Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Fundacja im. Nikola Tesli o Covid terroryzmie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Stan zagrożenia epidemiologicznego” jest skutkiem ataku terrorystycznego na światową skalę

 

Uwaga: Korona-wirus Sars 2 – Cowid 19 to jest niegroźny wirus (nigdy nie został wyizolowany i nikt nigdy go nie widział) a „stan zagrożenia epidemiologicznego” jest skutkiem Ataku Terrorystycznego na światową skalę. 
PILNE !!! Ostatnimi dniami w mediach zagranicznych pojawiają się informacje dotyczące fałszerstw, których dokonały firmy farmaceutyczne przy testach szczepionek mRNA na Covid 19. Polegają one na tym, że firmy zataiły informacje dotyczące zgonów zwierząt (norki i koty), które wykorzystano do badań nad szczepionką i wszystkie zdechły. Są to bardzo istotne fakty gdyż mają bezpośredni wpływ na życie szczepionych ludzi. Zdaniem bardzo dużej liczby lekarzy – szczepionki mRNA są nie tylko „eksperymentem medycznym” w którym osoby szczepione nie są w pełni informowane o skutkach ubocznych szczepień… ale są też Bronią Biologiczną z opóźnionym zapłonem. Będą wywoływały zgony u ludzi oraz dożywotnie i nieuleczalne powikłania poszczepienne (kalectwa) jeszcze wiele lat po szczepieniu – co już teraz ma miejsce w Polsce i innych krajach na świecie.
 
Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, przedstawił dowody na to, że w wyścigu o szczepionkę koronawirusową w 2020 roku zastosowano powszechne OSZUSTWO NAUKOWE. Dążąc do szybkiego zatwierdzenia przez organy regulacyjne, firma Pfizer porzuciła wszelką rzetelność naukową. Projekt badania nowych wstrzyknięć mRNA jest oparty na fałszywych protokołach diagnostycznych, które manipulują punktami końcowymi danych i ukrywają krótko- i długoterminowe zdarzenia niepożądane wywoływane przez ich szczepionki.”
źródło –  https://vaccinedeaths.com/2020-12-10-pfizers-vaccine-studies-based-on-fraud.html
W związku z tym, że szczepionki mRNA stanowią bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków – Fundacja zażądała od Premiera RP, Ministra Zdrowia a także w dniu 9 lutego 2021r od Posłów i Senatorów RP  o „Pilne” Zawieszenie Rządowego Programu Szczepień na Covid 19. Pisma w formie listu otwartego zostały złożone w kancelari Sejmu i Senatu na ręce  Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka SenatuTomasza Grodzkiego. 
 
W związku z tym, że odnotowano bardzo dużą liczbę powikłań i zgonów na skutek stosowania szczepionek na Covid 19 – te czyny wypełniają znamiona czynów karalnych:
1. Kodeks Norymberski – Eksperyment Medyczny
2. Polski Kodeks Karny – Ludobójstwo(Art. 118 kk i 118a kk) oraz Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu– (zgony i dożywotnie kalectwa Art. 156 kk,)

Wszystkie te zbrodnie są zagrożone karą dożywotniego więzienia dla każdego kto ich dokonuje ale również dla tych, którzy pomagają w ich popełnieniu:Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.[…] § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Do Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji – Pilne !!!
W związku z poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków wynikającym ze stosowania na masową skalę szczepień szczepionkami mRNA, które są Bronią Biologiczną – Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wraz z innymi Organizacjami NGO oraz tysiącami Polskich Lekarzy żądamy od Komendanta Głównego Policji oraz Komendantów Wojewódzkich Policji podjęcia działań polegających na:
 
 1. Natychmiastowym przerwaniu szczepień wśród Policjantów i innych Służb Mundurowych.
 2. Podjęcia działań operacyjnych w celu powstrzymania dalszego szczepienia Polaków – poprzez zamykanie wszelkich punktów szczepień w Polsce. 
 3. Jeżeli będzie w tej kwestii wymagany nakaz prokuratorski lub sądowy – prosimy go pozyskać. 
Fundacja zażądała pod Groźbą Odpowiedzialności Karnej  identycznych działań od:
 
 • Premiera RR M. Morawieckiego, Wicepremiera J. Kaczyńskiego, Prezydenta RP A. Dudy, Ministra Zdrowia A. Niedzielskiego, Wojewodów i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych, Głównego Inspektora Farmaceutycznego a także Sądy Administracyjne (Odwołanie Rządowego Programu Szczepień)  – na wyroki których czekamy.
Do Wojewodów i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych w Polsce
Wezwanie Przedprokuratorskie
Fundacja im. Nikoli Tesli żąda:
 1. Wstrzymania (odwołania) przez Wojewodów i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych pod groźbą odpowiedzialności karnej wszelkich działań i restrykcji związanych z tzw. Stanem Zagrożenia Epidemiologicznego wprowadzonego przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ministrów Zdrowia Adama Niedzielskiego, Ł Szumowskiego (Radę Medyczną i Sanepid) – ponieważ te rozporządzenia są bezzasadne, bezprawne a stosowane „restrykcje sanitarne” wypełniają w znamiona czynów karalnych uważanych przez Polski Kodeks Karny za „zbrodnie” – Terroryzm, (poważne zastraszanie ludzi w celu wywołania poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu Państwa i Gospodarki – Art. 115& 20 ) Ludobójstwo (Art. 118 kk i 118a kk), Pozbawianie ludzi wolności ze szczególnym udręczeniem (bezprawne kwarantanny bez dostępu do opieki medycznej Art. 189)W załączeniu:
 • Skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie – o uchylenie Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego – przeciwko Ministrowi Zdrowia. 02.02.21r
 • Obywatelski Akt Oskarżenia złożony w Sejmie i Senacie 23.07.21r przez fundację w imieniu Polskich Organizacji NGO i tysięcy polskich lekarzy
 • Artykuł 11.03.21r Robert F. Kennedy Ju. –B.Gates i planowana pandemia covid 19
 1. Natychmiastowe wstrzymanie Rządowego Programu Szczepień na Covid 19 szczepionkami mRNA (dowolnych producentów) ponieważ te szczepionki są nie tylko „eksperymentem medycznym” (nie zostały gruntownie przebadane co potwierdzają sami producenci)) ale też Bronią Biologiczną z „opóźnionym zapłonem” i będą wywoływały zgony u ludzi oraz dożywotnie i nieuleczalne powikłania poszczepienne (kalectwa) jeszcze wiele lat po szczepieniu – co już teraz ma miejsce w Polsce i innych krajach na świecie i jest oczywiście karalne –art. 148 zabójstwo,art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, W załączeniu:
 • Skarga do Sądu Administracyjnego w Warszawie – Wstrzymanie Rządowego Programu Szczepień na Covid 19 – przeciwko Ministrowi Zdrowia – 01.02.21r
 • Kodeks Norymberski – Eksperyment Medyczny (plik PDF z pełną treścią w języku polskim + rozszerzenie tematu o światowe publikacje medyczne z podaniem źródeł).
 • Pismo fundacji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięcie certyfikatu dla szczepionek na Covid 19 – 04.03.21r
Uzasadnienie:
Gdy już Wojewodowie i Koordynatorzy Medyczni zapoznają się z treścią tego pisma i załącznikami… i nie chcą odpowiadać za współudział w zbrodniach na Polakach… powinni podjąć działania prawne i medialne takie jak:
 • Oficjalnie Odwołać w każdym Województwie Stan Zagrożenia Epidemiologicznego – jak to robią Gubernatorzy w USA – powiadamiając jednocześnie media – konferencje prasowe.
 • Zawiadomić Organy Ścigania (Prokuraturę lub Policję) o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Premiera RP i Ministra Zdrowia.
Obliguje was do tego art. 240 Kodeksu Karnego: Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego wart. 118 ludobójstwo,art. 118audział w masowym zamachu,art. 148 zabójstwo,art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,art. 189 pozbawienie człowieka wolności,….lubprzestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli tego nie zrobicie – to zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej przez Organizacje NGO gdyż będzie to dowodem na to, że swoją biernością i zaniechaniem działacie w zorganizowanej grupie przestępczej/terrorystycznej wraz z Premierem i Ministrem Zdrowia + inni… i wspólnie i w porozumieniu z nimi dokonujecie zbrodni na Polakach. Wszystkie w/w zbrodnie nie ulegają przedawnieniu i są zagrożone karą dożywotniego więzienia dla każdego kto ich dokonuje ale również dla tych, którzy pomagają w ich popełnieniu:
Art. 18.§ 1.Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.[…] § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda
 
 

KOMENTARZE

 • 5*
  5*.

  Najgorsze jest to, że owce i barany doświadczalne same, bez najmniejszego zastanowienia, zgłaszają się do uczestniczenia w tym zbrodniczym, ludobójczym procederze.

  P.S. Bo to nawet nie jest eksperyment. To jest zaplanowana i po faszystowsku wykonywana zbrodnia ludobójstwa.

  Przypomina to czasy lat trzydziestych w hitleroweskiej Niemcowni, gdy mordowano tam ludzi kalekich, niepełnosprawnym umysłowo, itp.
  Wiele razy w życiu zastanawiałem się, jak to było możliwe? Skąd brano w ówczesnych Niemczech chętnych do wykonywania tych zbrodni?

  Dzisiaj, w tych obłąkanych, gdy zwyczajne "pielęgniarki", "lekarze", "medycy" wyszczepiają tą trutką ludzi (nawet ludzi, którzy zgodnie z instrukcjami producentów tych trucizn nigdy nie powinni być potraktowani tą substancją, ze względu na wiek i przyjmowane leki), gdy doskonale wiedzą, że wyszczepieni (co za kurwa! słowo - talmudyczne jak szlag) być nie powinni, że umierają po tym... a oni bez skrupułów to robią.

  Oby sznura nie zabrakło, bo nie będzie tłumaczeń: "wykonywałem rozkazy"!!!
  I pójdą, mam nadzieję, na sznur nie tylko polskojęzyczni żydowscy kryminaliści z nierządu warszawskiego, ale też właśnie wszyscy ci "wykonawcy rozkazów". A i nie powinno na szafotach zabraknąć cweleberytów, "dziennikarzy", i tym podobnego ścierwa, dzięki agitacji którego cały ten zbrodniczy ludobójczy "eksperyment" w ogóle się dzieje!
 • @Kmieć 08:59:09
  I jeszcze o jednej grupie zapomniałem. A nie powinienem.
  Na sznur także wszystkich komendantów tzw. Policji, którzy wysyłają podwładnych do represjonowania i szykanowania ludzi w związku z tą hurtzpą.

  Także cała tzw. "generalicja" (Sztab generalny) Wojska Polskiego na szubienicę. Za zaniechanie obrony Polski i Polaków w obliczu jawnej, zbrodniczej napaści na Polskę, wykonanej przez kryminalny element, przez zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, składający się z tzw. Rządu oraz Sejm i Senatu.
 • Przekleje to i tutaj: Ci od "Fundacji Tesli" to REGULARNY KLUB POPIERDOLEŃCÓW mających problemy z własnym INTELEKTEM
  Ot i mój komentarz, do NAMOLNEGO PRZEKONYWANIA SEKTY ANTYSZCZEPIONKOWCÓW do uwierzenia w ZBRODNICZOŚĆ SZCZEPIEŃ:

  (komentarz do https://ryszard-opara.neon24.pl/post/160982,wojna-o-przyszlosc-ludzkosci-czesc-2#cmnts
  kula Lis 69 28.03.2021 07:31:02):

  Problem INTELEKTU Kula(wego) Lisa: nie odróżnia on (ułatwiającego życie) LEKU od (utrudniających je) SZCZEPIEŃ

  INTELEKT- to od łac. inter-legere, czytać pomiędzy, rozróżniać pomiędzy.

  SZCZEPIENIA – to są UTRUDNIENIA ŻYCIA poprzez narażenie go na małe dawki ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

  LEKI – (np. antybiotyki) to są ŚRODKI NEUTRALIZUJĄCE czynniki chorobotwórcze (antybiotyki np. zabijają bakterie, na NIEŻYWE wirusy zatem nie działają)

  ISTOTY OŻYWIONE (np. ludzie) są zbudowane tak, że ich organy NIE-KRYTYCZNIE USZKODZONE regenerują się, spontanicznie, w ich formie WZMOCNIONEJ – np. mięśnie uszkodzone w ramach ćwiczeń, po ich REGENERACJI staja się SILNIEJSZE.

  Jest to usilnie negowane przez (wypchanych żydowskim Pismem Świętym NEO)DARWINISTÓW, 2-CZŁONOWE PRZECIWENTROPICZNE PRAWO BIOLOGII.

  I z tego “PONAD BOSKIEGO” PRAWA ZOON (ŻYWINY) wynika, że małe dawki ŚRODKÓW TRUJĄCYCH wywołują NADREGENERACJĘ uszkodzonych przez nie organów, co jest podstawą:

  – i PRAWA FARMACJI PARECELSUSA (“wszystko jest lekiem lub trucizną w zależności od dozy”)

  – i skuteczności szczepień

  – i osiągnięć sportowych ludzi, którzy coś ĆWICZĄ

  – i tego, że tak długo, pomimo tych wszystkich bakterii, wirusów i napromieniowań wszelkich odmian, JAKOŚ ŻYJEMY.

  Ale to chyba ZBYT DUŻO PRZECIWBOŻEJ MĄDROŚCI jak na KULA(wego) Lisa – niewatpliwie NIEDOĆWICZONY – INTELEKT
 • @Berkeley72 11:00:47
  "KLUB POPIERDOLEŃCÓW mających problemy z własnym INTELEKTEM"

  Winszuję rynsztokowego języka, panie inteligencie. Gdy widzę taki język, z miejsca przestaję czytać komentarz. Kogo w ten sposób chce pan przekonać? Takich samych inteligentów?
 • @Berkeley72 11:00:47
  Byliśmy szczepieni, moje pokolenie czasów PRL, w dzieciństwie było szczepione.
  Ale ze szczepionkami z okresie PRL i tymi, które nam na siłę chcą obecnie aplikować, jest tak jak z grzybami, jedne są jadalne inne trujące.

  Nie mamy żadnej pewności, czy nie chcą nam podać w miejsce jadalnego podgrzybka, muchomora sromotnika czy muchomora jadowitego.

  Co więcej, sami producenci w pogoni za szybkim i jak się spodziewają gigantycznym zyskiem nie są pewni co wyprodukowali, jaką truciznę, jak bardzo zabójczą w działaniu i skutkach.
  Mając to na uwadze nie powinien pan stać po stronie tych ostatnich, bo mogą się okazać oni mentalnie tą samą grupą ludzi, którzy w przeszłości dokonywali zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

  Powtórzę, nie wiemy co zostało wyprodukowane pod nazwą szczepionki, czy rzeczywiście szczepionki czy produkt niszczący nasze zdrowie i nasze życie.
  Niestety, możemy mieć uzasadnione obawy, a te informacje, które docierają do nas poza głównymi mediami, dają nam podstawy do przypuszczeń, że nie chodzi im o nasze zdrowie, lecz o zastraszenie, przymuszenie do szczepień i zysk do własnej kieszeni, kosztem naszego zdrowia i życia.
 • "Stan zagrożenia epidemiologicznego
  jest skutkiem ataku terrorystycznego na światową skalę"
  ----------------------
  Ano jest - ale co z tego wynika - skoro powyższe widzą tylko nieliczni. Reszta paraduje w namordnikach ze strachem w oczach - bo wszędzie widzą świrusa - a drugiego człowieka traktuja jako zagrożenie dla siebie.
  Wniosek?
  Czarci pomiot - to nie idoioci. Dysponują oni wielkimi mediami - więc tzw. cowidian - może przybywać na niekorzyść tych myślących.
 • @Kmieć 09:04:36
  -------------
  "Oby sznura nie zabrakło, bo nie będzie tłumaczeń: "wykonywałem rozkazy"!!!"
  --------------
  Należy liczyć się z tym, że pierwszymi do wieszania - Szanowny @Kmieć - będą chętni ci - co tę hucpę wymyślili i ją nadzorują. To z kolei znaczy, że z czarcim pomiotem nie da się wygrać tymi metodami.
  Wniosek?
  Czaeci pomiot - zawsze okrakiem siedzi na każdej barykadzie i zawsze robi swoje.
 • wiemy kto zadał trutkę.
  Wiemy kto zadał trutkę
  Wiemy, że ten sam uniemożliwia stosowanie istniejących odtrutek, wręcz przymusza do procedur odbierających życie. Wiemy , że jest to robione w celu odebrania nam własności, wolności, wolnej woli w końcu zdrowia i życia.
  Zatem tylko zupełny ignorant lub płatny sługus złego może polecać zaproponowaną przez truciciela szczepionkę jako jedyne lekarstwo, do tego w trybie eksperymentu medycznego bez ponoszenia odpowiedzialności za skutki uboczne.
  Proszę znanych propagatorów szczepień i śmiertelnej pandemii, czyli berkeleya, Oscara, oraz wandalę o wskazanie błędów w mojej logice. mojego wywodu, śmiało!
 • @Oświat 13:15:24 Jeżeli pojawia się nowa choroba, to normalnym
  jest, że szczepionka też jest nowa i nie ma doświadczenia w jej użyciu.
  Wszystkie dotychczasowe szczepionki tak właśnie pojawiały się w lecznictwie. To chyba logiczne. Nikt nigdzie do tej pory potrafił wyprodukować nową szczepionkę wcześniej, niż pojawi nowa choroba.

  Każda nowa szczepionka jest produkowana na starej technologii, na dotychczasowym doświadczeniu co do produkcji szczepionek.

  Istniejące i wystarczająco testowane szczepionki są szczepione profilaktycznie po to aby mieć pewność, że nie pojawią się w społecznościach stare choroby.

  Co do zaufania czy to rządowi, czy mediom, czyli ogólnej istniejącej psychologii tłumu, to ocenę tego można zrobić na podstawie statystyki związane z epidemią w poszczególnych państwach.
 • @Berkeley72 11:00:47 co ty prymitywie i pojebie z dr na to....
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_6053f97277413.gif
 • @Berkeley72 11:00:47
  Marku, z wielką przykrością potwierdzam postęp w twojej " chorobie intelektualnej", coraz bardziej - uciekając od dyskusji w kierunku epitetów i "prawd objawionych" - przypominasz upartych rabinów, których wcześniej demaskowałeś, i z których metod dyskusji kpiłeś.
 • @kula Lis 69 17:19:16 Człowieku, skąd Ty te bzdury bierzesz?
  Sekcję zwłok zmarłych na C-19 przeprowadzają prawie wszystkie państwa od przeszło roku.
  Sekcje są po to w jaki sposób wirus robi szkody w organizmie. To jest jeden z przykładów.

  Eksperci w całych Stanach Zjednoczonych przeprowadzili dziesiątki sekcji zwłok na pacjentach zmarłych z powodu Covid-19, a ich odkrycia mogą mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia traktują pacjentów z tą chorobą.

  To nie tylko płuca: Covid-19 może uszkodzić serce, mózg i nerki.

  Według Washington Post, na początku nowej epidemii koronawirusa w Ameryce, szpitale były zbyt przytłoczone próbami ratowania życia pacjentów z Covid-19, chorobą wywoływaną przez wirusa, aby spędzać dużo czasu na przeprowadzaniu sekcji zwłok. Jednak pod koniec maja i czerwca badacze z około sześciu instytucji opublikowali pierwszą dużą partię raportów z sekcji zwłok pacjentów Covid-19, które potwierdziły pewne wczesne pomysły na to, jak choroba działała, obalili inne i podnieśli nowe pytania dotyczące Covid-19. .

  Zakrzepy krwi `` w prawie każdym narządzie ''
  Według Amy Rapkiewicz, kierowniczki oddziału patologii w NYU Langone Medical Center, sekcje zwłok potwierdziły uszkodzenia płuc, nerek i wątroby pacjentów, o których informują lekarze od początku epidemii. Powiedziała jednak, że sekcje zwłok ujawniły również coś nieoczekiwanego: u niektórych pacjentów z Covid-19 wystąpiły problemy z krzepnięciem krwi w „dramatycznym” stopniu.

  Na początku epidemii Covid-19 niektórzy klinicyści zauważyli, że niektórzy pacjenci z tą chorobą doświadczali dużego krzepnięcia krwi „w liniach i różnych dużych naczyniach” - powiedział Rapkiewicz. Ale „[co] widzieliśmy podczas sekcji zwłok, było pewnego rodzaju przedłużeniem tego” - powiedziała.

  Rapkiewicz wyjaśnił: „Krzepnięcie występowało nie tylko w dużych naczyniach, ale także w mniejszych naczyniach. I to było dramatyczne, bo chociaż mogliśmy się tego spodziewać w płucach, znaleźliśmy to w prawie każdym narządzie, który oglądaliśmy podczas sekcji zwłok. badanie."

  Wyniki Rapkiewicza, opublikowane w Lancet's eClinicalMedicine, sugerują, że te wzorce krzepnięcia mogą być główną przyczyną niewydolności wielonarządowej u pacjentów z Covid-19, donosi Post.

  „Mikroskrzepy” w płucach
  Według „Post” ostatnie raporty w dużej mierze potwierdziły, że nowy koronawirus atakuje płuca ofiar „najbardziej zaciekle”. Na przykład w jednej z pierwszych opublikowanych sekcji zwłok pacjenta Covid-19, która została opublikowana 10 kwietnia, Richard Vander Heide powiedział, że znalazł setki lub tysiące mikroklotów w płucach 44-letniego mężczyzny, który był leczony. w LSU Health.

  https://www.advisory.com/en/daily-briefing/2020/07/14/covid-autopsies
 • @Anna-PK 17:48:08
  COVID-19 to nazwa choroby układu oddechowego wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
  Problem w tym, że SARS-CoV-2 nie został wyizolowany, a więc nie można stwierdzić, czy zmarły lub chory został zakażony wirusem SARS-CoV-2.

  A że w USA robiono sekcje zmarłym na covid-19 - no cóż, w IIIŻydo-RP/Polin także podają ilość zmarłych na covid-19, choć żadnej sekcji, która mogłaby to potwierdzić nie wykonano lub ewentualna sekcja nie jest w stanie tego potwierdzić.
 • @stanislav 17:29:09 Odnośnie //uciekając od dyskusji w kierunku epitetów i "prawd objawionych" - przypominasz upartych rabinów//
  Wstawię zatem i tutaj krótka ma ripostę na pytania "d.jasia", którego określiłem jako BĘCWAŁ (https://ryszard-opara.neon24.pl/post/160982,wojna-o-przyszlosc-ludzkosci-czesc-2#cmnts )

  @d.jaś 12:51:55 Co za BĘCWAŁ. Miałem nie odpowiadać, ale to zrobię:
  d. jaś argumentuje:

  //twierdziłeś że w scypionkach znajduje się osłabiony, inaktywowany, atenuowany ,itp wirus ale nie umiałeś odpowiedzieć jak to to się sprawdza. //
  odp. osłabienie / atenuowanie /inaktywowanie wirusa się otrzymuje przez np. słabe napromieniowanie UV (ultrafiolet dla d.jasia). Nie niszczy ono jego solidnej kapsułki, ale ROZWALA słabe połączenia między częściami RNA w niej zawartymi (więcej patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Atenuacja)

  d. jaś argumentuje:
  //Dzisiaj już piszesz, że w scypionkach znajdują się (nie osłabione / atenuowane wirusy i bakterie, ale) małe dawki ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH//

  odp. Osłabiony zestaw wirusów (lub bakterii) stanowi //małą dawkę ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH//. Po prostu, w wypadku zakażeń, "jedna jaskółka nie robi wiosny" musi być odpowiednio duża ilość FUNKCJONALNYCH wirusów / bakterii, aby przełamać barierę immunologiczną organizmu - która oczywiście ulega WZMOCNIENIU po "rozprawie" ze zbyt słabym AGRESOREM.

  To przecież jest PRZECIWENTOPICZNA zasada działania SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH.

  Banalne zjawisko, jak widać zbyt trudne do uchwycenia przez INTELIGENCJĘ (od łac. inter-ligare, łączyć miedzy sobą, kojarzyć) d.jasia.

  Bez dalszych komentarzy, bo to nudne.
 • @Rzeczpospolita 18:08:25 Nie znam się na medycynie, ale
  polska niewiara w epidemię zakrawa na dziwactwo, oceniając delikatnie. Śmiertelność w Polsce rośnie, nie tylko w porównaniu z innymi krajami, ale w porównaniu z latami poprzednimi.

  W czasie "hiszpanki" też nikt nie wyizolował wirusa, a epidemia była. Były epidemie zanim w ogóle znano wirusy.

  Ja się dziwię, że ludzie, którzy piszą bzdury na temat epidemii, mają czyste sumienie, prowadzą taką propagandę, kiedy ludzie umierają. Mnie się to w głowie nie mieści, że można tak świadomi ludziom szkodzić.
 • ...
  Dotyczący Jewropy zapis statystyczny faszystowskiego systemowego ludobójstwa przeprowadzanego za pomocą "Plandemii" nieistniejącego wirusa i "wyszczepionek" przeciwko "niemu" z podziałem na poszczególne trutki na szczury (niestety nie ma danych o "covidowej" trutce rosyjskiej):

  https://www.sott.net/article/450667-3964-DEAD-162610-injuries-European-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines
 • @Anna-PK 18:33:15
  A mieści się w Pani głowie, iż można twierdzić, że przyczyną śmierci jest covid-19 choć nie ma na to żadnego dowodu?

  W poniższym tekście oficjalne dane o śmiertelności:
  http://wps-neon24-pl.ne.3lab.info/post/159375,zalamanie-demograficzne-w-polsce
 • @Rzeczpospolita 18:48:11 Ciekawe, w 2020 roku, ludzie masowo
  marli bez powodu. Generalnie polska służba zdrowia jest krytykowana za wszystko, tylko jedno co prawidłowo zrobiła, to policzyła covid-19 w 2020 roku.
  Ciekawe jak Pan ocenia statystykę w 2021? Tu Polska przoduje w umieralności na C-19 właśnie, jest to prawidłowe liczenie, czy nie?
 • @Anna-PK 18:58:18
  Na jakie C-19? To jakiś nowy rodzaj węgla (radio)aktywnego?

  Co ty kobieto bredzisz?
  Jak mogą umierać na "covida", skoro nie istnieje wirus "powodujący" tę wyimaginowaną "chorobę"?

  Jest XXI wiek. Ludzkość posiada urządzenia techniczne i umiejętności, żeby schwytać tego mitycznego wirusa (gdyby istniał w rzeczywistym świecie a nie jako komputerowa symulacja IN SILICO).

  Wg wikipedii domniemane wirusy mają rozmiary od 18 do 300 nanometrów (tu polecam sprawdzić "skuteczność" masoneczek dla takich rozmiarów...).
  Ludzie potrafią robić procesory komputerowe - takie układy scalone - w których pojedynczy tranzystor ma rozmiar 7 (słownie SIEDEM) nanometrów, a w pojedynczym procesorze takich tranzystorów są już miliardy, nie miliony ale MILIARDY, i wszystkie w skomplikowany sposób ze sobą połączone.

  "W roku 2012 firma Intel wprowadziła procesory wykonane w procesie technologicznym (fotolitografii) 22 nm (Ivy Bridge), a w czwartym kwartale 2014 było to 14 nm (Core M)[2]. W 2019 roku firma AMD wprowadziła na rynek pierwsze procesory o mikroarchitekturze Zen 2 wykonane w litografii 7 nm w fabrykach TSMC"

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor#Budowa

  I jednocześnie nie potrafią światowe laboratoria złapać i zbadać tego niedobrego "wirusa" SARS-COV2!!! Mimo tego że ponoć lata on po świecie od roku i na każdej masoneczce powinno być go tysiące. Nie wspominając o "zakażonych" tym mendialnych wirtualnym bytem...

  Ty jesteś taka naprawdę ułomna, czy propagandujesz z premedytacją?...
  Pytanie retoryczne. Ewentualna twoja odpowiedź nie ma żadnego znaczenia, w sensie: nie robi różnicy.
 • @Berkeley72 "Ale to chyba ZBYT DUŻO PRZECIWBOŻEJ MĄDROŚCI" twojej
  .


  https://m.neon24.pl/2d0480fb436600cb27aa846a70a3768a,14,0.jpg
  https://m.neon24.pl/e4fc2902ed6f88e39a66d51aaa25802e,14,0.jpg


  Bogumił Bogychwał
 • @Kmieć 19:26:37 A ty kmieć jesteś zwykłym ciemniakiem.
  Zespół naukowców z Sunnybrook, McMaster University i University of Toronto wyodrębnił koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) ciężkiego ostrego zespołu oddechowego, czynnika odpowiedzialnego za trwającą epidemię COVID-19.

  Dzięki zwinnej współpracy zespół był w stanie wyhodować wirusa z dwóch próbek klinicznych w obiekcie przechowawczym na poziomie 3.

  „Potrzebujemy kluczowych narzędzi, aby opracować rozwiązania dla tej pandemii. Chociaż natychmiastowa reakcja jest kluczowa, długoterminowe rozwiązania pochodzą z niezbędnych badań nad tym nowym wirusem ”- powiedziała dr Samira Mubareka, mikrobiolog i lekarz chorób zakaźnych w Sunnybrook.
  https://sunnybrook.ca/research/media/item.asp?f=covid-19-isolated-2020&i=2069
  oraz inni
  https://fullfact.org/health/Covid-isolated-virus/
  https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/i-study-viruses-how-our-team-isolated-the-new-coronavirus-to-fight-the-global-pandemic/

  Weryfikacja faktów: Wirus wywołujący COVID-19 został wyizolowany i jest podstawą opracowywanych obecnie szczepionek
  https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-isolated-idUSKBN28E2SB

  Propaganda ciemnoty przez Polaków dla Polaków.
 • @Anna-PK "McMaster University i University of Toronto wyodrębnił koronawirusa 2" - A ty zapewne widziałaś GO własnymi ślepiami.
  .  A na ulicach TRUPÓW NIET ???!!! - Jak nie było tak nie ma.


  A w USA KLUBY NOCNE, DYSCOTEKI, BARY, REATAURACJE, PLAŻE są ZAPCHANE LUDŹMI, a WSZYSZCY BAWIĄ SIĘ BEZ MASEK !!! :)


  I NIKT (!) NIE KONA ???!!! :))))


  Po za wielkimi miastami w niektórych stanach większość tych placówek rozrywki NIGDY NIE BYŁA ZAMKNIĘTA !!!?????


  A w samolotach ludziska latają UPCHANI JAK SARDYNKI i nikt nie KONA !!!???


  PRZEZ CAŁY OKRES PANDEMI LUDISKA LATAJĄ NA WAKACJE na KARAIBY I DO MEXYKU wielokrotnie I WSZYSCY WRACAJĄ ZADOWOLENI, ZDROWI I SZCZĘŚLIWI!!!???

  A W Meksyku w maski nie OBOWIĄZYJĄ.

  Polacy z PODWÓJNYM OBYWATELSTWEM LATAJĄ DO POLIN NA OKRĄGŁO - I SIĘ ŚMIEJĄ Z IDITÓW W K A G A Ń CACH ! :))  VI-RUS 2


  https://www.thenationalnews.com/image/policy:1.1132640:1608559246/wo22-Dec-Porton-Down.jpg?
  https://kslnewsradio.com/wp-content/uploads/2020/11/AP20311543988306-620x413.jpg
  https://i.cbc.ca/1.5843087.1608079938!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_780/virus-outbreak-vaccine.jpg


  Bogumił Bogychwał
 • @Anna-PK 19:58:12
  .... Wirus wywołujący COVID-19 został wyizolowany i jest podstawą opracowywanych obecnie szczepionek....

  Bedzie Nobel.
  Bo kto pierwszy ten lepszy.
  A na księżycu to Amerykanie wyładowali i wrócili cali i zdrowi.

  https://demotywatory.pl/uploads/201106/1307113056_by_chudyluk.jpg

  https://img.joemonster.org/images/vad/img_38364/e8cec513fd86c69b8759f5a1e9062d4a.jpg
 • @Anna-PK 18:58:18 Pani Anno, nie podejrzewałem, że w 31 lat rządów "S + KK" może dojść do takiego SKRETYNIENIA osób uważających
  się za sam "cymes" Polskości.

  Przed 49 laty napisałem, na UC Berkeley, mą Meta PH.D. Thesis, opartą o EGOISTYCZNA obserwację, że w USA zarówno "ambitny lud" jak i jego Uniwersytecka Elita, utracili INTELEKTUALNĄ zdolność odróżniania ŻYWEGO od NIEŻYWEGO. A to wskutek WIARY w MARTWEGO BOGA pod nazwą Pieniądz. Nawet usytuowałem miejsca, gdzie Amerykanie zwykli stawiać "kapliczki" temu "Bogu nad Bogami":

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg

  Otóż, jak zauważył K. Marks już 176 lat temu, ten ŻYDO-ANGLO-AMERYKAŃSKI "Bóg nad Bogami" (w T-P-D "Trójcy Jedyny") narzuca weń wierzącym przekonanie, że tak zwana PRZECIWENTROPIA, będąca przecież podstawą skuteczności całego miriarda szczepień, zarówno ludzi jak i innych zwierząt jak i także roślin, to "zmyślenie" WHO/OMS. (Która to "ponadnarodowa" organizacja dokładnie 1,5 roku temu PRZYGOTOWAŁA ZBIOROWĄ HISTERIĘ, prognozując Znacznie Przesadzone Statyki tej SARS-Cov-2 pandemii.)

  Ale jak to widać choćby w Polsce dzisiaj, co się odwlecze, to nie uciecze, metody krajów SOCJALISTYCZNYCH, walki ze zbiorowymi zachorowaniami, są jak najbardziej do naśladowania na tzw. "Zachodzie" (Nb. 'Zachod' to po czesku właśnie ten "Bóg nad Bogami", uwidoczniony na tylnej okładce mej Meta Ph.D. Thesis z 1972 roku)

  Nb. Dzisiaj Białoruś OFICJALNIE uruchomiła produkcję szczepionki Sputnik V, za miesiąc będzie ona tamże powszechnie dostępna, także w celach eksportowych. A Polska dzisiaj? I czy "Fundacja Tesli" ma zamiar coś POZYTYWNEGO w tej sprawie masowych szczepień zrobić? (W Czechach prezydent Zeman WYMUSIŁ na rządzie CR zakup rosyjskiej Sputnik V, bardzo się to nie spodobało prezydentowi Francji, Macronowi)
 • @Anna-PK 18:58:18
  Ty jesteś taką głupią babą, czy po prostu zwykłą masochistką lubiąca się kompromitować.
 • @Anna-PK 19:58:12
  "Propaganda ciemnoty przez Polaków dla Polaków".

  szanowna pani, z tego co wiem ( choć nie jestem biologiem, epidemiologiem, wirusologiem itd.) koronawirusy są znane przez naukę akademicką i praktyke kliniczną od co najmniej 50 lat. W podręcznikach akademickich z połowy lat 70tych ubiegłego wieku pisano o nich, a także powodach ich zagrożeń dla zdrowia ludzi z osłabionym systemem odpornościowym ( główne z przyczyn, to osłabienie systemu odpornościowego przez nadmierne stosowanie antybiotyków oraz wzrastający stres, zarówno dotyczący ludzi aktywnych zawodowo, jak również starych ze względu na ich izolację rodzinna i samotność w warunkach tzw. "postępowej cywilizacji zachodniej", kultywującej mit młodości).

  Zatem zanim pani, oraz np. nieoczekiwany noeintelektualny rabin" :))) dr Marek Głogoczowski, zaczniecie obrzucać Polaków epitetami " ciemniaków" proszę zerknąć w głębię swoich uprzedzeń intelektualnych i własnych ograniczeń, którym nie wiem czemu nadajecie miano " oświecenia"?!
 • to co robi rząd, to przestępstwo
  narusza logikę wyszczepianie narodu preparatem nieprzebadanym o nieustalonych konsekwencjach... może się przyczynić do olbrzymiej depopulacji narodu, nie licząc powikłań poszczepiennych.
  Fałszowanie statystyk na masową skalę, to zapewne również przestępstwo przeciw narodowi. Ludzie podejmują decyzje o szczepieniu, bo zostali oszukani: przez morawieckiego, jego kaprawy rząd, przez media. Mamy więc celowe wprowadzenie w błąd co do bezpieczeństwa szczepionek. Zdrowa nauczycielka umarła.. jaka to dla niej korzyść przewyższająca ryzyko (nigdy nie chorowala i nie zachorowałaby na covida albo przeszla go bezobjawowo ;-) ... To co robią piSSowcy to zbrodnia na narodzie. Inna sprawa, czy narodowi się to należy czy nie... z narodem jest nie najlepiej.
  Też myślałem, ze warto samemu morawieckiemu przedstawić, że czyni źle, żeby mial tego świadomość podpartą pismem.... wówczas nie wywinie się od odpowiedzialności. 4 ekonomistów ustawia służbę zdrowia i jeden medyk ahahahahah .... to też jakiś delikt kryminalny.... za to mógłby premier iść siedzieć, w końcu nie przygotował i nie kontrolował służby zdrowia odpowiednio.... no ale cóż.... póki co milicja ma dłuższe pały.. i nie orientuje się, że sama też ... stanie się zbędna.
 • @rumpelsiltskin 11:42:00
  moze uzywa języka kuli lisa?
  może to brzydkie ale ten brzydki koment mi pasi xdd bo pamiętam kulę lisa.
 • @Anna-PK 19:58:12
  Odnośnik pierwszy mówi mniej więcej tak:

  "Ja, Kmieć, z zespołem z naszego sioła, wynaleźliśmy prawdziwe perpetum mobile. To wielkie osiągnięcie naszego zespołu, na którym musimy się jeszcze pochylić, żeby opracować zaawansowane narzędzia do badania tego nowoczesnego urządzenia. Dalsze badania potwierdzą nasze wielkie osiągnięcie, dzięki któremu "ludzkość" nie będzie już musiała tak dużo płacić za energię w każdej postaci. Ceny energii na wolnych światowych rynkach dzięki naszemu odkryciu będą wzrastały w sposób akceptowalny dla wolnych społeczeństw."

  Odnośnik drugi to czyste talmudyczne odwracanie kota ogonem, redefinioqwanie pojęć, np. Postulatów Kocha, tak aby z braku faktów stworzyć "fakt" pasujący pod tezę.
  Kupa gówna, dla której odtrutka znajduje się tu:

  https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/

  tu:

  https://off-guardian.org/2021/01/31/phantom-virus-in-search-of-sars-cov-2/

  Trzecia linka, podobnie jak druga, syf pełny pustego blakotania.

  Cechą szczególną tych wszystkich artykułów (talmudycznej PROPAGANDY) jest to, że powstały około marca UBIEGŁEGO roku!

  Dodatkowo, gdzieś miałem informację o wysokiej nagrodzie dla naukowców, którzy wyizolują "tego" wirusa i udowodnią, że jest on patogenem powodującym mitycznego covida, nieodróżnialnego od silniejszego przeziębienia, czyli grypy.

  Więcej odnośników w automatycznych tłumaczeniach (łatwo przejść na angielski, jeśli ktoś woli) i po polsku do stron rozbijających w proch bzdury o koronnym wirtualnym szajbusie tutaj:
  https://kmiec.neon24.pl/post/160874,przeczywistosc-wirusowa-wirtualny-covid-czesc-ostatnia

  P.S. A tym, kanadyjska dzido, swoimi propagandowymi "produkcjami" tylko utwierdziłaś mnie w przeświadczeniu, żeś arcyszkodliwa raszpel - taki żeński troll.
 • @Kmieć 07:52:17 No nic, akurat się dowiedziałem, że w Z-nem zachorował na NIE ISTNIEJĄCEGO Covida, starszy ode mnie o 5 lat
  przewodnik tatrzanski Poldek Rajwa (znana zakopiańska postać)

  Ciekawym jak on sie z tego wykaraska. (mój młodszy o circa 30 lat kuzyn, lokalny elektryk, opowiadał, ŻE JAK BYŁ W SZPITALU to ledwo potrafił, trzymając się ściany, dojść do ustępu, tak go powaliło. A miał dreszcze i było mu tak zimno, że prosił o dodatkowe okrycia.)

  Ale to nic, MY LUDZIE NADZIEMSKIEGO STRACHU będziemy wszystkich ostrzegac przed tą, wymyśloną przez tandem chińsko-amerykański, NIE ISTNIEJĄCĄ CHOROBĄ, powodowaną przez NIE ISTNIEJĄCEGO "WIRUSA".- w imię zwalczania którego działają MORDERCY LUDZKOŚCI.

  No cóż, POLSKOJĘZYCZNA "PSYCHUSZKA" w komplecie na neon24 założonym przez (ex dra) Ryszarda Oparę. (A Anne Appelbaum ponoć dowodziła, ze to są banalne "ruskie trolle" - to przecież o cały Kanal Sueski gorzej niż "trolle"!
 • @Berkeley72 09:43:26 "Przegraliśmy hybrydową wojnę z Rosją. Promocją pseudonaukowych tez antyszczepionkowców zajmowały się
  portale, politycy i aktywiści, którzy równocześnie w momencie wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej zohydzali obraz Ukraińców polskiej opinii publicznej.

  Opisywali Zachód jako zgniły moralnie, przy równoczesnym przeciwstawianiu go wyznającej rzekomo konserwatywne wartości Rosji. Mówiąc wprost, ruchy antyszczepionkowe wspierane były przez rosyjską agenturę.

  Wśród ekspertów zajmujących się dezinformacją nie ma żadnych wątpliwości, że tezy ruchu antyszczepionkowego wspierane są przez rosyjskie służby specjalne, których celem nie jest oczywiście zwalczanie szczepionek jako takich, a raczej sianie zamętu, podważanie zaufania do rozumu i nauki oraz kierowanie społeczeństw państw poddanych rosyjskiemu atakowi hybrydowemu na możliwie najbardziej irracjonalne tory myślenia (...) Można wręcz zastanawiać się, czy skrajnie prorosyjskie środowiska nie miały na celu jedynie odwrócenia uwagi polskich służb oraz aktywistów od prawdziwie groźnych rosyjskich agentów."
  Źródło:
  https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-szczepionki-powinny-byc-obowiazkowe/fqgd71q
 • "Głupota profesorska Problemem Polski jest to, że inspirowane przez rosyjskie służby kampanie antyszczepionkowe trafiły w naszym
  kraju na podatny grunt. Ruchy antyszczepionkowe istnieją w każdym państwie świata, ale to w Polsce, a nie na przykład w Niemczech czy też we Francji przeciwko szczepionkom regularnie wypowiadają się ludzie z tytułami naukowymi. Przy czym w absolutnej większości nie mają oni nic wspólnego ani z medycyną, ani epidemiologią.

  To, że głupota dzieli się na zwykłą i tą większą - profesorską - jest oczywiste dla każdego, kto obserwuje polską politykę. Dopiero jednak pandemia koronawirusa pokazuje, do jakiego stopnia głupota profesorska jest groźna.

  Jeszcze groźniejsza jest jednak całkowita niezdolność polskiej inteligencji do zmierzenia się z pseudonaukowymi bzdurami wypowiadanymi przez utytułowanych ludzi. Wbrew pozorom nie wynika to wcale ze szczególnego przywiązania do wolności słowa, choć można oczywiście zadać pytanie, czy głoszenie kłamstw mieści się w tym pojęciu."
  Źródło:
  https://wiadomosci.onet.pl/opinie/witold-jurasz-szczepionki-powinny-byc-obowiazkowe/fqgd71q

  PS
  "Socjolog Józef Chałasiński, autor wydanej przed wojną "Społecznej genealogii inteligencji polskiej", w której ostro krytykował getto inteligenckie, pisał w 1958 r.: "Abstynencja od życia gospodarczego we wszelkich jego przejawach, tak intelektualnych, jak i praktyczno-zawodowych, brak poczucia rzeczywistości gospodarczej - to charakterystyczny rys inteligencji polskiej. I stąd takie paradoksy naszego niedawnego życia politycznego, ideologia mocarstwowości Polski - styl wielkopański - przy zupełnym opanowaniu podstawowych dziedzin przemysłu przez kapitał zagraniczny".
  Źródło:
  https://www.wprost.pl/tygodnik/72279/Polonezy-intelektu.html
 • Sojusz ołtarza z tronem Rosyjski Kościół Prawosławny a władza w Rosji
  "Po powrocie Władimira Putina na urząd prezydenta w 2012 roku Kreml dla wzmocnienia reżimu politycznego zaczął szeroko odwoływać się do ideologii konserwatywnej oraz promować tradycyjne wartości moralno-obyczajowe, za których strażniczkę uważa się Cerkiew. Pociągnęło to za sobą zacieśnienie stosunków pomiędzy władzą państwową i RKP oraz skutkowało większym zaangażowaniem hierarchów i struktur cerkiewnych w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej oraz zagranicznej."
  (...)
  "Relacje pomiędzy RKP a władzą państwową w Rosji nawiązują do bizantyjskiego modelu „sojuszu ołtarza i tronu”. Współpraca gwarantuje obu stronom wymierne korzyści: RKP zawdzięcza jej uprzywilejowaną pozycję wobec innych Kościołów działających w Rosji, ułatwiony dostęp do różnych grup społecznych i źródeł finansowania, co pozwoliło mu zwiększyć potencjał infrastrukturalny i materialny; Kreml natomiast zyskał cennego partnera ideologicznego"
  Źródło:
  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2016-01-04/sojusz-oltarza-z-tronem-rosyjski-kosciol-prawoslawny-a-wladza-w (całość opracowania w pdf.)
 • @Tomasz M. Wandala 10:47:10
  "Pociągnęło to za sobą zacieśnienie stosunków pomiędzy władzą państwową i RKP"

  Czym to się różni od relacji między władzą państwową a Kościołem w Polsce.?

  Ściślejsze relacje są w Anglii, gdzie głowa państwa jest jednocześnie głową Kościoła. Kościoły protestanckie w USA wywierają wielki wpływ na rząd i odwrotnie.

  Izrael - religia definiuje przynależność i status. Itd, itd ...

  Trudno jest wykluczyć religię z polityki bo dla ludzi wierzących ich wiara jest czymś centralnym w ich życiu. Niektórym się marzy powrót do czasów Związku Radzieckiego i ateizmu jako dominującego światopoglądu, ale jest to utopijne bo ateizm nie dostarcza ludziom wyższych wartości.
 • "Rosyjskie trolle wspierają przeciwników szczepionek. Brytyjski dziennik "The Times" opisał w piątek rosyjskie wysiłki na rzecz
  promowania ruchów antyszczepionkowych i teorii, które sugerują m.in., że szczepienia mogą wywołać autyzm. Jak zaznaczono, Kreml używa w tym celu w szczególności mediów społecznościowych.
  Gazeta podkreśliła, że "Rosja nie wydaje się mieć szczerej awersji wobec szczepionek, bo sama twierdzi, że ma skuteczny program szczepień". "Celem jest destabilizacja Zachodu i każdy temat, który dzieli opinię publiczną - od Brexitu do genetycznie modyfikowanych zbiorów - jest do tego odpowiedni" - dodano.

  Tekst "Timesa" opiera się na analizach dziennikarzy, a także badaniach uniwersytetów w Maryland i Johns Hopkins University oraz ustaleniach amerykańskiego periodyku naukowego "American Journal of Public Health".

  Badacze ustalili m.in., że zarejestrowane w Rosji konta na Twitterze publikują prowokujące, anglojęzyczne wpisy, zawierające zarówno głosy za i przeciwko szczepieniom. "Ma to służyć prowokowaniu kłótni i ich jak najdłuższemu utrzymywaniu" - zaznaczono.

  Wśród przykładów jakie znaleziono było m.in. rozpowszechnianie przez prorosyjskie konta filmu kontrowersyjnego i skreślonego z rejestru lekarzy aktywisty Andrew Wakefielda, w którym fałszywie ostrzegano przed rzekomym zagrożeniem, wynikającym ze szczepionek na odrę, świnkę i różyczkę."
  Źródło:
  https://www.cyberdefence24.pl/rosyjskie-trolle-wspieraja-przeciwnikow-szczepionek

  Brytyjski wywiad bierze na cel propagandę antyszczepionkową
  9 listopada 2020, 11:18. "Propaganda antyszczepionkowa rozpowszechniana przez wrogie państwa stała się celem ofensywnych operacji w cyberprzestrzeni prowadzonych przez Wielką Brytanię - informuje brytyjski magazyn The Times."
  Źródło:
  https://www.cyberdefence24.pl/brytyjski-wywiad-bierze-na-cel-propagande-antyszczepionkowa

  "Ponad miliard trzysta milionów euro Kreml chce przeznaczyć w tym roku na media propagujące jego punkt widzenia, które bardzo często przedstawiają zafałszowany obraz Unii Europejskiej. Z puli przeznaczonej na prokremlowskie media prawie 300 milionów euro otrzyma w tym roku telewizja RT, dawniej Russia Today, która nadaje w ponad 100 krajach, niemałe wsparcie ma agencja Sputnik, dostępna w ponad 30 językach."
  Źródło:
  https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2430019,Rosja-przeznaczy-miliardy-na-propagande-Skromne-srodki-UE-na-walke-z-dezinformacja

  Brexit. Macki Moskwy sięgają daleko
  "Zmasowane akcje w mediach społecznościowych, powiązany z Moskwą biznesmen, a w tle miliony funtów, których pochodzenie jest niejasne. Przeciwnicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mówią wprost: brexit sponsorowali Rosjanie."
  Źródło:
  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/brexit-a-rosja-i-putin-macki-moskwy-siegaja-daleko/scfnpsy

  PS
  Kim jest pożyteczny idiota?
  "Osoba, która kierując się własnymi poglądami i szlachetnymi intencjami, działa nieświadomie na rzecz czyichś interesów politycznych."
  Źródło:
  https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=40953
 • @Berkeley72 09:43:26
  //(mój młodszy o circa 30 lat kuzyn, lokalny elektryk, opowiadał, ŻE JAK BYŁ W SZPITALU to ledwo potrafił, trzymając się ściany, dojść do ustępu, tak go powaliło. A miał dreszcze i było mu tak zimno, że prosił o dodatkowe okrycia.)//

  Cud, cud nad cuda. Nigdy wcześniej w życiu grypy nie miał, no, no.

  Niestety szajba z telaviwzora zadżumiła całkiem łby.

  Grypę leczy się zwyczajnie, i jest uleczalna, tak jak zawsze od dziesięcioleci ludzie NORMALNI się z niej leczyli.
  Leżenie w łóżku, uczciwe!, w suchym, ciepłym, wietrzonym z wygrzanymi ścianami pokoju, solidne wypocenie ze zmianami pościeli, żeby w zawilgoconej potami nie leżeć; dużo witaminy C w postaci kapusty kiszonej, soku z kapusty (tylko swojskiej a nie tej ze sklepu pędzonej na occie), miód, tran, herbata z cytryną z miodem, a w silniejszych wypadkach bańki. Jak złapie sraczka (grypa jelitowa) to węgiel aktywny. I po góra tygodniu po "srovidzie", znaczy grypie! nie ma śladu.

  Ale jak telaviwzor zrobił z zawartości czaszki zlasowane gówno z mózgu, to cóż? Srovid jest "nieuleczalny" - respirator i do piachu.

  P.S. Dla starców prawie 90-letnich zwykły katar (czyli słabszy "covid") może być zabójczy, jeśli się "zdrowo" odżywiają, wg zaleceń "ekspertów" z ołtarzyka na ścianie...
  Bo mają całkiem obniżoną odporność.
 • @Pedant 11:03:33 //Czym to się różni od relacji między władzą państwową a Kościołem w Polsce.?//
  "Zgadnijcie Towarzysze w czyje ślady idzie wasza Bozia z Żoliborza? Tak jak wam to wielokrotnie już mówiłem sam tego nie wymyślił, to wszystko jest na licencji!"
  https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/140242053_4952605524780987_4711294544818774415_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=gNZ6L6AyohYAX-QwAbM&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=cb465e3eb3db3ae92b5a3f6d21edb91b&oe=60892855

  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/140028878_4948021181906088_2455062259877342440_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vOBjupwvauoAX8bVIyL&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=f2325dd66a86e64c274d0895bce28783&oe=6088701C

  Źródło:
  https://www.facebook.com/lukaszenkoopolsce/

  PS
  https://reemigrant1331.neon24.pl/post/158440,lukasz-orbitowski-sojusz-oltarza-i-tronu
 • @Kmieć 11:15:08
  Szkoda na te ścierwa nerwów. W końcu i tak dostaną to na co zasłużyli.
 • @zadziwiony 13:23:52
  Ale ile normalnych ludzi wykończą faszystowską propagandą, zanim dostaną?...
 • @Tomasz M. Wandala 11:30:14
  Gwoli ścisłości. Trzeba zwrócić uwagę, że ta ikona nie przedstawia Stalina i jego zwycięskich generałów jako świętych (inaczej by mieli aureole), tylko Matkę Boską jako opiekunkę Rosji.

  "Ikona: w centrum stoi Józef Stalin w białym mundurze, nad nim Maria z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów, po obu stronach ustawieni w szeregach sowieccy marszałkowie – zwycięscy dowódcy z drugiej wojny światowej. Przed takim obrazem odprawiono w muzeum „Prochorowskie pole” nabożeństwo za dusze żołnierzy, którzy zginęli w walkach na Łuku Kurskim, jednej z największych bitew pancernych w historii. To ikona „Matki Boskiej Państwowej”, której pomysłodawcą był Aleksandr Prochanow, pisarz i naczelny nacjonalistycznej gazety „Zawtra”. Cerkiew odcięła się od ikony, ale pomysł umieszczania Stalina na świętych obrazach bynajmniej nie należy w Rosji do rzadkości."

  "„Już sama rozmowa o kanonizacji Stalina to świętokradztwo. W historii ludzkości nie było straszniejszego prześladowcy chrześcijaństwa, nigdy nie zamordowano za wiarę więcej ludzi, nie było takiej skali drwiny i poniżenia, grabieży majątku kościelnego, łamania praw wierzących” – komentował Władimir Wigiliański, przedstawiciel służb prasowych patriarchatu, gdy wybuchł skandal związany z petersburską ikoną."

  „Prawosławny stalinizm” nie ma liderów, to raczej nurt oddolny, samorzutny. Prochanow, zdaniem Makarkina, traktuje religię instrumentalnie, a ze względu na swój „skomplikowany stosunek” do prawosławia nie jest autorytetem dla ludzi wierzących. – Bardziej niepokojące jest to, że również wśród duchownych są ludzie, którzy mają neutralny lub pozytywny stosunek do zbrodni Stalina i jego roli w historii państwa i Kościoła, usprawiedliwiają zbrodnie. To jest mniejszość, ale jednak bardzo szkodliwa – ocenia politolog."

  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1691262,1,prawoslawni-stalinisci-na-zapleczu-kremla.read
 • @Pedant 14:07:18 Odnosnie tej uwagi "remigranta Wandali" TO WSZYSTKO JEST NA LICENCJI
  to krótkie zastanowienie wskazuje, że i działalność "Fundacji im. Nikoli Tesli" też zapewne jest OPARTA NA LICENCJI, powtarzanej BEZMYŚLNIE w docelowych krajach. Patrz np. https://d3konspiracja.neon24.pl/post/161013,rzad-norwegii-oskarzony-o-zbrodnie-przeciwko-ludzkosci - toż to prawie słowo w słowo program FUNDACJI TESLI.

  O tym, że za pokrewnym do "antyszczepionkowego" RUCHEM ANTY-DU, czyli zwalczana skutków użycia ZUBOŻONEGO URANU stały, po amerykańskich bombardowaniach Jugosławii - a potem i regionu Basry w Iraku - Służby Specjalne Imperium, się dowiedziałem z filmu "Deadly Dust" (2007), w którym głównym AKTOREM był leciwy dr. GUMPEL, Niemiec, były jeniec w ZSRR po klęsce Wehrmachtu pod Stalingradem wygodnie mieszkający w Szwajcarii, w którego posesji go odwiedzałem w 2006 roku wraz z delegacją "Mut zur Ethik" - ot i kilka zdjęć dzieci-potworków, które on ponoć sfotografował w szpitalu w Basrze, w kilka lat po regionu Basry DU-bombardowaniu:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/08/DU-babies.jpg

  //Nearly a dozen of such horrible photographs of DU produced monstrosities, allegedly photographied by dr GUMPEL in hospital of Basra, were exposed at our “Mut zur Ethik” Congress in Feldkirch, Austria in 2006. When I wanted to show these photographs to Jaworowski 3 years later, he laughed at me: these surely are fake pictures, even heavy irradiations do not cause malformations and cancers in children born after them// - http://markglogg.eu/?p=2398

  Otóż od kilku lat już podejrzewam, że za całym tym "ruchem antyszczepiennym" stoją te same, co w przypadku "szpitala w Basrze" Służby Imperium, maskowane obecnie jako "zgraja rosyjskich trolli" - oczywiście WYHODOWANYCH W USA, jak ta sławna M.D. Majewska (będąca rodzajem "duchowego przewodnika" neonowego Anthony-o-Witza - zaczynała ona, przed kilkunastu laty, od kojarzenia szczepień z autyzmem, teraz doszło do tego kojarzenie "pfizera" z "szybkościowym" rakiem i parkinsonem, brakuje mi tylko stwardnienia rozsianego aby była "trójca" post-pfizerowskich zachorowań.)

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/12/Hebraisci-antyszczepienni.jpg
 • @Berkeley72 15:42:52
  "WSZYSTKO JEST NA LICENCJI"

  Doprawdy? To na jakiej licencji jest Pan?
 • @Pedant 17:13:37 Świetne pytanie. chciało by się rzec licentia poetica, ale to tylko w specyficznym dla mnie szyku wyrazów
  A od strony MERYTORYCZNEJ, LICENCJI na głoszenie info o ludzkim NOWOTWORZE, o roboczej nazwie HOMO IMBECILIS udzielił mi, przed dokładnie 47 laty, mój prof. historii nauki ROGER HAHN na ławeczce w parku uniwersyteckim UC Berkeley. O tym wielokrotnie już pisałem, także na neon24:

  Cytuję:

  //@Berkeley72 15:33:53 Ciekawe, me komentarze do "szczepień i nowotworów" zakończyłem wychwalaniem Arystotelesa
  I tutaj, dzisiaj rano sobie przypomniałem, że ORYGINALNY NEKROLOG, jaki UC Berkeley sporządził tamtejszemu profesorowi historii nauki, Rogerowi Hahn, zmarłemu dokładnie 10 lat temu w wieku 79 lat, kończył sie słowem ARYSTOTELES.

  https://www.berkeley.edu/news2/2011/08/RogerHahn250.jpg

  (Jak się dowiedziałem dopiero z tego nekrologu, Hahn pochodził z żydów francuskich, osiedlonych w USA w 1941 roku. Po przeczytaniu mej The Not-Too-Divine Comedy, Meta Ph.D. Thesis wiosną roku 1972, powiedział mi, prawie szeptem gdy siedzieliśmy na ławce w uniwersyteckim parku, BIOLOGIA TO METAFIZYKA.

  Która to opinia zadecydowała, ze zająłem się na serio studiami Ewolucji Nauk o Życiu we współczesnym świecie.//

  Co więcej:

  @Berkeley72 05:17:15 Jako stary belfer i to nie tylko filozofii, pozwalam sobie uściślić na kogo wskazuje starożytny Arystoteles
  który na źródło LOGOSU, za którego światłami należy postępować, wbrew swemu nauczycielowi "amicus Plato" wskazywał na ZIEMIĘ, a nie na NIEBO, skąd według tego ostatniego miały by przychodzić jakieś NADZIEMSKIE IDEE, sterujące zachowaniem się ludzkości:

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2021/03/apostolat-wrogow-syjonu.jpg

  @Berkeley72 15:33:53 Ot i znajdująca się w Watykanie ilustracja do "pocztu wrogów ideologii Syjonu":
  Na zdjęciu poniżej, Po lewej Platon wskazujący na NIEBO jako na źródło Nieśmiertelnych Idei, po prawej jego uczeń Arystoteles, wskazujący na ZIEMIĘ - tj. na PRZYRODĘ - będącą manifestacją odwiecznego LOGOSU, czyli ROZUMU WSZECHŚWIATA. Fresk Rafaela "Szkoła Ateńska" z 1511 roku, znajdujący się w apartamentach Watykanu:
  https://m.neon24.pl/428aad1901b6b91882f498dae999480d,13,0.jpg

  Wszystko w komentarzach do https://zakop999pl.neon24.pl/post/160901,szczepienia-covid-19-w-izraelu-i-nowotwory-o-nich-bez-mysli
 • @Berkeley72 15:42:52 // za całym tym "ruchem antyszczepiennym" stoją te same, co w przypadku "szpitala w Basrze" Służby Imperium
  maskowane obecnie jako "zgraja rosyjskich trolli" - oczywiście WYHODOWANYCH W USA//

  Jestem akurat na świeżo oraz w trakcie ciekawych lektur "NOWEGO UKŁADU" się na naszych oczach formułującego czyli FASZYZMU. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale źródła-przypisy pokazują, że jest wiele na rzeczy, między sianiem zamętu przez antyszczepionkowców-antycovidowców-antymaseczkowców powiązanych z fundamentalistyczną prawicą np. Braun, Korwin, Wilk a "wolontariuszami" Kremla. Zainteresowanych odsyłam do książek:
  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4915679/to-jest-wojna-kobiety-fundamentalisci-i-nowe-sredniowiecze
  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4872815/droga-do-niewolnosci-rosja-europa-ameryka
  https://lubimyczytac.pl/ksiazka/22270/kleska-quot-solidarnosci-quot-gniew-i-polityka-w-postkomunistycznej-europie

  PS
  "AfD, Konfederacja i Kreml: Konglomerat nacjonalistów po obu stronach Odry może być narzędziem Moskwy"
  https://arbinfo.pl/afd-konfederacja-i-kreml-konglomerat-nacjonalistow-po-obu-stronach-odry-moze-byc-narzedziem-moskwy/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031