Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 2305 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Za co Polacy nienawidzą Żydów…zdaniem rosyjskich mediów.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Komuś na tym zależy na Zachodzie i na Wschodzie, aby Polacy i Rosjanie szczerze ze sobą nie porozmawiali,

 

Znalezione obrazy dla zapytania Żyd lichwiarz foto
Dzisiaj natknąłem się w internecie na audycję rosyjskojęzyczną , której tytuł mnie zaintrygował. Od dłuższego czasu spotykam się z tym, że Rosjanie dyskutujący w mediach o Polsce, albo „Polacy” ( jak niejaki Tomasz Maciejczuk, czy Jakub Korejba), robiący za etatowych polskich awanturników telewizyjnych i kształtujący wizerunek „typowego Polaka” – często są zastanawiająco tendencyjni, albo „słabo poinformowani”. Komuś na tym zależy nie tylko na Zachodzie, ale i na Wschodzie, aby przypadkiem Polacy i Rosjanie szczerze ze sobą nie porozmawiali, nie wyjaśnili swoich racji, nie przełamali rzeczywistych, czy też jedynie urojonych uprzedzeń, bądź stereotypów. 
Słuchając i oglądając poniższą audycję nie wytrzymałem jednak i postanowiłem zrobić wpis w komentarzach pod audycją. Zrobiłem to z tym większym przekonaniem, iż komentarze wskazywały bądź to na całkowitą niewiedzę, bądź na intencjonalne szkalowanie Polaków w oczach Rosjan pod jakże modnym hasłem ” nienawiści” i ” antysemityzmu”, którą to gębę usiłują światowe środowiska syjonistyczne przyprawić Polakom w społeczności międzynarodowej. Robią to zapewne w tym celu, aby ( patrz okno Overtona) przekonać świat, że Polacy, to zoologiczni niewdzięcznicy, złodzieje cudzego mienia,  a do tego mienia ” nieszczęśliwych Żydów”
Oceńcie sami.
PZ
 https://www.youtube.com/watch?v=K4k-winE814
 
 
Mój wpis w komentarzach pod audycją telewizyjną
Bracia Rosjanie. Wybaczcie, ale nie znacie historii Polski. Żydzi wypędzani z całej Europy w średniowieczu i później( interesujące czemu?) w Polsce znaleźli swój raj na ziemi i dlatego do dzisiaj nazywają ją Polin. Tak jak  w Rosji tak i w Polsce żyli z własnej woli w gettach. Najczęściej pasożytowali i rozpijali Polaków i zajmowali się lichwą. Zachęcali Polaków do powstań przeciw Rosjanom w XIX w., a potem przejmowali polskie majątki od rosyjskich władz. W 1919 roku byli w Paryżu ( konferencja pokojowa) przeciwnikami niepodległości Polski. Chyba wiecie że 80% komisarzy komunistycznych po rewolucji październikowej była Żydami, i to Lew Trocki zachęcał Rosjan  do marszu na zachód po trupie Polski w 1920 roku. To żydowska dyplomacja skłóciła Sikorskiego ze Stalinem w 1941 r. Żydowscy politycy namówili Polaków do Powstania Warszawskiego . Oni są winni za zniszczenie Warszawy. Także polski rząd w Londynie, który im uwierzył . Po zakończeniu II Wojny Światowej  żydowscy sędziowie i żydowscy oprawcy sądzili i męczyli polskich patriotów. Rząd polski w 1960 r. zawarł umowę z USA i zapłacił w ciągu 20 lat 40 mln $, a USA zobowiązały się zapłacić odszkodowania Żydom za pozostawione majątki w Polsce. Pomimo zapłaty obecnie Żydzi chcą, aby Polska ponownie zapłaciła 300 miliardów $. Jest to szantaż i międzynarodowe przestępstwo. Żydom w Polsce jest teraz dobrze , bo oni zajmują wiele stanowisk w najwyższych władzach Polski, w bankach, w sądach , w mediach. Powinniście znać te problemy bracia Rosjanie, bo wy macie podobne problemy.
Paweł Ziemiński z Polski
Członek Prezydium Soboru Słowiańskiego w Moskwie
Братья русские. Простите, но вы не знаете историю Польши. Евреев изгнали из всей Европыв в средние века и позже (интересно, для чего?) В Польше нашли свой рай на земле, и именно поэтому Полин называл его сегодня . Как в России, так и в Польше они жили по воле в гетто. Они чаще всего паразитировали и рассеивали поляков и имели дело с ростовщичеством. Они призвали поляков восстать против русских в 19 веке, а затем захватили польскую собственность у российских властей. В 1919 году они были в Париже (мирная конференция) противниками независимости Польши. Вы знаете, что 80% коммунистических комиссаров после Октябрьской революции были евреями, и именно Леон Троцкий призывал русских идти на запад вдоль польского трупа в 1920 году. Именно еврейская дипломатия скрутила Сикорского со Сталиным в 1941 году. Еврейские политики убедили поляков в Варшавском восстании. Они виновны в разрушении Варшавы. Также польское правительство в Лондоне, которое им поверило.После окончания Второй мировой войны еврейские судьи и еврейские преступники судили и пытали польских патриотов.Правительство Польши в 1960 году заключило соглашение с США и выплатило 40 миллионов долларов в течение 20 лет, а Соединенные Штаты обязались выплатить компенсацию евреям за оставленную собственность в Польше. Несмотря на оплату, евреи теперь хотят, чтобы Польша снова заплатила 300 миллиардов долларов. Это шантаж и международная преступность. Это хорошо для евреев в Польше, потому что они занимают много должностей в высших польских органах власти, в банках, в судах, в средствах массовой информации. Вы должны знать эти проблемы, братья русские, потому что у вас есть похожие проблемы.
Павел Zieminski из Польши
Член Президиума Славянского Собора в Москве wiernipolsce1.wordpress.com
 
 
więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/12/09/za-co-polacy-nienawidza-zydow-zdaniem-komentatorow-rosyjskich-mediow/
 
 
 

KOMENTARZE

 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=K4k-winE814
 • Nie dajmy się ogłupiać żydowskiej anty-rosyjskiej propagandzie !
  Słowianie to o największa Nacja w Europie ! i to MY Słowianie w Europie
  powinniśmy DECYDOWAĆ o losie Europy i świata ! gdyby nie rozbicie plemion Słowiańskich !

  Słowianie ! Wrogowie to wykorzystali , zjednoczone hordy mongolskie rozbiły skłócone plemiona ruskich Słowian !

  Słowianie ! Rozdrobnione plemiona Słowian zostały rozbite przez zjednoczone hordy tureckich muzułmanów !

  Dziś żydowska zjednoczona mafia rozbija naszą Słowiańska JEDNOŚĆ !

  Słowianie ! dziś największym Wrogiem ZJEDNOCZENIA Słowian jest żyd !!!! który chytrze ukrywa się we wszelkich możliwych władzach w Polsce , Europie i w świecie !!!!

  WIERZE że Przyszłość należy do Słowian ! mimo że wielu z was w to nie wierzy !ale czas pracuje na naszą korzyść !

  CHWAŁA WIELKIEJ ZJEDNOCZONEJ NACJI SŁOWIAN , BO TO MY SŁOWIANIE JESTEŚMY PRZYSZŁOŚCIĄ EUROPY !

  żydzi !!!!!!! Rosja to będzie wasz GRÓB !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Autor
  Dziękuję za ten wpis.
  Rozmawianie bezpośrednio z Rosjanami jest jednym z fundamentów współpracy korzystnej dla Polaków I wschodnich sąsiadów.
 • @stanislav 02:14:18
  Czy Pański komentarz został opublikowany pod filmem?
  Nie mogłem go znaleźć.
  Ciekawiła mnie reakcji an jego treść.
 • cd.
  Pozwoliłem sobie teraz zamieścić jego treść pod filmem.
 • @Zbigniew Jacniacki 13:48:01
  Był opublikowany, ale wkrótce zniknął. Zapewne czuwają na wszystkich frontach, nie mam złudzeń. Przez moment myślałem, że tylko ja być może nie mogę zobaczyć swego komentarza, ale jeśli i pan go nie dostrzega, to jest tak jak napisałem wyżej.
  Uważam, że niezwykle ważnym jest zabierać głos w polskich sprawach wszędzie tam, gdzie usiłują wycierać sobie pyski Polakami i uważać, że jesteśmy pogodzeni z kolonialna rzeczywistością w naszej ojczyźnie. Mędrkowanie wyłącznie w polskim i to wąskim gronie i w grupie tzw. przekonanych, mija się trochę z celem, choć wielu jeszcze bardzo to "podnieca".
 • @Zbigniew Jacniacki 13:48:01
  U mnie się wyświetla komentarz jako istniejący. Ale you tube manipuluje i może być tak, że dla mnie komentarz jest "widoczny", natomiast jako publiczny jest niewidoczny dla innych.
 • @stanislav 14:03:14....wyświetla komentarz jako istniejący....
  Czy są jakieś reakcje "
 • Telewizja Iton TV,
  .
  która ten wywiad zaprezentowała Rosjanom, zdaje się być żydowskim programem w jęyku rosyjskim, odpowiednio jej kanał youtube ma za zadanie krzszenie nienawiści między Słowianami, w tym przypadku między Rosjanami i Polakami, nic dziwnego, że w komntarzach na kanale w youtube zamieszczają jedynie teksty zgdne z celem jaki Iton TV musi respektować.

  Naturalnie tekst Pawła Ziemińskiego został natychist po jego umieszeniu sksowany przez moderatora kanału youtube.

  Częstokroć zapomina się/ignoruje, jaka jest realna sytuacja w Rosji. Gospodarka i finance są kontorolowane przez żydowskich oligarchów, wszyscy opowiadają tylko o Putinie, który rzekomo tam rządzi. Nic bardziej błędnego, w administracji jest nadal dostatecznie dużo żydowskiej V kolumny. Polityka Rosji jest wypadkową przynajmniej dwóch sił, to są siły środowisk żydowskich i ich oligarchów, ale też siły służb, których Putin jest reprezentantem, ale on musi uwzględnić interesy wszystkich istotnych sił działających w Roscji. Z innych źródeł jest wiadomo, że żydowscy bandyci nadla okradają Rosjan, może nie w takim stopniu, jak za Jelcyna, ale nadal są nietykalni.

  Przypadek Chodorkowskiego był dość prosty, Putin zaproponował oligarchom, dobra, ja będę wasz łup chronił, bowiem przestępczość rozwinęła się niesamowicie, co stało się nieprzyjemne dla oligarchąw, ale my musimy mieć na to środki, zabierzemy łup Chodorkowskiemu, zgoda ? Któż by się nie zgodził, koledzy oligarchowie poświęcili go dla swego dobra. To oligarchowie zadecydowali o uwięzieniu Chodorkowskiego, była taka narada oligarchów u Putina, gdzie się to wszystko miało odbyć.

  Na temat struktur przestępczych w Rosji pisano, patrz "krysza", organ ochrony oligarchy i mniejszych bandytów gospodarczych/finansowych.

  - http://trzcinska.neon24.pl/post/129352,talmud-a-awans-spoleczny-zydow-na-terytorium-polski#comment_1276273

  Czy ktoś sobie naiwnie wyobraża, że po zastąpieniu Jelzyna przez Putina, oddziaływanie środowisk żydowskich, które przez ich oligarchów rozkradły CAŁY majątek narodowy, nagle przestało istnieć ?

  Pełniący władzę w Rosji muszą respektować wymagania wszystkich istotnych sił, tak na przykład wstrzymano dostawę wyrzutni S 300 do Iranu, bo takie było żądanie Izraela.

  Jeżeli żydowscy oligarchowie popierają pro rosyjską politykę, to jedynie dlatego, że bardziej obawiają się żydowskich bandytów spoza Rosji.

  Nawiasem mówiąc tzw. "prywatyzacja" w Polsce nie była niczym innym jak napadem żydowskich rabusi z zagranicy na polski majątek narodowy. O tym, że tzw. "demokracja" zawsze posługuje się przestępcami, polityków należy z reguły za takich uważać, pisaliśmy już wiele razy przytaczając przykład Włoch i symbiozy Garibaldiego z mafią, camorrą i n'drangeta. Tak można określić strukturę takiego demokratycznego państwa

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  jak Polska. Skutki są znane.

  - https://www.youtube.com/watch?v=2JlqE5UYsa8
 • @Laznik 18:22:09
  Ma pan dużo racji. Zdaję sobie sprawę ze złożoności sytuacji w Rosji oraz tego w jakim szerszym wewnątrzrosyjskim i globalnym kontekście zmuszony jest działać prezydent W.Putin. Rosja na szczęście, to nie tylko Kreml choć przedstawiają ją niezorientowanym i zmanipulowanym naiwniakom ( takich w Polsce mamy zdecydowaną większość - i z lewa, i z prawa).
  Jeśli chodzi o ITonTV, to jest gorzej niż pan zasygnalizował. To jest po prostu pierwszy rosyjskojęzyczny kanał telewizji izraelskiej !!!

  To jest nie tylko telewizja czysto żydowska, ale wręcz syjonistyczna:

  Iton TV — первый израильский интернет-ТВ на русском языке.[1]
  По словам одного из руководителей проекта Александра Гур-Арье, для телеканала была построенная собственная телестудия в Тель-Авиве, Израиль.[2]
  Основные темы: политика, искусство, войны Израиля, Израиль, евреи, секс (которому посвящена программа «Леротика»[3]).

  Политические программы ведутся с правой, сионистской точки зрения.

  Програмы можно невозбранно смотреть на Ютубе.[4]
  Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/Iton_TV


  Евреи в Интернете [править]
  Мета Евреи в википроектах • Евреи в Интернете • Известные евреи Интернета • Израиль и викисреда • Антисемитизм
  Сайты Aksakal.info • EjWiki • Isroil.info • Juhuro.com • МойРабби.ру • Российская еврейская энциклопедия • Центральный еврейский ресурс • Электронная еврейская энциклопедия • Georgianjews.org • ЛЕХАИМ • Druzya.Com • Iton TV • Stmegi.com • Waronline.org • Израиль плюс
  Википроекты Английская Википедия • Википедия на иврите • Википедия на идише • Русская Википедия
  События и мемы Антисемитизм без евреев • Битва за EjWiki • ЕРЖ • Жидорептилоиды • Уймись, еврей!
  Участники
  Сайты Антон Носик • Ларри Пейдж • Марк Цукерберг • Сергей Брин • Стив Балмер
  Википроекты A.I. • David.s.kats • Deinocheirus • Divot • Kaganer • Levg • Pessimist2006 • Simulacrum • TenBaseT • Всезнайка • Дмитрий Кузьмин • Дядя Фред • Александр Кобринский • Павел Шехтман • Роман Беккер
  ЕжеВика Ariely • Aryeolman • Igorp lj • Jonanan Tzur • Karkaix • Pinchas Polonsky • Zooro-Patriot • Л.Гроервейдл
  Олигархи Борис Березовский
  Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/Iton_TV


  https://www.facebook.com/ItonTV/


  Первый независимый израильский телеканал на русском языке. Острые политические дискуссии, анализ экономических новостей, встречи с интересными людьми, музыка, медицина, и многое другое вы сможете увидеть на канале Iton-TV. Мы предлагаем все самое лучшее и интересное, без цензуры и ограничений.
 • @stanislav 22:28:33
  http://www.cruer.com/archives/23786
 • @Laznik 18:22:09
  Nie miałem złudzeń, że mój komentarz długo "powisi" pod filmem i dlatego przesłałem jego kopie do środowisk rosyjskich w Rosji, ale także do wiadomości ambasady FR w Polsce.

  Najwyższa pora, aby o sprawach stosunków rosyjsko-polskich rozmawiali Rosjanie z Polakami - eliminując pośredników, w której to roli Żydzi zawsze czuli i czują się najlepiej :))))
 • @Autor
  Ogólnie zgadzam się z tezami notki.
  Bardzo interesujące są uwagi Laznika.
  Ciekawe, że zbieżne z moimi wskazaniami o Putinie jako następcy Piłsudskiego.
  Czyli, że Rosja realizuje wariant, gdzie gospodarkę sterują Żydzi, ale państwem "idea narodowa".
  W Polsce była to Rzeczpospolita, w Rosji carat.

  Czyli Żydzi nie mają (i nie mieli ) wpływu na państwo.

  Obecnie utożsamia się państwo z gospodarkę. To żydowska interpretacja. Ważne , aby to zrozumieć i jej się pozbyć, a Żydów zacząć wykorzystywać jako użytecznych idiotów i tylko w ograniczonym zakresie.
 • @stanislav 22:28:33
  http://www.iton.tv/cat/184/Kontakty/

  https://il.linkedin.com/in/alex-gur-arie-b25ba149

  RONKINO Media Group

  Jest to wielodyscyplinarna struktura zdolna do rozwiązania całego złożonego zadania - zarówno przy produkcji własnych projektów, jak i dostarczaniu mediów do

  zasięg klientów.

  RONKINO Media Group

  Jest to własny internetowy kanał telewizyjny w języku rosyjskim, programy telewizyjne, filmy fabularne i programy telewizyjne. Oprócz filmów promocyjnych, klipów wideo i reklam internetowych.

  RONKINO Media Group

  Są to specjaliści w opracowywaniu i wdrażaniu ekskluzywnych programów PR i kreatywnych koncepcji mających na celu promowanie ludzi, firm, produktów i

  usługi.

  RONKINO Media Group

  Jest to mobilna i dynamicznie rozwijająca się firma o znacznym potencjale w zakresie produkcji, zasobów intelektualnych i technicznych.  https://trvid.com/w/iton+tv

  https://lvclip.com/rev/iton+tv/


  POLECAM:

  https://ruvid.net/video/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2-ZW4tZT3_YQY.html
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:50:27
  Na razie to Żydzi wykorzystują Polaków jako pożytecznych idiotów, m.in. z tego powodu, że Polacy uznali, że dla państwa nie jest ważna gospodarka i media :)))
 • Rewolucja w geopolitycznym postrzeganiu Putina i jego roli w globalistycznym zarządzaniu światem przez TŚWC/
  /Tajne Światowe Władzy Centrum / z mojego meila do opozycyjnych towarzyszy w kraju i na świecie
  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/12/rewolucja-w-geopolitycznym-postrzeganiu.html
 • Autor
  "Polacy nienawidzą Żydów…zdaniem rosyjskich mediów."

  To jest prawda czy nie? Albo, kogo Polacy lubią?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930