Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Rozmowa ze współczesnym krzyżowcem

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Naród polski winien zachować suwerenność wobec zachłannego i cynicznego Watykanu

 
  
 

W dniu dzisiejszym otrzymałem, od pana Bogdana Kulasa – działacza narodowego z Norwegii, drogą mailową tekst jego autorstwa (najprawdopodobniej ?), który sprowokował mnie, ze względu na inne pilne zajęcia, jedynie do krótkiej odpowiedzi.
Przytaczam treść listu, a także dialog z niejakim panem Dariuszem Wasilewskim, wywołany moją krótką odpowiedzią na tekst p. B.Kulasa. Korespondencja z panem Wasilewskim dokumentuje stan umysłów wielu Polaków uważających się za „polskich narodowców” – dlatego pozwalam sobie przytoczyć tę korespondencję.
PZ
 
List pierwotny
Aby sprzedawać coś niewolnikom i korzystać z ich pracy, trzeba zapłacić haracz ich właścicielom…
Ojczyzną Żydów była i chyba dalej będzie Polska.
Izrael to pomyłka historii. Ci Palestyńczycy, w przeciwieństwie do nas Polaków, do roli żydowskich niewolników w ogóle się nie nadają.
Izrael bez pracy wydajnych niewolników upadnie, przy dalszym oporze miejscowej ludności musi zginąć.
Żydzi muszą powrócić do Polski. Tylko u nas byli, są i będą szczęśliwi. Tylko u nas mogą czuć się bezpieczni. Tylko u nas było i jest im dobrze a może być jeszcze lepiej.
Niewolnicy i właściciele niewolników są sobie organicznie potrzebni. Widać to, gdy popatrzymy u kogo np. w Ameryce Polacy pracują i u kogo szukają pracy.
Niewolnik nie jest zdolny do samodzielnego życia. Nienawidzi każdego, kto mu o Wolności mówi. Każdy, kto podważa w Polsce Program „500 plus” to polityczny samobójca.
Największym przeciwnikiem Wolności jest syty niewolnik.
Właściciel, handlarz niewolników pozbawiony żywego towaru ginie, upada, jak każdy źle zaopatrzony sklep.
Czy dlatego Izrael już wkrótce upadnie?
Głośno mówią o tym nawet prominentni, światowi politycy.
Henry Kissinger zapowiedział w roku 2012, że za 10 lat nie będzie już Izraela. Ten czas już nadszedł.
Kim są Żydzi?
Żydzi odgrywają decydującą rolę w światowym handlu.
Naśladują skutecznie innych. Wykorzystują umiejętnie cudze zdobycze naukowe. Niezdolni do samodzielności w kulturze, zastąpili kulturę rozrywką i opanowali światową rozrywkę.
W polityce ich rolę przecenia się.
Żydzi są aprioryczni, przeraźliwie naiwni, wręcz nieszczęśliwie ślepi w swojej megalomanii narodu Wybranego, rasy Panów świata.
Zawsze natomiast byli i wciąż są najlepszymi finansistami i handlowcami.
Żydzi stworzyli kapitalizm.
Dzisiejsze pojęcia gospodarki rynkowej są ich dziełem. Było tak od czasów starożytnych.
Rozproszenie sprzyjało temu, aby mogli zająć się handlem międzynarodowym.
Żydzi w gallusie nie byli już rolnikami.
Zajęli się handlem i lichwą.
Najzyskowniejszem handlem był zawsze handel niewolnikami. Niewolnicy byli najbardziej pożądanym towarem tak w rzymskim Imperium  jak i potem dla świata islamskiego.
Żydzi opanowali ten jakże zyskowny handel niewolnikami.
Kupcy żydowscy byli rozsyłani po całej Europie od Hiszpanii, Włoch do ziem bizantyjskich aż do dalekiej Północy.
Dotarli i do naszych słowiańskich terenów, gdzie kraj bogaty w żywność, chłopy jurne, dziewki zdrowe. Sprzyjało to rozmnażaniu, zdrowiu, wyjątkowej obfitości, podaży żywego,  najlepszej jakości ludzkiego towaru.
Na Wschodzie Europy żydowscy wysłannicy zetknęli się ze słynącym z okrucieństwa Chazarami.
Koczownicze plemię Chazarów dokonywało grabieży ziem słowiańskich i wyspecjalizowało się w handlu słowiańskimi niewolnikami.
Nastąpiło połączenie koncernów handlujących niewolnikami. Plemię chazarskie przyjęło judaizm za religię panującą. Żydzi przyjęli od Chazarów ich bezwzględny rasizm.
Judaizm sprzyjał niewolnictwu. Chrześcijaństwo było przeciwne niewolnictwu. Islam znosił niewolnictwo w stosunku do swoich wyznawców. Judaizm, opierający się na więzach krwi i podwójnej etyce był konieczny w systemie, gdzie nieżyd-goy nie jest człowiekiem. To tylko nieczyste bydlę nie zasługujące na szacunek, które może być sprzedawane i zabijane.
Chazarzy poprzez znajomość sztuki wojennej, poprzez swoje nieograniczone okrucieństwo byli najlepszymi łowcami niewolników. Zachodni Żydzi sefardyjscy zapewniali z kolei dostęp do rynków zbytu.
Sefardyjczycy mieli doświadczenie ze sztuką procentu i lichwą, obecną w każdym handlu, w handlu niewolnikami też.
Lichwa pomnażała zyski, dawała jeszcze większy przyrost kapitału.
Z handlu słowiańskimi niewolnikami i z lichwy powstały ogromne fortuny Żydów i ich chazarskich współwyznawców.
Gdy Europa stała się chrześcijańska musiał ustać się handel niewolnikami.
Ludzie Północy, Normanowie opanowali Ruś, której dali swoją nazwę.
Normanowie pokonali Chazarów.
Państwo chazarskie ostatecznie zniszczone zostało przez Najazd mongolski.
Chazarzy przetrwali w Rzeczypospolitej.
W Europie zachodniej rozkwitł chrześcijański ustrój gospodarczy. Rozkwitły miasta, rzemiosła. Rozkwitł hanzeatycki handel.
Żydzi przestali być potrzebni.
Tak dla chazarskich jak i dla sefardyjskich Żydów dobre warunki w Europie dawała już tylko Polska i Turcja.
Żydzi z Europy musieli szukać nowych źródeł zarobku. Nowe możliwości pojawiły się, gdy odkryto Amerykę.
Według kronikarskich zapisów, na okręcie Kolumba płynęło do Indii kilku Żydów.
Wypędzeni z Hiszpanii i Portugalii Żydzi udali się do Polski i potem właśnie do Ameryki.
Liczne plantacje w Ameryce potrzebowały niewolników. Interes zaczął się kręcić.
Rajem była Brazylia. Jeszcze większym rajem stały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nowy Jork szybko stał się żydowską, bankierską stolicą świata.
Żydzi opanowali bankowo cały świat z wyjątkiem Rosji. W Polsce osiągnęli zupełny monopol. Nie do końca udało im się opanować Poznańskie.
Nowoczesny kapitalizm powstał w Anglii. Powstał z przestępstwa. Z bezprawnego rugowania ludzi z ziemi i z nieuczciwych praktyk lichwiarskiego monopolu.
Proces industrializacji dokonał się poprzez przekształcenie produkcji chałupniczej  w system bardziej scentralizowany, gdzie kupcy dostarczali chałupnikom surowce i odbierali gotowy towar, który był potem sprzedawany przez nich na rynku.
Podział pracy i nowe technologie dawały korzyści ze specjalizacji, gdy produkcja ulokowana została w jednym miejscu.
Barierą w rozwoju produkcji był brak kapitału.
Producenci musieli mieć kapitał, aby zakupić surowce; bawełnę, przędzę do produkcji sukna.
Ci, co mieli pieniądze, uzyskali pozycję dominującą i możliwości zebrania największych zysków.
Przewaga układu lichwiarskiego była możliwa tylko w kraju odartym z katolickiej religii Miłosierdzia.
Rozdzielenie pracy i własności spowodowało przeraźliwą nędzę milionów ludzi.
Pozbawiony wszelkich moralnych praw „wolny rynek” stał się w istocie nowoczesną formą starego ustroju niewolniczego.
Zdobywszy w Europie władzę ekonomiczną postanowili Żydzi sięgnąć po Władzę polityczną.
Dokonała tego rewolucja we Francji, która zniosła władzę miecza i ambony, zastępując ją pełną władzą pieniądza.
Sztuka spekulacji i ekonomiczny hazard zastąpiły chrześcijańskie pojęcia uczciwego handlu.
Polakom istotę kapitalistycznej gospodarki opisała Maria Konopnicka w nowelce „Nasza szkapa”. Jeszcze moje pokolenie czytało nowelkę w szkole podstawowej. W obecnej, okupowanej Polsce jest to już lektura zakazana.
Kolejną formą zniewalania narodów był komunizm. Żydzi, którzy odegrali decydującą rolę w tworzeniu kapitalizmu, najlepiej znali jego wady.
Dwaj żydowscy intelektualiści Karol Marks i Fryderyk Engels opisali krytycznie kapitalizm i zaproponowali nowy ustrój, komunizm, gdzie wszystko będzie wspólne.
Przeprowadzenie rewolucji komunistycznej powierzono plemieniu chazarskich koczowników w Rosji. Uljanow-Lenin uzyskał w tym względzie poparcie Niemiec. Lejba Bronstejn Trocki uzyskał wsparcie USA.
Grupa kilkudziesięciu chazarsko-żydowskich bolszewików przy wsparciu międzynarodowej finansjery stała się właścicielem największego kraju świata, właścicielem 140 milionów głównie słowiańskich niewolników.
Symbolem niewolnictwa w Związku Sowieckim były obozy pracy.
Obozy te, jako miejsca pracy i wrogów ludu, nie były wynalazkiem bolszewików.
Wcześniej obozy koncentracyjne założyli Anglicy dla Burów w Afryce Południowej.
W Ameryce były rezerwaty. Tyle, że Induanie na niewolników się nie nadawali.
Inną odmianą ustroju niewolniczego był niemiecki narodowy socjalizm.
Niemcy przejęli od Żydów ideologię narodu wybranego, rasy Panów. Niewolnikami dalej mieli być Słowianie a Żydzi jako konkurencyjny naród wybrany mieli zostać eksterminowani.
Nasz los nie był aż tak straszny.
Najlepszych na świecie niewolników nie zabija się. Usuwa się tylko warstwę przywódczą, potencjalnych organizatorów buntu.
Po roku 1989 bolszewicki komunizm, który od roku 1956 stopniowo się polonizował zastąpiono bolszewickim kapitalizmem.
Partię w roli kapitalisty zastąpiła zagranica.
3 miliony polskich niewolników wyeksportowano na Zachód.
Polaków prawie całkowicie odarto z Własności.
To, co jeszcze nam zostało odbierze nam amerykańska Ustawa 447 JUST.
Przewiduje ona wymuszoną restytucję od Polski mienia utraconego i zniszczonego w czasie Wojny przez wymordowaną przez Niemców ludność żydowską, nie posiadającą spadkobierców. Restytucja w tym przypadku oznacza przekazanie mienia wyznaczonym organizacjom żydowskim. Wartość utraconego mienia bezspadkowego utraconego na terenie Polski, które jest przedmiotem roszczeń, wynosi 300 mld USD.
Czy skazani jesteśmy na los niewolników u Żydów i Niemców?
Czy nie stać nas bycie Wolnymi ludźmi?
Czy nie możemy mieć własnego państwa z własną armią i własnym system bankowym?
Czy naprawdę status najlepszych niewolników świata zadowala nas?
Moja krótka reakcja na powyższy list:
Panie Kulas, pana tekst to sprawnie napisana legenda dla owieczek KK, w której jest 90% prawdy i istotne kłamstwa, które starają się usprawiedliwić tzw. „cywilizację łacińską” – przemilczając jej źródła i cały szereg zwykłych zbrodni ludobójstwa, usprawiedliwianych bądź walką z ” niewiernymi”, bądź „poganami”, bądź wyłącznie działaniami Żydów, coraz częściej zastępowanych przez przewartościowanych Chazarów.
PZ
Odezwał się niejaki pan Dariusz Wasilewski
Pierwsza reakcja pana Dariusza Wasilewskiego:
„Panie Ziembiński a może Pan napisze te konkrety na ludobójstwo cywilizacji łacińskiej? Bo tak to pan wychodzi na oszczerce co pisze co mu ślina na język przyniesie”
Moja pierwsza odpowiedź panu Dariuszowi Wasilewskiemu ( moje odpowiedzi pogrubioną kursywą, a  komentarze autorstwa Dariusza Wasilewskiego normalną czcionką).  Nim p. Wasilewski „skomentował” napisał coś takiego:
„Do Pana Ziemińskiego
tak jak myślałem napisał Pan jakieś hasłowe treści rodem z propagandy typu bolszewickiego pisemka Bezbożnik lub broszurek masońskich

KOMENTARZE

 • Tego się nie da czytać!
  Proszę zmienić te wściekłe kolorki!
 • @1abezmetki 01:14:24
  Czy to Autor byl tak genially, że zmienił kolory wpisu? Zamiast atramentu sympatycznego, pewnikiem?
 • WPS
  Administratorów niniejszego portalu proszę o zareagowanie na manipulowanie tłem i jego podmienianie w celu utrudniania korzystania z tekstu.

  Można to nazwać zwykłą chuliganerką internetową, której tolerowanie wystawia wyjątkowo złą opinię redakcji portalu.

  Dla wygodnego korzystania z tekstu odsyłam pod adres:

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/26/rozmowa-ze-wspolczesnym-krzyzowcem/
 • @stanislav 12:13:19
  Dziękuję za naprawienie tła umożliwiające czytelność tekstu.
 • @stanislav 15:14:08
  Nie miałem czasu w czasie dnia, ale tera spostrzegłem, że przedwczesne są pochwały, gdyż nie widzę zasadniczej części mojego tekstu, tj. polemiki z panem Dariuszem Wasilewskim ????
 • @stanislav 18:38:09
  Niestety coś "złego" dzieje się w stosunku do moich wpisów, także w komentarzach". Treść mojej dyskusji z p. Dariuszem Wasilewskim w jakiś " cudowny sposób" znika.

  Zatem raz jeszcze chcących zapoznać się z tą dyskusją muszę odesłać na stronę wiernipolsce1.wordpress.com , gdzie można przeczytać całą dyskusję.

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/26/rozmowa-ze-wspolczesnym-krzyzowcem/
 • @autor
  //„Panie Ziembiński a może Pan napisze te konkrety na ludobójstwo cywilizacji łacińskiej? Bo tak to pan wychodzi na oszczerce co pisze co mu ślina na język przyniesie” //

  Nie wiadomo co ten pan Dariusz Wasilewski, posiadający w głowie coś jakby poszatkowaną kapustę,rozumie pod pojęciem "konkrety na ludobójstwo".Gdyby rozumiał nie byłby napisał tego listu.

  Faktem jest że:
  -Watykan wspierał kilkanaście żydowskich rodów.Wspierał tak bardzo i konsekwentnie że nawet trudno powiedzieć czy to papiestwo wspierało możnych żydów czy wpływowe rody włoskich żydów wspierały papiestwo

  -pierwsze banki powstały we miastach włoskich a kapitał wcale nie -pochodził z handlu niewolnikami a z grabieży chrześcijańskiego Bizancjum.Ten pierwotny kapitał posłużył do finansowego skolonizowania ówczesnej Europy.
  -całe złoto Europy (do czasu kolonizacji ameryki) pochodziło wyłącznie z grabieżczych wypraw przeciw Bizancjum
  -Wszystkie bandyckie przedsięwzięcia na szkodę Cesarstwa Wschodniorzymskie,bez względu na to czy były to wyprawy krzyżowe,wojenne wyprawy wenecjan czy wyprawy pirackich flotylli,miały błogosławieństwo papieskie.
  -w przeciwieństwie do kleru działającego w poszczególnych państwach papiestwo od samego początku było wyłącznie instytucję polityczno-finansową.Tylko źle rozumiana lojalność plus nieznajomość historii powstrzymuje przed przyznaniem że król był,jest i będzie,nagi.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031