Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 2305 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Wojna syjonistów z Polakami z WPS i PP, akt drugi

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz Partii Polska Patriotyczna apeluje do polskich organizacji i Polaków o wsparcie naszych działań

  

 
Jak już pisaliśmy wcześniej, Prokurator Maciej Młynarczyk z Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na podstawie zawiadomienia Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” ( a dokładnie  prezesa tej organizacji, Marka Gumkowskiego ) wszczął postępowanie przygotowawcze ws. przeciwko Dariuszowi Kosiurowi, w wyniku czego doszło do przeszukania i zajęcia sprzętu elektronicznego w miejscach zamieszkania wspomnianego Dariusza Kosiura, jak i przeze mnie, Pawła Ziemińskiego, tuż po godzinie 6:00 rano, w dniu 8 czerwca 2018 r.
Pan Dariusz Kosiur i ja, Paweł Ziemiński, w kilka dni po najściu naszych domów przez Policję na polecenie prokuratora Macieja Młynarczyka poinformowaliśmy w audycji studia WPS Production oraz w publikacji na portalu wiernipolsce1.wordpress.com – jako dziennikarze i publicyści narodowi – opinię publiczną w Polsce o przebiegu wydarzeń z dnia 8.06.2018 r., mających represyjny charakter, o cechach terroryzmu państwa totalitarnego.
Po niemal półrocznych czynnościach prokurator Maciej Młynarczyk ( przy opieszałości Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, Wydział III Karny,  Sekcja Postępowania Przygotowawczego, który wobec mnie, Pawła Ziemińskiego, 5 miesięcy rozpatrywał zażalenie na zasadność podstaw do wszczęcia oraz przebieg czynności postępowanie przygotowawczego, i do tej pory nie przesłał uzasadnienia postanowienia o oddaleniu zażalenia, a wobec Dariusza Kosiura do tej pory nie rozpatrzył ostatecznie jego zażalenia) sformułował akty oskarżenia.  Wobec Dariusza Kosiura o czyn z art 256 § 1 kk i  art. 257 kk oraz o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, a wobec mnie, Pawła Ziemińskiego  o czyn z art. 241§ 1 kk w zw. z art.12 kk.
Jako oskarżony, a tym samym osoba posiadająca prawo do złożenia wniosków dowodowych skorzystałem z niniejszego prawa.
Niżej publikuję treść wniosków dowodowych, przesłanych wczoraj, tj. w dniu 3 stycznia 2019 r., do Sądu Rejonowego  w Otwocku II Wydział Karny, który ma rozstrzygać  w przedmiotowej sprawie.
Jest to akt drugi walki Polaków o swe podmiotowe prawa narodowe i obywatelskie, walki wynikającej z obowiązku i poczucia odpowiedzialności o przeszłość narodu i państwa polskiego.
Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz Partii Polska Patriotyczna apeluje do polskich organizacji i Polaków o wsparcie naszych działań i walki o poszanowanie suwerennych praw narodu polskiego, obronę jego tożsamości i bezpieczeństwa, zagrożonego przez agresywne poczynania szowinistycznych środowisk żydowskich odwołujących się do ideologii syjonizmu oraz talmudycznej, psychopatycznej idei wybraństwa oraz pogardy wobec innych narodów, religii i światopoglądów.

PZ 

 
Łódź, dnia 2 stycznia, 2019 r.
Paweł Ziemiński
ul. Mulinowicza 15 m.7
93 -334 Łódź
Sąd Rejonowy w Otwocku
II Wydział Karny
ul. Armii Krajowej 2
05 – 400 Otwock
Sygnatura akt II K 947/18
Wnioski dowodowe
Jako oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ, Macieja Młynarczyka, o czyn z art.241§ 1 kk w zw. z art.12 kk, na podstawie art 167 k.p.k i art. 169 k.p.k
wnoszę o :
 1. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka, Prokuratora Prokuratury Warszawa-Praga Północ, na okoliczność wyjaśnienia mojego statusu prawnego w dniu dokonania przeszukania w dniu 08.06.2018 r. w miejscu mego zamieszkiwania oraz dokonania zajęcia sprzętu elektronicznego znajdującego się w przeszukanym mieszkaniu. Ma to istotne znaczenie z uwagi na przysługujące mi prawa konstytucyjne i prawa wynikające z Międzynarodowych Praw Człowieka.
 2. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Macieja Młynarczyka jw. na okoliczność wyjaśnienia, czy celem zlecenia na jego polecenie badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa?
 3. Przesłuchanie w charakterze świadków pi. Danuty Przywary, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 00-018 Warszawa ul. Zgoda 11, oraz p. dr Piotra Kładocznego sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na okoliczność wyjaśnienia zasadności i zakresu zastosowania art, 241 kk w świetle praw konstytucyjnych RP i wynikających z Aktów Prawa Międzynarodowego oraz Orzecznictwa ETPCz
 4. Przesłuchanie w charakterze świadka pp. biegłych informatyków działających na zlecenie p. Prokuratora Macieja Młynarczyka, tj. inż. Piotra Błaszczyka, 91-046 Łódź, ul. Gnieźnieńska 11/15 m.29 oraz drugiego z biegłych informatyków ( dane osobowe w aktach sprawy) dla wyjaśnienia: czy celem badań zawartości danych na zajętych urządzeniach elektronicznych w miejscu mego zamieszkania było ustalenie i przejrzenie całej zawartości danych i ich ocena polityczna i światopoglądowa, czy wyłącznie wyjaśnienie przedmiotowych kwestii technicznych pozwalających ustalić, kto był autorem i kto umieszczał artykuły publicystyczne stanowiące przedmiot postępowania przygotowawczego?
 5. Przesłuchanie w charakterze świadka p. Józefa Białka , właściciela wydawnictwa „WEKTORY” , ul. Atramentowa 7, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, w celu wyjaśnienia, czy uważa publikowane przez siebie książki ( chociażby Douglas Reed, „Strategia Syjonu”, za informowanie i spełnianie obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przed ludobójczym, szowinistycznym nurtem żydowskim opartym o program syjonizmu , a działającym w duchu antyludzkim i antypolskim, i czy prokuratura stawiała mu zarzut w świetle kodeksu karnego RP za tzw. „ mowę nienawiści”? Co ma znaczenie w świetle działalności informacyjno-dziennikarskiej prowadzonej przeze mnie.
 6. Zarządzenie biegłemu z zakresu historii stosunków polsko- żydowskich np. Ks. Waldemarowi Chrostowskiemu (Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN) ) ekspertyzy z książek: Izrael Szahak, Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje – XXX wieków historii. Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago 1997, Ks. dr St. Trzeciak, Talmud o gojach. Kwestia żydowska w Polsce, t. I i II, Warszawa 1939 oraz Andrzej L.Szcześniak, „Judeopolonia II. Anatomia zniewolenia Polski”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c. , Radom 2002, na okoliczność, czy uzasadnione są obawy Polaka o zagrożenie egzystencji narodowej przez szowinistyczne, ludobójcze środowiska żydowskie, a zatem czy istnieje obowiązek informowania opinii publicznej o wszelkich działaniach ignorujących i kamuflujących to zagrożenie i prześladujących Polaków za działania edukacyjno-informacyjne?
 7. Powołanie w roli eksperta i świadka prof. dr hab. Lecha Gardockiego, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie na okoliczność wyjaśnienia „ kiedy mamy do czynienia z ochroną tajemnicy śledztwa i jej naruszeniem oraz upublicznieniem istotnych informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym”?
 8. Powołanie w charakterze świadka pi. Prokurator Anny Zalewskiej – Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście -Północ na okoliczność wyjaśnienia wydaniu postanowienia z dnia 23.05.2018 , sygn. Akt. PR 4 Ds.640.2018.VI o odmowie wszczęcia śledztwa, co ma znaczenie wobec poinformowania przeze mnie opinii publicznej o działaniach Prokuratora Macieja Młynarczyka mających charakter represji światopoglądowych i politycznych.
 9. Powołania p. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, w charakterze świadka odnośnie wyjaśnienia stanowiska SDP co do kwestii czy jest przestępstwem ujawnienie informacji ze śledztwa służące interesowi publicznemu w świetle prawa prasowego i art. 241 kk ?
Paweł Ziemiński
P.S. Oczywiście powyższe pismo zostało przeze mnie podpisane czytelnym, własnoręcznym podpisem
więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/01/05/wojna-syjonistow-z-polakami-z-wps-i-pp-akt-drugi/
 
 
 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Ode mnie 5* - zanim pojawi się pałownik ;-(

  Ukłony
 • @ Autor
  Już przylazł...
 • Walka z syjonizmem to obnażanie żydowskiego rasizmu i współpracującego z nim reżimu IIIRP
  Na stronie WPS Komentator "existō" napisał:

  "Kierunek pierwszy to wg mnie powinno być podważenie wiarygodności donosiciela, wykazanie że robi to z niskich pobudek."

  Jest to bardzo słuszna uwaga.

  W czerwcu 2017r. pisałem:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/10/iiirp-syjonizm-tak-polski-nacjonalizm-nie/
  „Jewish Defense League” prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną.

  Komórki wywiadu i kontrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji, stowarzyszeń, mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem.

  Przykładowymi organizacjami tego typu, które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.

  Podałem link do tekstu, z którego pochodzi powyższy fragment: http://jdl-poland.org/

  Link oczywiście dzisiaj jest już nieaktywny. Jednak nie tylko ja jeden podałem ten link i odnośny fragment, uczyniła to także: https://miziaforum.com/2017/04/08/jewish-defense-legalnie-dziala-juz-w-polsce-organizacja-paramilitarna/

  Warto wiedzieć, że JDL jako organizacja terrorystyczna nie może działać w USA i Francji.
 • WPS
  Imiona: Marek Krzysztof
  Nazwisko: Gumkowski
  Miejsce urodzenia: Warszawa
  Data urodzenia: 16-09-1948
  Imię ojca: Janusz
  Imię matki: Maria

  Marek Gumkowski w dniu 19.09.1973 został zarejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW pod nr 36649 jako operacyjne „zabezpieczenie”, a następnie był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Tłumacz” nr rejestr. 36649. Powód tej operacyjnej kontroli i inwigilacji: „Figurant posiada liczne kontakty zagraniczne. Jest jednym z kolporterów wydań paryskiej >Kulturypetycji 59petycji 101Apelu do społeczeństwa polskiego<<br />
  za: https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/76419
 • WPS
  Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego – założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;

  Marek Gumkowski – (polonofob, dywersant, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)

  za:https://justice4poland.com/2015/03/31/lista-zydow-w-polsce/comment-page-1/
 • WPS
  Wybieram bez hejtu – to hasło kampanii na rzecz poprawy języka w mediach, zwłaszcza internecie, w którą włączyło się kilkanaście stowarzyszeń kultury i nauki, organizacje pozarządowe i teatry, a także znane osoby.
  – Nie przez przypadek ogłaszamy tę inicjatywę niemal w przeddzień wyborów, ponieważ wybory zawsze nawarstwiają tę agresję – powiedziała w Warszawie Beata Chmiel ze stowarzyszenia Obywatele Kultury. Wraz z Obywatelami Nauki i Otwartą Rzeczpospolitą zainicjowało ono kampanię.
  – Zwracamy się do wyborców, polityków, dziennikarzy, do mediów, do bloggerów i piszących na forach, żeby pamiętali, że warto być przyzwoitym także w słowach. Słowo też rani, słowo też zabija, mamy tego przykłady – apelowała Chmiel.

  Prezes stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita Marek Gumkowski ocenił, że przez 16 lat działania organizacja miała do czynienia z wypowiedziami, które nie tylko naruszają poczucie dobrego smaku, ale również naruszają konkretne artykuły prawa. – Ale nigdy nie było tak spiętrzonej fali nienawiści, z jaką mamy do czynienia przez ostatnie miesiące – zauważył Gumkowski. Jak powiedział, stowarzyszenie dostaje 50-70 zgłoszeń dziennie o nienawistnych wpisach.

  za:https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybieram-bez-hejtu-kampania-przeciw-nienawisci-nie-tylko-przed-wyborami/4fnzm8
 • WPS
  https://dzismis.com/2017/11/07/apel-w-sprawie-joanny-wiszniewicz/comment-page-1/

  http://www.reunion68.com/

  Czym jest “Reunion ’68”?
  – Reunion’68 jest stowarzyszeniem, w ktorego sklad wchodza polscy zydowscy emigranci wraz z ich rodzinami.
  – Reunion68 nie jest stowarzyszeniem o chrakterze politycznym, lub dochodowym, a tylko i wylacznie prywatnym i towarzyskim.

  Jerzy Slawomir Mac:
  – “Reunion” oznacza ponowne polaczenie, ale i zjazd kolezenski w scislym gronie.

  Leo Leszek Kantor :
  -“Ruchem jednoczacym polskich Zydow-emigrantow marcowych i bliskie im osoby. Ma okolo 5 tys. uczestnikow mieszkajacych w Europie, Izraelu, Ameryce a nawet w Hongkongu. Skupia 80 proc. pokolenia dzisiejszych piecdziesieciolatkow, wypedzonych z Polski 30 lat temu.”
  za: http://www.reunion68.com/?page_id=2
 • WPS
  http://slowianska-rada-starszych.blogspot.com/
 • WPS
  http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/rozne/skanowanie0192.pdf
 • WPS
  http://www.kor.org.pl/index.php?page=represjonowani&sel=G
 • WPS
  https://docs.google.com/document/d/1ZxEdP-QEUTtsal9F3fYR30bpdji7maymSfHJMcAk8nQ/edit
 • WPS
  http://wyborcza.pl/7,95891,22970880,protestujemy-przeciwko-przyjetej-przez-sejm-ustawie-o-ipn.html
 • WPS
  https://3obieg.pl/glowni-wykonawcy-przewrotu-ideologicznego/
 • WPS
  http://docplayer.pl/5196135-Marzec-68-referaty-z-sesji-na-uniwersytecie-warszawskim-w-1981-roku.html
 • WPS
  Bardzo ciekawe

  https://wetube24.com/video/2NaPa5KKilc
 • @stanislav 01:19:00
  W marcu 1981r. byłem w kawiarni na Placu Na Rozdrożu obok Królewskich Łazienek. To chyba jedyna kawiarnia w Warszawie, która nie zmieniła nazwy i nadal istnieje w tym samym miejscu, mimo, że każda władza po 1990r. dokłada ogromnych starań, żeby niszczyć wszelką polską ciągłość i tradycje, nawet te najbardziej prozaiczne, jak ulubione miejsce spotkań Warszawiaków.
  Po drugiej stronie placu pojawiły się oddziały Milicji Obywatelskiej. To był czas po sierpniu 1980r., a więc istniała już „Solidarność”. Wyszliśmy z kawiarni, żeby zobaczyć, co się dzieje. Milicja dość skutecznie blokowała przejście na druga stronę placu, do ulicy Koszykowej, ale nie była to manifestacja „Solidarności”. Manifestowali inicjatorzy i założyciele Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, wśród nich i śp. Bohdan Poręba. Nieśli tablice z nazwiskami zamordowanych w latach 1944-56 Polaków i ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wielu innych żydowskich bandytów. Protestowali w ten sposób przeciw zorganizowanej przez „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca 1981r. rocznicowej sesji z udziałem żydowskich zbirów z UB (prof. Z.Baumanem, prof. W.Brusem) zmuszonych po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – solidarność władzy po 1989r. zaprojektowana przez syjonistów z USA, a tworzona przez żydowską V kolumnę w Polsce, mającą swoich ludzi także w SB, a już od sierpnia 1980r. niemal pełnię władzy w PRL.
  Żydowska V kolumna miała wsparcie władz Kościoła w Polsce – żydowski KOR swój głodowy protest w 1977r. prowadził w warszawskim kościele p.w. św. Marcina; w tym kościele maja także swoją siedzibę siostry franciszkanki, które utworzyły przytulisko dla antypolskich Żydów, w tym także dla zbrodniarzy takich jak J.Brystiger.

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/24/bohdan-poreba-wspomnienie/
 • WPS
  Trzy wstawione pały przez żydowskich ORMOwców świadczą, że sprawa jest poważna i rozwojowa do tego stopnia, iż wszczęto alarm i dyżury :))))
  Kundel alaskański nie dawał rady, bo psina musi trochę spać więc Jonny Daniels wezwał posiłki :)))
 • Syjonistyczni terroryści zarzucają propagowanie faszyzmu
  Warto przypomnieć audycję, która tak bardzo rozwścieczyła reżimową prokuraturę IIIŻydo-RP/Polin oraz syjonistów z OR. – I ta banda stosując wobec mnie państwowy terroryzm ma czelność zarzucać mi propagowanie faszyzmu. Tu trzeba natychmiast zaznaczyć, że w powszechnym społecznym odbiorze faszyzm kojarzony jest z niemieckim nazizmem. A zatem kreatura, która zarzuca mi propagowanie faszyzmu jest z pewnością świadoma, że zarzuca mi w istocie zbrodniczy nazizm!!!

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=thFX3NdXT6I


  Rezolucja ONZ nr 3379 uznającą syjonizm za odmianę rasizmu

  Agnieszka Śliwowska
  (komentarz na YT pod audycją)

  10 listopada 1975 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję nr 3379 uznającą Syjonizm za odmianę rasizmu. W głosowaniu 72 państwa poparły rezolucję (w tym Polska), 35 głosowało przeciwko, a 32 wstrzymało się. Wynik głosowania był efektem długotrwałej kampanii antysyjonistycznej prowadzonej przez Organizację Wyzwolenia Palestyny i Związek Radziecki. Rezolucję poparło 20 państw arabskich, 12 innych państw muzułmańskich, 12 państw socjalistycznych i 28 państw z Trzeciego Świata.
  Przyjęta przez ONZ Rezolucja wywołała oburzenie całego świata żydowskiego. Amerykański Kongres Żydowski wyraził swoje oburzenie rządowi Stanów Zjednoczonych. W wielu krajach przywódcy lokalnych społeczności żydowskich skierowali protesty do swoich rządów.
  Podczas 46 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ Minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski powiedział:

  „Dlatego Polska uważa, iż Zgromadzenie Ogólne winno uchylić rezolucję 3379(XXX) z 10 listopada 1975 r., w sprawie syjonizmu. Chciałbym zaznaczyć, że „Solidarność” oraz nowy rząd w Polsce zawsze występowały przeciwko tej rezolucji. W ONZ zbyt długo zwlekano z jej uchyleniem. Dlatego też Polska będzie współautorem projektu rezolucji zmierzającej do tego celu.”
 • Dziwię się Łodzianom !
  Przynajmniej od dwóch dni w Łodzi przy ul.Włókniarzy 206 po byłej firmie wulkanizacyjnej Gumex palą się małym ogniem widzianym z ulicy , gdzie dziennie przejeżdża tysiące samochodów , a chodnikiem przechodzą dziesiątki ludzi oraz scieżką rowerową jedzą rowerzyści i się dotleniają smrodem z aut , a teraz dodatkowo smrodem z palonych opon , pozostawione tam opony samochodowe.

  Smród taki , że nos zaciska i płuca chce rozerwać. Tymczasem nikomu to absolutnie nie przeszkadza i nikt tego do tej pory jak ja to zrobiłem godzinę temu nie zgłosił straży pożarnej.

  Łodzianie ! Lubicie wąchać smród to go wąchajcie ale beze mnie.

  Pochwała dla straży pożarnej , która błyskawicznie / około 5 minut/ przyjechała na miejsce zdarzenia , którą tam podprowadziłem. Sam natychmiast odaliłem się z tego miejsca. Zdjęć nie robiłem .

  Inny aspekt tej sprawy dla mnie interesujący jako dziennikarza śledczego, a mianowicie -co prawda- nie mam wielkiego doświadczenia z podpalania , lecz wiem , że opony nie jest tak łatwo podpalić, natomiast bardzo ciężko się je gasi. Opony podpalone kojarzą mi się z ukraińskim majdanem , gdzie podpalone w środku dużego miasta nadawały specyficznej scenerii temu wydarzeniu. Czyżby w Polsce szykowano majdan ???

  Panią prezydent Łodzi Hannę Zdanowską proszę o odpowiedź.
 • Aktualnie władze w Polsce leży na bruku , by ją przejąć nie trzeba nawet wychodzić z domu za kompa
  ...takiego dna jak żyje nie pamiętam ....jednocześnie informuję wszem i wobec, że nie zamierzam osobiście tego robić , chociaż mógłbym , lecz mnie władza nie interesuję ....tak samo jak również nie interesują mnie pięniądze...rządzić Polakami to przekleństwo...nie wszyscy to rozumieją i jak barany na rzeź pchają się do tej władzy, by zginąć...pozdrawiam wszystkich uczciwych Polaków...

  https://imgur.com/a/BbchBil

  PS. w ostatnim czasie historia na świecie , w tym w Polsce gwałtownie przyspieszyła.....decydujący moment tuż .....tuż
 • Polecam artykuł szczecińskiej dziennikarki Zofii Bąbczyńskiej-Jelonek
  https://sophico21.blogspot.com/2019/01/dla-rosjan-to-cud.html#comment-form
 • @detektywmjarzynski 22:35:14
  Przed chwilą rzecznik prasowy straży pożarnej w Łodzi mł. ognom. Łukasz Górzyński przedzwonił do mnie w reakcji na mojego maila i powiedział, iż pożar ugaszono, a paliły się gałęzie…bez komentarza…

  Michał Jarzyński , 11 stycznia 2019 at 16:28
 • Wczoraj chcieli mnie zabić , lecz ostatecznie to im się nie udało
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/1190015

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930