Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 2305 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Iran- kraina słońca

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska winna pozostać przyjacielem Iranu wbrew syjonistyczno-anglosaskiej intrydze

 

 
[…] Persjo szeroka – ­pustynna, Persjo o starej kulturze, Pozdrawia Cię pielgrzym z  północy  – w Twoich urokach się nurza. Czarujesz go jak kobieta, urodą swoją i wdziękiem, Rzucasz mu w dłonie owoce i kwietnych ogrodów pęki, Może nie ujrzę Cię więcej, ale Cię będę… pamiętał, Bo lot przez Twoje obszary był dla mnie – ­wolnego – ­świętem!    Stefan Legeżyński
Islamska Republika Iranu, kraj znany do roku 1935 jako Persja, jest suwerennym państwem położonym w Azji Południowo‑Zachodniej
i na Bliskim Wschodzie. Od południa oblewają wody Zatoki Perskiej,od północy zaś Morza Kaspijskiego. Oficjalnym wyznaniem jest
islam szyicki, językiem zaś perski. Jako osiemnasty największy kraj na świecie z obszarem zajmującym 1.648.195 kilometrów kwadratowych (636.372 mile kwadratowe), Iran posiada populację przekraczającą siedemdziesiąt milionów osób. Graniczy od północy z Armenią, Azerbejdżanem i Turkmenistanem, od wschodu z Afganistanem i Pakistanem, od zachodu zaś z Turcją i Irakiem. Z racji położenia nad brzegami Morza Kaspijskiego (akwenu śródlądowego o charakterze kondominium), również Rosja i Kazachstan są bezpośrednimi sąsiadami Iranu. Iran jest miejscem jednej z najstarszych trwających nieprzerwanie wielkich cywilizacji światowych, z historycznym i miejskim osadnictwem sięgającym roku 4000 p.n.e. Na przestrzeni dziejów posiadał znaczenie geostrategiczne z uwagi na swe centralne położenie w Eurazji i nadal stanowi regionalne mocarstwo.Nazwa „Iran” ma związek z terminem „aryjski” i oznacza „ziemię Ariów”. Określenie „Kraina słońca” jest używane jako alternatywna nazwa Iranu w literaturze perskiej i irańskich mediach. Iran, ze względu na swe uwarunkowania geograficzne stanowi raj dla wszystkich miłośników przyrody. Jest krajem czterech pór roku: jedni turyści mogą korzystać z możliwości uprawiania sportów zimowych w górach, podczas gdy inni mogą w tym samym czasie zażywać kąpieli w ciepłych wodach na południowym wybrzeżu kraju, a wszystko to w odległości zaledwie kilku godzin jazdy od głównych ośrodków miejskich. Ariowie stanowili odgałęzienie ludu znanego obecnie pod nazwą Indo‑Europejczyków i są uważani za przodków dzisiejszej ludności Indii, Iranu i większości Europy Zachodniej. Ostatnie odkrycia wskazują, że wieki przed powstaniem najwcześniejszych cywilizacji Mezopotamii, Iran był już terytorium zasiedlonym przez ludzi. Cyrus Wielki był założycielem imperium perskiego, a także pierwszym, który wydał deklarację praw człowieka. Jest tez znany z wyzwolenia Żydów z niewoli babilońskiej w 539 r. p.n.e.
Kultura
Kulturę Iranu stanowi konglomerat starożytnych przedmuzułmańskich i muzułmańskich elementów. Kultura irańska długo była dominującą kulturą Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, perski zaś uchodził za język elit intelektualnych przez znaczną część drugiego tysiąclecia, wcześniej też był językiem religii oraz szerokich rzesz społeczeństwa. Epoka Sasanidów była ważnym i mającym duży wpływ okresem historycznym w dziejach Iranu, kiedy to kultura irańska w znacznym stopniu docierała do Chin, Indii i Cesarstwa Rzymskiego, a nawet zostawiała swe piętno w Europie Zachodniej i Afryce. Wpływ ten odegrał istotną rolę w kształtowaniu się sztuk pięknych zarówno w Azji, jak i w średniowiecznej Europie. Znalazł swój wyraz także w świecie islamu. Wiele z tego, co później stało się znane jako nauki islamu – filologia, literatura, prawo, filozofia, medycyna, architektura i nauki ścisłe, opierało się na niektórych dyscyplinach praktykowanych przez sasanidzkich Persów, przeniesionych na rozleglejszy obszar świata Islamu.
Irański Nowy Rok (Nouruz) wywodzi się ze starożytnej tradycji celebrowanej 21 marca na znak początku wiosny. Święto to jest też obchodzone w Afganistanie, Republice Azerbejdżanu, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie, Kazachstanie, wcześniej zaś również w Gruzji i Armenii. Jest też obchodzone przez irackich i anatolijskich Kurdów. Nouruz został umieszczony w 2009 roku na liście Arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO jako Perski Nowy Rok. Według UNESCO, Iran jest na siódmym miejscu wśród krajów świata z największymi zasobami archeologicznymi obejmującymi pozostałości architektury i atrakcji zachowanych z epoki starożytności. Piętnaście stanowisk spośród zarejestrowanych przez UNESCO na Liście Dziedzictwa Światowego stanowią wytwory architektury Iranu. Perski jest językiem wielu sławnych poetów, jednakże jedynie kilku z nich – jak Rumi czy Omar Chajjam – zdobyli popularność wśród szerszych rzesz czytelników na Zachodzie. Dzieła znanych poetów sa przekładane na języki zachodnie od 1634 roku. Przykładem wpływu poezji perskiej niech będzie poniższy szeroko znany i popularny fragment z Saadiego, poety irańskiego (perskiego), który osiem wieków wstecz napisał wiersz, obecnie stanowiący motto figurujące nad wejściem do budynku Narodów Zjednoczonych. Synowie Adama są jak członki w ciele, Z jednakiej przecież stworzone materii, Gdy zaś wyroki losu jeden organ dosięgną,
Pozostałym nie dane zaznać spokoju błogiego, Tobie zaś, gdy innych nieszczęścia nie leżą na sercu, Człeczego miana nikt nadać ci nie zechce. (The sons of Adam are limbs of each other,Having been created of one essence, When the calamity of time affects one limb, The other limbs cannot remain at rest, If thou hast no sympathy for the troubles of others,Thou art unworthy to be called by the name of a human).
We wcześniejszych czasach Persja była kolebką nauki. Perscy uczeni wnieśli swój wkład w obecne rozumienie przyrody, medycyny, matematyki i filozofii. Persowie mieli ważny wkład w algebrę i chemię, wynaleźli maszynę napędzaną wiatrem i dokonali pierwszej destylacji alkoholu. Irańscy uczeni, starając się przywrócić złoty wiek perskiej nauki, obecnie znów dają się poznać światu. Wielu poszczególnych naukowców, wraz z Irańską Akademią Nauk Medycznych oraz Irańską Akademią Nauk, jest zaangażowanych w ów renesans.
Iran stanowi też przykład kraju, który poczynił znaczny postęp poprzez edukację i kształcenie, wbrew międzynarodowym sankcjom
w prawie wszystkich dziedzinach badań w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Społeczność akademicka w Iranie rozrosła się ze 100.000 osób
w 1979 r. do ponad czterech milionów w roku 2011. Siedemdziesiąt procent studentów nauk ścisłych i kierunków technicznych stanowią kobiety. Według doniesień, postęp naukowy Iranu jest jednym z najszybszych na świecie. Iran poczynił wielkie kroki w rozmaitych sektorach – lotniczo‑kosmicznym, nuklearnym, rozwoju medycyny, nanotechnologii,a także badań nad komórkami macierzystymi i klonowaniem.
Gospodarka i nauka
Iran, z ludnością stanowiącą 1 proc. populacji świata (75 mln obywateli) jest osiemnastym krajem pod względem
powierzchni i również osiemnastą gospodarką z uwagi na wskaźnik siły nabywczej.
W obrębie swego terytorium posiada 7 proc.światowych zasobów nośników energii obejmujących 10 proc. światowych zasobów
ropy naftowej i 16 proc. światowych zasobów gazu (drugie co do wielkości zasoby gazu i trzecie ropy naftowej). Państwo ma
do dyspozycji ponad sto miliardów dolarów rezerwy walutowej, zaś przewidywany produkt krajowy brutto w roku 2011
jest oceniany na 475 miliardów dolarów. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, jak również narzuconych niesprawiedliwych sankcji, stopa wzrostu w skali kraju w roku bieżącym wyniesie 2,5 proc. zaś produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca osiągnie kwotę jedenastu tysięcy dolarów. 70 proc. mieszkańców Iranu posiada własne mieszkanie. W ostatnich trzech latach miało miejsce urealnienie cen paliw oraz ucelowienie subsydiów – dwie ważne reformy, które zostały uwieńczone sukcesem.
Z drugiej strony, jako kolebka jednej z najstarszych cywilizacji ludzkości, uwzględniając dziedzictwo na niwie literatury, filozofii, medycyny, astronomii, matematyki, Iran stanowi jeden z fundamentalnych komponentów cywilizacji muzułmańskiej. W roku 2006 irańscy uczeni sklonowali owcę, tym samym pomyślnie dokonując operacji klonowania komórkowego. W dziedzinie nauk o komórkach macierzystych, Iran zalicza się do
pierwszej dziesiątki czołowych krajów na świecie, zaś w zakresie nanotechnologii plasuje się na piętnastym miejscu najbardziej zaawansowanych krajów. W roku 2007 Iran wysłał w przestrzeń kosmiczną swego satelitę badawczego, a w roku 2009 przy
pomocy wyprodukowanej przez siebie rakiety umieścił na orbicie satelitę – również rodzimej produkcji – co uplasowało go jako
dziewiąty kraj na świecie posiadający tę technologię. Jest również siódmym krajem dysponującym pełnym cyklem paliwa nuklearnego. Jako producent samochodów zajmuje dwunaste miejsce. Pokojowy program nuklearny Iranu został zainicjowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i krajów europejskiego Wspólnego Rynku, jednak po zwycięstwie rewolucji islamskiej Zachód zajął stanowisko prze‑
ciwne programowi. Iran jest sygnatariuszem Traktatu o Nieproliferacji i prowadził najdalej idącą współpracę z Międzynarodową Agencją
Energii Atomowej. Kamery Agencji przez 24 godziny na dobę monitorują irańskie ośrodki jądrowe, zaś do tej pory w Iranie przeprowadzonych zostało 4000 osobodni międzynarodowych inspekcji (najwyższy poziom inspekcji w odniesieniu do pojedynczego kraju), które nie ujawniły żadnych uchybień w postępowaniu kraju. Mimo to, niektóre mocarstwa zachodnie posiłkując się wysuwanymi przez siebie pretekstami oraz kierując się celami wyłącznie politycznymi i naukowym apartheidem, w odniesieniu do pokojowych wysiłków nuklearnych Iranu uciekają się do czarnej propagandy a nawet gróźb militarnych, i to w sytuacji, gdy wobec niebezpieczeństwa grożącego ze strony dwustu głowic nuklearnych reżimu syjonistycznego nie objętych żadną kontrolą międzynarodową, pozostają zupełnie obojętne i nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności.
autor: Samad Ali Lakizadeh
Były Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce
 
Dodatek
Stosunki dyplomatyczne Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej
Stosunki dyplomatyczne Iranu i Polski historycznie posiadają bardzo długą i dawną tradycję dziejową. Odkryte w trakcie nowych wykopalisk archeologicznych na terenie Polski monety irańskie z epoki Samanidów, świadczą o relacjach (w tym wypadku gospodarczych) obydwu krajów, sięgających tysiąca lat wstecz. Jednak pierwszy dokument stanowiący pisemne świadectwo oficjalnych kontaktów pomiędzy Iranem i Polską pochodzi z 1474 r. i jest to pismo Uzun Hasana, władcy Iranu z rodu Ak Kojunlu (Aq Qoyunlu) do Kazimierza Jagiellończyka, ówczesnego króla Polski. W tamtym okresie, to znaczy począwszy od XV wieku, wśród delegacji europejskich, które utrzymywały kontakt z dworem Safawidów w Iranie, stale byli obecni Polacy a kontakty te sprawiły, że język, kultura i rzemiosło irańskie zajęły szczególne miejsce wśród ówczesnej szlachty polskiej.
W roku 1795, w okresie rozbiorów, Iran jako jeden z dwóch krajów na świecie nigdy oficjalnie nie uznał zaborów i okupacji Polski. Z drugiej zaś strony, w roku 1838 polski oficer Izydor Borowski w trakcie bitwy o Herat oddał życie w obronie integralności terytorialnej Iranu. Poza tym, Iran po I wojnie światowej, natychmiast po ponownym powstaniu niepodległej Polski, znalazł się wśród pierwszych krajów, które uznały odrodzoną Rzeczpospolitą i poprzez ustanowienie swego poselstwa w Warszawie dokonał nawiązania z nią stosunków dyplomatycznych. Istnieje opinia, że Iran jeszcze przed I wojną światową posiadał w Warszawie konsula honorowego.
W grudniu 1920 r. zostało otwarte przez Asada Bahadora poselstwo Iranu w Warszawie. Bahador początkowo, do marca 1922 r., był chargédaffaires a następnie do października 1926 r. służył w randze ministra pełnomocnego. Również Rzeczpospolita Polska w roku 1925 utworzyła poselstwo w Teheranie. W ślad za tymi wydarzeniami, w roku 1927 został zawarty traktat o przyjaźni, stanowiący jeden z najważniejszych aktów pomiędzy obydwoma państwami i w konsekwencji przyjazne relacje obydwu krajów nabrały bardziej stabilnego i zinstytucjonalizowanego charakteru.
W latach II wojny światowej i okupacji Polski, około 120 tysięcy obywateli polskich zwolnionych z sowieckich łagrów na Syberii znalazło się w Iranie, zaś humanitarne przyjęcie i gościnność Irańczyków w stosunku do wychodźców odegrała istotną rolę w umacnianiu więzi społecznych, kulturalnych i politycznych obydwu krajów. Po zakończeniu wojny pewna liczba polskich wychodźców została w Iranie i po dziś dzień istnieją cmentarze Polaków w kilku miastach, między innymi w Teheranie. Takie fakty jak założenie Towarzystwa Studiów Irańskich w 1942 w Teheranie, powstanie Związku Harcerstwa Polskiego oraz szkół polskich w całym Iranie stanowią historyczne świadectwa obecności wychodźców polskich w tym kraju.
Po zwycięstwie rewolucji islamskiej w Iranie, ówczesny socjalistyczny rząd polski był wśród państw, które od początku uznały nową władzę naszego kraju. W tamtym okresie współpraca i konsultacje polityczne odbywały się w ramach wymiany delegacji władz państwowych na wysokim szczeblu, przedstawicieli parlamentów, ministrów, wiceministrów. Również obecnie współpraca ta nadal ma miejsce pomiędzy Islamską Republiką Iranu i Rzeczpospolitą Polską i odbywa się w ramach konsultacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych na szczeblu ministrów, delegacji gospodarczych i kulturalnych, a zwłaszcza przedstawicieli resortów spraw zagranicznych obydwu państw.
 
więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/01/12/iran-kraina-slonca/

 

KOMENTARZE

  • WPS
    " i w najgorszych czasach jest wiele nadziei
    bo po czarnej nocy zawsze świt się bieli" klasyka poezji perskiej, Ferdousi
  • Syjoniści
    Z PiS wszystko to zepsują. Takie przyszły rozkazy Waszyngtonu i Izraela. Zakładam, że w ramach budowy Polin, będą celowo pogarszanie stosunki z państwami muzułmańskimi. Po to, aby nie było znikąd pomocy, jak juz oficjalnie będziemy pod Żydowską okupacją
  • WPS
    https://www.youtube.com/watch?v=npAdku1QdR0

    https://www.youtube.com/watch?v=q3_B1tjAACA

    https://www.youtube.com/watch?v=YVb_TAZBkxo

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4885&v=LTT1fdjtavo
  • @
    Iran jest nam bliski i genetycznie i kulturowo, gdy Izrael jest naszym wrogiem próbującym zniszczyć i podporządkować sobie Polaków.

    Nie może być społecznej zgody dotyczącej jakiejkolwiek formy poniżania Iranu.

    Długofalowo rozumianą Polską Rację Stanu należy wiązać z zacieśnieniem i zbliżeniem stosunków z Iranem. Także jako pewnego rodzaju przeciwwagę dla wpływów Rosji, która chce w Iranie realizować swoje interesy. Te powinny być zrównoważone polskimi wpływami.
  • @zbig71 00:20:38
    .. a nawet gorzej...
    Iran się przygotowuje na atak ze strony USSraela.
    Taki atak z zaskoczenia możliwy jest ze strony "przyjaciół" Iranu.
    Polska która jest rządzona w istocie przez post solidarnościową dyktaturę żydowską .. całkowicie podporządkowaną interesem USSraela...jest dobrym kandydatem na zadanie ciosu w plecy Iranowi.
    Ustanowienie połączeń lotniczych z Teheranem to otwarcie drogi do zdradzieckiego ataku. Taki samolot pasażerski regularnych linii lotniczych
    z dodatkowym bagażem w luku spokojnie doleci do Teheranu gdzie "zniknie w gigantycznej kuli ognistej.. czyli w wybuchu nuklearnym.
    Nikt nie będzie w stanie stwierdzić skąd ten wybuch .. nie będzie żadnych żywych świadków...
    Trzeba tylko by lotnisko wylotu (np Okęcie) oraz linia lotnicza (np LOT) była pod całkowitą kontrolą służb żydowskich...i tak już jest.
    Zniszczenie Teheranu to byłby dobry moment do ogólnego ataku na struktury gospodarcze Iranu...(kompletna dezorganizacja obrony)

    Z innej pokrewnej beczki...
    Polskie mięso armatnie jest ponownie przygotowywane do realizacji planów globalnej mafii żydowskiej. Błaszczak w TV reklamuje zarobki w wojsku to jednoznaczna akcja mająca przyciągać Polskie mięso armatnie do wojska.

    Moim zdanie globalna mafią żydowska nie odpuści Iranowi i nie polegnie nie próbując fizycznie unicestwić Iran jako Państwo.
    Przygotowania moim zdaniem idą pełną parą....
    Jedyne co może powstrzymać globalną mafię żydowską to świadomość natychmiastowej anihilacji Izraela w przypadku ataku na Iran.
    ..i dlatego Izrael tak głośno krzyczy o usunięcie wojsk Iranu z Syrii.
    Tu nie o pokój chodzi ale o bezkarność ataku na Iran.
  • WPS
    Po ataku rakietowym na Damaszek w dniu 25 grudnia 2018 r. , w nocy 11 stycznia 2019 r. rakiety wystrzelone z samolotów izraelskich terrorystów ponownie spadły na przedmieścia Damaszku. Tak w przypadku pierwszego, jak i drugiego ataku większość rakiet zestrzeliła syryjska obrona powietrzna.
    Wczoraj Syria złożyła oficjalny protest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ sygnalizując naruszenie przez Izrael Rezolucji nr 350 RB ONZ z 1974 r.

    https://www.sana.sy/ru/?p=174286

    https://www.sana.sy/ru/?p=174368

    https://russian.rt.com/world/news/591880-netanyahu-ataka-siriya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

    P.S. Ciekawe swoją drogą, czy pisanie na tym portalu o terrorystycznych, ludobójczych atakach sił zbrojnych Izraela na suwerenną Syrię, o których działaniach oficjalnie poinformował premier B.Natenjahu, to też „antysemityzm” i ” mowa nienawiści” według wykłądni aktywistów z Otwartej Rzeczpospolitej i ich poplecznika, prokuratora Macieja Młynarczyka z Prokuratury Warszawa-Praga Północ?
  • Polecam najnowszą wersję :
    https://cont.ws/@detektywjarzynski/1190015
  • @Autor
    *5
  • @stanislav 12:15:28
    Jak powiedział sam Kaczelnik, krytyka Izraela jest równa antysemityzmowi. I oczywiście piszący takie opinie jest ruskim agentem. A jeśli ma pań chiński telefon, to także chińskim agentem.
  • WPS
    Po ataku rakietowym na Damaszek w dniu 25 grudnia 2018 r. , w nocy 11 stycznia 2019 r. rakiety wystrzelone z samolotów izraelskich terrorystów ponownie spadły na przedmieścia Damaszku. Tak w przypadku pierwszego, jak i drugiego ataku większość rakiet zestrzeliła syryjska obrona powietrzna.
    Wczoraj Syria złożyła oficjalny protest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ sygnalizując naruszenie przez Izrael Rezolucji nr 350 RB ONZ z 1974 r.

    https://www.sana.sy/ru/?p=174286

    https://www.sana.sy/ru/?p=174368

    https://russian.rt.com/world/news/591880-netanyahu-ataka-siriya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

    P.S. Ciekawe swoją drogą, czy pisanie na tym portalu o terrorystycznych, ludobójczych atakach sił zbrojnych Izraela na suwerenną Syrię, o których działaniach oficjalnie poinformował premier B.Natenjahu, to też „antysemityzm” i ” mowa nienawiści” według wykłądni aktywistów z Otwartej Rzeczpospolitej i ich poplecznika, prokuratora Macieja Młynarczyka ?

    Polubienie

    Odpowiedz
    paziem
    13 stycznia 2019 o 20:38 Edycja
    Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w niedzielę wezwało charge d’affaires Polski w związku ze zbliżającym się międzynarodowym szczytem na Bliskim Wschodzie, który odbędzie się w dniach 13-14 lutego w Warszawie z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, informuje strona internetowa irańskiego MSZ.

    Doniesiono, że charge d’affaires Polski został zaproszony do irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „w proteście przeciwko antyirańskiej konferencji na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”.
    „Szef Pierwszego Departamentu ds. Europy Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu ogłosił charge d’affaires Polski, że zbliżająca się konferencja jest wrogim posunięciem Stanów Zjednoczonych przeciwko Islamskiej Republice Iranu, toteż Iran oczekuje, że Polska powstrzyma się od współpracy z USA w sprawie przeprowadzenia tej konferencji” — czytamy w oświadczeniu.

    Zgodnie z informacją charge d’affaires oświadczył, że agenda szczytu nie jest skierowana przeciwko Iranowi, a pozycja Warszawy jest inna niż „ostatnie wypowiedzi urzędników amerykańskich”.
    Szef Pierwszego Departamentu nazwał tę odpowiedź polskiego przedstawiciela „niewystarczającą” i podkreślił „pilną potrzebę podjęcia przez rząd Polski natychmiastowych działań, w przeciwnym razie Republika Islamska będzie zmuszona podjąć działania odwetowe”.
    Wcześniej irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif nazwał szczyt, zwołany z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, „desperackim antyirańskim cyrkiem”.

    Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że USA przeprowadzą międzynarodowy szczyt na temat pomocy w ustanowieniu stabilności na Bliskim Wschodzie w dniach 13-14 lutego w Polsce. W szczycie wezmą udział kraje Azji, Afryki, Półkuli Zachodniej, Europy i Bliskiego Wschodu.

    za: https://pl.sputniknews.com/polska/201901139570625-msz-iran-sputnik-szczyt-warszawa/

    zob. też: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1391915,msz-polski-dyplomata-przedstawil-w-msz-iranu-zalozenia-konferencji-dot-bliskiego-wschodu.html

    A taki jest dzisiejszy, oficjalny komunikat polskiego MSZ:

    13 STYCZNIA 2019
    Wczoraj odbyło się spotkanie chargé d’affaires RP w Iranie z szefem wydziału ds. Europy Wschodniej MSZ Iranu
    Polski dyplomata przedstawił założenia planowanej na luty br., organizowanej wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, konferencji ministerialnej poświęconej regionowi Bliskiego Wschodu w Warszawie.
    Stoimy na stanowisku, że społeczność międzynarodowa ma prawo do dyskutowania różnych problemów regionalnych i globalnych, a Polska ­- do współorganizowania konferencji, której celem jest wypracowanie płaszczyzny działań na rzecz stabilności i dobrobytu regionu Bliskiego Wschodu.

    Biuro Rzecznika Prasowego

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    za:https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wczoraj_odbylo_sie_spotkanie_charge_d_affaires_rp_w_iranie_z_szefem_wydzialu_ds__europy_wschodniej_msz_iranu_;jsessionid=325B8A15C697DE962923A52CD187C1B1.cmsap1p

    A dwa miesiące temu hipokrycie i pacynki wasalne z MSZ tak relacjonowali:

    Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie
    – Polskę i Iran łączy nie tylko wielowiekowa historia przyjaznych relacji, ale także wola ich rozwijania i wzajemne zainteresowanie obu społeczeństw – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang podczas dzisiejszych rozmów ze swoim irańskim odpowiednikiem Sejedem Abbasem Arakczim.
    Podczas spotkania strony poruszyły temat współpracy dwustronnej między Warszawą a Teheranem. Wiceministrowie omówili także priorytety i aktywność Polski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz aktualne kwestie międzynarodowe, w tym sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kwestie dotyczące porozumienia ws. irańskiego programu atomowego.
    Wiceszef polskiej dyplomacji nawiązał również do ubiegłorocznych obchodów 75. rocznicy ewakuacji Polaków z ZSRR do Iranu. – Pomoc, której Iran udzielił przybyłym z ZSRR ponad 120 tys. Polakom w okresie II wojny światowej stanowi wyjątkowy rozdział w naszej wspólnej historii – powiedział wiceminister Lang. – Polska nigdy nie zapomni o tym wzruszającym akcie współczucia i wsparcia dla jej obywateli, okrutnie doświadczonych przez wojnę – dodał.

    Biuro Rzecznika Prasowego

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    za: https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polsko_iranskie_konsultacje_polityczne_w_warszawie_1
  • WPS
    A tak wyglądają ukryci inspiratorzy walki z Iranem;

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jxzHDd3MhSE

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930