Ryszarda Oparę, spotkałem osobiście Roberta Winnickiego. Zamiarem pana R. Opary było stworzenie szerokiej, programowo-politycznej reprezentacji środowisk narodowo-patriotycznych, która miała stanowić konkurencję wobec obozu PiS, który wyraźnie zmierzał do kolejnego po Solidarności, ZChN, ROP, AWS, oszustwa politycznego – wykorzystując uczucia patriotyczne Polaków oraz ich oczekiwanie na zbudowanie pełnokrwistej formacji patriotycznej, zrywającej z rujnującymi Polskę politycznymi mafiami Okrągłego Stołu. Już wówczas upewniłem się w mych poglądach z lat 2002-2006, że środowisko młodych „ Wszechpolaków” uzurpujących sobie prawo do reprezentowania Ruchu Narodowego, to siedlisko dyletantów politycznych, nie mających wystarczającej wiedzy historyczno-politycznej, elementarnej wiedzy ekonomicznej, nie pojmujących geopolitycznych zjawisk i mechanizmów współczesnego świata. Nie brakowało jednak młodym pseudonarodowcom tupetu i arogancji politycznej oraz skłonności do interpretowania współczesnego świata za pomocą różnych podrzuconych temu środowisku stereotypów i wytrychów ideowych, politycznych i społeczno-gospodarczych. I wówczas, i obecnie, to środowisko w sensie społeczno-gospodarczym jest wyłącznie zwolennikiem liberalizmu gospodarczego, pułapek koncepcji tzw. „ wolnego rynku”, priorytetu własności prywatnej oraz anglosasko-żydowskich koncepcji finansów międzynarodowych. W poglądach politycznych tzw. „ młodzi narodowcy”, ukształtowani są w nienawiści do Rosji ( szerzej nawet do wszystkich rozwiązań państwowych wypracowanych w okresie socjalizmu i gospodarki planowej) oraz pomimo werbalnej nieraz „ krytyki” wobec Stanów Zjednoczonych, w pełni wpisują się w koncepcje polityczne atlantyzmu, w geopolityczny schemat anglosasko-żydowski.
Środowisko polityczne, w którym wychował się Robert Winnicki i jego rówieśnicy ( m.in. K. Bosak oraz obecne „ młode wilczki” Konfederacji) pomimo deklarowanych inspiracji dorobkiem Narodowej Demokracji, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z głębią tam wypracowanych koncepcji ideowo-politycznych oraz praktyczną polityką uprawianą przez tę formację – opartą o zasady realizmu i pragmatyzmu politycznego oraz dążenie do maksymalnej suwerenności. Koncepcji dopuszczających nieantagonistyczną koegzystencję, a nawet współpracę, z Rosją oraz krytycyzm i dystans do bezwarunkowego wpisywania się w cele geopolityki anglosaskiej, a zwłaszcza żydowskiej.
„ Młode wilczki” ( choć wielu z nich, to już osoby w średnim wieku) w zasadzie wpisują się w insurekcyjno-awanturniczą ideologię obozu piłsudczykowskiego wobec Wschodu oraz w dominujący w tym obozie politycznym mechanizm wyłaniania „ elit politycznych” oparty na kolesiostwie, hipokryzji i konformizmie. Również podobnie jak obóz piłsudczykowski „młode wilczki” bez zrozumienia i wyłącznie koniunkturalnie podchodzą do problemów rolnictwa, do środowiska wiejskiego oraz do współpracy z ruchem ludowym. Koncepcje ekonomiczne środowiska, które ukształtowały R.Winnickiego, to nie zastosowane nigdy w praktyce, z korzyścią dla państw i narodów, koncepcje tzw. wolnorynkowców i liberałów, które dla krajów, które je przyjęły w praktyce oznaczały dominację ponadnarodowych korporacji, utrwalenie kolonialnej struktury gospodarczej, dochodowe i w rezultacie cywilizacyjne rozwarstwienie społeczne oraz degenerację społeczno-gospodarczego organizmu państwa.
Ten obszerny wywód uczyniłem dlatego, że R. Winnicki jest nieodrodnym dzieckiem nakreślonej wyżej matrycy programowej. Pozostaje jej bezkrytycznym apologetą, gdyż jako człowiek bez jakiegokolwiek usystematyzowanego wykształcenia ( nigdy nie miał czasu na skończenie studiów) i zweryfikowanej wiedzy może być jedynie efekciarskim krasomówcą.
Kilkakrotnie R. Winnicki wypowiadał się także w kwestiach polskiej polityki wschodniej i sytuacji środowisk polskich w państwach sąsiadujących z Polską na Wschodzie.
W stosunkach z politykami z Rosji, czy Białorusi, R. Winnicki nie posiada żadnego doświadczenia, nigdy nie miał okazji do bezpośrednich spotkań ( oczywiście nie mam na myśli rzekomych „ dysydentów”, a w rzeczywistości podobnych marionetek w rękach polityki amerykańsko-żydowskiej, jak on sam). Nigdy też nie odwiedzał Rosji, ani Białorusi, ani nie zna z doświadczenia rzeczywistego położenia mniejszości polskiej na Białorusi). Mimo to R. Winnicki od dłuższego czasu usiłuje być postrzegany jako „ ekspert od spraw polskiej polityki wschodniej”. W związku z tym, że jest on posłem polskiego sejmu, to wypowiedzi Winnickiego jeśli nawet nie mają wagi politycznej ( gdyż nie należy on do partii decydującej efektywnie o polskiej polityce), to są rejestrowane i chętnie wykorzystywane przez polityków na Wschodzie, którzy skwapliwie przedstawiają nieprawdziwy, ale szkodliwy wizerunek Polski – jako kraju awanturniczego, nieobliczalnego, wichrzyciela w polityce europejskiej, całkowicie niesamodzielnego, wasalnego narzędzia w polityce amerykańskiej w Europie. Materiałem służącym za uzasadnienie takich poglądów są m.in. wypowiedzi R.Winnickiego oraz idących w jego ślady „ młodych narodowców” i „ młodych wolnościowców”, czyli całej tej zabiegającej nieustannie o popularność w mediach społecznościowych „ młodej konfederacyjnej fali”.
Brak rozeznania w politycznych realiach za naszą wschodnią granicą oraz bezmyślność wypowiedzi R. Winnickiego skłaniają do przypuszczenia, że wykonuje on zlecone mu, antypolskie zadanie. Odpowiedź kto jest zleceniodawcą R. Winnickiego nie jest trudna…ten kto ma interes polityczny. Komu zależy na konflikcie Polski z sąsiadami na Wschodzie?
Odrębną kwestią jest rola R. Winnickigo ( ale także innych „młodych wilczków” pseudonarowych) jaką odgrywa w relacjach politycznych polsko- żydowskich. Jest to kwestia wielokrotnie już analizowania, ale nigdy w sposób wyczerpujący i usystematyzowany, dlatego i jej poświęcimy specjalny artykuł, chyba, że ktoś z czytelników nas w tym wyręczy?
PZ
Dodatek ( dokumentacja ostatnich wypowiedzi R. Winnickiego w przedmiotowej kwestii)
Miłośnicy Łukaszenki i demokratyczni imperialiści kontra polski interes narodowy na Białorusi
Łukaszenkowski antypolonizm
Co robi niszowa gazeta, Myśl Polska, słusznie, jak widać, przezywana przez niektórych „Myślą Priwislańską” w sytuacji największej od lat fali represji wobec Polaków na Białorusi? Publikuje obrzydliwie tendencyjny i antypolski wywiad przeprowadzony przez znanego ze skrajnie rusofilskich poglądów Mateusza Piskorskiego. Wywiad z białoruskim parlamentarzystą, w którym społeczność Polska na Białorusi i państwo polskie są przedstawiane w najczarniejszych barwach. Gdy idzie atak na Polskę i Polaków na Kresach, Myśl publikuje tekst wspierający tę nagonkę. Trzeba odnotować ten obrzydliwy, antypolski akt.
Trzeba też po raz kolejny podkreślić, że bardzo nieliczne środowisko tej gazety, okraszone byłymi współpracownikami komunistycznych służb specjalnych, nie miało i nie ma nic wspólnego z głównym nurtem polskiej idei narodowej i największymi organizacjami odwołującymi się do dziedzictwa Narodowej Demokracji.
Fakty o prześladowaniach Polaków
Uporządkujmy jednak fakty i rozprawmy się raz na zawsze z propagandą jaką w temacie Polaków na Białorusi uprawiają niektóre kręgi. Po pierwsze, obecne prześladowania spadły nie tylko, a nawet nie w pierwszym rzędzie, na nieuznawaną przez władze w Mińsku organizację pani Andżeliki Borys. Związek Polaków na Białorusi, któremu ona szefuje, został zaatakowany niejako „w drugim rzucie”.
Na początek Łukaszenka uderzył w organizację, która od ZPB kilka lat temu się odłączyła i starała się prowadzić absolutnie niekonfrontacyjną wobec białoruskich władz działalność. Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu, pod przewodnictwem Anny Paniszewej, było oficjalnie uznawane i honorowane przez białoruską administrację. Jakiekolwiek oskarżenia o nielojalność względem państwa białoruskiego wobec tych ludzi są czystym, propagandowym kłamstwem.
Zresztą, również nieuznawany i systemowo prześladowany przez władze w Mińsku Związek Polaków na Białorusi od dekad w białoruską politykę się nie angażuje i np. nie zajmował stanowiska również ws. ubiegłorocznych, masowych protestów w całym kraju. Które, swoją drogą, pokazały, że Łukaszenka po raz pierwszy od ćwierćwiecza stracił poparcie olbrzymiej większości obywateli Białorusi.
Polska i Polacy „sami sobie winni”
Rozprawmy się też z drugim mitem, pojawiającym się często w różnych internetowych komentarzach i przejawiającym się też w omawianym, obrzydliwym wywiadzie. Brzmi ten fałszywy mit mniej więcej tak: „Polacy na Białorusi cierpią i są prześladowani ze względu na wrogą politykę Polski wobec Łukaszenki, gdyby ta polityka była przyjazna to Łukaszenka białoruskim Polakom pozwalałby żyć i działać w spokoju”. Jest to w niektórych kręgach popularne a fundamentalne kłamstwo.
Neosowietyzm
Ideologia państwowa jaką zaprowadził w drugiej połowie lat 90. na Białorusi Łukaszenka, tożsamość jaką nadał tej nowej republice to nic innego jak po prostu neosowietyzm. Znajdziemy tam proporcjonalnie najwięcej pomników sowieckich, „Leninów”, białoruskie służby specjalne nawet nie zmieniły nazwy (to wciąż KGB choć nawet Rosja zmieniła nazwę na FSB), największymi świętami są te sławiące Armię Czerwoną.
Ma to swoje proste przełożenie na narrację wobec Polski i Polaków. Przedwojenna Polska to wróg i okupant a żołnierze Armii Krajowej i innych polskich formacji zbrojnych okresu II wojny światowej to mordercy i bandyci. Przy każdej możliwej okazji taka właśnie narracja jest prezentowana a polscy kombatanci zestawiani nierzadko wręcz z niemieckimi nazistami.
Prześladowania
Co za tym idzie, wszelkie formy polskiej pamięci historycznej, fundamentalne dla utrzymania tożsamości Polaków na Białorusi, są z miejsca narażone i klasyfikowane jako „antypaństwowe” (bo antysowieckie a sowiecka historia i tożsamość są podstawami funkcjonowania państwa Łukaszenki). Wiedząc o tym kontekście łatwiej pewne rzeczy zrozumieć.
Co więcej, represjonowane są nie tylko polskie szkoły, organizacje, polscy księża, nauczyciele i działacze. Nawet grupy kibicowskie, jeśli tylko mają polski charakter, są prześladowane, inwigilowane i rozbijane. Taki stan rzeczy trwa ciągle, NIEZALEŻNIE OD TEGO JAKIE SĄ RELACJE MIĘDZY WARSZAWĄ A MIŃSKIEM. Represje trwają, ze zmiennym natężeniem, już 20 lat!
Próby „dogadania się z Łukaszenką”
Pamiętacie jak na początku rządów PiSu nastąpiła odwilż między Warszawą a Mińskiem? Ożywiły się kontakty, marszałek Senatu Karczewski pojechał do Mińska, mówił o Łukaszence per „ciepły człowiek”. Były rozważania o zamknięciu działalności Biełsatu, czyli telewizji wspierającej białoruską opozycję. W Sejmie po raz pierwszy od 10 lat powstała parlamentarna grupa polsko-białoruska. Wszedłem w jej skład licząc, że uda się być może wywalczyć jakieś polepszenie losu dla Polaków na Białorusi.
Łukaszenka żadnym konstruktywnym dialogiem ani współpracą nie był zainteresowany. W odpowiedzi na serię pozytywnych gestów z polskiej strony wprowadził do swojego parlamentu… ustawę de facto likwidującą ostatnie dwie polskie szkoły publiczne na Białorusi. Ostatnie dwie! Na Litwie, gdzie Polaków jest dwa-trzy razy mniej niż na Białorusi i gdzie również nasi rodacy muszą się zmagać z dyskryminacją państwa litewskiego, mają jednak do dyspozycji około sześćdziesięciu szkół, dla porównania.
Walczyć o Polaków, minimalizować straty
Łukaszence nie zależało i nie zależy na żadnym porozumieniu ani partnerstwie z Polską. Już w 2015 roku jego zależność od Moskwy była tak duża, że jedyne co zrobił to użył „odmrożenia” relacji z rządem w Warszawie żeby wynegocjować u Putina korzystniejsze warunki współpracy. A potem wrócił do swojej starej, antypolskiej polityki, a właściwie nigdy z niej nie zrezygnował.
Myśmy w Konfederacji oczywiście o tym wszystkim wiedzieli w ubiegłym roku. Wiedzieliśmy po pierwsze, że Łukaszenka trzyma Polaków na Białorusi jako zakładników a po drugie, że państwo polskie ma bardzo ograniczone możliwości wpływania na sytuację w tym kraju. Tam po prostu od dłuższego czasu, z zewnątrz, karty rozdaje już tylko Moskwa a co więcej, Zachód tę sytuację zaakceptował.
Dlatego postulowaliśmy ostrożność i minimalizowanie ewentualnych strat dla Polski i Polaków na Białorusi. Nikt nie powinien jednak wyciągać z tego wniosku, że jesteśmy naiwni wobec Łukaszenki albo wierzymy w jego dobrą wolę wobec Polski i Polaków w tym kraju. Nigdy, w żadnym momencie jego trwających ponad 25 lat rządów, takiej dobrej woli nie było.
Bezdroża demokratycznego mesjanizmu
W tym miejscu rozprawmy się też z drugim, obok „łukaszenkofilskiego”, typem myślenia o Białorusi, jaki dominuje u większości polityków i elit nad Wisłą, które deklarują i realizują bezkrytyczne wsparcie dla tamtejszej opozycji i uważają to za cel ważniejszy niż walkę o prawa Polaków za Bugiem. Nie będę się zajmował tymi fantastami, którzy twierdzą, że misją polskiego państwa jest „walka o demokrację liberalną” i w imię tej walki powinniśmy poświęcać nasze interesy narodowe. To są zwykli, utopijni szkodnicy, których niestety nadmiar jest w Polsce zwłaszcza wśród elit.
Odniosę się jedynie do tych, którzy mówią mniej więcej tak: „skoro z Łukaszenką nie można się dogadać i porozumieć (co jest prawdą, jak opisałem powyżej) to nie pozostaje nic innego niż wspierać opozycję i liczyć, że gdy kiedyś będzie ona rządzić a zainwestowane w nią poparcie „zwróci się” w postaci dobrej współpracy Warszawy i Mińska”. Otóż relacje z opozycją warto zawsze mieć, jak i kanały komunikacji z samym Łukaszenką, niezależnie od sytuacji, bo polityka międzynarodowa to gra, w której nie należy wykluczać z góry żadnych opcji, ale to podejście ma dwa, fundamentalne błędy.
Po pierwsze, nie jest wcale powiedziane, że Łukaszenka zostanie zastąpiony ekipą wywodzącą się z dzisiejszej opozycji. Pamiętajmy, że kluczowa jest tu rola Moskwy na Białorusi, która w coraz większym stopniu kontroluje wszystkie resorty siłowe, zwłaszcza armię i dostawy surowców. Po drugie, inwestowanie w dobre relacje z ludźmi, którzy kiedyś mogą rządzić innym państwem jest oczywiście co do zasady słuszne, ale zupełnie nie przesądza o charakterze przyszłych relacji.
Liczy się siła a nie przyjaźń
O tym czy Polska będzie liczącym się graczem w tej części Europy zdecyduje nasz potencjał gospodarczy, polityczny, kulturowy, militarny. Jeśli będziemy silni, jeśli będziemy mieli niepodważalne argumenty w postaci pozytywnej oferty ale i instrumenty nacisku, wtedy nawet nieżyczliwi będą się musieli z nami liczyć i współpracować. Jeśli będziemy słabi i całkowicie zależni od polityki obcych stolic, nawet życzliwi będą nasze interesy, opinie i współpracę z nami olewać.
Dlatego polityka państwa polskiego, zamiast miotać się między bezkrytycznym popieraniem opozycji a próbami obłaskawienia Łukaszenki, powinna po prostu zawsze stawiać prawa kulturowe, oświatowe i językowe Polaków na Białorusi jako najważniejszy temat w relacjach dwustronnych. Jesteśmy to po prostu winni setkom tysięcy rodaków mieszkających na ziemi przodków i chcących Polakami pozostać. Bez aktywnej solidarności z rodakami na Kresach kwestionujemy w ogóle istnienie kategorii dobra wspólnego w naszym życiu publicznym, a co za tym idzie – de facto uderzamy w rdzeń istnienia naszego narodu i państwa.
Cele skromne ale realne
Co więcej – wywalczenie Polakom na Kresach znośnych warunków funkcjonowania jest dosyć skromnym, ale możliwym do osiągnięcia celem. Tymczasem naszą debatę o Białorusi zdominowali utopiści. Jedni wbrew oczywistym faktom będą sławić rzekome cnoty Łukaszenki i możliwość głębokiej współpracy. Drudzy – głosić demokratyczny imperializm i mesjanizm, którego nikt poza Polską w Europie nie rozumie i nie czuje, a na którego skuteczne prowadzenie nasze państwo nie miało ani sił, ani środków.
Tak jak w ubiegłym roku apelowaliśmy o ostrożność by nie pogorszyć losu Polaków, tak z tych samych powodów dziś domagamy się od rządu w Warszawie wyciagnięcia wobec Łukaszenki najdalej idących konsekwencji w związku z jego polityką represji. Blokada gospodarcza, uderzająca przede wszystkim w białoruski transport (my poradzimy sobie dużo łatwiej przez państwa bałtyckie i Ukrainę), zabieganie o sankcje wobec wszystkich urzędników każdego szczebla, którzy w prześladowania są zaangażowani, wreszcie – nieograniczona pomoc dla wszystkich organizacji i środowisk polskich na Białorusi.
Podkreślmy – pole manewru państwa polskiego na Białorusi jest radykalnie ograniczone a próby rozmów „po dobroci” z Łukaszenką straciły sens. Trzeba po prostu wykorzystywać posiadane przez Polskę narzędzia nacisku w tej priorytetowej sprawie jakim jest możliwość życia i działania naszych rodaków w tym państwie. W perspektywie najdalej kilku lat jest zresztą prawdopodobne, że nawet dla Moskwy koszty utrzymywania obecnego prezydenta Białorusi u władzy, po jego gwałtownej i wciąż trwającej konfrontacji z większością obywateli, okażą się zbyt duże.
Łukaszenka musi tymczasem bardzo namacalnie odczuć, że prześladowanie Polaków ma swoją bardzo wysoką cenę a na dłuższą metę, wobec trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej na Białorusi – po prostu mu się nie opłaca. Musimy w tym temacie oczekiwać i wymagać od wszystkich partnerów naszego państwa na arenie międzynarodowej, którym Polska świadczy różne przysługi, solidarnej i aktywnej postawy. Taka agenda musi stać się celem, sednem polityki państwa polskiego wobec Białorusi.”
Robert Winnicki
Poseł Konfederacji
Prezes Ruchu Narodowego
 

KOMENTARZE

 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=ueTvHwWikRo
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=C4QIaP_vfTY&t=2s

  https://www.youtube.com/watch?v=6m5ZhVE7bWc

  https://www.youtube.com/watch?v=RCf0R8zf_cM

  https://www.youtube.com/watch?v=HFPcUW6j2eI

  https://www.youtube.com/watch?v=qOpiZ6os3_E
 • Bosak Winnicki oni nazwali rządy prezydenta Łukaszenki reżimem !!!
  To farbowane lisy w Konfederacji , Winnickiemu i Bosakowi nie WIERZE
  jakoś nie słyszałem by Bosak Winnicki rządy żydów z PO PIS nazywali reżimem czy okupacją !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
 • Polityka hodowanych od dziecka uśpionych dywersantów...
  właśnie odsłania kolejne oblicze.

  A Polacy jak przed, tak i po szkodzie... będą głosować na kolejne wcielenie jakiejś tam kolejnej konfy.
  Jest tylko pytanie czy głosowanie coś tutaj zmieni?
  Skoro jak widać nawet w USA głosowanie od wielu, wielu już lat niczego nie zmieniało?
 • Autor
  Ciekawa analiza. Wybrałem fragment:

  Środowisko polityczne, w którym wychował się Robert Winnicki i jego rówieśnicy ( m.in. K. Bosak oraz obecne „ młode wilczki” Konfederacji) pomimo deklarowanych inspiracji dorobkiem Narodowej Demokracji, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z głębią tam wypracowanych koncepcji ideowo-politycznych oraz praktyczną polityką uprawianą przez tę formację – opartą o zasady realizmu i pragmatyzmu politycznego oraz dążenie do maksymalnej suwerenności. Koncepcji dopuszczających nieantagonistyczną koegzystencję, a nawet współpracę, z Rosją oraz krytycyzm i dystans do bezwarunkowego wpisywania się w cele geopolityki anglosaskiej, a zwłaszcza żydowskiej.

  „ Młode wilczki” ( choć wielu z nich, to już osoby w średnim wieku) w zasadzie wpisują się w insurekcyjno-awanturniczą ideologię obozu piłsudczykowskiego wobec Wschodu oraz w dominujący w tym obozie politycznym mechanizm wyłaniania „ elit politycznych” oparty na kolesiostwie, hipokryzji i konformizmie. Również podobnie jak obóz piłsudczykowski „młode wilczki” bez zrozumienia i wyłącznie koniunkturalnie podchodzą do problemów rolnictwa, do środowiska wiejskiego oraz do współpracy z ruchem ludowym. Koncepcje ekonomiczne środowiska, które ukształtowały R.Winnickiego, to nie zastosowane nigdy w praktyce, z korzyścią dla państw i narodów, koncepcje tzw. wolnorynkowców i liberałów, które dla krajów, które je przyjęły w praktyce oznaczały dominację ponadnarodowych korporacji, utrwalenie kolonialnej struktury gospodarczej, dochodowe i w rezultacie cywilizacyjne rozwarstwienie społeczne oraz degenerację społeczno-gospodarczego organizmu państwa.
 • "R. Winnicki – antypolski dywersant w kostiumie narodowca"
  --------------------
  V, polskojęzyczna kolumna światowego dziecka diabła - wywijająca atrapą Polski i sirotami po Polsce - to nie idioci.
  Wniosek?
  Hodowla - Bolków - w atrapie Polski - ma się dobrze.
 • WPS
  A to, jakże adekwatna, ocena wypowiedzi R.Winnickiego dokonana przez środowisko Myśli Polskiej

  https://www.youtube.com/watch?v=1zfqPfLBaQ8
 • Winnicki jest Żydem
  - Ty, Panie Jezu, mówiłeś, że potomkowie żydów nasłanych przez carat nie mają prawa do mieszkania w Polsce. Czy dobre zrozumiałem, że nie mają też prawa do reprezentowania Polski jako posłowie? Ale to przecież oczywiste.
  - Tak, to oczywiste. Braun, Liroy, Korwin – Mikke, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce.
  - To mocne Słowa Panie Jezu.
  - Moje słowa zawsze wydawały się mocne, także apostołom i uczniom. Jakże surowe były prawa dla Izraela ( nie mówię o naleciałościach poprzez faryzeuszy i uczonych w Piśmie), zwłaszcza na tle dzisiejszych czasów. Podobnie surowe prawa musi mieć Polska.
  - Podobne ustawodawstwo jak w Izraelu?
  - Można tak rzec moje dziecko.
  - Czyli nawet jakby Konfederacja podwoiła wynik wyborów w jesieni 2019 a nawet potroiła to i tak Polska zostanie sprzedana gdy idzie o ucisk żydów na Polskę?
  - Tak dziecko, nawet gdyby miała – 20, –25 procent głosów. Inaczej byłoby tylko w sytuacji gdyby mogła samodzielnie stworzyć rząd.
  - No tak, tak to Panie Jezu też wychodzi gdy idzie o rozum.
  - Jak, Panie Jezu, opublikuję Twoje Słowa, że Korwin, Braun, Liroy, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce wyjdzie, że jestem przeciw Konfederacji a i sympatyzujący jej będą może odrzucać te Orędzia.
  - Czy Ja jestem ważniejszy, czy ludzie?
  Polacy pozwalają ciągle by na ich czele stawali ich przedstawiciele ukrywający swoje pochodzenie, często będący agenturą i masonerią. Tak nie może być.
  -Tak Panie Jezu.

  https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/05/22-27-v-2019-roszczenia-zydowskie-po_67.html
 • Wolność
  Konfederacja respektuje obecny system władzy - pseudodemokratyczny gdyby było inaczej nie ograniczałaby swojej działalności do ględzenia i obiecanek przedwyborczych niczym PIS czy PO.

  Kto widzi to jeszcze w taki sposób, ręka do góry ;)
 • @werka1321 10:00:23
  i nosi maski jako symbol poddaństwa rządu europejskiego/światowego.
 • @ Autor, All
  "Koncepcji dopuszczających nieantagonistyczną koegzystencję, a nawet współpracę, z Rosją..."

  Skłonny byłbym napisać, że "zwłaszcza" i dodałbym Białoruś.
  Ale oczywiście daję 5*

  Ukłony
 • WPS
  Pomimo dużej oglądalności tytułowej notki jak widzę administratorzy strony " obawiają się" umieścić ją na górze, co uzasadnia wniosek, że jedna załgany " Ruch Narodowy" ma wielu sympatyków wśród " kadr administracyjnych" :))))
 • Bosak o kontaktach Ruchu Narodowego z banderowcami
  https://www.youtube.com/watch?v=tiNM2b-2hEA

  Powyższy film jest fragmentem większej całości. O polskiej polityce rozmawiają:

  Winnicki, Bosak(Ruch Narodowy) VS Wildstein, Pereira(Gazeta Polska) - https://www.youtube.com/watch?v=__Fp0fCg9zg
 • Ruch Narodowy IIIŻydo-RP/Polin
  https://idb.neon24.pl/post/93825,kompromitacja-uczestnikow-kongresu-ruchu-narodowego
 • Główna mycka Ruchu Narodowego u Rydzyka i Michnika
  https://wps.neon24.pl/post/111786,glowna-mycka-ruchu-narodowego-u-rydzyka-i-michnika
 • Polscy nacjonaliści spod żydowskiej sztancy
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/137455,polscy-nacjonalisci-spod-zydowskiej-sztancy
 • WPS
  Ciekawa rozmowa z Mateuszem Piskorskim

  https://www.youtube.com/watch?v=f3PJePBbtA4&t=1398s
 • @
  Kiedy jeszcze budowali Ruch Narodowy, można było ich popierać – mogły bowiem z tego wynikać dobre rzeczy dla Narodu Polskiego
  - Naród bowiem est władzą zwierzchnią nad władzami państwowymi, a więc wszystko mogło mieć „ręce i nogi”.

  Osoby i społeczności zawodowe, czy ideowe mogą się solidarnie jednoczyć dla obrony przed występującym przeciwko któremuś wspólnym wrogiem.
  Poza tym przeciw władzom państwowym, które mogą zgodnie spiskować przeciw własnym narodom właścicielskim państw (ten spisek ostatnio sięgnął organizacji antynarodowej zwanej ONZ – w tle z globalizmem, korporacjonizmem i komunizmem i satanizmem).
  - Podczas kiedy narody (najbardziej ideowe ze społeczności ideowych), zgodnie rozumiejące wspólne wartości i zmierzające do życia publicznego w sensie społeczny (chodzi zwłaszcza o ład moralny przed sprawiedliwością)
  - oraz politycznym (tu z prawem zwłaszcza spójne z wartościami narodu), i władzami państwowymi (zwłaszcza ze służebnością narodowi którego państwo jest uwzględniającą jego system wartości).

  Narody zgodnie z ich definicją jednoczy ich wspólny system wartości ideowych. - Tak więc zgodnie ze swoją naturą jednoczą się solidarnie przeciwko ideologiom, zwłaszcza szowinizmu dowolnej ideologii, w tym przeciw szowinizmowi narodowemu któremu dość często dają się zwieść ich władze państwowe i wymusić na społeczeństwie podporządkowanie się tej ideologii.

  - Przoduje w tym opacznym rozumieniu literalnie (nie ideowo i duchowo) rozumiana demokracja (staje się wtedy demokracją "przymiotnikową", np "socjalistyczną", czy l"iberalną".

  Najgorszymi są ideologie antyludzkie i anty narodowe, które zbudują spisek PONADPAŃSTWOWY - z "OFICJALNYMI IDEOLOGIAMI" PAŃSTWOWYMI, UNIJNYMI CZY GLOBALNYMI.
  ICH INTENCJE SĄ ZAWSZE ZBRODNICZE I WYMUSZANE ŚRODKAMI ZBRODNICZYMI.
  Konfederacja też bierze udział w tym spisku.

  Prawdziwe organizacje i ruchy narodowe nigdy nie walczą przeciw sobie, a przeciwnie – zgodnie przeciw tym, którzy im zagrażają w ich wartościach ludzkich i ideowych, w tym „za wolność waszą i naszą”.
  - Niestety, odkąd kiedy jako Ruch Narodowy poszli w stronę budowy partii politycznej, a nie odłączyli się od Ruchu Narodowego, pozwalając mu niezależnie działać, żeby ten dalej mógł pełnić swoją role, odtąd zaczęła się i ich zdrada.
  - Zawłaszczyli bowiem dorobek i struktury Ruchu narodowego, a weszli w układy typowe dla organizacji partyjnych, ale nie partii politycznych.
  – Stali się organizacją jedynie pozorującą bycie partyjną, a więc i zmierzającą do celów Narodu Polskiego, podczas kiedy faktycznie już skoncentrowali się na krętej partyjniactwie i prywacie.
  Są bardzo niebezpieczni, bo wielu zwodzą swoimi sugestiami i twierdzeniami że są narodowcami polskimi, podczas kiedy go okrutnie zdarzają.
  Niestety wielu niewyszkolonych zwodzą.
  I tak ich jednoczesne bycie partią polityczną i "ruchem narodowym" pozwala im uzurpować sobie i rolę państwa, i bycia reprezentantem państwa i "władzy demokratycznie wybranej".
  Coś takiego jest w najwyższym stopniu faszyzmem, czy według aktualnego kacyka plemiennego lub partyjnego "przy władzy" komunizmem albo liberalizmem.
  - Tu jednak kacyk decyduje komu przysługuje liberalizm (wolność, czy "prawa", immunitet czy przywilej bycia ponad prawem i sprawiedliwością, a kto podlega zniewoleniu (dyskryminacja zwana też "brakiem praw")

  Wydaje się że z aktualnego składu Konfederacji tylko Grzegorz Braun nie wykazuje cech zdrajcy i antypolaka
 • ----------wszystkim PRZYPOINAM!!!!!!!!
  --------- https://larkowski.neon24.pl/
 • @
  Na czyim pasku chodzą w/w?

  Przede wszystkim Watykanu.

  Za wzór maja F.Franco.  Dmowski jest zepchnięty na dalszy (daleki) plan.

  Poza tym jako koniukturaliści wiedzą, że tłuszcza w Polsce jest wrogo nastawiona do Rosji i dostosowali się z retoryką.

  Bardzo dobry artykuł.
 • @Rzeczpospolita 19:35:41
  Tumanowicz w mojej obecności złożył deklarację takiej treści: ,,Czy należę do Opus Dei, tego oczywiście wam nie powiem. Lecz gdybym dostał taką propozycję, to z marszu bym się zgodził".

  I co z tego że prawdopodobnie Polak?
 • Agent rosyjski P.Zieminski w przebraniu "polskiego patrioty".
  Osobiscie nie bylem zwolennikiem partii politycznych w okresie PRL jak i w okresie post-PRL (po 1989r) , ale mialem nadzieje, ze ROP J.Olszewskiego oraz LPR i Samoobrona stworza koalicje na tyle silna, zeby rozwalic ZYDOWSKI UKLAD MAFIJNY (Okragly Stol 1989r).

  Nie jestem tez zwolennikiem Konfederacji , poniewaz to towarzystwo ma odchyl w kierunku hasel globalistow, jakim jest tzw. "Wolny Rynek" (teoria utopijna jak komunizm) , ktory w praktyce ma niewiele wspolnego z wolnym rynkiem, a bardziej z dzialaniami miedzynarodowej mafii zydowskiej.

  Z kolei WPS (wierne pacholki sowieckie) maja odchyl rosyjski i lewacki (zwolennicy ZSRR i PRL) i uzywaja R.Dmowskiego jak przyslowiowy "kwiatek" do swojego czerwonego kozucha.

  I tak np. B.Poreba (byly rezyser filmowy) byl w PZPR i byl nawet przeciwnikiem rozwiazania PZPR w 1990r - zydowskiego tworu powstalego na bazie PPR utworzonego w Moskwie przez J.Stalina. A PPR byl polska z nazwy organizacja zlozona prawie z samych zydow - poprzedniczka PPR byla KPP (polska z nazwy organizacja komunistyczna zlozona prawie z samych zydow i powstala w Moskwie w 1918r).
  Gloryfikowany przez czlonkow WPS W.Gomulka byl agentem sowieckim i czlonkiem KPP, ktora wchodzila w sklad miedzynarodowki komunistycznej i opowiadala sie za odlaczeniem Pomorza i Slaska od Polski.
  Wracajac do B.Poreby, Poreba byl zwolennikiem zyda Selmana vel J.Pilsudskiego, ktorego gloryfikowal w swoim zmanipulowanym filmie o bitwie warszawskiej 1920r oraz B.Poreba byl zwolennikiem i TUBA PROPAGANDOWA MOSKWY.

  Kolejna TUBA PROPAGANDOWA MOSKWY jest autor artykulu P.Zieminski , ktory wielokrotnie wyjezdzal do Moskwy i na Bialorus i w bezczelny sposob zarzuca czlonkom MW , ze wyjezdzali do Brukseli do biur poselskich LPR i rzekomo..... "Tam zdobyli kolejny stopień deprawacji politycznej i moralnej, nauczyli się konformizmu i giętkości politycznego kręgosłupa."
  Otoz pomimo tego, ze P.Ziminski ma prawo do wlasnej opinii to uprawia swoja moskiewsko-lewacka propagande i udaje "polskiego narodowca".
  Poza tym dzialania samego W.Putina dowodza, ze tez ma gietki kregoslup i zadaje sie z:

  - ZYDAMI z rasistowskiej sekty Chabad-Lubawicz, ktorym W.Putin stworzyl cieplarniane warunki w Rosji, zapalal MENORE w synagodze w Moskwie, odznaczyl rabina Pewzera zlotym medalem za krzewienie JUDAIZMU w Petersburgu etc , a w 2016r podpisal nowe prawo w Rosji, ktore zakazuje Rosjanom krytykowania zapisow w rasistowskim Talmudzie.

  - z SYJONISTAMI z Izraela na czele z B.Netanyahu; Putin i Netanyahu spotykali sie corocznie i wielokrotnie na prywatnych spotkaniach, jak nie w Moskwie to w Izraelu o czym milczy propaganda rosyjska w Moskwie.

  - Putin odbywal rowniez prywatne podroze do USA i spotykal sie z prezydentami USA, a takze odbywal z nimi prywatne rozmowy telefoniczne, o czym rowniez milczy rosyjska propaganda w Moskwie jakby temat nie istnial; prezydenci USA sa z kolei marionetkami w lapach LOBBY ZYDOWSKIEGO w USA.
  Nawet byly sekretarz stanu USA, zyd i syjonista H.Kissenger byl w Moskwie w 2012r.

  Tymczasem wasz "bohater" W.Putin mial tak gietki kregoslup, ze zdradzil S.Hussejna, M.Kaddafiego, Serbie i Milosevica oraz zdradzil Iran , kiedy Rosja i Chiny poparly ostatecznie zaostrzone sankcje na Iran - vide Rezolucja ONZ 1929 z 2010r.

  CDN
 • @fiesta 03:00:12
  "W.Putin mial tak gietki kregoslup, ze zdradzil S.Hussejna, M.Kaddafiego, Serbie i Milosevica"

  Atak na Serbię nastąpił za Jelcyna. Ale źródeł na poparcie tego faktu nie ujawnię bo są ściśle tajne. Tylko osoby powyżej 100 IQ mają do nich dostęp. A dla fiesty Putin też jest Żydem, więc to nie ma znaczenia.
 • @fiesta 03:00:12
  Czekałem na cdn., ale się póki co nie doczekałem, mimo to pozwolę sobie skomentować powyższe wypociny niejakiego " @fiesty", choć robię to z obrzydzeniem.

  Od ponad 12 lat, od czasu zawiązania stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, powstania strony internetowej; wiernipolsce. wordpress.com, która od pamiętnej wiosny na Ukrainie w 2014 zmieniła się na wiernipolsce1.wordpress.com, a także powstania studia medialnego WPS Production - nasze środowisko zaczęto bardzo pilnie obserwować i przeszkadzać jego działaniom. Najpierw głównym orężem był " system administracyjno-prawny" III RP, wówczas tj. 2009/2010 w rękach PO. Pani prezydent m.st. Warszawy, Gronkiewicz-Walz wysłała do boju swoje służby prawne, aby zablokowały rejestrację stowarzyszenia pod absurdalnym zarzutem, że nasz statut jest sprzeczny z prawem unijnym i dyskryminuje rzekomo osoby innej narodowości niż polska, których praw nie zamierzamy reprezentować i bronić, a jedynie praw tych " bezczelnych" Polaków narodowości polskiej mających czelność zamieszkiwać w Polsce pookrągłostołowej ?! W związku z tym , że tak jak z obecnych czasów "władzy" PiS, tak i wówczas za czasów " władzy" PO system polityczny jest zblatowany z systemem prawnym, skutecznie przeszkodzono rejestracji stowarzyszenia WPS.
  W tej sytuacji za główne narzędzie walki o odzyskanie suwerenności narodu polskiego w swojej ojczyźnie środowisko WPS uznało aktywność publiczną oraz edukację polityczną i publicystykę. Reakcją miejscowego reżimu pookrągłostołowego dyrygowanego przez anglosasko-żydowskich okupantów było przeszkadzanie różnymi sposobami w działalności WPS. Ulubionym schematem było urabianie wizerunku WPS jako " reliktu komunistycznego", bądź " V kolumny sowieckiej", " pachołków Putina", " wtyczek Łukaszenki" itp. Celowały w tym nie tylko takie żydowskie centrale jak GW ( agentura działająca do tej pory za pieniądze Sorosa), czy " szczerze narodowa, i rzekomo antysemicka" jaczejka niejakiego L. Bubla, ale także różni " wolni strzelcy internetowi". Co jakiś czas wysyłano na fora dyskusyjne portalu WPS rożnych " komentatorów". Raz byli to " ewangelizatorzy katoliccy", którzy usiłowali wypędzić z nas " diabła bezbożności, wolnomyślności i apostazji", innym razem " prawdziwi patrioci i narodowi-katolicy", którzy dopatrywali się w WPS skłonności już nie tylko panslawistycznych, ale wręcz jawnej współpracy z "sowiecką Rosją" i ze " wschodnim lewactwem". Byli też tacy, którzy wręcz nazywali nas " żydami", " chabad-lubiwaczerami" i agentami Moskwy. Co ciekawe te ataki pochodziły zarówno ze stony osób zamieszkujących w Polsce, jak i środowisk emigracyjnych z różnych " fal emigracji" , z różnych obszarów geograficznych, ale być może z jednej nacji ?!
  Jednym z najbardziej wytrwałych i " niezawodnych" kanalii jest niejaki @fiesta, który jednak dla obdarzonych dłuższą pamięcią historyczno-internetową bardziej znany jest pod ksywką @Toronto.
  Ten osobnik, być może maniakalny, być może zadaniowany i dorabiający sobie w ten sposób na życie za oceanem, bo mieszka najprawdopodobniej w Kanadzie, na co by wskazywała ksywka, ale być może w samym " raju demokracji", czyli w USA ? Nigdy nie miałem czasu, ani ochoty dochodzić jego rezydentury, bo człowiek nie wart tego. Znalazł się za oceanem, bo ponoć już nie mógł dłużej żyć " w komunizmie i w warunkach dotkliwego totalitaryzmu". Obecnie żyjąc wreszcie w " raju demokracji, praw człowieka, w warunkach wolnego rynku, nieograniczonej niczym przedsiębiorczości prywatnej oraz mogąc się w pełni samorealizować w warunkach nieskrępowanej niczym wymiany myśli i poglądów" - osobnik @Toronto, co pewien czas usiłuje "przestrzegać Polaków" przed WPS, a w szczególności przed Pawłem Ziemińskim ( chociaż od czasu do czasu dostaje się tez Dariuszowi Kosiurowi, ale jego osobie przypisani są inni personalni opiekunowie).

  @Toronto zazwyczaj uaktywnia się, albo jest uruchamiany przez swoich mocodawców, kiedy wynika jakiś " problem", najczęściej polityczno-personalny, albo czysto propagandowo-polityczny. Wówczas to zaoceaniczna gnida, ale zapewne dojrzała już wesz, podejmuje próby dyskredytacji, szkalowania itp. Rozumiem nawet, a może lepszym określeniem jest, domyślam się, czemu tym @Toronto razem podjął się tak gorliwie obrony " narodowca" Winnickiego. @Toronto, to jakby Winnicki na starość, nieuk, naskórkowy historyk, polityk i ekonomista, konfabulant i genetyczny wróg Rosji, jako ponoć winowajcy wszelkiego zła a świecie....zapewne jeśli chodzi o zło dla świata anglosasko-żydowskiego to jest w tym dużo racji !
  Jest jednak pewna różnica miedzy oboma osobnikami, @ Toronto jest mniej "religijny" niż Winnicki :))))
 • @fiesta 03:00:12
  Żeby ten debilny paszkwil miał szanse udawać wiarygodność, to jego autor winien się podpisać imieniem i nazwiskiem.

  Na razie proponuję zmienić nick z "fiesta" na "fiut" - będzie mógł Komentator przynajmniej wytłumaczyć jego znaczenie: "fiut" to zaineteresowań moich skrót, film i uwentualnie teatr.
 • @stanislav 13:57:01
  Wypociny ???

  WY JESTESCIE TUBA PROPAGANDOWA ROSJI, PUTINA, PRL I WASZYCH CZERWONYCH TOWARZYSZY Z PZPR.

  Naucz sie lewaku j.angielskiego to wtedy znajdziesz informacje n/t swojego idola W.Putina.

  Otoz w/g oficjalnego zyciorysu, W.Putin to zyd - mowil o tym przyjaciel Putina, R.Abramowicz (rowniez zyd).

  Chociaz nieoficjalnie W.Putin to BEKART - dziecko gruzinki Wery Putin , ktora wydupczyl zonaty mezczyzna Platon Priwalow (mechanik).
  https://www.youtube.com/watch?v=qcH7bgpTlXY
  https://www.youtube.com/watch?v=KSBENOquJEM&t=149s

  Badania DNA gruzinki Wery Putin potwierdzaja, ze jest matka W.Putina.
  https://www.takvim.com.tr/dunya/2015/12/04/gurcu-annesi-putini-anlatti

  PUTIN ZAPALA MENORE W SYNAGODZE W MOSKWIE
  https://www.youtube.com/watch?v=S-W4IMeXyLA

  ZLOTY MEDAL OD PUTINA DLA RABINA PEWZNERA ZA KRZEWIENIE JUDAIZMU W PETERSBURGU
  https://www.lubavitch.com/president-putin-awards-chabad-rabbi-gold-medal/

  Reszte sobie sam poszukaj, albo niech ci pomoga twoi lewaccy i sowieccy towarzysze z WPS (wierne pacholki sowieckie),

  p.s.
  Mnie bierze obrzydzenie jak Putin zapala menore (symbol poganstwa) i jak ty wypisujesz swoje lewackie bzdety propagandowe.
 • @fiesta 08:49:59
  "Mnie bierze obrzydzenie jak Putin zapala menore (symbol poganstwa) "

  A dlaczego ma nie zapalać? Czytał chociaż fiesta Księgi Machabejskie? Zapalanie menory upamiętnia zwycięstwo wiary w Jedynego Boga nad pogaństwem!

  Lit, valium i gumowy młotek do pukania się w głowę.
 • @Rzeczpospolita 14:07:58
  Sam wypisujesz pierdoly cepie i wielokrotnie przylapalem cie jak podajesz zmanipulowane informacje i bezczelnie oglupiasz Polakow bez poczucia wstydu.

  Nigdy nie podawaliscie informacji na WPS o tym jak Putin zapalal menore w synagodze w Moskwie, jak Putin spotykal sie czlonkami rasistowskiej sekty Chabad-Lubawicz w swoim biurze , jak Putin spotkal sie prywatnie z rodzina Bushow w USA etc.

  PUTIN Z WIZYTA PRYWATNA U BUSHOW W USA
  https://www.youtube.com/watch?v=YRYiTmjOoj0

  Rabin Berl Lazar powiedzial o Putinie:
  "Nigdy dotąd żaden przywódca Rosji albo ZSRR nie uczynił tak wiele dla Żydów, jak Władimir Putin. Pod każdym względem jest to bezprecedensowe. Ariel Szaron w rozmowach ze mną niejednokrotnie podkreślał, że dla Żydów i dla Izraela, na Kremlu jest to największy przyjaciel. Teraz wielu burmistrzów miast Rosji, szefów prowincji i ministrów, jest Żydami. Stało się to już normą. Dzisiaj do naszego Centrum w Marijnoj Roszcze często przychodzą najwyżsi przywódcy Rosji, stało się to już rutyną. Dmitrij Miedwiediew na trzy dni przed ogłoszeniem go następcą prezydenta, również przybył do naszego Centrum, gdzie obiecał, że dla nas przyszłość będzie jeszcze bardziej pomyślna. Otrzymamy nawet więcej niż musimy oczekiwać. Powtarzam: to miało miejsce trzy dni przed ogłoszeniem go następcą Putina [12]."

  Zas "fiutem" to jestetes ty i twoi towarzysze z WPS.
 • @fiesta 09:28:01
  Pro żydowsko-atlantycka szczekaczko @Toronto, ze zdegenerowanym mózgiem od zaoceanicznego żarcia w McDonald's, miało być o Pawle Ziemińskim, a jest o Władimirze Putinie ? Ja jak piszę o gnidzie R.Winnickim, to nie piszę kto i czym zrobił J.Kushnera albo A.Blinkena !

  W P S w transkrypcji dla ciebie i na twoim poziomie, to także skrót :

  Wy....aj Pospolity Sku...nu ! :))))
 • @stanislav 14:32:23
  Nie wiem, czy to dobra taktyka uświadamiać kretyna, kim naprawdę jest. Psychiatria sugeruje raczej pobłażliwość.
  Chyba, że mamy kretyna w zasięgu ręki, wtedy można mu dać blachę w czerep dla szybszego przywołania do porządku - to czasami jedyny skuteczny sposób zalecany w psychiatrii w terapii osobników z natarczywym debilizmem.
 • R.Dmowski byl poslem do DUMY... a W.Korfanty byl poslem do REICHSTAGU
  Z pozoru wyglada to jakby jeden i drugi sluzyli zaborcom Polski, a tymczasem obydwaj, Dmowski i Korfanty byli polskimi patriotami i czlonkami tajnej Ligi Narodowej oraz walczyli o wolna Polske, ale ich drogi rozeszly sie, poniewaz R.Dmowski wierzyl, ze Rosja pomoze Polakom odzyskac niepodleglosc, podczas gdy W.Korfanty uznal to za naiwnosc Dmowskiego i droge w zlym kierunku.
  Historia dowiodla, ze W.Korfanty mial racje, poniewaz Rosja faktycznie "olala" R.Dmowskiego.
  Z kolei polski historyk i filozof prof. F.Koneczny nie pozostawil zadnych watpliwosci co do tego, ze takie cywilizacje jak:
  TURANSKA (Rosja)
  BIZANTYJSKA (Niemcy)
  i ZYDOWSKA (koczowniki plemienne) sa wrogo nastawione do CYWILIZACJI LACINSKIEJ (Polska) i swoje teorie oparl na FAKTACH HISTORYCZNYCH.

  HISTORIA JEST NAUCZYCIELKA ZYCIA i nalezy wyciagac z tego wnioski, zeby byc MADRYM PRZED SZKODA i nie popelniac kolejnych bledow nawet po PO SZKODZIE.

  W zwiazku z powyzszym, wy WIERNE PACHOLKI SOWIECKIE (WPS) jako TUBA PROPAGANDOWA MOSKWY przeniescie sie do Rosji i tam nawijajcie suchy makaron na uszy.
 • @fiesta 21:46:51
  Aby podważać stosunek Pana Dmowskiego do Polski i jego działalność to i sobą trzeba coś reprezentować. A kim Pan jest aby takie rzeczy robić ?
 • R.Dmowski..... a W.Korfanty
  Dodatek do mojego poprzedniego komentarza (fiesta 13.04.2021 21:46:51
  ).

  R.Dmowski "olany" przez Rosje rozpoczal starania w Anglii, Francji i USA o poparcie dla spraw wolnej Polski, pomimo antypolskich dzialan MIEDZYNARODOWEGO ZYDOSTWA, ktore bylo rowniez ZARAZA WEWNATRZ Polski od kilkunastu stuleci i to jest kolejny dowod, ze R.Dmowski wyleczyl sie ze swojej pro-rosyjskiej naiwnosci, naiwnosci, ktora spowodowala rozlam w Lidze Narodowej - odeszlo ponad 20 procent czlonkow LN , wlacznie z W.Korfantym.
  W.Korfanty byl przeciwnikiem J.Pilsudskiego , ktory reprezentowal opcje austriacko-niemiecka i podobnie przeciwnikiem J.Pilsudskiego byl R.Dmowski, ale z ta roznica, ze Korfanty musial wiecej wiedziec od Dmowskiego jaka kanalia byl J.Pilsudski i jakim zagrozniem dla Polski byl J.Pilsudski (agent austriacki i niemiecki, mason i zyd Selman vel Pilsudski).
  A poniewaz Korfanty byl grozniejszy dla Pilsudskiego niz Dmowski , wiec Korfanty trafil do Berezy Kartuskiej (wiezienie polaczone z torturami), a nie Dmowski , gdzie Korfanty byl torturowany i podtruwany arszenikiem przez chlopcow Pilsudskiego.
  Poza tym R.Dmowski troche zaspal ze zorganizowaniem ruchu narodowego w Polsce, a obudzil sie dopiero, kiedy J.Pilsudski dokonal zamachu stanu w maju 1926r i przejal wladze dyktatorska w Polsce.

  Roman Dmowski dokonal wielkiego czynu angazujac sie w odzyskanie niepodleglosci przez Polske, ale sam tego nie zrobil i pomogli mu w tym inni polscy patrioci, jak: J.L.Poplawski , Z.Balicki , W.Korfanty , W.Witos, I.J.Paderewski etc oraz POLONIA AMERYKANSKA , ktora sfinansowala powstanie polskiej armii we Francji pod dowodztwem gen. J.Hallera.

  Wymienione powyzej nazwiska polskich patriotow z R.Dmowskim na czele nie byli zwolennikami komunizmu i komunistow w Polsce i podszywanie sie lewackiego WPS pod polskich narodowcow jest sprzeczne z polskim i narodowym pradem polskich narodowcow czasow Dmowskiego.

  Polscy komunisci to odlam zydowskich komunistow przeszkolonych w bolszewickiej Rosji, czego przykladem jest W.Gomulka - agent sowiecki przeszkolony w Moskwie i wyslany do II RP w celu prowadzenia roboty wywrotowej w interesie ZSRR na obszarze panstwa polskiego, a zarazem idol lewakow z WPS (Poreba, Kosiur, Zieminski etc).
  Przyklejanie sie lewakow z WPS do polskich narodowcow jest w ogole sprzeczne z ideologia polskiego ruchu narodowego.
 • @werka1321 23:00:17
  Posiadam wiedze z dziedziny: historii, finansow, ekonomii, polityki, religii etc oraz dostep do rzetelnych zrodel informacji , glownie w j.angielskim co jest bardzo pomocne przy analizie wielu zagadnien, a przede wszystkim przy odroznieniu prawdy od klamstw, polprawd i propagandy.

  Jak pisalem w innych swoich komentarzach, ja nie odbieram zaslug R.Dmowskiemu, ktory ma u mnie wielki szacunek za to co zrobil dla odzyskania niepodleglosci przez Polske, ale pokazuje, ze gdyby R.Dmowski mial troche wieksza wiedze i nie byl naiwny, wowczas nie byloby rozlamu w Lidze Narodowej, ani rozlamu w ND-cji.
  Tu na marginesie dodam analogiczna sytuacja jaka miala miejsce w Solidarnosci w 1980r , kiedy zydostwo z Episkopatu w Polsce i zydostwo z KOR i Solidarnosci zniszczylo jednosc w tej organizacji (okolo 10 milionowy zwiazek) , ktora zostala zneutralizowana i nie wykorzystana do zrealizowania swoich postulatow robotniczych - zaden postulat Solidarnosci nie zostal zrealizowany, a chodzilo glownie o zniesienie drastycznych podwyzek cen i poprawe warunkow: pracy, placy i spraw socjalnych, tym bardziej, ze straj robotniczy w sierpniu 1980r w PRL byl poprzedzony podobnymi strajkami w 1956r, w 1970r i 1976r.

  Dzieki internetowi i coraz czesciej udostepnianych tajnych archiwow w Polsce, USA, Anglii, Niemczech etc przybywa informacji, ktore byly ukrywane w okresie PRL i ZSRR etc - w ZSRR nadal obowiazuje wielka tajemnica, poniewaz ZSRR bylo najwiekszym panstwem zbrodniczym XX wieku, na drugim miejscu byla CHRL (Chinska Republika Ludowa), a na trzecim Niemcy hitlerowskie.
  Glownymi ofiarami zbrodni stulecia byli nie-zydzi (goje).

  KOMUNIZM I NAZIZM BYLY FINANSOWANE PRZEZ ZYDOWSKICH BANKIEROW Z USA, ANGLII, NIEMIEC I FRANCJI !..... analogicznie jak REWOLUCJE I WOJNY SWIATOWE...... i tak dzieje sie do dzis.

  Material dowodowy znajduje sie w moich komentarzach na stronie:
  https://www.neon24.pl/comments/13798,fiesta
 • @stanislav 14:32:23
  Oto TUBA PROPAGANDOWA MOSKWY P.Zieminski i spolka.
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2015/06/13/stowarzyszenia-wierni-polsce-suwerennej-z-wizyta-w-ambasadzie-rosji/


  Oto PICER P.Zieminski
  https://www.youtube.com/watch?v=61JeCVR7Sb8&t=2s

  ODTRUTKA NA MOSKIEWSKA PROPAGANDE PICERA P.ZIEMINSKIEGO I SPOLKI

  Bitwa pod Rzabcem - historia prawdziwa.
  https://www.youtube.com/watch?v=fyApcZaaNMg

  NSZ i AK a Armia Ludowa, Gwardia Ludowa
  https://www.youtube.com/watch?v=bnDGB3w2fx4

  1945r - wyzwolenie czy poczatek nowej okupacji ?
  https://www.youtube.com/watch?v=XwnPSf5CGQk

  CZERWONA TRUCIZNA
  https://www.youtube.com/watch?v=xipK6HAnq4w

  PROCES 16-TU W MOSKWIE
  http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_porwanie_przywodcow_polskiego_podziemia
  https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/leopold-okulicki/53791,Proces-Szesnastu-we-wspomnieniach-oskarzyciela.html

  PAMIETNIKI GEN. NKWD I.SIEROWA - kata Polski. Wstrzasajace swiadectwo sowieckich zbrodni na Polakach.
  https://superhistoria.pl/prl/120602/pamietniki-kata-polski-wstrzasajace-swiadectwo-sowieckich-zbrodni.html

  Przyjemnej lektury.
 • @fiesta 02:05:40
  "Posiadam wiedze z dziedziny: historii, finansow, ekonomii, polityki, religii etc oraz dostep do rzetelnych zrodel informacji , glownie w j.angielskim co jest bardzo pomocne przy analizie wielu zagadnien, a przede wszystkim przy odroznieniu prawdy od klamstw, polprawd i propagandy."

  Ale nie posiada Pan klawiatury z polskimi znakami.

  "gdyby R.Dmowski mial troche wieksza wiedze i nie byl naiwny, wowczas nie byloby rozlamu w Lidze Narodowej, ani rozlamu w ND-cji."

  Czy jak gdzieś napisałam, że Pan Dmowski to skończona mądrość, ideał ?
  Absolutnie nie !

  Napisałam w domyśle, że ten człowiek zasługuje w moich oczach na szacunek za swoją działalność - a Pan w moich oczach jest śmieszny, bo podważa tak wielki autorytet sam sobą nic nie znacząc, bo co Pan zrobił mądrego dla Polski ?
 • 21 tysiecy Rosjan w armii niemieckiej !
  Powyzsze informacje znajduja sie w archiwach brytyjskich MI5 i MI6 oraz w archiwach OSS (pozniejsze CIA) i FBI.
  J.Bryden - FIGHTING TO LOSE (Walczyc zeby przegrac).
  CIEKAWOSTKA
  W armii niemieckiej sluzylo 21 tysiecy Rosjan !

  Pierwsza jednostka zlozona z Rosjan liczyla okolo 11 tysiecy zolnierzy rosyjskich w mundurach niemieckich i dowodca tej jednoski byl rosyjski zyd w stopniu niemieckiego generala Boris Shteifon (zapis angielski).

  Druga jednostka zlozona z Rosjan liczyla 10 tysiecy zolnierzy rosyjskich w mundurach niemieckich i dowodca tej jednostki byl rosyjski zyd w stopniu niemieckiego generala Boris Holmston-Smyslovsky.

  Zrodlo informacji:
  B.Egorov - RUSSIAN JEWS WHO BECAME WEHRMACHT GENERALS (Rosyjscy Zydzi, ktorzy zostali niemieckimi generalami).
  https://www.rbth.com/history/331116-russian-jews-who-became-wehrmacht

  Przyjemnej lektury.
 • @werka1321 07:58:48
  Nie zabieraj glosu w sprawach, o ktorych nie masz za bardzo pojecia , bo ja tu nie jestem po to , zeby komukolwiek wyjasniac kilkakrotnie o co w tym wszystkim chodzi lub uspokajac osoby placzace jak ty - popros mame o chusteczke lub recznik na otarcie lez oraz o lizaka na pocieszenie.

  Dla Polski jeszcze nic nie zrobilem, poniewaz jeszcze nie ma wolnej Polski.
  Z kolei od 28 lat odklamuje nie tylko historie Polski i podaje odklamane informacje na internetowych grupach dyskusyjnych.
  Jak Polacy poznaja prawde to prawda ich wyzwoli, a to juz zalezy od samych Polakow czy beda chcieli znac prawde.

  SWIATOWY SPISEK ZYDOWSKI

  W.G.Carr
  https://www.youtube.com/watch?v=3MbhdhUXtLc

  B.Freedman
  https://www.youtube.com/watch?v=Jnz5r9-h5JU

  M.Fagan
  https://www.youtube.com/watch?v=KrUXPn7HCjM

  Globalist New World Order Plan - Earth Depopulation
  https://www.brighteon.com/156efe00-a8bb-46de-9a4a-ebbb42593fac

  THE MAFIA CLUB IN VATICAN
  https://www.chiesaviva.com/tomba%20vuota%20ing.pdf

  THE TRUTH ABOUT THE TALMUD
  http://web.archive.org/web/20070831094101/http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

  Przyjemnej lektury.

  p.s.
  W ramach relaksu polecam...
  https://www.youtube.com/watch?v=xeEfUw2gznw
 • @fiesta 08:49:07
  "Nie zabieraj glosu w sprawach, o ktorych nie masz za bardzo pojecia"

  I pisze to ktoś kto dla Polski się niczym nie wsławił, a chce niewątpliwy autorytet Pana Dmowskiego podważać. Proszę sobie jaj nie robić.

  Ponadto kim Pan jest aby mi mówić, co mam robić ? Żegnam.
 • @a.b.c. 08:41:23
  Szkoda czasu na dyskusje, poniewaz to jest gadanie jak do sciany, czyli mamy do czynienia z osobnikami ciemnymi lub zaprogramowanymi - vide moje wczesniejsze komentarze na stronie lewaka Z.Bialasa , ktory nie dyskutowal, ale robil zlosliwe uwagi , jak jego lewaccy towarzysze, czyli u nich "Lenin jest wiecznie zywy" - vide strona:
  https://zygumntbalas.neon24.pl/post/161131,holocaust-biznes-i-obluda-05-04-2021

  Jak masz okazje to kopiuj podane przeze mnie zrodla informacji, poniewaz zydostwo zaostrzylo cenzure internetu i jest coraz mniejszy dostep do informacji niepoprawnych politycznie.
  M.inn. zostaly usuniete strony internetowe, ktore byly kopalnia wiedzy, m.inn. POLONICA.NET , JEWWATCH.COM , POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC.COM etc.

  Poczytaj komentarze z 2016r
  https://kresy.pl/wydarzenia/alina-cala-w-czasie-wojny-polacy-nie-zrobili-dostatecznie-duzo-aby-ratowac-zydow/

  Przyjemnej lektury.
 • @werka1321 09:12:04
  Znow masz zanik pamieci i nie zapamietalas co napisalem w poprzednim komentarzu:
  Nie ma wolnej Polski.... i to od wrzesnia 1939r, czyli prawie od 82 lat.

  A to swiadczy, ze nie znasz dobrze historii Polski i zadajesz glupie pytania,..... i jeszcze jestes na mnie obrazona ?
 • @fiesta 09:59:53
  "Znow masz zanik pamieci i nie zapamietalas co napisalem w poprzednim komentarzu:'

  Przestało mnie interesować, co ma dopowiedzenia ktoś kto nic dla Polski nie zrobił, a próbuje np. działalność Pana Dmowskiego podważać. Nie dyskutuję z kimś kto mi każe coś robić ( narzuca swoją wolę dyskredytując przy tym ) oraz nie dyskutuję z kimś kto nie używa polskich znaków w swoich wypowiedziach. Raz jeszcze żegnam.
 • @a.b.c. 12:22:04
  Nie chcę się z Panem wdawać na temat wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi.
  Nie interesuje mnie jak Pan widzi mnie jako kobietę i co Pan o mnie jako Kobiecie myśli.

  Jednak jestem wspaniałomyślna i oświecę Pana, że mimo iż jestem tylko "głupią babą" jak Pan stwierdził to potrafiłam dostrzec mądrość w działaniu Pana Dmowskiego. Ponadto faktycznie żyjemy w świecie gdzie decydujące słowo ma mężczyzna - proszę spojrzeć przez okno i zobaczyć, co mężczyźni zrobili z tym światem i odpowiedzieć sobie czy taki świat się Panu podoba.
  I proszę do mnie więcej nie pisać w takiej tonacji - jeżeli kiedykolwiek zechce Pan podjąć ze mną dyskusję.
 • @a.b.c. 12:45:13
  "-a jakie kobiety maja zaslugi? Szczekac jak najglosniej, wiesz gdzie jest takich miejsce? W budzie."

  i wzajemnie.

  Nikt nie będzie szmacił Pana Dmowskiego w mojej obecności. Zwłaszcza ktoś kto nie używa polskich znaków. Ponadto wycieczki osobiste - to może do żony?
 • @a.b.c. 23:18:40
  Aj, poszedł stąd trollu paskudny, bo zdejmę kapcia i przydzwonię w pusty czerep.
  Albo lepiej, idź i powieś się krzyżu, aby nie baniakiem w dół, bo już całkiem ci się polasuje.
 • @werka1321 10:06:00
  Nie zaklamuj moich wypowiedzi. A jak masz slaba pamiec to zapisz sobie na kartce duzymi literami co napisalem.
  Nie chodzi o dorobek Dmowskiego, ale chodzi o niedostateczna wiedze R.Dmowskiego na kilka istotnych tematow:
  1. O zydowskiej zarazie.
  2. O kosciele katolickim.

  Halo, halo...... czy to dotarlo do twojej mozgownicy ?
  Odbior.
 • @a.b.c. 17:48:21
  A co powiesz o nieszczęśniku wielbiącym trupa na rzymskiej szubienicy, że masochista, nekrofil, czy zwyczajny kretyn?
 • @werka1321 13:06:30
  Od czasu swietnosci R.Dmowskiego minelo ponad 80 lat, a przy okazji wyszly na jaw nowe fakty historyczne, ktore sa wazniejsze niz najwieksi i najbogatsi ludzie tego swiata, ktorym nawet R.Dmowski nie dorownywal pod tym wzgledem, gdyz oni mieli wplyw na wywolywanie rewolucji i wojen swiatowych, a R.Dmowski mogl co najwyzej podyskutowac na konferencji w Wersalu w 1919r.
  Ty jestes po prostu niedouczona i masz problemy psychiczne.

  Np. R.Dmowski powiedzial, ze:
  "Polska bez zydow jest jak zupa bez pieprzu, bez smaku".

  Z kolei ksiadz dr S.Staszic (wielki polski patriota, czlowiek uczony i maz stanu) , pisal juz w 1794r ze:
  "zydzi to letnia i zimowa szarancza, ktora polskie wsie ubozy, a miasta smrodem napycha".... "Zydzi sa nieprzyjaciolmi wiary chrzescijanskiej".

  Kto mial racje, Dmowski czy Staszic ?

  Opinie ks.dr S.Staszica znajduja potwierdzenie w opracowaniach historycznych nastepujacych autorow:
  prof. W.Konopczynski
  prof. T.Gluzinski
  prof. W.Sobieski
  ks. prof. S.Trzeciak
  ks. prof. J.Kruszynski
  ks. dr M.Morawski
  prof. F.Koneczny
  ks. prof. M.Poradowski
  ks. prof. I.B.Pranaitis
  ks. prof. D.Fahey
  etc.

  Naucz sie tego na pamiec, a jak masz slaba pamiec to zapisz to sobie na kartce duzymi literami.

  Kolejna teze, ktora wyglosil R.Dmowski bylo twierdzenie, ze:
  "katolicyzm tkwi w istocie polskosci i w znacznej mierze stanowi jego istote".

  Ja z kolei twierdze, ze Polacy wyrosli z pnia slowianskiego i maja charakterystyczne slowianskie DNA i slowianskie DNA jest rdzeniem kazdego Polaka i Polki.
  Natomiast dodatek do polskosci stanowi chrzescijanstwo , ktore zostalo zaszczepione Polakom 1000 lat temu, a nie katolicyzm, poniewaz chrzescijanstwo jest PIERWIASTKIEM DUCHOWYM, ktore pochodzi bezposrednio od Jezusa Chrystusa (Boga) , podczas gdy katolicym bierze dopiero poczatek od soboru w Nicei w 325r , kiedy cesarz Konstanty zwolal sobor - zjazd ponad 300 przedstawicieli gmin chrzescijanskich jakie powstaly wokol basenu Morza Srodziemnego.
  Tu zaznacze, ze kazda gmina chrzescijanska wybieralala swojego wlasnego lidera i nie bylo wtedy zadnego zwierzchnika nad gminami, czyli papieza.
  Krotko mowiac to nie katolicyzm, ale chrzescijanstwo (pierwiastek duchowy pochodzacy od Jezusa - Boga) w znacznej mierze tkwi w istocie polskosci.
  Poza tym boski pierwiastek duchowy jest niezniszczalny , podczas gdy KK to instytucja koscielna zbudowana przez ludzi i zarzadzana przez ludzi.
  W momencie przejecia KK przez zydow i masonerie w czasie trwania soboru watykanskiego II w latach 1962 - 1965 , KK zamienil sie w zydo-masono-lewacka sekte religijna i nastapila zmiana doktryny nauczania oraz DETRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA - vide zaprowadzony EKUMENIZM (zrownanie wszystkich wyznan.

  Kumasz czacze ?
 • @Rzeczpospolita 00:30:01
  O kogo dokladnie chodzi ?
  Prosze podac szczegoly, poniewaz w czasach rzymskich przestepcow karano smiercia poprzez ukrzyzowanie.
 • @fiesta 01:16:01
  "R.Dmowski nie dorownywal pod tym wzgledem, gdyz oni mieli"
  "Np. R.Dmowski powiedzial, ze:
  "Polska bez zydow jest jak zupa bez pieprzu, bez smaku".

  Pisałam już tutaj wiele razy, że żydzi mnie nie interesują - no chyba, że można się coś od nich nauczyć.

  Napisałam również, że Pan Dmowski nie był idealny ( bo nikt z na s nie jest ) ale cieszy się moim szacunkiem i w moich oczach jest WIELKIM Polakiem.

  "Ty jestes po prostu niedouczona i masz problemy psychiczne."

  Dlatego proszę przestać do mnie pisać.
 • @Rzeczpospolita 00:30:01
  Prawdziwy masochista ten nasz adwersarz Pan fiesta - poci się aby przekonać mnie do swoich racji iż Pan Dmowski nie jest taki jakiego ja go widzę.
  Prawdziwy męczennik w swojej krucjacie pod krzyżem - może warto uświadomić Pana fiestę, że znakiem pierwotnych chrześcijan była Rybka - jako znak odrodzenia ?
 • @fiesta 01:16:01
  "prof. W.Konopczynski
  prof. T.Gluzinski
  prof. W.Sobieski
  ks. prof. S.Trzeciak
  ks. prof. J.Kruszynski
  ks. dr M.Morawski
  prof. F.Koneczny
  ks. prof. M.Poradowski
  ks. prof. I.B.Pranaitis
  ks. prof. D.Fahey"

  To też Żydzi?
 • @a.b.c. 10:38:25
  Widzę, że gloryfikując Jezusa i szanując Pana Dmowskiego nie znajdę tutaj zbyt wielu sprzymierzeńców. Cóż, trudno się mówi.

  Mimo wszystko pozdrawiam.
 • @a.b.c. 11:06:54
  "-wbij sobie do zakutego lba, Bog zyl wsrod zydow, by pokazac nam z kim dzielimy ziemie. "

  Napiszę Panu po raz któryś - nie interesują mnie żydzi. Interesują mnie Polacy i moja kochana Polska.

  Nie wiem jakiej nacji był Jezus - natomiast istotne dla mnie jest dla mnie to, że nie dał się "zeszmacić" nikomu.

  Oczywiście rozumiem Pana prawdę, perspektywę - ale to jest Pana prawda i perspektywa, a nie muszę jej podzielać
  Poziom Pana kultury jest żenujący, bardzo nad tym ubolewam - nie z punktu widzenia osobistego ale czytając Pana i Panu podobnych zastanawiam się z kim tu tą Polskę budować ?
 • @a.b.c. 11:22:58
  "Napiszę Panu po raz któryś - nie interesują mnie żydzi. Interesują mnie Polacy i moja kochana Polska.

  -skończ, bo nie wiesz co bredzisz!!!"

  Oczywiście Proszę Pana, oczywiście ;) ;) ;) Wesołego dnia.
 • @Pedant 10:45:11
  Jak zwykle uprawiasz zydo-lewacka propagande gdziekolwiek pojawisz sie na forum dyskusyjnym i mieszasz Polakom w glowach, pierdolony parchu - zdradza cie twoja "logika talmudyczna" (cecha charakterystyczna u parchow).

  Owszem, pijak Jelcyn zajmowal stanowisko prezydenta w "Rosji", kiedy NATO dokonalo bezprawnej inwazji na Serbie pod koniec marca 1999r, ale W.PUTIN byl wowczas szefem FSB (dawne KGB) oraz przewodnicacym RADY BEZPIECZENSTWA "Rosji".

  Cytat:
  "In 1996 Putin moved to Moscow, where he joined the presidential staff as deputy to Pavel Borodin, the Kremlin’s chief administrator. Putin grew close to fellow Leningrader Anatoly Chubais and moved up in administrative positions. In July 1998 Pres. Boris Yeltsin made Putin director of the Federal Security Service (FSB; the KGB’s domestic successor), and shortly thereafter he became secretary of the influential Security Council."
  Zrodlo:
  https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin

  Poza tym zgodnie z nowa konstytucja z 1993r w "Rosji", prezydent , czyli B.Jelcyn nie byl czescia rzadu "Rosji" i nie mial wladzy wydawania rozkazow, poniewaz tylko rzad "Rosji" mial do tego prawo.

  Cytat:
  "In 1991, the office was briefly known as the president of the Russian Soviet Federative Socialist Republic until 25 December 1991. According to the 1978 Russian Constitution, the president of Russia was head of the executive branch and headed the Council of Ministers of Russia. According to the current 1993 Constitution of Russia, the president of Russia is not a part of the Government of Russia, which exercises executive power.[5]"
  Zrodlo:
  https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Russia

  Podszkol sie najpierw z historii , a dopiero zabieraj glos , a nie odwrotnie, parchaty, lewacki cymbale.
 • @Rzeczpospolita 14:07:58
  Cytat:
  "Żeby ten debilny paszkwil miał szanse udawać wiarygodność, to jego autor winien się podpisać imieniem i nazwiskiem."

  KOMENTARZ "fiesta"

  To dobrze, ze sam podpisales sie imieniem i nazwiskiem, bo zaoszczedziles mi czas i sam wyszedles na OSZUSTA i na twoje oszustwa podalem zrodla moich informacji ze zrodel w j.angielskim, poniewaz wy nie podajecie takich informacji , ktore demaskuja waszego idola W.Putina zakochanego w zydach, w menorze i w krzewieniu judaizmu w "Rosji".
  Putinowi nawet do twarzy w nalesniku na glowie i wy tez powinniscie paradowac w nalesnikach na glowie - jak Putin to i wy jednoczesnie.
 • @Pedant 09:43:54
  Sam odrabiaj prace domowa.
 • @fiesta 19:06:58
  "Owszem, pijak Jelcyn zajmowal stanowisko prezydenta w "Rosji", kiedy NATO dokonalo bezprawnej inwazji na Serbie pod koniec marca 1999r, ale W.PUTIN byl wowczas szefem FSB (dawne KGB) oraz przewodnicacym RADY BEZPIECZENSTWA "Rosji".

  No tak, to też Żydzi.

  https://www.youtube.com/watch?v=n8Sv0JaWmZs
 • @a.b.c. 11:06:54
  Cytat:
  "BOG NIE BYL ZYDEM!!!!!"

  KOMENTARZ "fiesta"

  Slowo "zyd" zostalo uzyte po raz pierwszy w przekladzie biblii protestanckiej pod koniec XVIII wieku zastepujac slowo "Judejczyk" (mieszkaniec Judei - dzielnica w Palestynie).

  Wspolczesni specjalisci od poszukiwania zbieznosci w nazewnictwie przypuszczaja, ze wyraz "zyd" wywodzi sie od imienia "Juda", ktory w/g opowiadan ST byl jednym z synow Jakuba , ale jest to przyslowiowe "p*ierdolenie kotka za pomoca mlotka".

  Z kolei w/g badan archeologicznych prowadzonych w Palestynie przez 70 lat i informacji podanych przez archeologa Z.Herzoga oraz z badan historii starozytnosci prowadzonych przez S.Sanda wynika, ze opowiadania ST to bajki dla dzieci i doroslych, czyli:
  - nie bylo zadnego krolestwa Dawida i Solomona.
  - Dawid nie zabil Goliata.
  - nie bylo ucieczki zydow z Egiptu, poniewaz zydow tam nigdy nie bylo.
  - Mojzesz to postac fikcyjna (wymyslona).
  - bog zydow "JHW" (jehowa) mial zone.
  - taki narod jak "zydzi" nigdy nie istnial.
  - a tzw. "ziemia obiecana" to wymysl propagandowy.
  - etc.
  Zrodla informacji:
  http://noahkennedy.net/zeev-herzog-and-the-historicity-of-the-bible/
  https://www.youtube.com/watch?v=TX_xXMsg9BI&list=PLwryfIqJC5R-sAo2x8Hd4DSosVfx9cMeb&index=5 (wyklad S.Sanda rozpoczyna sie w czasie 3:55)
  https://www.youtube.com/watch?v=j5s_trEBcbU&t=952s

  Sa to informacje znane od 1999r i z lat nastepnych , ale propaganda KK i Watykan milcza na te tematy , jakby temat nie istnial i w dalszym ciagu piora mozgi koscielnym owieczkom i baranom, uwazajac ludzi za idiotow.

  Jesli chodzi o przypisywanie Jezusowi "zydowskiego pochodzenia" to najlepsza odpowiedzia sa slowa samego Jezusa podane w Ewangelii Jana.

  Poza tym w zwojach/skryptach znalezionych w Qumran w 1945r znajdowaly sie zapisy Esenczykow o Jezusie, ktorzy pisali, ze:
  JEZUS BYL DUCHEM W LUDZKIM CIELE , UZDRAWIAL LUDZI I CZYNIL CUDA ORAZ ZNIKAL LUB ZAMIENIAL SIE W STARCA , GDY PRZECIWNICY JEZUSA PROBOWALI GO POCHWYCIC.
  Te informacje pochodza od archeologow: J.Strugnella i J.Costello , ktorzy zajmowali sie odszyfrowaniem zapisow znalezionych w Qumran w 1945r , a pochodzacych sprzed okolo 2 tysiacy lat i wszesniejszych.

  Wsrod odkrytych zapisow/skryptow znaleziono ewangelie Piotra, Jakuba, Tomasza, Filipa, Marii Magdaleny, Apokalipse w/g Piotra etc , ktore nie weszly do kanonu ewangelii KK.
  Archeolodzy: Strugnell i Costello natrafili rowniez na informacje dotyczace praktyk religijnych wyznawcow JHW (jehowy) i pisali, ze wyznawcy JHW skladali ofiary ze zwierzat i ptactwa na czesc JWH na specjalnych oltarzach, ktore byly ozdobione figurkami mezczyzn z duzymi k*tasami i wokol tych oltarzy panowal ogromny smrod.
  Ponadto wyznawcy JHW uprawiali zbiorowe orgie seksualne z uzyciem narkotyku.
  Informacje podane przez archeologow: J.Strugnella i J.Costello ukazaly sie na internecie okolo 12 lat temu, a nastepnie zniknely z interenetu po okolo 2 tygodniach, poniewaz to co napisali o "zydach" nie podobalo sie "zydom" i obydwaj zostali oskarzeni o "antysemityzm" i usunieci z renomowanych uniwersytetow (Oxford i Harvard).
  Nastepnie zydowska propaganda zrobila z nich ludzi chorych psychicznie i alkoholikow, zeby podwazyc ich osobowosc oraz ich wiarygodnosc dotyczaca prac nad znaleziskami w Qumran.
 • @Pedant 20:11:38
  Przede wszystkim probowales sprzedac Polakom swoj kit propagandowy, a teraz znow wlaczyles swoja "logike talmudyczna" i bredzisz, jakby cie autobus potracil.
 • @Pedant 20:11:38
  W/g informacji zawartych w tajnym referacie Bermana z 1945r , zydzi nie musza byc na czolowych stanowiskach i wystarczy, ze tworza tzw. "drugi garnitur" (zastepcy, eksperci, doradcy etc).

  W/g opinii takich rosyjskich komunistow, jak:
  Ziuganow
  Makashov
  Ilvukhin
  etc
  w otoczeniu B.Jelcyna bylo pelno zydow, ktorzy wplywali na jego decyzje.
  Za swoja pro-zydowskosc, B.Jelcyn otrzymal wiele pochwal od srodowisk zydowskich w Rosji i Izraelu - vide artykuly w prasie zydowskiej w j.angielskim.
  Pro-zydowskosc W.Putina rowniez byla wychwalana przez przedstawicieli srodowisk zydowskich w Rosji i Izraelu.

  Analogicznie jest w USA od 1913r (data powstania FRB - bank rezerw federalnych) i niezaleznie kto jest prezydentem Stanow Zjednoczonych to wokol prezydentow USA roi sie od zydowskich doradcow i realizowane sa zydowskie interesy w pierwszej kolejnosci.

  Np. prezydent USA J.F.Kennedy zostal zamordowany przez zydow w 1963r, poniewaz chcial odebrac zydom monopol na drukowanie pieniedzy (dolarow) , nie zgadzal sie na wojne w Wietnamie oraz nie chcial dac zydom z Izraela uranu do produkcji bomb atomowych.
  Gdy po zamordowaniu JFK przez zydow wladze objal jego zastepca wiceprezydent L.Johnson (ZYD) , wowczas L.Johnson zrealizowal zadania swoich zydowskich pobratymcow:
  - FRB nadal drukowal dolary
  - USA rozpoczelo wojne w Wietnamie
  - Izrael dostal uran z USA do produkcji bomb atomowych za cicha zgoda L.Johnsona.

  MORAL

  Te twoje zydo-lewackie zaczepki pod moimi komentarzami swiadcza, ze jestes zydo-lewacki polglowek.
 • @fiesta 00:47:45
  Dodatkowa informacja @Pedant

  Dowodca NATO , gen. amerykanski W.Clark , ktory napadl na Jugoslawie w 1999r to ZYD.

  Z kolei byly oficer wywiadu wojskowego Stanow Zjednoczonych P.Giraldi napisal w artykule miesiecznika THE AMERICAN CONSERVATIVE (19 wrzesien 2017r) ze:

  WOJNY AMERYKI SA WYWOLYWANE PRZEZ ZYDOW AMERYKANSKICH !
  https://www.unz.com/pgiraldi/americas-jews-are-driving-americas-wars/

  Poniewaz P.Giraldi ujawnil prawde o zydach to pod naciskiem LOBBY ZYDOWSKIEGO w USA zostal zwolniony z redakcji miesiecznika THE AMERICAN CONSERVATIVE (Amerykanski Konserwatysta) 2 dni pozniej, czyli 21 wrzesnia 2017r.

  Ty zydo-lewaku "Pedant" nigdy nie podasz tego typu informacji do publicznej wiadomosci tylko bedziesz zamieszczal swoje zydowskie bzdety propagandowe, zeby oglupiac Polakow.
 • LIST WIERNOPODDANCZY DO W.PUTINA
  PODPISY:

  Prof. Anna Raźny – Kraków
  Prof. Jan Szarliński – Kraków
  Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność bloger: NEon24.pl
  Mecenas Ryszard Parulski – Warszawa
  Mecenas Marian Barański – Warszawa
  Mgr Tadeusz Bednarski – Poznań
  Mgr Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice
  Mgr Andrzej Skorski – Warszawa
  oraz
  WIERNE PACHOLKI SOWIECKIE (WPS)
  Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja
  Mgr Jerzy Truchlewski – Gdańsk
  Dr Paweł Ziemiński – Łódź
  Mgr Dariusz Kosiór – Otwock

  http://www.mysl-polska.pl/node/74
 • LEWACKIE I MOSKIEWSKIE TROLLE Z WPS !
  Poczytaj mi mamo:

  fiesta 18.04.2021 04:48:46

  fiesta 19.04.2021 18:51:19

  Zrodlo:
  https://chart.neon24.pl/post/160921,bury-jeszcze-szkodliwszy-dla-polski-suplement

  Przyjemnej lektury.
 • @ele 07:33:15
  Faktem jest, ze A.Lukaszenka zaprowadzil swoj rezym na Bialorusi i potwierdzila to mloda Polka z Bialorusi, ktora jest obecnie w Kanadzie - rozmawialem z nia 3 tygodnie temu po polsku i po angielsku na rozne sprawy i po jej wypowiedziach bylo widac, ze jest zorientowana w tamatyce Lukaszeniki i Bialorusi.

  Faktem jest rowniez, ze Polska jest pod zydowska okupacja przez ostatnie 76 lat (1945-2021) , ale to stalo sie z pomoca armii czerwonej i ZSRR, ktore zaprowadzaly swoja dyktature w powojennej Polsce i dopuscily sie zbrodni ludobojstwa na Polakach.

  Ja z kolei pamietam, jak R.Winnicki mowil kilkanascie late temu, ze Polska rzadzi BANDA CZWORGA (PO, PiS, SLD, PSL) i krytykowal rzady tych partii w Polsce oraz pamietam rowniez jak K.Bosak krytykowal rzady PiS, PO etc w czasie swojej kampanii prezydenckiej.
  Tu nalezy zwrocic uwage na fakt, ze Winnicki i Bosak to osoby publiczne i musza uwazac co mowia, poniewaz podlegaja pod prawo w Polsce, a nie pod prawo na Bialorusi.

  Przy okazji dodam, ze nie jestem zwolennikiem partii politycznych w Polsce, poniewaz to jedynie szyld, pod ktorym dzialaja osoby nalezace to tych partii i nalezy krytykowac osoby oraz ich postepowanie, poglady, opinie etc.

  Poza tym czepiacie sie Winnickiego i Bosaka a sami jestescie TUBA PROPAGANDOWA PRL, ZSRR, Rosji, Putina, Moskwy etc i podajecie wybiorcze informacje, ktore pasuja do waszej lewacko-moskiewskiej linii ideologicznej, co dowodzi, ze jestescie obca agentura w Polsce oraz ignorujecie historie Polski, m.inn. rosyjskie rozbiory, zabory, dyktature, rabunek Polski i rosyjski terror wobec Polakow - analogicznie bylo w PRL i ZSRR.
  A poniewaz wasza lewacka i moskiewska propaganda nie podaje takich rzeczy to wcale nie znaczy, ze te rzeczy nie wydarzyly sie w historii.

  Wy sami jestescie niewiarydodni, a wytykacie innym niewiarygodnosc.
 • @ele 07:33:15
  Cytat:
  "Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach"

  Pytania:
  1. Czy zrobiles badania DNA i jestes w 100 procentach Slowianinem ?
  2. Jaki jest twoj wspolczynnik Y-DNA i mtDNA ?
  3. Czy wiesz o tym, ze mieszkacy Indii i Iranu nie nazywaja sie Slowianami, ale maja wspolnych przodkow ze Slowianami, czyli identyczny lub nieco wyzszy wspolczynnik Y-DNA niz Slowianie ?
  4. Czy wiesz chociaz kto ciebie zmajstrowal ?
 • @stanislav 02:49:13
  Cytat:
  "Środowisko polityczne, w którym wychował się Robert Winnicki i jego rówieśnicy ( m.in. K. Bosak oraz obecne „ młode wilczki” Konfederacji) pomimo deklarowanych inspiracji dorobkiem Narodowej Demokracji, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z głębią tam wypracowanych koncepcji ideowo-politycznych oraz praktyczną polityką uprawianą przez tę formację – opartą o zasady realizmu i pragmatyzmu politycznego oraz dążenie do maksymalnej suwerenności. Koncepcji dopuszczających nieantagonistyczną koegzystencję, a nawet współpracę, z Rosją oraz krytycyzm i dystans do bezwarunkowego wpisywania się w cele geopolityki anglosaskiej, a zwłaszcza żydowskiej."

  KOMENTARZ "fiesta"

  Po pierwsze, koncepcja ND-cji byla bledna, o czym przekonal sie sam R.Dmowski , ktorego Rosjanie zamkneli do wiezienia za probe dzialania na rzecz odzyskania niepodleglosci przez Polske i Polakow oraz R.Dmowski dostal rowniez zakaz pojawiania sie na ziemiach Polski zaboru rosyjskiego przez 5 lat.

  Po drugie, R.Dmowski zalecal modyfikowanie ideologii ND-cji zamiast sztywnego trzymania sie ustalonych koncepcji.

  Po trzecie, juz w samym okresleniu polskosci przez R.Dmowskiego wystepuje sprzecznosc z polityka i dzialaniami Rosji wobec Polski.

  Po czwarte, w/g polskiego historyka i filozofa prof. F.Konecznego, Rosja to "cywilizacja turanska" (stepowa i azjatycka) oraz wroga dla cywilizaji lacinskiej (Polska) - analogicznie jak "cywilizacja bizantyjska" (Niemcy) i "cywilizacja zydowska" (koczowniki plemiene).
  F.Koneczny oparl swoja analize na FAKTACH HISTORYCZNYCH, ktore badal przez okolo 60 lat co czyni jego analize niepodwazalna ze wzgledu na fakty historyczne (lacznie 26 tomow).

  Po piate, R.Dmowski nie znal dziel F.Konecznego n/t cywilizacji , poniewaz zostaly opublikowane dopiero do smierci F.Konecznego w 1949r - R.Dmowski zmarl na poczatku 1939r.

  Po szoste, bandytyzm, kolonializm i imperializm Rosji nie roznil sie od praktyk stosowanych przez Prusy/Niemcy , Anglie , Francje , Turcje etc.

  Po siodme, R.Dmowski udal sie do Anglii, Francji i USA , zeby uzyskac poparcie dla sprawy ODZYSKANIA NIEPODLEGLOSCI PRZEZ POLSKE, w czym znaczna role odegral I.J.Paderewski i POLONIA AMERYKANSKA.

  Przyjemnej lektury.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031