Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Z wystąpienia A.Łukaszenki na otwarcie VI OZL

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Białoruś na progu zmian ustrojowych

 

Przytaczamy najciekawsze fragmenty  wystąpienia prezydenta A.Łukaszenki w pierwszym dniu Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego w Mińsku.


 
 
Łukaszenko o głównych warunkach Jego odejścia od władzy
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko wymienił główne warunki odejścia od władzy, przemawiając na VI Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Ludowym
„Moim głównym warunkiem odejścia od władzy jest: pokój w kraju, porządek, brak akcji protestacyjnych, nie wywracanie kraju do góry nogami, wyrażanie opinii zgodnie z prawem” – powiedział Aleksander Łukaszenko.
„Drugi warunek: jeśli okaże się, że do władzy dojdą niewłaściwi ludzie, a oni mają różne poglądy, to w drugim punkcie napiszemy, że ani jeden włos Wam, zwolennikom obecnego Prezydenta, nie spadnie z głowy. Zaproponowałem, aby Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe stało się organem konstytucyjnym.Wyposażyć je w pełnomocnictwa. Jeśli ta umowa społeczna, którą zawrzemy, zostanie naruszona, całą władzę będzie miało Zgromadzenie Ludowe. Nawet beze mnie. I Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe (zostanie wybrane jeszcze bardziej odpowiedzialnie) będzie miało uprawnienia. Ono powinno być stabilizatorem okresu przejściowego. A jakie inny Wy widzicie? Może w trakcie tworzenia Konstytucji wymyślimy coś innego. Ale w tym okresie pokoleniowej zmiany, zmiany rządu, musimy mieć jasne zabezpieczenie, aby nie stracić kraju – powiedział prezydent.
Aleksander Łukaszenko uważa, że OZL powinny być nadane pełnomocnictwa jako organowi do określania strategii rozwoju białoruskiego społeczeństwa. „I to będzie prawo dla wszystkich obywateli kraju. I dla głowy państwa, dla parlamentu i dla innych. Jakiego rodzaju? Suwerenność, niezależność naszego kraju, obrona, gotowość bojowa i inne itd. Tylko te najważniejsze. Bez ingerencji w kierowanie, sprawowanie funkcji wykonawczych w państwie. To będzie sprawa władz i głowy państwa – uważa białoruski lider.
Jednocześnie uważa, że stanowiska głowy państwa nie można osłabiać. „To nie będę ja. To będzie inny prezydent. Dlatego nie szyjcie tego na moja miarę. Będzie inna głowa państwa, ale on musi być głową państwa. Musi, tak jak teraz, być odpowiedzialny za główne kierunki rozwoju. Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe musi być stabilizatorem, parasolem na pewien czas dla całego kraju. Aby ocalić kraj – powiedział Aleksander Łukaszenko.
Zauważył, że to, co powiedział, nie było aksjomatem. „W tym roku przy projektowaniu konstytucji możemy znaleźć inne opcje. Jest to całkiem możliwe. Być może ludzie w ogóle nie poprą Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego jako organu konstytucyjnego” – zasugerował białoruski przywódca.
Aleksander Łukaszenko zwrócił uwagę, że obecnie według sondaży nieco mniej niż połowa popiera ideę nadania OZL statusu organu konstytucyjnego. Około 30% więcej było niezdecydowanych w tej kwestii.
„Ale ja, jako prezydent, proponuję i nalegam, aby miało ono uprawnienia konstytucyjne. Jednocześnie gorąco proszę, abyście w żaden sposób nie spieszyli się z podejmowaniem pewnych decyzji” – powiedział białoruski lider.
„Obiecuję, że wszystko będzie uczciwe i sprawiedliwe. Nie zarzucajcie mi, że robię coś pod siebie. Nie potrzebuję tego. Nie zabiorę tego do następnego świata, jak mówią ludzie. Moje główne zadanie, główne nacisk na tym etapie – zrobić sprawiedliwie – podkreślił głowa państwa.
„Ale pamiętajcie tylko jedno: nie pozwolę rozbić mojego kraju, a dziś mam nieoczekiwanie wielu zwolenników, nawet wśród tych, którzy myśleli inaczej. To nie tylko ludzie w mundurach (jeśli chodzi o stronników). Mimo, że są oni po prostu wspaniali, pokazali wszystkim, że nie na próżno jedzą chleb – zaznaczył Prezydent.
Łukaszenko o przyspieszonym podziale istniejącego porządku światowego na tle pandemii
„Ostatni rok minionego planu pięcioletniego był szczególnie napięty. Pandemia odcisnęła swoje piętno na procesach gospodarczych na świecie i na rynku pracy, wiele krajów zamknęło granice i w zasadzie zatrzymało swoje gospodarki, pobito rekordy bezrobocie. Ludzie doprowadzeni do rozpaczy poszli na protesty i wywołali zamieszki – powiedział Prezydent. – Po tych lockdownach liczba pacjentów nie maleje, wiemy już w praktyce. Ludzie w zasadzie buntują się przeciwko temu, że system opieki zdrowotnej istniejący tam dzisiaj i nie może sobie poradzić z liczbą pacjentów. ”
Według niego w pierwszej fali pandemii problemu było nie zamknięcie kraju, granic, przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, ale pojawiłoby się wiele innych problemów, aż do kwestii zaopatrzenia w żywność. „Co będziemy jeść? Pamiętacie moje zdanie?” – zwrócił uwagę głowa państwa.
„Nawet wtedy pandemia ta była nie tylko czynnikiem medycznym, zaczęli ją wykorzystywać w gospodarce, ale dziś już widzimy ją w polityce. Na tle pandemii rozpoczął się przyspieszony podział istniejącego porządku światowego i istniejących więzi. . Zaczęli dzielić, łamać i niszczyć państwa – zaznaczył białoruski przywódca.
Łukaszenko o liście, który otrzymał od UE w sprawie walki z COVID-19
Szef państwa po raz kolejny podkreślił, że Białoruś już w pierwszej fali rozprzestrzeniania się zarażenia koronawirusem, będąca pod gradem krytyki ze względu na wybrany model działania, potrafiła samodzielnie zbudować własny system walki z pandemią. A dzisiaj doświadczenie naszej republiki interesuje tych, którzy „próbowali zamknąć swój lud w lochach pandemii”. I na adres kraju, na adres jego przywódcy przychodzą listy z propozycjami
„Jestem wdzięczny, że rozumieją, kto jest gospodarzem w domu. To z Unii Europejskiej przyszły do ​​nas propozycje, są bardzo korzystne. Aby omówić kwestie walki z pandemią” – powiedział Aleksander Łukaszenko.
„Odpowiemy, jeśli jeszcze nie odpowiedzieliśmy, że jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy gotowi do dyskusji” – dodał szef państwa. Jednocześnie podkreślił, że Białorusi nie należy pomagać w leczeniu ludzi. „Wydaliśmy na to dużo pieniędzy – 1,5 miliarda dolarów ze wszystkich źródeł. Nam potrzebna pomoc w dalszym rozwoju opieki zdrowotnej. Ponieważ wzięliśmy dużo pieniędzy z przyszłości, z wydatków budżetowych innych dziedzin. Jeśli jesteście gotowi, pomóżcie nam w tym względzie. Jak mówią u nas: nie uczcie nas, jak żyć, ale pomóżcie nam materialnie ”- podsumował Aleksander Łukaszenko
Łukaszenko o perspektywach integracji z Rosją
„Widzimy duży rozwój więzi kooperacyjnych poprzez szerszy udział rodzimych producentów w realizacji projektów narodowych w Rosji. Dziś otwarcie deklarujemy gotowość do dalszych prac merytorycznych w celu zwiększenia współpracy międzysektorowej w ramach Państwa Związkowego, przy poszanowaniu wspólnych interesów na zasadzie równości dwóch członków Związku „Aleksander Łukaszenko.
Głowa państwa podkreślił, że ​​proces ten zakłada pełne zachowanie suwerenności obu krajów bez tworzenia nowych organów ponadnarodowych. „Cały system organów Państwa Związkowego został stworzony i jeszcze nie zadziałał, jest gotowy wprowadzenia go w życie, nie można go wrzucić na wysypisko śmieci. Taka jest odpowiedź. Idźmy tą drogą i zobaczmy, co powiedzą narody . Może powiedzą, że tej inegracji za mało, to pójdziemy dalej. Ale nie da się przeskoczyć przez etapy, nie można przeskoczyć ani w Rosji, ani tym bardziej na Białorusi – powiedział białoruski lider. . Aleksander Łukaszenko uważa, że ​​w tym formacie można podjąć ogromne kroki w integracji z Rosją.
Łukaszenko o głównych celach rozwoju społeczno-gospodarczego i socjalnym modelu państwa
Szef państwa powiedział, że na forum omówione zostaną przede wszystkim propozycje władz kraju, oparte na pomysłach ludzi na platformach dialogowych, a nie alternatywne propozycje przeciwników obecnego rządu.
„W porównaniu z tym wszystko poznaje się. To nie ja to wymyśliłem, a nie ty. To jest aksjomat. Porównajmy. Czego chce przeciwna siła, wychowana i wyszkolona za granicą? Jaki jest ich program? Chcę tylko przypomnieć ty – powiedział Aleksander Łukaszenko.
Prezydent przytoczył niektóre zapisy z programu przeciwników obecnego rządu. W gospodarce to masowa prywatyzacja, natychmiastowa likwidacja słabych przedsiębiorstw, zakaz sprzedaży białoruskich obiektów infrastrukturalnych rosyjskim firmom, sprzedaż gruntów rolnych. W polityce – wystąpienie z Państwa Związkowego, z ЕАЭС( Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej – PZ), wznowienie kontroli celnej i granicznej na granicy z Rosją, zakaz funduszy i organizacji prorosyjskich, spełnienie wszystkich kryteriów członkostwa w UE. W sferze wojskowej – wycofanie się z ОДКБ( Organizacja Umowy o Bezpieczeństwie Zbiorowym – PZ) i zjednoczonego z Rosją systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. W sferze informacyjnej – zakaz nadawania programów społeczno-politycznych i informacyjnych w rosyjskich kanałach telewizyjnych, pełna swoboda dla zachodnich mediów. W naukach humanistycznych – płatne kształcenie i medycyna, ogólne wprowadzenie języka białoruskiego, przywrócenie Białoruskiego Kościoła Autokefalicznego jako alternatywy dla Białoruskiego Egzarchatu RKP.
„Teraz przedstawię nasz punkt widzenia, aby Białorusini myśleli i decydowali” – powiedział Aleksander Łukaszenko.
„Głównym punktem odniesienia są oczekiwania, aspiracje, możliwości rozwoju współczesnego człowieka. Wszakże bez względu na to jakie cele stawiamy, głównym zasobem w ich osiągnięciu pozostają ludzie – utalentowani i pracowici, oddani swojej ziemi. Białorusini są odpowiedzialni za losy kraju. – każdy ma równe, sprzyjające warunki startowe do odniesienia sukcesu i zmiany życia na Białorusi na lepsze. To istota sprawiedliwości, której żądanie na świecie, jak widzimy, tylko rośnie. Takie jest znaczenie naszego modelu państwa zorientowanego socjalnie, które udowodniło swoją żywotność niezależnie od globalnych sankcji i nacisków politycznych – powiedział Prezydent.
Skoncentrował się na wynikach rozwoju Białorusi na przestrzeni lat suwerenności, podkreślając, że kraj ten odnosi sukcesy w różnych branżach. Na przykład w ciągu ostatnich pięciu lat Białoruś zyskała status niezależnego gracza na arenie międzynarodowej i wiarygodnego uczestnika stowarzyszeń integracyjnych. Kraj konsekwentnie zajmuje wysokie miejsce w rankingu Human Development Index. Domowa opieka zdrowotna jest skuteczna nawet podczas pandemii. Tradycyjne branże – budowa maszyn, przemysł chemiczny, rolnictwo – działają sprawnie. Tworzą się sektory kosmiczne, jądrowe i biochemiczne gospodarki. Potencjał logistyczny został znacznie wzmocniony, miejscowości są połączone nowoczesnymi szlakami komunikacyjnymi, program budownictwa mieszkaniowego został w pełni zrealizowany. „Najwyższy osiągnięty przez nas poziom komfortu i bezpieczeństwa stał się niekwestionowaną marką kraju” – stwierdził Prezydent.
Łukaszenko na temat polityki informacyjnej
„Oczywiście przyszedł czas na unowocześnienie polityki informacyjnej. Pierwszym jest zapewnienie szerokiego zakresu reprezentacji stanowiska państwa w Internecie, co zaczęliśmy robić. Poważnie przegraliśmy tutaj, zbytnio polegamy na naszej młodzieży i naszych ludziach, myśleliśmy, że te kłopoty nas nie dotkną, jesteśmy uczciwi i sprawiedliwi ”- zauważył Aleksander Łukaszenko.
Jego zdaniem konieczne jest większe zaangażowanie blogerów, liderów opinii, przedstawicieli instytucji publicznych, pracowników kultury i sztuki we wspólne projekty medialne.
Drugie zadanie to maksymalizacja rozwoju elektronicznych kanałów informacji zwrotnej, pomoc ludności w rozwiązywaniu problemów, analiza inicjatyw pochodzących od obywateli, instytucji publicznych oraz angażowanie mieszkańców kraju w procesy decyzyjne.
„Po trzecie, biorąc pod uwagę dziesięciokrotny wzrost przestępstw w sferze informacyjnej w ciągu ostatnich pięciu lat, konieczne jest bardziej aktywne identyfikowanie i zwalczanie ekstremistycznych, oszukańczych i innych nielegalnych działań. A ludzie muszą trzymać głowę na karku”, Powiedział Aleksander Łukaszenko.
Jednocześnie konieczna jest poprawa umiejętności informowania ludności. „Musimy iść do ludzi i porozmawiać z nimi” – podkreślił szef państwa.
Jako przykład takiego dialogu Aleksander Łukaszenko podał swoje spotkanie ze studentami na БГУ ( Białoruski Uniwersytet Państwowy) , które było transmitowane również na innych uczelniach. БГУ został nazwany najbardziej protestującą uczelnią. „Nie myślcie, jak niektórzy protestujący tutaj piszą, że dobraliśmy tam publiczność. Moja żelazna instrukcja brzmiała – w żadnym wypadku, powinni tam być wszyscy” – podkreślił.
W wyniku rozmowy na БГУ przeprowadzono ankietę socjologiczną: ok. 55% popiera obecną głowę państwa i obecny rząd po tym spotkaniu. „Co to oznacza? To apel do Was (do delegatów OZL – PZ): obudźcie się, zrozumcie, jaki moment przeżywamy i idźcie do ludzi. Wyjaśnij im po naszym spotkaniu, co się dzieje – poprosił Aleksander Łukaszenko. Szczerze namawiał do rozmowy z młodymi ludźmi bez frazesów.
„Musimy rozmawiać z ludźmi. Siedzą w tych iPadach, iPhone’ach, komunikatorach… Ktoś spamuje, ktoś pisze posty i tak dalej,” powiedział głowa państwa. „Słyszę z oklasków, że i Wy tam siedzicie. to normalne, trzeba wiedzieć, co się tam dzieje ”.
Prezydent wyjaśnił, że w domu i w pracy dowiaduje się o tym, co dzieje się w Internecie. „Mam opozycję, zarówno obiektywną, jak i subiektywną, tego wszystkiego doświadczam w swoim życiu. Trzeba wiedzieć, co się tam dzieje, wszystko to widzieć” – dodał.
Aleksander Łukaszenko uważa, że w sferze informacyjnej toczy się wojna, dla Białorusi jasno wynika to z wydarzeń ubiegłego roku.
„Dlatego musimy iść do ludzi. Musimy im mówić na żywo, odpowiadać na ich pytania. Wybaczcie mi, że jestem niegrzeczny, jeśli zostaniemy przez nich uderzeni w twarz, musimy znieść, to są nasze wady. Jeśli nie będziemy z młodzieżą, polegniemy”
P.S. Śródtytuły i wybór fragmetów wystąpienia  pochodzą od tłumacza( PZ)
 

KOMENTARZE

 • ...
  Jeszcze całości nie przeczytałem, bo wieczorami źle mi się czyta i przyswaja treści, ale z pierwszych dwóch głównych punktów wyziera jakaś taka smutna jakby rezygnacja, poddanie się.

  Coś chyba widno, że Białoruś się zdemokratyzuje...
  Pytanie: wezmą krainę Baćki żydy ruskie, czy liberalne zachodnie?

  Szkoda.

  P.S. Dziękuję za tekst. 5*
 • 5 * * * * *
  Jedno jest pewne, że zachodnia agentura nie odpuści , będzie drążyć i prowokować.

  Opozycja bedzie miliardami wspierana by dokonała oderwania Białorusi od Rosji.
  Ten plan służy zniszczeniu Rosji, kawałek po kawałku, systematycznie, najpierw była Gruzja, Ukraina, Armenia, Mołdawia, Azerbajdzan, nawet Kazachstan który wpuścił na swoje terytorium amerykańskie biolab-bazy i tureckie siły zbrojne.

  Były też przez Zachód a konkretnie przez USA próby usadowienia się militarnie w Kirgistanie i Turkmenistanie.

  To jest konsekwentna od 1945 r amerykańska polityka przy pomocy 5 kolumny by od środka rękami obywateli, opozycji zniszczyć najpierw ZSRR i obecnie Rosję.

  I to jest całkowicie bez różnicy czy w Waszyngtonie reżim tworzą Demokraci czy Republikanie.

  Pozdr. :)
 • Niestety Baćka
  nie ma i nigdy nie miał szans ze świtowym dzieckiem diabła.
  Wniosek?
  To tylko kwestia czasu, kiedy na ulicach Mińska - pojawią się sodomici.
 • "nie uczcie nas, pomóżcie nam"...
  Polacy także myśleli że Zachód szczerze chce pomóc Polakom...

  Nie po to Zachód wspólnie z sabotażystami wewnętrznymi destabilizowali Polskę, sztucznie doprowadzili gospodarkę do pustych półek, by potem nam pomagać, gdy byliśmy dla nich wystawieni jak na talerzu...
  Tak samo jak teraz Zachód destabilizuje Białoruś.

  Ale naiwny jest ten Łukaszenka, który nie uczy się na błędach Edwarda Gierka, który nie uczył się na błędach Salvatore Allende...
 • @Jan Paweł 21:47:23
  Ale naiwny jest ten Łukaszenka, który nie uczy się na błędach Edwarda Gierka, który nie uczył się na błędach Salvatore Allende..
  Oj tam, oj tam..
  Nauka na błędach nie ma żadnego sensu, bo będzie zawsze brak wyniku.

  Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. Konfucjusz.

  Bez naprawy błędu, wszyscy przegrywają.
 • @Jan Paweł 21:47:23
  Podzielam obawy pana, ale pocieszniem może być jedynie to, że A.Łukaszenko często dla celów politycznych mówi jedno, ale w rzeczywistości robi co innego. Wnioski z majdanu ukraińskiego wyciągnięto, ale wobec indoktrynacji młodzieży nie zastosowano ostrożności i działań wyprzedzających.
 • Na BIAŁORUSI z pandmią COVID-19 najwyraźniej się już UPORANO! Wczoraj oglądałem ponad 3-godzinny aktorski "show" Łukaszenki
  Rozpoczynał on 2 dniowy BIAŁORUSKI WIEC LUDOWY w Mińsku. Zarówno w Prezydium obrad jak i na mieszczącej ponad 2,5 tysiąca osób widowni Pałacu Zjazdów, praktycznie NIKT, z ciasno siedzących obok siebie uczestników Zjazdu, NIE MIAŁ MASKI NA TWARZY.

  https://www.belta.by/images/storage/news/with_archive/2021/000019_1613116980_428384_big.jpg

  Jak zauważyłem w jakimś ujęciu zdjęć widowni, MASKI MIELI na twarzach tylko zaproszeni Z ZAGRANICY goście. (To, że "zamaskowane" są delegacje zagraniczne, rozpoznałem po twarzy, nie używającego maski Petro Symonenko, szefa - zakazanej obecnie na Ukrainie - tamtejszej Partii Komunistycznej.)

  Zgadnij no, koteczku, dlaczego uczestnicy tego wielotysięcznego, trwającego i dzisiaj Zjazdu, nie lękają się stykać ze sobą przez wiele godzin bez HAŃBIĄCYCH ICH MASEK?

  I czy przypadkiem nie był to, POKAZ DLA ŚWIATA, że z pandemią covida da się jednak uporać, NIE STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ WHO/OMS. (Przypominam, na Białorusi, w trakcie trwającej tam, jak i w innych krajach Europy, już od roku PANDEMII, tylko bodajże dwukrotnie ilość codziennych zgonów na tą chorobę na Białorusi nie przekroczyła 10 osób (w Polsce obecnie to 200-400 osób). Na Białorusi także nie zanotowano ŻADNEGO UBYTKU LUDNOŚCI z powodu tej choroby (był na ten temat wpis na neonie).

  A w Europie? Jak podaje warszawski "Przegląd", w Polsce w 2020 roku zmarło o ponad 76 tys osób więcej niż w 2019 (wzrost o prawie 16,7 %). to najgorsza statystyka od końca II WŚ. Jednak w Hiszpanii było jeszcze gorzej, ubiegłoroczna nadmiarowa śmiertelność tam to 18,4 %, w Bułgarii tak jak w Polsce 16,7 % i w Belgii 16,6 %.

  Znaczny wzrost śmiertelności wystąpił praktycznie we wszystkich krajach Europy, włączając w to - też nie stosującą lockdownu - Szwecję (jak to na "wiernipolsce1" "dyl" policzył). Zaś w Anglii obecnie na covid umiera prawie codziennie dobrze ponad 1000 osób, więc tam TEGOROCZNE "nadmiarowe zgony" mogą się okazać procentowo większe niż te ubiegłoroczne w Hiszpanii.

  MOŻE NARESZCIE EUROPEJCZYCY NAUCZĄ SIĘ IMITOWAĆ BIAŁORUŚ zamiast ja zwalczać wszystkimi, NAKAZANYMI PRZEZ DEEP STATE USA SIŁAMI?
 • @Kmieć 19:02:10
  Żydy ruskie ?,raczej ci CIA co nie złą kase wsadzili,tak jak na Ukrainie.Tylko tam miały być na Krymie bazy,a nie wyszło.Bo boChaterscy ukraińcy bez jednego strzału oddali.
 • ✌✌✌✌✌
  Niech żyje Wolna od chazarskich złodziei i od faszystowskiej zarazy Białoruś i jej prezydent Łukaszenka, który szujom, z Zachodu się nie kłania.

  Salut ✌✔
 • WPS
  Łukaszenko: o sąsiadach, narodowym interesie i suwerenności.

  Podsumowując w drugim dniu obrad rezultaty VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, A.Łukaszenko stwierdził m.in.:

  „Mówiąc o możliwych przemianach, musimy oczywiście kierować się naszymi własnymi interesami narodowymi. Ale oczywiście widzieć, co się dzieje wokół” – zaznaczył Prezydent. Jednocześnie podkreślił potrzebę utrzymania normalnych stosunków z sąsiednimi krajami. „Nie możemy w oparciu o własne interesy narodowe wchodzić w konflikt z Rosją, Ukrainą, Polską, Litwą itd. – naszymi sąsiadami. Są od Boga, nie można od nich uciec. Tak, Litwa być może źle się zachowywała. , Polska. Ukraina to nie to samo. W Rosji coś nam się nie podoba. Ale to ich oblicze. Są od Boga. Mamy ich. Jeśli chcemy, aby nasz kraj rozwijał się pokojowo, musimy budować z nimi stosunki, na ile to możliwe, z poszanowaniem naszych interesów narodowych ”.

  „Jedyną wartością, jaką posiadamy, wartością niepodważalną, jest suwerenność i niezależność naszego kraju, którą otrzymaliśmy bez krwi, bez walki. Daj Boże, zachować suwerenność i niezależność bez walki i krwi”.

  Na podst. :https://www.belta.by/president/view/lukashenko-govorja-o-vozmozhnyh-preobrazovanijah-nuzhno-bezuslovno-ishodit-iz-natsionalnyh-interesov-428442-2021/ ( Tytuł i tłum. własne.- PZ)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031