Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
614 postów 2467 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Wojna polsko-amerykańska?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Strzeżcie się Amerykanów, nawet gdy przywożą dary – w postaci wołowiny, kredytów oraz rakiet małego i średniego zasięgu !

 

www.facebook.com/photo.phphttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2597725463633704&set=a.766563800083222&type=3

 

Motto : „Kolonizacja, interwencja i ustanawianie jakiejkolwiek władzy zabronione są dla Europy, ale my mamy carte blanche dla podbojów, kolonizowania i interwencji, gdy zajdzie tego potrzeba. Niewątpliwie odebraliśmy prawa Europejczykom, ale odebraliśmy je po to by posiadać je samemu i korzystać z nich, gdy się nam to spodoba, nie licząc się z innymi państwami Nowego Świata”.(  Jamesa Polk, prezydent Stanów Zjednoczonych( 1844-1848)
 
Kiedy pan prezydent Andrzej Duda gnie się w ukłonach przed prezydentem Donaldem Trumpem; kiedy pan minister Krzysztof Szczerski deklaruje pełne poddaństwo wobec USA, gdy pan premier Mateusz Morawiecki w podnieceniu przesuwa początek kontaktów dyplomatycznych polsko-amerykańskich na kilkaset lat wstecz (sic!), a pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, tak gorliwie potakujący wszystkim najbardziej szalonym pomysłom sekretarza stanu Mike’a Pompeo, jako ostatni dowiaduje się, że Warszawa, poświęceniem i trudem Polaków wzniesiona z ruin spowodowanych barbarzyństwem „niemieckich nadludzi” wyposażonych w broń i chemikalia wyprodukowane dzięki finansom „amerykańsko-żydowskich” bankierów – ma być miejscem „sabatu politycznych czarownic” w sprawie suwerennego Iranu, kreowanego na współczesnego diabła i wroga ludzkości; kiedy to  „amerykańskie” media – gdyż nikt inny, jak amerykańsko-żydowski kapitał globalny ( Vanguard, Black Rock, Fidelity Management & Research, JPMorgan Investment Management, Massachusetts Financial Services, SSgA Funds Management itd.) jest decydującym akcjonariuszem 6-7 największych światowych mass-mediowych korporacji) – decydują o treściach i technice socjalnej przekazu informacji sączącej się z tzw. „polskich mediów”, które dzień i noc zapewniają, że największym przyjacielem Polski i Polaków są Stany Zjednoczone …..
Kiedy to wszystko słyszymy, oglądamy i czytamy,  to nagle okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna !
Okazuje się, że Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Polsce na wszystkich frontach ! 
Powiecie, szeroko otwierając oczy i usta, a niektórzy być może pukając się w głowę i mówiąc „, coś się panu pomyliło, ma pan halucynacje” , a być może niektórzy wykrzykując: ” jest pan a ruskim agentem”, albo co pewniejsze: ” jest pan agentem Putina”!
A zatem wypada odpowiedzieć.
Stany Zjednoczone, to kraj biznesu, to fakt myślę bezsporny. I nie chodzi o jakiś biznes dziewiętnastowieczny, jakąś mityczną wolną konkurencję, której tak naprawdę i tak nigdy nie było. Bo równocześnie z nią narodziła się myśl, jak tę wolną konkurencję ograniczyć, a najlepiej jak się jej pozbyć i zastąpić    ” wolną konkurencją”, to znaczy oligopolem, albo monopolem. Co bystrzejsi połapali się w tym natychmiast, dlatego nie kto inny, ale właśnie Stany Zjednoczone wyrosły na bazie polityki protekcjonizmu i bezwzględnego strzeżenia własnego rynku i interesów rodzimych producentów rolnych i przemysłowców. To z niczego innego, jak m.in.  z przyswojenia zasad amerykańskiego protekcjonizmu zrodziły się w XIX w. idee protekcjonistycznej, narodowej koncepcji niemieckiej gospodarki dążącej do skutecznego współzawodnictwa z angielskim przemysłem, z francuską produkcją manufakturową i rolną oraz z holenderskim handlem.
Każdy biznes musi przynosić zysk, a drogą do tego jest zbyt i sprzedaż. Żeby to zapewnić nie wystarczała jedynie jakość produkcji i niezawodność dostawy towarów – dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Co bardziej „przedsiębiorczy” wpadli na pomysł, że potrzeby należy kreować, a sprzedaż dodatkowo wspierać reklamą. I na gruncie takiego rozumowania zrodził się w Ameryce Północnej w XIX w. ( choć Żydzi stosowali to już od czasów ich niewoli babilońskiej )  fenomen reklamy i marketingu oraz wpisany w amerykańską przedsiębiorczość mechanizm walki z konkurencją wszelkimi metodami, a w ostateczności także metodami militarnymi w postaci karnych ekspedycji ( obecnie nazywane jest to politycznie poprawnymi bon motami ” rozszerzaniem demokracji” i ” obroną praw człowieka”).
Tak, Stany Zjednoczone, to niewątpliwie kolebka reklamy i marketingu – zarówno gospodarczego, jak i politycznego. Współczesne Stany Zjednoczone ( rozumiejąc przez to USA po I wojnie Światowej), to także kraj zbudowany na dominacji wielkich korporacji, na początku ogólnoamerykańskich, ale od czasów II wojny światowej – potężnych korporacji globalnych. Korporacje te niemal zawsze pozostawały w bliskich kontaktach, zarówno personalnych, jak i kapitałowych, ze sferami politycznymi i wojskowymi.  W ostatnich dekadach XX w. zdarzało się tak bardzo często, a w wieku XXI jest to niemal regułą.
Kontrolująca dziesiątki bilionów dolarów udziałów i wszystkie największe korporacje grupa inwestorów-właścicieli grupy do zarządzaniu aktywami Vanguard, mająca w swym składzie Donalda Rumsfelda, Richarda Cheney’a, klany Rothschildów, Bushów, Rockefellerów i wielu innych wpływowych ludzi, praktycznie zmonopolizowała politykę zagraniczną i obronną USA w okresie prezydentury Bushów, Clintona i Obamy. Za czasu prezydentury Donalda Trumpa niewiele się zmieniło oprócz tego, że z wąskiego wpływowego kręgu w sposób naturalny kilku wypadło, ale zarazem dołączyło kilku „nowych graczy”.
Można w skrócie tak scharakteryzować amerykański punk wiedzenia na politykę globalną, ale i regionalną: ” zgodne z demokracją jest to, co odpowiada bezpieczeństwu USA i interesom korporacji amerykańskich; wolny rynek jest bliski ideału, jeśli pozwala bez przeszkód wejść na rynki globalne lub regionalne produktom amerykańskiej gospodarki, natomiast zbyt szerokie wejście produktów zagranicznych na rynek amerykański, jest oznaką, że reguły wolnego rynku zostały złamane” – w tym wyraża się amerykański pragmatyzm i amerykańska arogancja wobec świata.
Pozostaje jednak retoryczne pytanie: czy świat musi wyznawać amerykański punk widzenia i czy poszczególne państwa nie mają prawa kierować się własnym bezpieczeństwem i własnym  interesem, pojmowanym w sposób równie pragmatyczny, jak to czynią Amerykanie ?!
Jaką formalnie niewypowiedzianą , ale faktycznie trwającą wojnę Stany Zjednoczone prowadzą przeciw Polsce ?
Darujemy już sobie powtarzanie znanej, ale ciągle zatajanej przed Polakami prawdy, czego dowodzi propagandowy przekaz ostatnich dni z okazji 30 rocznicy tzw. Okrągłego Stołu, że rzekomo spontaniczny „Solidarnościowy” przełom polityczno-ustrojowy, był w rzeczywistości skrupulatnie przygotowaną operacją amerykańskie służb, mającą na celu wyeliminowanie ZSRR ( obecnie Rosji) jako globalnego przeciwnika USA. Zrealizowano to poprzez zdemontowanie najbardziej istotnych ogniw bloku państw socjalistycznych. Polska była elementem kluczowym ( zdecydowanie ważniejszym niż NRD).
Tak zwane „zdemokratyzowanie Polski” i ” urynkowienie polskiej gospodarki”  na warunkach Konsensusu Waszyngtońskiego z 1989 r. w praktyce oznaczało całkowite polityczne zwasalizowanie naszego kraju wobec priorytetów amerykańskiej polityki globalnej i regionalnej  oraz przejęcie kluczowych branż, a nawet całych gałęzi polskiej gospodarki przez obcy kapitał – w wiekszości amerykańsko-żydowski. Przy czym dochodziło często nie tylko do przejęć, ale wprost do zniszczenia szeregu branż ( np. hutnictwo aluminium, kopalnictwo siarki, przemysł stoczniowy, rybołówstwo dalekomorskie, przemysł elektroniczny i komputerowy- z wyjątkiem oprogramowania, przemysł aparatury optycznej i pomiarowej, olbrzymia część przemysłu włókienniczego – oprócz konfekcyjnego i dodatków, wiele dziedzin przemysłu elektrotechnicznego i maszynowego).
W stosunku do rolnictwa tzw. ” urynkowienie” w pierwszej kolejności oznaczało całkowite niemal zlikwidowanie państwowych gospodarstw rolnych, przejęcie fazy skupu oraz znacznej części  przetwórstwa rolno-spożywczego, przejęcie nasiennictwa i produkcji materiału rozrodczego, popieranie niedostosowanego do polskiej specyfiki strukturalno-gruntowej i demograficznej – farmerskiego modelu gospodarstwa. Na późniejszym etapie zastosowano mechanizm  grabieżczo-eksploatacyjnej polityki cenowej,  brak interwencyjnej polityki państwowej w obrocie ziemią chroniącej interes ( zapisanego jako zasada konstytucyjna) polskiego, rodzinnego gospodarstwa rolnego.  W ostatnim czasie narzędziem, do walki z polskim rolnictwem i przetwórstwem oraz na szkodę kondycji zdrowotnej polskiego konsumenta, jest brak kontroli i nadzoru: ilościowego, jakościowego i zdrowotnego nad importem zwierzęcych i roślinnych produktów rolnych ( niekontrolowany i nie nadzorowany wwóz na teren Polski produktów rolnych z Ukrainy jest wręcz „priorytetem”; nic dziwnego kilka mld $ zainwestowanych przez Stany Zjednoczone w „demokrację na Ukrainie” musi się szybko zwrócić) oraz brak przemyślanej i konsekwentnej polityki promocji i wsparcia sprzedaży surowców i przetworów polskiego rolnictwa.
„Operacyjnymi” narzędziami w wojnie z polskim rolnictwem jest wojna informacyjna i dominujący negatywny PR dotyczący kultury rolnej polskiej wsi i jakości polskich produktów – ich stanu sanitarnego i zdrowotnego ( nie jest to trudne wobec sprawnie działającej machiny telewizyjno-prasowej będącej pod wpływem amerykańsko-żydowskich grup kapitałowych kierujących polskimi mediami drukowanymi i elektronicznymi).
Bardzo efektywnym narzędziem jest także struktura własnościowa, a co za tym idzie i polityka zakupowa, handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, nazywanego dla niepoznaki ” polskim handlem”. Po pierwsze zatarto granicę między handlem hurtowym- pół detalem i detalem w wyniku rozwoju handlu sieciowego należącego do tej samej grupy kapitałowej, która z olbrzymich magazynów hurtowo-logistycznych zaopatruje zarówno hiper- super – jak i markety osiedlowe ( sklepy detaliczne).
Należące do grup kapitałowych ( kontrolowanych przez system bankowy będący z kolei we władaniu globalnych kapitałowo-finansowych grup Vanguard, Black Rock itd., w większości amerykańsko-żydowskich) sieci handlowe przy biernej postawie polskiego rządu demolują od lat polski handel, obecnie polskie rolnictwo i przetwórstwo( poprzez geografię polityki zakupowej oraz politykę cenową) oraz zdrowie polskiego konsumenta ( gdyż praktycznie nie istnieje efektywna, niekorupcyjna polityka nadzoru nad jakością żywności w polskim handlu).  Konsument ma kształtować swe preferencje zakupowe i kierować się w swych wyborach konsumenckich tym, co nachalnie reklamują i uważają za „zdrowe”  telewizja, radio, internet i prasa – należące do amerykańskich grup kapitałowych.
Timeo Danaos et dona farentes
Na koniec o jeszcze jednym ” niezwykle efektywnym narzędziu” niewypowiedzianej, ale trwającej hybrydowej wojny amerykańsko-polskiej, jak mawiają Amerykanie least but not last. Chodzi o MONSANTO. Ale za tym  gigantycznym  ” zbawcą-trucicielem” rolnictwa i naszego zdrowia stoi kto? Znowu Vanguard i Black Rock. Ale o tym i o innych „darczyńcach”  i ” gwarantach naszej pomyślności i suwerenności” w następnym odcinku opowieści o wojnie amerykańsko-polskiej.
Zatem jak mawiali starożytni, wspominając podstępnych Greków, którzy zdobyli i zniszczyli Troję ” Obawiam się Greków, nawet gdy przynoszą dary” ( Timeo Danaos et dona farentes). Co stosując do naszej obecnej sytuacji można wyrazić słowami:
Strzeżcie się Amerykanów, nawet gdy przywożą dary – w postaci wołowiny, kredytów oraz rakiet małego i średniego zasięgu !

PZ 

 

Zapraszamy Polaków do uczestnictwa w zgromadzeniu przed ambasadą Stanów Zjednoczonych dnia 12 lutego 2019 r. godz. 11:00, w przeddzień narzuconej Polsce przez Mike'a Pompeo tzw. Konferencji ws. Bliskiego Wschodu, a tak naprawdę konferencji przeciw suwerennemu Iranowi. 


Stany Zjednoczone za pośrednictwem wasalnych władz PiS prowadzą antypolską politykę w odniesieniu nie tylko już do Rosji, ale izolują Polskę od głównego nurtu polityki europejskiej, a także konfliktują z wieloma krajami arabskimi, Iranem oraz Chinami.

Mało tego USA, grają cynicznie i bardzo nieczysto w stosunku do interesów gospodarczych Polski, a obecnie szkodzą wizerunkowi polskiego rolnictwa i próbują wejść w miejsce Polski na wiele regionalnych rynków rolnych.
 
 
 
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o zgromadzeniu, które jest oficjalnie zgłoszone we władzach m.st.Warszawy

 

 

 

KOMENTARZE

 • No i
  Dałem 5* Stasiek.
 • @ Autor
  "Stany Zjednoczone za pośrednictwem wasalnych władz PiS prowadzą antypolską politykę w odniesieniu nie tylko już do Rosji, ale izolują Polskę od głównego nurtu polityki europejskiej, a także konfliktują z wieloma krajami arabskimi, Iranem oraz Chinami."

  Szkoda, że tak mało ludzi to widzi :-(

  5*

  Ukłony
 • @Jasiek 06:52:52
  Ale średnia ocena to 2,6 , czyli ktoś dał że 3 paly
 • @Autor
  Zastanawiam się kiedy minie ta moda na mesjanizm, na kreowanie się na Chrystusa Narodów który cierpi za miliony.

  Bo przecież notatka Autora wpisuje się idealnie w ten schemat - straszna, okrutna i niemoralna Hameryka krzywdzi nas straszliwie przez dziesięciolecia, rany zadaje, niszczy i grabi. My zaś biedni wszem i wobec pokazujemy nasze rany krwawiące i łzami się oblewając sprawiedliwości się domagamy, która nasze niezasłużone cierpienia nagrodzi.

  A jak się ktoś głębiej wczyta w te nieszczęścia, to okazuje się że każdemu można zaradzić bardzo prosto i szybko - wystarczy tylko by się ci narzekający zebrali w grupy, dogadali i zaczęli wspólnie robić dokładnie tak samo jak ci wyimaginowani agresorzy.

  Ten zadziwiający kontrast pomiędzy głoszonym ogromem rozpaczy a niewielkim wysiłkiem potrzebnym do wykonania jest zatrważający.
 • Stany Zjednoczone to coś więcej niż Tramp.
  .. to znacznie gorzej niż Tramp.
  USA to państwo żydowskie tam "głębokie państwo" jest żydowskie to znaczy Że struktury USA są obsadzone mafię żydowską.
  A żydzi za sprawą propagandy żydowskiej nienawidzą Polaków .. i tej nienawiści do Polaków uczą dzieci w szkoła by ta nienawiść nie zginęła.
  Tramp to tylko buntownik który się na chwilę zerwał z łańcucha.
  Pacyfikowanie Trampa trwa od chwili jego wyboru na Prezydenta.

  Trampa z Polską nic nie łączy więc w tym zakresie spokojnie zgadza się na "program" globalnej mafii żydowskiej.

  Te wszystkie okoliczności oraz fakt że PIS stworzył dookoła Polski samych wrogów poza USA, Izraelem i Banderlandem które są odwiecznymi obiektywnymi wrogami Polski (żydzi i Banderowcy to wg PIS jedyni przyjaciele Polski).. reszta to wrogowie (Słowianie, Europejczycy..).
  Do tego PO dokłada kolejnego wroga Polski (Niemcy) jako "przyjaciela"
  no zawsze jest "przyjaźnie dojący" Watykan.

  To zadziwiające odwrócenie o 180 stopni realnych historycznych relacji.
  typowe dla taktyki mafii żydowskiej..i kultury żydowskiej w ogóle.

  Chyba żaden naród na świecie nie daje się tak robić w konia globalnej mafii żydowskiej.
  A wszystko to zawdzięczamy solidaruchom oraz KK z JPII na czele.
 • ushraelskie przekupione trolle działają !
  5*
 • @programista 07:50:44
  Zajmij się pan programami to idealne miejsce dla pańskiej rzeczywistości.
 • @Oscar 08:07:59
  Najlepsze jest to, że tzw. media zostały stworzone przez tzw. polskich żydów, którym w Polsce było tak źle, że uciekali do nas z europy tabunami !!!
 • @programista 07:50:44
  "Zastanawiam się kiedy minie ta moda na mesjanizm, na kreowanie się na Chrystusa Narodów który cierpi za miliony."

  Wtedy jak skończy się moda na Mickiewicza i SIenkiewicza a zacznie się moda na Bolesława Prusa i Żeromskiego?
 • @programista 07:50:44
  "Zastanawiam się kiedy minie ta moda na mesjanizm, na kreowanie się na Chrystusa Narodów który cierpi za miliony."

  Wtedy jak skończy się moda na Mickiewicza i Sienkiewicza a zacznie się moda na Bolesława Prusa i Żeromskiego?
 • @Pedant 09:46:52
  "Wtedy jak skończy się moda na Mickiewicza i Sienkiewicza a zacznie się moda na Bolesława Prusa i Żeromskiego?"

  https://docplayer.pl/63849452-Leszek-szaruga-faraon-jako-powiesc-o-panstwie-teksty-teoria-literatury-krytyka-interpretacja-nr-5-23.html

  https://teologiapolityczna.pl/andrzej-mencwel-zeromski-byl-caly-czas-tym-ktory-myslal-o-oryginalnej-trzeciej-drodze
 • UWAGA na żyda @programista 07:50:44
  Ten żydowski hucpiarz pisze [ wystarczy tylko by się ci narzekający zebrali w grupy, dogadali i zaczęli wspólnie robić dokładnie tak samo jak ci wyimaginowani agresorzy. ] koniec cytatu tego żyda programista !

  Słowianie ! w tym okupowanym kraju jak chcesz coś zrobić to zaraz masz na głowie ABW policję prokuraturę sądy ! zaraz jesteś
  1. polski faszysta
  2 agent Rosji
  3 agent Chin
  4 agent Putina i to wystarczy by cię żydostwo zgnoiło !!!! porwą cię z ulicy pod byle pretekstem i będziesz siedział kilka lat w więzieniu bez wyroku bez konkretnego oskarżenia !!!

  Polacy Słowianie ! w tym żydo-bandyckim kraju tylko żydzi maja pełne prawa !
  POLACY SŁOWIANIE są z roku na rok coraz bardziej pozbawiani praw
  bo za żydami stoi brutalna siła którą dał im bandyta Jaruzelski !!!

  TYLKO WOJNA ROSJI Z żydami [USA -IZRAELA ] wtedy wybije nasza Słowiańska godzina która da nam WOLNOŚĆ ! powątpiewacie ?


  Polska Krajem NEUTRALNYM ! PRZYJAZNA BEZPIECZNA !!!

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @programista 07:50:44
  "wystarczy tylko by się ci narzekający zebrali w grupy, dogadali i zaczęli wspólnie robić dokładnie tak samo jak ci wyimaginowani agresorzy."

  Kto z kim ma się dogadywać, skoro jesteśmy pod magdalenkową okupacją - tera my!
 • Wojna o wołowinę
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2019/02/51689168_2597725473633703_6286228376260706304_n.jpg

  Krzysztof Tołwiński:

  https://www.facebook.com/krzysztoftolwinski/videos/2249584561770361/
 • Znana twarz KK. Nic się nie zmieniło po zmianie Papieża.
  To bardzo zły znak dla Wenezueli.
  Polaków zgonili przy pomocy KK z JPII na czele.
  Teraz widać realizowany jest podobny scenariusz.

  "
  Wenezuelski kardynał odrzucił propozycję Maduro skierowaną do papieża o pośrednictwo w mediacjach

  Stwierdził, że wcześniejsze tego typu próby były „żartem” i zajął stanowisko polityczne mówiąc, iż za Maduro opowiedziały się kraje niedemokratyczne (“countries that cannot be trusted at all in the cause for democracy … that is not the way to go.”)

  https://catholicherald.co.uk/news/2019/02/08/venezuelan-cardinal-rejects-maduros-call-for-vatican-mediation/

  Szczerze mówiąc nic w tym zaskakującego – KK zawsze popierał krwawych dyktatorów dbających o interesy elit w tym hierarchii KK a jednocześnie gnębiących własny naród. Warto przypomnieć, że Hiszpania Franco czy Chile Pinocheta były rajem dla KK…
  A pojedyncze wyjątki takie jak biskup Romero w Salwadorze najpierw otrzymywały naganę od papieża a potem kulkę od szwadronów śmierci
  "
 • Autor
  "Strzeżcie się Amerykanów, nawet gdy przywożą dary – w postaci wołowiny, kredytów oraz rakiet małego i średniego zasięgu !"

  Tak, Amerykanie są niebezpieczni - wszędzie chcą pasożytować, wszystkich zniewalać.

  Jedna uwaga. Kredyt to nie dar. Kredytu się nie daje, kredytu się udziela. To nie dar, tylko łaska. A łaska powinna być bezinteresowna. Amerykanin jest interesowny, bo jest możny. Do tego pyszny i egoista.
  Przyjąć czyjąś łaskę to przyjąć i jego kontrolę żeby był osiągnięty cel tej łaski - cel dobry dla naszej przyszłości.
  Nie ma problemu gdy idzie o postęp w realizacji tego celu. Gorzej z możnym.
  - On mówi jedno robi drugie a myśli jeszcze trzecie i cel realizuje przede wszystkim swój. Możny owszem, skorzysta z możliwości kontroli, ale dla rozpoznania potencjału oraz słabych i silnych stron "obdarowanego" po to żeby go zdradziecko zaatakować i przejąćkontrolę i nad nim, i nad jego posiadaniem.
  W rezultacie łaska zamiast być pomocą jeszcze odbiera temu co ją przyjął i to co on jeszcze ma, i jego przyszłość, a jego samego wraz z przyszłymi pokoleniami jego narodu wywłaszczy i zniewoli.

  Ludzie myślą: daje kredyt to dobry. Nie! To oszust. On daje po to żeby wziąć więcej w podstępny sposób, a nawet wszystko.
  Kredyt to "dar" Danajów - dziś Amerykanów.

  Jak nam ktoś będzie chciał "dawać kredyt" to go pogryźmy.
 • @miarka 13:40:08
  Amerykanie, Polacy...przy ocenia działania krajów ...to wszystko fałszywe tropy...podobnie Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Ukraińcy..

  To wszystko są narody okupowane przez globalną mafię żydowską.
  Decyzje podejmuje globalna mafia we własnym interesie a wola narodów jest dla mafii systemowo bez znaczenia.
  Dzisiaj tzw zachód to imperium żydowskie... walące się ale ciągle imperium.

  Przypisywanie narodom tego co robią wasalne wobec mafii żydowskiej albo wprost żydowskie rządy to krzywdzenie narodów to przypisywanie zbrodni właścicieli niewolników, niewolnikom.

  Trzeba mieć też świadomość że to jest też świadome działanie propagandowe mafii żydowskiej.
  W ten sposób mafia z jednej strony sugeruje fałszywie poparcie dla mafijnych decyzji ze strony okupowanych narodów a z drugiej strony sugeruje winę narodom za te posunięcia.

  to tak jak za Hitlera decyzje władzy i wola okupowanego narodu to dwie całkiem odmienne historie.
 • @Oscar 13:08:34
  hmm...a tutaj znalazłem informację jakby przeciwną.
  Czyli jakby lokalny Biskup wręcz poparł zamach a Papież chce mediować...


  "Franciszek podjął się mediacji rozmów między # Venezuela „s prezydentem Maduro & US-backed opozycji Guaido – jeśli obie strony są skłonne do rozmowy. Maduro mówi „tak”, ale Guaido mówi „nie”. Jeśli Guaido jest takim mistrzem demokracji, dlaczego odmawia prowadzenia pokojowego dialogu?
 • Ad.Artykuł
  5*Bardzo dobry artykuł,w 100% oddaje polską rzeczywistość w ostatnim trzydziestoleciu.
 • @Oscar 14:17:37
  Przecież było już takie porozumienie, tylko Amerykanie się nie zgodzili bo ich interesuje tylko pełnia władzy... i zawłaszczenie wszystkiego.
  Guaido mówi "nie" bo już wie że Amerykanie na żadne nowe takie porozumienie nie pozwolą.
 • @miarka 15:04:15
  Chciałem tylko pokazać że Biskup mówi NIE a Papież.. mediujmy.
  to jakby rozłam w KK ?
  a może tylko Biskup się wyrwał albo go ktoś podpuścił.
  Maduro nawołuje do dialogu za pośrednictwem KK (to gdzieś czytałem).
 • @Oscar 14:03:05
  "Amerykanie, Polacy...przy ocenia działania krajów ...to wszystko fałszywe tropy...podobnie Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Ukraińcy..
  To wszystko są narody okupowane przez globalną mafię żydowską".

  Co do jednego zgoda. Sam czasami oponuję przeciwko takiemu postrzeganiu zdarzeń politycznych jakby to były zdarzenia między państwami, bo sprawy mają zwykle powiązania ponadpaństwowe, ideologiczne, zwłaszcza korporacjonistyczno-syjonistyczno-globalistyczne, mafijne czy masońsko-satanistyczne.

  Co do drugiego to raczej nie. Chodzi o to kto przejmuje władzę w wymienionych państwach, kto jest faktycznym okupantem.
  Piszesz żydzi, a ja uważam że Chazarzy. Żydzi to już nic nie znacząca skórka, w Izraelu są ludźmi drugiej kategorii.

  Chazarzy są tylko pozornie nawróceni na judaizm, a wciąż pozostają rozbójnikami z głębi Azji, znanymi z tego że napadali na karawany i nie tylko zabierali łupy ale i robili co chcieli z ludźmi.
  W rezultacie wydobywali z nich wszystko co ci wiedzieli po czym któryś z nich przejmował tożsamość ofiary.
  Ponieważ to trwało długo a oni działali w sposób zorganizowany, dorobili się tym sposobem potężnej sieci bogatych i skrajnie niemoralnych agentów wpływu na władzę.
  Dziś już uważa się że faktyczną władzę w świecie sprawuje sekta Chabad-Lubawicz.
  Trump jest nimi otoczony, i to jawnie. Są i blisko Putina.
 • @miarka 15:30:33
  może masz rację.. jak ich nie odróżniam... i jak piszę nich to zawsze jako o globalnej rasistowskiej organizacji mafijnej opartej na żydach (Chazarach ).
  Ja staram się odróżniać porządnych żydów od członków tej globalnej mafii.
 • @programista 07:50:44
  "....wystarczy tylko by się ci narzekający zebrali w grupy, dogadali i zaczęli wspólnie robić dokładnie tak samo jak ci wyimaginowani agresorzy.

  Ten zadziwiający kontrast pomiędzy głoszonym ogromem rozpaczy a niewielkim wysiłkiem potrzebnym do wykonania jest zatrważający."

  To nie naiwność. To idiotyzm.
 • @Casey 18:50:52
  Tak podsumowując liczbę "płaczek" pod jedną notatką:
  Casey
  Wercia
  ele
  provincjal 09
  Autor notatki

  Czy skontaktowaliście się ze sobą by coś razem zrobić, np. jakiś handel produktami rolniczymi?
  Czy tylko potraficie na forach jęczeć o "okupacji" i narzekąc jak to wam wrogowie nic nie dają zrobić?
 • @programista 19:44:35
  Ty pierdołowaty marudo, my już dawno handlujemy i to tak skutecznie, że żydo- amerykańskie firmy chcą nam koniecznie przeszkodzić. Poniałeś trollu :)))
 • @programista 19:44:35
  Nie bądź naiwny. Z globalnymi sieciami nie wygrasz żadnymi dostępnymi nam metodami. To tak jak byś powiedział - załóżcie partię , zdobądźcie władzę i wprowadźcie swoje prawa. To po prostu niemożliwe.
  Dzisiaj spotkałem się przypadkowo z kilkoma znajomymi. Jedyna postawa jaka ich interesuje to "moja chata z kraja" , wyszarp ile możesz, a wszystko inne miej w d-pie. Ludzie muszą mieć świadomość rzeczywistości by coś konstruktywnego zrobić, a mają wgrany algorytm wywracający rzeczywistość do góry nogami. Garstka świadomych, bez narzędzi może sobie tylko ponarzekać np. na Neonie.
 • @Pedant 09:46:52
  A ja się pod tym podpiszę.

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • WPS
  Chevron Corporation powstała początkowo pod nazwą Standard Oil Co. (California), pośród upadku wskutek nowego prawa antytrustowego spółki paliwowej Standard Oil, której założycielem był John D. Rockefeller. W roku 1926 nazwa firmy została zmieniona na Standard Oil Co. of California, w skrócie SoCal[4]. W 1933 SoCal uzyskała koncesję od Królestwa Arabii Saudyjskiej na poszukiwania ropy naftowej na terenie tego państwa. Poszukiwania zakończyły się pełnym sukcesem w 1938. W 1944 powstała spółka Arabian American Oil Company (ARAMCO), która rozwinęła się ze spółki California-Arabian Standard Oil Company, spółki córki należącej do SoCal, która odpowiadała za działania korporacji na terenie Arabii Saudyjskiej.

  https://www.youtube.com/watch?v=LURgxSUJFe8
 • @stanislav 00:24:26
  Vanguard, wszędzie Vanguard.... no chyba , że Black Rock :))))

  https://retirementplans.vanguard.com/ekit/sites/chevron/vanguard.html

  https://www.thelayoff.com/t/PoYwwqh

  https://www.benefitspro.com/2016/02/23/vanguard-funds-in-chevron-plan-allegedly-not-cheap/?slreturn=20190108183942


  https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility

  https://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2018/01/17/blackrocks-6-trillion-and-the-social-purpose-of-corporations/#1350fb2da1e6
 • WPS
  https://www.facebook.com/100001888261763/videos/2598864213519829/?t=18
 • WPS
  PROTEST WOLNYCH LUDZI przed Ambasadą Stanów Zjednoczonych
  WARSZAWA 12 LUTY ( WTOREK) 2019 ROK, GODZ. 11.00 Sprzeciw przeciwko kontygentom amerykańskiej wołowiny do UE i wypieranie polskiej wołowiny. Nie!!! wciąganiu Rzeczpospolitej w polityczne gry Ameryki i Izraela na Bliskim Wschodzie kosztem utraty przez polskich przedsiębiorców, rolników intratnych , perspektywicznych rynków Arabskich.
  Jankeskie lekarstwo na Moskiewską chorobę może okazać się groźniejsze niż ona sama.
  Dnia 09.02.2019 r. Krzysztof Tołwiński - POLSKI POLITYK , HODOWCA


  https://www.facebook.com/krzysztoftolwinski/videos/2258719307523553/?t=11

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031