Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 4231 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Zielone Świątki. Święta kradzione Słowianom.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jakże niemądre są wypowiedzi tych, co twierdzą, że Polska i jej kultura zbudowana została na żydo-chrześcijaństwie, podczas gdy było na odwrót.

 

 
 
W obawie przed złymi duchami i mocami majono domostwa i zwierzęta
Zapis anonimowego kazania żydo-chrześcijańskiego księdza na Poniedziałek Wielkanocny z pierwszej poł. XVI w. odnaleziony przez Aleksandra Brücknera. Czytamy w nim:
„W Zielone Świątki czynią zabawy pogańskie z wymieniem demonów, nie chcą spać pod dachem, nie rozmawiają z ludźmi, chodzą z bosemi nogami”.
Święto to początkowo łączono z Wielkanocą, od IV w. stało się samodzielnym świętem obchodzonym w 7 tygodni po Wielkanocy, pomiędzy 10 maja i 13 czerwca.
Już w XVI w. duchowni tępili zwyczaje związane z tym świętem, gdyż były echem pogańskich wierzeń, zabobonów, słowiańskich zabaw o charakterze ludycznym i magiczno-kultowym. Palono wtedy ogniska, przy których bawiono się do późnej nocy. Kościół zabawy te stanowczo zwalczał.
Zresztą do dzisiaj zwalcza i niszczy wszelkie pamiątki i miejsca kultu Słowian.
Piękna i przebogata była wiara naszych ojców – niestety, nieznana jest dzisiejszym pokoleniom Polaków.
Jakże niemądre są wypowiedzi tych, co twierdzą, że Polska i jej kultura zbudowana została na żydo-chrześcijaństwie, podczas gdy było na odwrót.
_____________
___________________
Niszczenie miejsc kultu starożytnych Słowian trwa do dzisiaj 
List opublikowany przez WPS w styczniu 2015r.
List otwarty do: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Biskup Rzymu Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
Wrocław, 13.11.2013
 gora-sleza-na-dolnym-slasku_90669
Słowiańska starożytna rzeźba niedźwiedzia (jednego z dwu) na górze Ślęży. Repliki rzeźby niedźwiedzi służą jako wsparcie ołtarza w pobliskim kościele.
 
images
Kultowe miejsce Słowian zawłaszczone przez religię judeo-katolicką
 
008dWejście na Ślężę
 
Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo 
 
List otwarty do:
Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Biskup Rzymu
Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
Szanowni Panowie, już od kilku lat możemy zaobserwować niepokojące poczynania proboszcza z Sulistrowic, pana prałata dra Ryszarda Staszaka, dotyczące braku respektu i poszanowania dla słowiańskich i celtyckich miejsc kultu na Masywie Ślęży.
Wszystkie góry w Masywie Ślęży – na tysiące lat przed przybyciem chrześcijaństwa – były świętym miejscem Słowian Zachodnich. Masyw stanowi rodzaj łącznika między światem przyrody a światem duchowym, i był miejscem wielu obrzędów z tym związanych. W tym sensie w świadomości polskich Słowian po dziś dzień Ślęża jest naszą świętą górą, tak jak Grabarka dla prawosławia czy Częstochowa dla katolicyzmu.
Dzisiaj dla wielu ludzi nie związanych z tradycją chrześcijańską, Ślęża i Radunia pozostają celem wycieczek, a dla wielu są miejscem medytacji, refleksji, pogłębiania własnej duchowości, zgłębiania tych tradycji w spotkaniu z pozostającymi tu artefaktami tych słowiańskich tradycji.
Od wielu dziesiątek lat miejsca te są intensywnie odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia i okolic, przez ludność z całej Polski a nawet i z zagranicy, a także przez ludzi nie związanych z żadną tradycją religijną, w celu poszukiwania tych ww. historycznych i duchowych wartości czy też jako miejsce odpoczynku i rekreacji.
Od kilku lat trwa jednak sukcesywne zawłaszczanie publicznej i turystycznej przestrzeni Ślężańskiego Parku Krajobrazowego na wyłączną działalność Kościoła katolickiego. Z jednej strony przy głównym szlaku z Przełączy Tąpadła na Ślężę ustawia się znaki drogi krzyżowej, a na szczycie monumentalny krzyż, z drugiej zaś doprowadza się do usunięcia rzeźby, która jest wierną repliką posągu Światowida  znajdującego się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Rzeźba ta stała od ponad trzech lat w Domu Turysty  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Romana Zamorskiego na szczycie Ślęży, w miejscu dla siebie najwłaściwszym, lecz została usunięta na skutek nacisków ks. Staszaka.
Taka praktyka i takie poczynania proboszcza z Sulistrowic spotykają się też z niezrozumieniem i ubolewaniem ze strony wielu członków samego Kościoła katolickiego. Duża część decyzji tutejszego proboszcza odnośnie Masywu Ślęży nie ma szerszego poparciu ze strony tutejszej ludności, a jest raczej działaniem samowolnym, łamiącym dobre obyczaje pokojowego współżycia.
W imieniu całej diaspory słowiańskiej i wszystkich osób, którym dziedzictwo słowiańskie na Masywie Ślęży jest cenną wartością, wyrażamy niniejszym sprzeciw wobec polityki lokalnych administratorów Kościoła katolickiego, polegającej na braku szacunku dla naszych wspólnych słowiańskich korzeni, bo przecież i w żyłach polskich katolików płynie słowiańska krew.
Opisane powyżej wydarzenia wpisują się niestety w daleko szerszą perspektywę. Z wielkim niepokojem obserwujemy i boleśnie odczuwamy jak przestrzeń niezależnej myśli i działania wolnych ludzkich duchów kurczy się i jest zawłaszczana przez polski kler.
Nie jest to z pewnością odzwierciedleniem ideału samego Kościoła katolickiego wg Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczącego tu tematu stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, wyrażonego w deklaracji Nostra Aetate, czy też w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, wypowiadającej się tak pozytywnie o wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich współczesnego świata.
Dialog, respekt i poszanowanie innych tradycji religijnych postawił sobie Kościół katolicki na tymże soborze jako czołowe wyzwania dla przyszłej drogi Kościoła w tych wiążących dokumentach soborowych.
Całe spektrum działań Kościoła katolickiego w Polsce jawi się jednak raczej jako odwrót od idei Soboru Watykańskiego II i powrót do fundamentalizmu religijnego, graniczącego często z fanatyzmem.
XXI wiek to czas pojednania. Zjednoczona Europa narodów, w której to jednoczeniu Kościół katolicki miał swój niezaprzeczalny wkład, jest oparta na tolerancji i poszanowaniu innych obyczajów i światopoglądów. Zjednoczona cała ludzka rodzina, bogata dorobkiem swoich tak różnych dróg, którymi kroczyła od początku dziejów, chce być uszanowana w swojej różnorodności. Czy także współistnienie daje się wpisać w treść nowej ewangelizacji?
Zwracamy się z prośbą do Jego Świątobliwości i Jego Ekscelencji, by uczynili co w Ich mocy, by odwrócić niedobre tendencje, by Święta Góra Słowian mogła stać się jednak miejscem POJEDNANIA i DIALOGU, nie waśni i podziału.
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami
(1.) Zespół Redakcyjny miesięcznika „Słowianić” (2.) wraz z grupą inicjatorów
Czesław Białczyński, Kraków, pisarz i publicysta
Piotr Kudrycki, Muchnice Nowe, sadownik i wydawca
Joanna Maciejowska, Wrocław, historyk
Marek Wójtowicz, Wrocław, inżynier
2.
Mariusz Agnosiewicz, Warszawa, wydawca
Radosław S. Czarnecki, religioznawca, Towarzystwo Kultury Świeckiej
Justyna Jakimowicz, Gajówka, Góry Izerskie
Jacek M. Kwiatkowski, Sulistrowice, teolog, coach, terapeuta
Lucyna Łobos, Chicago
Jerzy Artur Naglik, Berlin, fizyk, przedsiębiorca
Anna Olszta, Bydgoszcz, inżynier
Krzysztof Orłowski, Dublin, przedsiębiorca i healer
Tadeusz Owsianko, Sobótka, dziennikarz
Jerzy Przybył, Norrköping (S), artysta, rzeźbiarz i malarz
Beata Rejszel, Tychy, nauczyciel
Adam Smoliński, Szczecin, dziennikarz
Emilia Szeterlak, Zielona Góra, nauczyciel
Barbara Walczak, Wadowice, Klub Zaginione Dziedzictwo
Paweł Ziemiński, Łódź, dr nauk ekonomicznych, przedsiębiorca
PODPISYWANIE LISTU
Szanowni Państwo, wybraliśmy drogę dla nas wymagającą najmniejszego nakładu pracy, gdy chodziło o pisanie skryptu strony internetowej. Niestety nie mogą Państwo dokonać swojego wpisu bezpośrednio sami, wypełniając formularz wersji flash. Możliwe jest to tylko przez wysłanie takiego krótkiego potwierdzenia pocztą elektroniczną. Lista sygnatariuszy jest uzupełniana systematycznie w plikach po kilku, kilkunastu sygnatariuszy.
A zatem e-mail na adres info@slowianskasprawa.pl
W tej krótkiej informacji podajemy: imię, nazwisko, miejscowość, zawód
Wzór takiej poczty potwierdzającej podpisanie listu otwartego:
Niniejszym podpisuję się pod listem otwartym „Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo” 
Jan Kowalski, Warszawa, nauczyciel
Wysyłamy, i to wszystko
Podpis popierający ten list można złożyć za pośrednictwem strony internetowej www.slowianskasprawa.pl lub  bezpośrednio za pomocą poczty e-mail, na adres: info@slowianskasprawa.pl
Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo 
 
Lista sygnatariuszy
Listu otwartego do Papieża Franciszka i Arcybiskupa Wrocławskiego
 1. Witold Wilk, Ozimek, przedsiębiorca
 2. Krystyna Tyszkowska, Sobótka, healer wibroterapii
 3. Dawid Mikrut, Binarowa, uczeń technikum
 4. Krzysztof Falkowski, Sulistrowice, Doradca Finansowy
 5. Wojciech Pachecki,  Siedlce, przedsiębiorca
 6. Karol Sawiak, Zielona Góra, inżynier geodeta
 7. Joanna Kuruc, Wrocław, nauczyciel germanista
 8. Renata Klimczyk, Łódź, pedagog
 9. Marcin Mirocha, Kraków, parkieciarz
 10. Beata Jeleniewicz, Olsztyn, magister filozofii, autorka artykułów
 11. Agnieszka Rudnicka, Oslo, historyk
 12. Dagmara Suchorab, Zdzieszowice, biolog środowiska
 13. Katarzyna Goliszek, Liverpool. nauczyciel, tłumacz
 14. Jakub Wojewoda, Wrocław, student architektury i urbanistyki na PWr
 15. Alina Frey, Warszawa matka siedmiorga dzieci, asystent nauczyciela przedszkola
 16. Łukasz Czajka, Nysa, zoolog
 17. Grzegorz Dróżdż, Adamów, wykształcenie średnie
 18. Elżbieta Michalska, Świnoujście, psycholog
 19. Katarzyna Chorążek, Tarnów, nauczyciel
 20. Mariusz Bączyk, Golina, przedsiębiorca, poeta
 21. Mariola Birus-Bączyk , Golina, ekonomistka, artystka
 22. Halina Małozięć, Ząbkowice Śląskie , mgr ekonomii
 23. Anetta Szymańska, Wałbrzych, mgr pielęgniarstwa
 24. Ireneusz Pachecka,  Jędrzejewo, lek. wet.
 25. Dariusz Kołecki, Toruń, filozof
 26. Halina Drużga, Sobótka, pedagog
 27. Dariusz Borowiec, Legnica, Słowianin
 28. Krzysztof Grzesik, Cardiff (UK), pracownik supermarketu
 29. Agata Kaźmierczak, Wrocław, polonistka
 30. Czesław Bukowiec, Wrocław, animator kultury
 31. Rafał Makles, Chorzów, operator urządzeń walcowniczych
 32. Aleksandra Rubikowska, Częstochowa, muzyk
 33. Krzysztof Obrubko, Warszawa, media i reklama
 34. Anna Królikowska, Łódź, geograf, architekt krajobrazu
 35. Marcin Sudol, Wałbrzych, student kierunku Logistyka
 36. Krzysztof Borowski, Wrocław, inżynier
 37. Urszula Draber, Warszawa, handlowiec
 38. Elen Elijah, Sieradz coach, terapeuta
 39. Małgorzata Flis Lubartów księgowa
 40. Paweł Wroński, Wrocław, student prawa
 41. Krzysztof Miciuła Sołtys, Lublin, bezwyznaniowy niezależny przedsiębiorca
 42. Martyna Żuczkowska, Wałbrzych, hotelarz
 43. Marceli Trzebski, Sobótka, wykształcenie średnie
 44. Renata Szewczyk, Warszawa, Konsultant funduszy unijnych
 45. Dorota Miaskiewicz, Warszawa, Specjalista w dziale digitalizacji
 46. Robert Polkowski, Białystok, urzędnik
 47. Patrycja Cełko, Koźmice Wielkie, psycholog
 48. Norbert Czaj, Sosnowiec, uczeń  liceum
 49. Małgorzata Szyler, Siemianowice Śl., geodeta
 50. Alina Nowaczyk, Głogów, nauczyciel, fundacja FREEDOM
 51. Kamil Rędzia, Lublin, student
 52. Aldona Gajos, Szczecin, mama dziecka niepełnosprawnego
 53. Emilian Henryk Wilk, Kraków, student
 54. Wenta Mateusz Adrian, Słupsk, student
 55. Oskar Jańczak, Sławno, liceum dla dorosłych
 56. Martyna Warchala, Dąbrowa Górnicza, Technik organizacji usług gastronomicznych
 57. Stanisław Lipski, Warszawa, programista
 58. Wojciech Steć, Würzburg (Niemcy), Przedsiębiorca
 59. Christian Stuebe, Warszawa, grafik, fotograf
 60. Marcin Stańczuk, Radom, etnolog, muzealnik
 61. Piotr Grel, Kraków, dziennikarz-ogrodnik
 62. Ewa Pokrzywka, Iłża, Studentka UŚ Katowice, WEiNoE Cieszyn
 63. Jolanta /Jovita/ Witkowska, Sulejówek,  emeryt
 64. Agnieszka Wójcik, Kraków, policealne
 65. Łukasz Zagórski, Poznań, biolog
 66. Władysław Zagórski, Poznań, elektronik
 67. Szymon Nowakowski ,Toruń/Tuchola, Technikum Leśne
 68. Dariusz Marszałek, Bielsko-Biała, artysta plastyk
 69. Martyna Borsewicz, Bielsko-Biała, artystka
 70. Dariusz Niemcewicz, Gdańsk, technik
 71. Magdalena Skrzypiec, Jelenia Góra, średnie
 72. Barbara Jaworowska ,Białystok, księgowa
 73. Damian Chodorek , Olsztyn, inżynier gospodarki przestrzennej
 74. Karolina Draber, Sochaczew, historyk sztuki
 75. Mariusz Wisniewski,  Strasbourg,  psychoterapeuta
 76. Renata Matusiak, Lubanie, bibliotekarka
 77. Anita Wiatr, Kłodzko, sprzedawca
 78. Dominika Dera, Wałbrzych, technik usług hotelarskich
 79. Sebastian Luboński, Wałbrzych, inżynier
 80. Anna Szymańska, Gliwice, księgowa
 81. Magda Wiluś, Wtelno, wykształcenie wyższe
 82. Sylwia EL Wałbrzych, fryzjerka
 83. Dawid Nowak, Radom, dziennikarz
 84. Natalia Grolik, Kończyce Małe, pedagog
 85. Adam Wojciechowski, Łódź, pracownik poczty
 86. Klaudia Sagała, Katowice, student
 87. Wiesław Marynowski, Puszcza Rządowa, pracownik drogowy
 88. Inga Schorowska, Wrocław, nauczycielka
 89. Zawadzka Małgorzata, Śrem, wykształcenie średnie
 90. Dorota Ewa Bryl, Stuttgart, pielęgniarka
 91. Mikołaj Rybacki, Legnica, muzyk
 92. Marian Wolak, Kożuchów,  emerytowany ppłk WP
 93. Michał Marciniak, Bujaków, programista operator CNC
 94. Arkadiusz Pabian, Stargard Szczeciński, student inżynierii chemicznej
 95. Maciej Rutkowski, Żary, student
 96. Łukasz Gąsecki, Lubin, Uczeń
 97. Anna Tamuć, Wrocław, studentka prawa
 98. Nina Rybicka, Konin, pracownik administracyjny
 99. Jacek Rozwadowski, Kildare (IE), muzyk
100. Szymon Plechowski, Toruń, nauczyciel
101. Renata Gąsior, Rzeszów
102. Sławomir Ślęzak, Dzierzgoń, Informatyk
103. Kamil Politowicz, Tczew, operator produkcji
104. Paweł Więzowski, Toruń, bezrobotny
105. Anna Gajda, Bielsko-Biała, nauczyciel
106. Kacper Starościk, Wrocław, wykształcenie średnie
107. Zbigniew Szarycz, Gdynia, emeryt
108. Aleksander Przybytko, Pruszcz Gdański, spawacz, mechanik przemysłowy
109. Beata Broka, Drawsko (Wlkp), kucharz małej gastronomii, słuchacz lic. dla dorosłych
110. Ryszard Choroszy, Chicago USA, aktor
111. Barbara Choroszy, Chicago USA, dziennikarka radiowa w Chicago
112. Anna Konarska, Gliwice, uczennica liceum
113. Justyna Konarska, Gliwice, programista
114. Agata konarska, Gliwice, księgowa
115. Adam Konarski, Gliwice, kierownik ds. ruchu
116. Bartosz Niziołek, Gliwice, programista
117. Tomasz Smejkal, Gliwice, student
118. Tomasz Paczka, Gliwice, student
119. Magdalena Fabia, Gliwice, uczennica technikum
120. Karolina Fabia, Gliwice, uczennica liceum
121. Martyna Bartyzel, Gliwice, uczennica liceum
122. Roksana Gorzka, Gliwice, uczennica liceum
123. Magdalena Kwiatkowska, Gliwice, uczennica liceum
124. Martyna Kwiatkowska, Gliwice, studentka
125. Artur Kwiatkowski, Gliwice, murarz
 1. Dr. Bohdan Kroczek, Chicago USA,  lekarz
127. Jacek Ludwikowski, Gdańsk, uczeń
 1. Elicja Lewandowska, Bydgoszcz, emeryt
129. Wojciech Widera, Tychy, specjalista ds. BHP
130. Sebastian Matuszak, Gdynia, przedstawiciel handlowy
131. Katarzyna Georgiou, Wrocław nauczyciel
132. Sebastian Habel, Tarnów, technik mechanik
133. Paweł Styczyński, Wrocław, ichtiolog, instruktor nauki jazdy
134. Seweryn Boguta, Legnica, informatyk
135. Bartosz Zięba, Poznań, farmaceuta
136. Janusz Ligocki, Cieszyn, urzędnik
137. Karol Cichoński, Poznań, administrator systemów Informatycznych
138. Sebastian Adamczyk, Bydgoszcz, mechanik
139. Krzysztof Dorosz, Kraków, student
140. Piotr Lewandowski, Gdańsk, inżynier ds. wdrożeń
141. Joanna Jacheć, Szczecin, przedsiębiorca
142. Radosław Romańczyk, Czeladź, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia
143. Jarosław Gach, Gdańsk, pracownik biurowy
144. Jarosław Popławski, Wrocław, inżynier
145. Grzegorz Sawicki, Lublin, technik laboratorium
146. Adrian Kmieciński, Rzeszów, pracownik uczelni wyższej
147. Konrad Cykman, Brzeźno Lęborskie, uczeń technikum
148. Sławomir Pustelnik, Bielsko-Biała, specjalista do spraw rozliczeń
150. Marcin Gałka, Olkusz, elektronik-projektant
151. Adrian Łukaszewicz, Probark, uczeń
152. Karol Goc, Pszczyna, realizator dźwięku
153. Anna Milc, Szczecin, logistyk
154. Agnieszka Skarżycka, Warszawa, przedsiębiorca
155. Marcin Kobyłecki, Rawa Mazowiecka, Informatyk
156. Paweł Polatowski, Ciechocinek, sprzedawca
157. Tomasz Częścik, Słupsk, dziennikarz
158. Kacper Stołowski, Nowy Targ, student
159. Patrycja Lisewska-Wille, Trondheim, automatyka
160. Lucjan Żółtek, Nowy Targ, policjant
161. Elżbieta Kliber, Wrocław, ekonomista
162. Dariusz Sadowski, Warszawa/Łazy, mechanik
163. Sandra Kalinowska, Białystok, architekt krajobrazu
164. Radosław Mrowiec, Bielsko-Biała, informatyk
165. Łukasz Bociek, Dąbrowa Tarnowska, pedagog, handlowiec
166. Krzysztof Bulik, Bielsko-Biała, przedsiębiorca
167. Agata Lewandowska, Czarny Dunajec, technik administracji
168. Daniel Szymonowicz, Kraków, projektant graficzny, szef Stowarzyszenia   Rekonstrukcji Historycznej „Raróg”
169. Marcin Najdek, Żagań, żołnierz
170. Grzegorz Owczarzak, Poznań, specjalista ds. BHP
171. Mateusz Andrzejczak, Krosno, technolog instalacji sanitarnych
172. Krystyna Konowalska,  Grudziądz, emeryt
173. Oskar Jakubisiak, Warszawa, student, artysta malarz, rodzimowierca polski
174. Robert Bułka, Łodygowice, introligator/student
174. Robert Bułka, Łodygowice, introligator/student
175. Hubert Prygiel, Radom, bezrobotny
176. Aleksander Tenderenda, Bytów, technik handlowiec
177. Robert Moraczewski, Skierniewice, student WUM
178. Bogumił Szymański, Kraków, student
179. Mateusz Curyło, Wrocław, pielęgniarz
180. Natalia Barankiewicz, Bielsko-Biała, kontroler jakości
181. Elżbieta Müller, Sulistrowice, emeryt
182. Michał Dziedzic, Warszawa, analityk baz danych
183. Hanna Litawińska, Kobierno, Masażysta, dekodyk
184. Piotr Ścibor, Kutno, student
185. Zofia Bednarczyk, Burglen TG-Szwajcaria, księgowa
186. Jan Sałdan, Warszawa, prywatny przedsiębiorca
187. Marek Pasławski, Sulistrowice, prawnik
188. Maria Humięcka, Szczerców, nauczyciel
189. Kamila Dudek, Dijon-Wrocław, tłumacz
190. Joanna Muszyńska, Śrem, socjolog
191. Marcin Przygoda, Zakopane, magazynier
192. Dariusz Kubik, Ostrowiec Świętokrzyski, inżynier budownictwa
193. Dominik Dankowski, Kielce, instruktor sportowy
194. Luiza Godlewska-Moroz, Brwinów, matka 2 dzieci, asystent. ds. administracji
195. Przemysław Mazurek, Wodzisław Śląski, student
196. Borys Harasimowicz, Ruda Śląska, prywatny przedsiębiorca
197. Małgorzata Gwara, Warszawa, studentka
198. Natalia Krasoń, Rogów Sobócki, sprzedawca
199. Marek Grabarek, Kędzierzyn- Koźle, student
200. Piotr Góra, Szczecin, handlowiec
201. Piotr Pawlak, Łódź, student, redaktor Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej
202. Joanna Wilczyńska, Kamień Pomorski, studentka, chrześcijanka
203. Mikołaj Suryn, Sopot, uczeń
204. Wojciech Kawalec, Hyżne, nauczyciel
 1. Maciej Młynarski, Będzin, student/geolog
206. Maciej Perczak, Wrocław, student socjologii bezpieczeństwa
206. Paweł Wolski, Lubin, student
207. Jan Szarafiński, Sopot, student archeologii
208. Michał Kierzkowski, Malbork, student
209. Maciej Kapałczyński, Toruń, tłumacz
210. Agnieszka Janik, Grudziądz, ekonomista
211. Karina Tomszak, Kraków, zootechnik
212. Patryk Marek Wesołowski, Rypin, uczeń
213. Mariusz Szkudlarek, Toruń, analityk
214. Jędrzej Manikowski, Poznań, student
215. Wiktor Fabeck, Długomiłowice gm. Reńska Wieś, instruktor jazdy konnej/student
216. Anna Macek, Bardo, uczennica
217. Katarzyna Janusz, Szczecin, studentka
218. Jakub Jakubczyk, Łódź, uczeń
219. Radosław Wróblewski, Wrocław, programista
220. Bartłomiej Cichosz, Gorzów Wielkopolski, rzemieślnik, odtwórca historyczny
221. Tomasz Wroński, Warszawa, przedsiębiorca
222. Małgorzata Stepaniak, Opole, student prawa
223. Joanna Głogowska, Chylice, uczennica
224. Dariusz Basiński, Słupsk, saper
225. Maciej Mizielski, Bielsko-Biała, specjalista ds. marketingu
226. Olga Gruszka, Rozmierka, artysta
227. Piotr Ringwelski, Brusy, inżynier
228. Katarzyna Kot, Warszawa, studentka
229. Daniel Głowacki, Białystok, przedsiębiorca
230. Patryk Jan Rybus, Czarnków, magazynier
231. Tomasz Trzęsimiech, Wrocław, grafik komputerowy
232. Rafał Chodzicki, Szczecin, specjalista SEO i Social Media
233. Judyta Prokesz, Kraków, prawnik
234. Rafał Szuflet, Łódź, ochrona środowiska
235. Ernest Krawczyk, Łódź, handlowiec
236. Marta Wojtanek, Milanówek, uczeń
237. Michał Kręcisz, Kraków, uczeń liceum
238. Agnieszka Goździejewska, Poznań, dziennikarka, redaktorka
239. Michał Majkowski, Kołobrzeg, student
240. Agnieszka Żak, Meyreuil (F), inżynier
241. Marcin Bieniek, Stuttgart, technolog robot wykończeniowych
242. Maria Rumińska, Olsztyn, artystka, muzyk
243. Marcin Sajdak, Bydgoszcz, architekt
244. Jakub Gadomski, Szczecin, nauczyciel
245. Błażej Krajczewski, Warszawa, magister filozofii, projektant graficzny
246. Kacper Witkowski, Trzebnica, student PWr
247. Jarosław Krajewski, Płock, pracownik najemny, Wolny Słowianin
248. Przemysław Jarosz, Pyskowice, fototechnik
249. Julia Słomińska, Poznań, studentka historii sztuki
250. Jakub Janosik, Tarnów, student/ konceptualista
251. Michał Pilarski, Warszawa, informatyk
252. Mateusz Ławnik, Mikołów, inżynier
253. Piotr Krzywoszyński, Wrocław, technik dentystyczny
 1. Dawid Szatkowski, Projektant, Olsztyn
255. Wojciech Marczewski, Zamość, uczeń liceum
256. Michał Janiszewski, Dobrzany, animator
257. Adam Budny, Potasze, product manager
258. Maciej Drewicz, Kalisz, historyk
259. Andrzej Młodowicz, Wrocław, analityk
260. Tomasz Adamczewski, Turek, magazynier
261. Piotr Cieślik, Jelenia Góra, konstruktor maszyn
262. Artur Tojza, Gdynia, publicysta, recenzent
263. Mariusz Orłów, Kamienna Góra, pracownik fizyczny
264. Marta Skoczeń, Kamienna Góra, matka małego dziecka
265. Piotr Juczcic, Wrocław, dyspozytor
266. Damian Lewko, Zielona Góra, uczeń
267. Anna Miernikowska, Niedzica, artystka
268. Aleksandra Chrobak, Wrocław, pracownik administracyjny
269. Michał Gabryś, Warszawa, uczeń
270. Renata W. Olek, Poznan, Bradford, promocja zdrowia
271. Marcin Zawadzki. Odolanów, wykształcenie średnie
272. Ida Pawłowicz, Gdańsk, studentka
273. Sebastian Sypniewski, Ruda Śląska, specjalista ds. gospodarowania mieniem
274. Piotr Futko, Bojanowo, fotograf
275. Jakub Gądko, Bielsko-Biała, uczeń
276. Mirosław Kurek, Katowice, pracownik muzeum, socjolog
277. Marta Nowak, Poznań, studentka
278. Włodzimierz Lewandowski, Wrocław, mgr inż. budownictwa lądowego
279. Krzysztof Matuszek, Katowice, student
280. Szymon Wojtasz, Lubawa, uczeń szkoły zawodowej
281. Michał Gil, Głuchołazy, technik chemik
282. Maja Baranowska, Wrocław, animatorka kultury i studentka
283. Radosław Greń, Czarże, student
284. Izabela Kukulska, Przeworsk, studentka pedagogiki
285. Sławomir Górnicki, Lublin, monter
286. Angelika Januszewska, Radlin, uczennica
287. Maciej Kościelniak, East Hampton NY, USA, biznesmen
288. Julia Szafran, Wrocław, uczennica LO
 1. Maciej Ciastoń, Wrocław, Student/Archeolog
290. Marek Kuligowski, Trzemeszno, malarz, tatuator, mąż, ojciec
291. Bartosz Zasieczny, Szczecin, student filologii polskiej
 1. Nikia Domowicz, Chicago, USA, analityk danych
 2. Artur J. Domowicz, Chicago, USA, rapper/producent, CorteXtainmant
 3. Ita Dobrowolska, Warszawa, artysta
 4. Monika Statkiewicz, Poznań, studentka
 5. Zuzanna Gumienny, Longford (IRL), uczennica
 6. Kuba Wielhorski, Jastarnia, uczeń liceum
 7. Tomasz Jędraszak, Mogilno, menedżer
 8. Dariusz Jasiński, Łążek Chwałowski, uczeń liceum
 9. Aneta Wiśniewska, Skierniewice, architekt wnętrz
 10. Piotr Drąg, Wrocław, marketingowiec
 11. Sławomir Mazur, Knurów, strażak
 12. Kinga Magiera, Bielsko-Biała, muzyk i wokalistka
 13. Paweł Pabiś, Katowice, magister pielęgniarstwa
 14. Magdalena Jędryka-Basińska, Strzelin, fotograf, Wolna Słowianka
 15. Krzysztof Waldowski, Bydgoszcz, technik informatyk
 16. Aleksander Radecki, Kraków, student
308. Michał Torończak, Wrocław, wykształcenie wyższe
309. Emilia Lacher, Zielona Góra, doradca klienta
310. Paweł Rybczyński, Legnica, pracownik produkcji
311. Tomasz Śmigielski, Koszalin, student wzornictwa
312. Anna Słaby, Poznań, pracownik biurowy
313. Waldemar Słaby, Poznań, pracownik budowlany
314. Zuzanna Słaby, Poznań, uczennica liceum
315. Szymon Kaczmarek, Pątnów, uczeń
316. Marita Rutkowska, La Linea de la concepcion (E), sec officer
317. Sławomir Fordon, Bydgoszcz, kierowca
318. Jacek Kubik, Ostrowiec Świętokrzyski, uczeń
319. Jacek Zalewski, Jastrzębie-Zdrój, wytłaczarkowy
320. Piotr Gołka, Wrocław, farmaceuta
321. Agata Wasilewska, Poznań, studentka leśnictwa
322. Joanna Zalewska, Dębina, uczennica liceum
 1. Kacper Janicki ,Pabianice ,uczeń
324. Konrad Urbańczyk, Kraków, uczeń
325. Michał Głuchowski, Katowice, informatyk
326. Jacek Zalewski, Gdańsk, monter rusztowań
327. Czesława Śliwińska,  Wrocław, Księgowa
328. Agnieszka Mizera, Chicago, USA, office manager,  wykształcenie ekonomiczne
329. Andrzej Dudkiewicz, Łódź, inżynier
330. Daniel Gadomski, Warszawa, uczeń
331. Aleksandra Jura, Milicz, Opiekun DPS
332. Krzysztof Barański, Wojkowice Komorne, nauczyciel
333. Małgorzata Barańska, Wojkowice Komorne, nauczyciel
334. Tomasz Jędrzejczyk, Tomice, elektronik
 1. Agata Rożyńska, Kartuzy, uczennica technikum
336. Tomasz Hulewicz, Wrocław, kontroler jakości
337. Łukasz Mrugacz, Ostrołęka, uczeń liceum, artysta
338. Kamila Kamińska, Częstochowa, studentka
339. Ryszard Wiesztort, Wrocław, inżynier
340. Jan Krawczyk, Warka, biolog środowiskowy
341. Michał Moroz, Brwinów, Geodeta
342. Monika DeMari, Floryda, przedsiębiorca
343. Przemysław Walkowski, Poznań, Przedsiębiorca
344. Sławomir Olszewski, Wałbrzych, rysownik
345. Paweł Szwarc, Łódź, informatyk
346. Paweł Lison, Tychy, uczeń liceum
347. Grzegorz Kowal, Opole, student
348. Daria Sałyga, Opoczno, uczeń klasy 3 technikum
349. Władysław Klaczyński, Żyrardów, emeryt
350. Sebastian Wysokiński, Włodawa, technik mechanik
351. Izabela Kozieł, Zielona Góra, bioenergoterapeuta
352. Dariusz Gądek, Mysłowice, muzyk
353. Elżbieta Świątek, Kielce, geograf
354. Tadeusz Czarny, Szczecin, aktor
355. Tomasz Jędrasik, Głogów, magazynier
356. Michał Jeleniewicz, Olsztyn, technik telekomunikacji
357. Bożena Gutowska, Olsztyn, pracownik obsługowy
358. Anna Macek, Bardo, uczennica
359. Agata Baran, Gliwice, uczennica technikum
360. Barbara Łupicka, Warszawa, ekonomistka, wolny człowiek
361. Teresa Korczak, Nowy Targ, pedagog
362. Janusz Kuliński, wrocławski miłośnik Ślęży
363. Bartosz Kuruc, Wrocław, pracownik budowlany
364. Zbigniew Nowak, Poznań, menedżer
365. Magdalena Bielecka, Sosnowiec, uczennica liceum, wolna Słowianka
366. Michał Szczypta, Nowy Targ, technik elektryk
 1. Smelkowski Dominik, Gniezno, operator maszyn do produkcji opon
368. Maciej Wroblewski, Glenview USA, inżynier
 1. Martika Wojciechowska, Radziejów, uczennica
370. Michał Kostusiewicz, Chodkowo/Działki gm. Bodzanów, kierownik składu węgla
371. Izabela Kostusiewicz, Chodkowo/Działki gm. Bodzanów, pedagog
372. Tomasz Malec, Wrocław, rzemieślnik
373. Jozefa Zablotna, Chicago IL USA, średnie chemiczne
374. Wojciech Chirowski, Czerna, żołnierz zawodowy
375. Krzysztof Libera, Wrocław, uczeń
376. Konrad Kowalczyk, Godziszewo, uczeń
377. Aleksandra Wdowiak, Gdynia, uczennica liceum, charakteryzatorka
378. Katarzyna Chromiec, Nasielsk, uczennica liceum
379. Paweł Jastrzębowski, Gdańsk, lekarz
380. Hanna Urbanowicz, Nidzica, wolny zawód
381. Kamila Selene Streich, Łaskarzew, uczennica liceum
382. Rafał Kempin, Szczecin, student
383. Miłosz Szymański, Swarzędz, marynarz
384. Arkadiusz Zawistowski, Wrocław, dyrektor serwisu
385. Michał Brodzik (a.k.a Poreslav), Łochów, muzyk
386. Borys Kowalski, Koszalin, student psychologii
387. Mateusz Prusik, Sorkwity, student leśnictwa
388. Kinga Kociabińska, Szczecin, studentka
389. Mariusz Golub, Ełk, przedstawiciel handlowy
390. Michał Kadłubek, Żory, uczeń technikum informatycznego
391. Małgorzata Dyrcz, Wrocław, studentka
392. Katarzyna Budzik, Częstochowa, Grafik
393. Michał Warś, Gdańsk, student
394. Marta Pawlak, Częstochowa, lekarz weterynarii
395. Martyna Stachowiak, Turek, Dziennikarz
396. Piotr Szopa, Warszawa, matematyk, inżynier programista
397. Daniel Worobel, Lubin, student
398. Stanisław Kuźmicki, Kwidzyn, magazynier
399. Beata Kolasa, Warszawa, technik budowlany
400. Maria Jasińska, Zabrze, grafik komputerowy
401. Rafał Biesiadecki, Skołoszów, politolog, stosunki międzynarodowe Obsługa Ruchu Granicznego
402. Anastazja Mróz, Końskowola, —-
403. Paweł Szydłowski, Kazimierz Dolny, uczeń LO
404. Krzysztof Stępniak, Będzin, prywatny przedsiębiorca, performer
 1. Gorazd Bogdanowic, Jarocin, technik
406. Bartłomiej Żur, Łaziska Średnie, student
407. Monika Bednarek, Poznań, menager
408. Paulina Kiełbowicz, Lublin, pedagog
409. Szymon Tatarczyk, Rybnik, uczeń technikum
410. Agata Kretschmer, Poznań, grafik
411. Elżbieta Łabaj, Kraków, analityk ds. procesów finansowo-księgowych
412. Łukasz Klat, Łódź, student ROFiTv, Łódź
413. Dominika Gola, Bydgoszcz, analityk
414. Anna Gruchała, Łódź, sprzedawca
415. Wojciech Mrozek, Jelenia Góra, student
416. Przemysław Żądło, Warszawa, ochroniarz
417. Marika Grzelak, Puławy, magister sztuki, artysta malarz, przedsiębiorca
418. Ewa Kieferling, Kraków, studentka informatyki
419. Krystian Grzesik, Blachownia, Operator Wtryskarek
420. Kamil Stobiecki , Łódź, Pracownik Produkcji
421. Roman Then, Bielsko-Biała – terapeuta
422. Piotr Duława, Cieszyn, student
423. Piotr Sulecki, Dobrzejewice/Toruń, student/budowlaniec
424. Małgosia Gomółka,  Ostrów Wlkp./Shenyang,  marketingowiec/psychotronik
425. Jowita Smolarek, Gdynia, Marynarz
426. Grzegorz Bromirski, Toruń, technik inżynierii środowiska
427. Katarzyna Zarówna, Oborniki, specjalista ds. marketingu
428. Bartłomiej Kozakiewicz, Przeradz, przedsiębiorca: geodezja i kartografia
429. Tomasz Poczmański, Warszawa, ochroniarz
430. Przemysław Serednicki, historyk
431. Robert Przewłocki, Gdańsk, menedżer sprzedaży
432. Marian Kitura, Rybnik, bezrobotny
433. Karol Duliński, Wrocław, żołnierz WP
434. Rafał Staszewski, Łódź, uczeń
435. Izabela Stępień, Łódź, sprzedawca
436. Ewa Człapińska, Rososza, psycholog
437. Barbara Hlywa, Zielona Góra, kosmetyczka
438. Marcin Czernek, Brzesko, ogrodnik
439. Adam Pietrzak Sieradz hydraulik
440. Witold Mosiołek, Jakuszowa, technolog żywności
441. Katarzyna Mikulska Łódź zielarka, animator, starszy sprzedawca
442. Iga Radek, Szczecin, studentka logopedii
443. Łukasz Królak, Strachocice Kolonia, Student
444. Lech Seweryn, Częstochowa, pracownik reklamy
445. Maciej Byczkowski, Kutno, handlowiec, Słowianin
446. Izabela Bogusławska, Zgierz, rzemieślniczka
447. Jacek Hajdamowicz, Sobótka, logistyk
448. Aleksandra Zaliwska, Warszawa, specjalista ds. obsługi klienta
449. Grzegorz Liebert, Warszawa, specjalista
450. Dobrawa Wysocka, Birmingham, pracownik fizyczny
451. Kaja Szynder, Białystok, uczennica technikum
452. Aleksandra Palarczyk, Mińsk Mazowiecki, uczennica technikum weterynaryjnego
453. Jacek Kowalski, Sudragi gm. Sierpc, robotnik
454. Katarzyna Pająk, Wałcz, studentka Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narod. UMK
455. Franciszek Marek Piątkowski, Lublin, adwokat
456. Tomasz Kiejzo-Parczewski, Warszawa-Wrocław, emeryt
457. Robert Dobros, Bydgoszcz, informatyk
458. Sebastian Rafałko, Bydgoszcz, programista C#
459. Lech Kowalewski, Czarnków woj. wielkopolskie,  emeryt
460. Marcin Wilczyński, Koziebrody, Polak-Słowianin
461. Adam Kryszewski, Łódź, student
462. Marta Gomółka, Trzebnica, socjolog
463. Rudziński Mirosław, Kłodzko, dziennikarz
464. Maciej Gromek, Słupsk, student filologii angielskiej
465. Czesław Bukowiec, Wrocław, artysta
466. Konrad T. Lewandowski, Warszawa, pisarz
467. Paweł Wamej, Kleczanów, uczeń liceum
468. Erwin Heba, Ostrowiec Św.
469. Dorota Piekarska, Warszawa, korektorka
470. Dariusz Kulczyna, Gliwice, przedsiębiorca
471. Radosław Raczkowski, Londyn, tatuażysta
472. Wojciech Pacewicz, Paniowice/Leeds, technik dentystyczny
473. Dariusz Dądela, Nowy Targ, handlowiec
474. Renata Ruszewska, Rothenklempenow, przedsiębiorca
475. Mirosław Wierzbowski , Bładnice Dolne , emeryt policji
476. Mateusz Maziarz, Trzebnica, spawacz
477. Karolina Gadomska, Barczewo, ekonomista
478. Józef Wiśniewski, Madryt, robotnik
479. Aleksandra Zdulska, Koszalin, uczeń
480. Natalia Polk, Łódź, autorka ceramik artystycznych
481. Jolanta Melerska, Toruń/Londyn, pracownik biurowy
482. Michał Sulęta, Puławy, uczeń
483. Adam Lenartowicz, Iława, bezrobotny znowu
484. Mateusz Kubiak, Katowice, student.
485. Krzysztof Sowiński, Ruda Śląska, webmaster
486. Agnieszka Kwiatkowska, Bydgoszcz, hafciarka komputerowa.
487. Krzysztof Koćma, Trzebnica, informatyk
488. Ewelina Stolarska, Londyn, rezerwacjonistka
489. Wojciech Witkowski, Wrocław, historyk muzealnik, archeolog
490. Martyna Glaza, Starogard Gdański, uczeń
491. Bartosz Raszywski, Pleszew, psycholog
492. Marcin Rumiński, Olsztyn,  muzyk
493. Krzysztof Kaniewski, Cardiff, account manager
494. Michał Olszewski, Szczecin, student
495. Wojciech Chmura, Żarki Letnisko, Słowianin-Poganin,
496. Marlena Koszewnikow-Rahmani, London, kierownik
497. Józef Gomolka, Bad Herrenalb, muzyk
498. Piotr Bukowski,  Warszawa, manager
499. Katarzyna Kowalska, Warszawa, plastyk rzemieślnik
500. Szymon Stopiak, Warszawa, student
501. Krzysztof Kowalczuk, Sobibór, informatyk
502. Marta Matys, Ruda Śląska, bezrobotna.
503. Agnieszka Wysocka -Soczyńska, Grójec, bezrobotna
504. Jadwiga Kisieleska, Sulistrowice, emerytowany nauczyciel
505. Rafał Piotrowski, Londyn, pracownik monitoringu
506. Anna Dziekanowska, Warszawa, asystentka prawna
507. Roman Kuzyk, Bytom, przedsiębiorca
508. Kazimierz Michalski, Kassel-Sobótka, technik
509. Mariusz Pietrzak, Poznań, informatyk
510. Kamil Pisarski, Pisz, mechanik
511. Eliza Bandzwołek, Wrocław, uczennica
512. Karolina Zalewska, Gdańsk, doradca klienta, pełnomocnik bankowy
513. Alicja Budzyńska, Sławno, sprzedawca
514. Marlena Lubiniecka, Wałbrzych, barmanka
515. Łukasz Liberacki, Raciąż, student
516. Erika Süess-Felder, Ballwil, emerytowana nauczycielka
517. Albert Süess-Felder, Ballwil, emerytowany nauczyciel
518. Agata Bossy, Poznań, studentka
519. Katarzyna Pantkowska, Bydgoszcz, specjalista masażu leczniczego
520. Joanna Krełowska, Warszawa, konsultant telefoniczny
521. Norbert Kapusta, Kraków, student
522. Mateusz, Wojdak, Dzierżoniów, budowlaniec
523. Mariusz Nowak, Warszawa, pracownik restauracji
524. Jacek Gorgol, Kraków, Student
525. Tomasz Pudzianowski, Poznań, student
526. Aleksandra Legacka, Ostrów Mazowiecka, uczennica liceum
527. Andrzej Zawada, Bydgoszcz, motorniczy
528. Robert Antoniak, Londyn,  astrolog
529. Leszek Czajkowski, Darnków, uczeń technikum
530. Katarzyna Stec, Polanica-Zdrój, uczeń
531. Maciej Mocny Bolesławiec Uczeń
532. Krzysztof Krzeszowiec, technik informatyk, Bolków
533. Andrzej Burdziak, Wrocław, nauczyciel
534. Łukasz Zaborny, Żary, bezrobotny
535. Wiktor Bociek, Warszawa, student
536. Błażej Maziarz, Trzebnica, pracownik fizyczny
537. Małgorzata Łyczykowska, Poznań, studentka
538. Ula Kijak, Poznań, reżyserka
539. Wiesław Jagodzik, Strasbourg, musician
540. Łukasz Kurkerewicz, Nakło nad Notecią, frezer CNC
541. Andrzej Szubski,  Poznań, aktor
542. Natalia Feliga, Łódź, studentka ASP
543. Radomir Graj, Warszawa, prawnik
544. Bartłomiej Otręba, Opole, student chemii/ piwowar
545. Wojciech Kasprzyk, Lublin, biolog/choreograf
546. Leszek Prokopczyk, Warszawa, inspektor kontroli jakości
547. Marta Czasnojc , Olsztyn, twórca
548. Małgorzata Bednarek, Łódź, freelancer
549. Barbara Sadowska, Wrocław, rencistka
550. Irena Matusiak, Wołomin, pracownik administracji
551. Patrycja Cybulska, Warszawa, Obsługa klienta
552. Beata Kosiór, Tarnowskie Góry, farmaceutka
553. Monika Bystrzycka, Piła, filozof
554. Jacek Szuma, Brzozów,  Przysietnica, technik elektronik
555. Anna Romanowska, Warszawa, opiekun
556. Eleonora Seta, Pabianice, nauczyciel
557. Piotr Szymański, Puławy, student
558. Anna Gonet, Wrocław, kierownik produkcji filmowej
559. Wiola Ostasiewicz, Wrocław, artystka
560. Szymon Gilis, Dąbrowa Górnicza, pośrednik nieruchomości
561. Banasik Grzegorz, Zawiercie, poszukiwacz pracy
562. Sławomir Waluś, Bielsko- Biała, technik mechanik
563. Joanna Lopatynska, Londyn, technolog żywienia
564. Maciej Kubowicz, Mysłowice, uczeń
 1. Dorota Sohail, New Jersey, USA – Nurse Practitioner
 2. Jolanta Szczepańczyk, Giebułtów, wykształcenie średnie
567. Krzysztof Jakub Olszewski, Kobyłka, artysta grafik
568. Grzegorz Lasota Wrocław Murarz
 1. Mateusz PalkaVechelde– Braunschweig, DE, ślusarz
570. Dawid Bielski, Bydgoszcz, stolarz
571. Radosław Kukulski , Głogów , Technik Mechanik
572. Michał Leszczyński, Toruń, doktor biologii
573. Piotr Musiał, Byczyna, rencista,
574. Grażyna Musiał, Byczyna, sprzątaczka
575. Maciej Banasik, Dąbrowa Górnicza, grafik/artysta
576. Piotr Patrejko, Wisznice, przedsiębiorca
577. Jan Dudziak, Ostrów Wielkopolski, sprzedawca
578. Agnieszka Zasada, Łódź, uczeń
579. Monika Raj, Poznań, kierownik produkcji filmowej
580. Jacek Wolski, Warszawa, filozof
581. Włodzimierz Wojciechowski, Gdańsk, architekt
582. Rafał Czajka, Trąbki, uczeń
583. Przemysław Bukowski, Ostrołęka, student
584. Adam Ćwik, Oleśnica, student
585. Adam Hersztek, Gdańsk, przedsiębiorca
586. Agnieszka Graś, Wrocław, student
587. Łukasz Grochowski, Dąbrowa Górnicza, mechanik
588. Marta Pawelec, Warszawa, fotograf
589. Andrzej Krajna, Poznań, informatyk
590. Agnieszka Szczygieł, Jastrzębie-Zdrój, księgarz
591. Kniaziowski Arkadiusz, Biłgoraj, piekarz
592. Tomasz Kuryło, Bydgoszcz/Londyn, roofer
593. Waldemar Kolas, Zgierz, handlowiec
594. Agnieszka Białas, Sanok, studentka historii
 1. Teresa Chilińska, Zieleniewo, bioenergoterapeuta.
596. Jakub Bogusławski, Zgierz, programista
597. Marta Kędziora, Jelenia Góra, aktorka
598. Galina Sazhneva, Jawor, tłumacz
 1. Yevgeniy Sazhnev, Jawor, budowlaniec
600. Maciej Szulc, Luton, sklep internetowy- magazynier
601. Aleksander Kulczyński, Poznań, student
602. Albert Kopański, Kozienice, bibliotekarz
603. Natalia Możdżeń, Zabrze, matka wychowująca 2 dzieci
604. Waldemar Maciąg, Nowe Sioło, mechanik
605. Leszek Prabucki, Gdańsk, programista
606. Konrad Malarski, Warszawa, stolarz
607. Anita Socha, Krasnystaw, studentka
608. Piotr Krysa, Mroczkowice, pracownik ochrony
609. Aleksander Krawczyk, Rokiciny, właściciel firmy
610. Ewa Węgrzyn, tłumacz, nauczyciel, terapeuta
611. Szymon Podkrólewicz, Łódź, grafik
612. Mieczysław Smoliński, Golczewo, technolog
613. Remigiusz Białecki, Katowice, Słowianin
614. Roman Krzyżak, Kraków, student
615. Marcin Winiarz, Opole, psycholog
616. Aneta Winiarz, Opole, psycholog
617. Aleksandra Paradowska, Skierniewice, uczennica
618. Wojciech Kamiński, Warszawa, pracownik sklepu
619. Kinga Maziarz, Trzebnica, sprzedawca
620. Paweł Kasyk, Trzebnica, hydraulik
621. Tomasz Rogaliński, Kielce, analityk
622. Maciej Polikowski, Katowice, student
623. Magdalena Kupidura, Radom, ekonomista
624. Marek Oleszkiewicz, Bolków, nauczyciel
625. Eugeniusz Chrzanowski, Wieluń, nauczyciel, Fundacja „Piastun”
626. Grzegorz Osada-Jabłoński, Southampton, Anglia
627. Sebastian Walkiewicz, Warszawa, rzecznik patentowy
628. Dawid Rysztof, Golina n. Wartą, uczeń szkoły policealnej
629. Joanna Bisińska, Radom, studentka
630. Kamil Gołdowski, Blachownia, student
 1. Wieslaw Jagodzik, Strasbourg (F), Muzyk
632. Natalia Krzyszycha, Jawor, uczennica
633. Leonia Brzozowska, Kraków, studentka
634. Jacek Sobieski, Teneryfa, malarz
635. Dorota Klewicka, Olecko, nauczycielka
636. Stanisław Durniewicz, Poznań, uczeń
637. Anna Aleksandra Trzcińska, Warszawa, pracownik administracyjny
638. Kamila Raczkowska, Rzeszów, studentka
639. Michał Szewczyk, Ostrołęka, student
640. Jarosław Łach, Ropczyce, tynkarz, elektryk
641. Łukasz Płowiński, Bydgoszcz, magazynier
642. Anna Zabielska, Łomża, pielęgniarka
643. Grzegorz Zabielski, Łomża, stolarz
644. Krystyna Dziewialtowska-Gintowt, Gorzów Wlkp., ekolog
645. Kacper Tomczyk, Kamienna Góra, student
646. Sławomir Gajewski, Płock- regionalista i ekolog
647. Karol Gruszewski, Warszawa, artysta
648. Bartosz Pitura, Ruszów, Student
649. Paweł Sobieszek, Złotoryja, uczeń LO
650. Mariusz Cwudziński, Nakło /nad Notecią, ogrodnik
651. Jan Mazur, kowal
652. Bogusława Dymaczewska, Poznań, studentka
653. Karol Konopacki, Boguchwałowice, student
654. Maciej Tadej, Czeladź, uczeń
655. Igor Kulczyński, Poznań, inżynier
656. Sebastian Fudali, Kraków, student
657. Karolina Stachowiak, Poznań, uczennica liceum
658. Marta Ratajczak, Prudnik, asystent dentysty
659. Julia Graczyk, Czarne Błoto, uczennica
660. Radomir Rakowski, Warszawa, magister anglistyki, muzyk
661. Andrzej Walenkiewicz, Gdańsk, uczeń gimnazjum
662. Piotr Król, Bytom, student
663. Krzysztof Mroczek, Dębica, inżynier
664. Adrian Koczyk, Konstancin-Jeziorna, uczeń
665. Krystyna Zurawska, Chicago
666. Błażej Zawistowski, Warszawa, uczeń
667. Daniel Grabka, Jastrzębie-Zdrój, doradca finansowy
668. Jan Górniaszek, Chylice, uczeń
669. Hubert Zacharzewski, Złocieniec, student turkologii na UAM w Poznaniu
670. Tomasz Zawiła, Brody, tapicer
671. Zuzanna Kochańska, pracowniczka agencji reklamowej
672. Dorota Walicka-Piszczek, Kraków, handlowiec
673. Anna Wasilewski, z Wrocławia obecnie w Bradford UK, pracownik biura
674. Marcin Wasilewski, Wrocław, projektant techniczny
675. Tomasz Gregorczyk, Opole, programista
676. Joanna Kolondra, Warszawa, technik dentystyczny
677. Violetta Wojcieszek-Durajska, Aleksandrów Łódzki, malarka i kopistka
678. Grzegorz Garncarek, Koniowo, operator CNC
679. Marcin, Hernes, Opole, monter konstrukcji stalowych
680. Mirosława Wyka,  Bydgoszcz,  technik  ekonomista
681. Szymon Minorczyk, Kraków, student
682. Katarzyna Żabierek, Konin, inżynier budownictwa
683. Joanna Siemieniuch, Ostrowiec SW, kucharz
683. Aleksy Skuczyński, Starogard Gdański, student/pracownik biurowy
684. Sławomir Lemański, Wałbrzych, pracownik biurowy
685. Grażyna Lasecka, Karczew, gospodyni domowa
686. Natalia Nowacka, Aleksandrów Łódzki, studentka
687. Wojciech Jóźwiak, Milanówek, literat, wydawca serwisów internetowych
688. Gabriela Morawska, Warszawa, menadżer
689. Magdalena Hornowska, Warszawa, ekonomistka
690. Michał Piątek, Chroberz, zawodowy gracz League Of Legends
691. Leszek Spyrka, Rybnik, emerytowany mgr inż. górnik
692. Marcin Swynarczuk, Koln, magazynier
693. Anna Nieciecka, Gdańsk, uczennica
694. Janusz Krzemiński, Gliwice, inżynier
695. Krystyna Sznajder, Katowice
696. Mariusz Woźniak, Kartuzy, tokarz
697. Kamil Taczanowski, Slough, GB, magazynier
698. Michał Wójtowicz, Wieliczka, informatyk
699. Roman Janicki, Tarnowskie Góry, hydraulik
700. Angelina Górniak, Czeladź, uczennica
701. Marta Łopion, Poznań, pedagog
702. dr Kamil M. Kaczmarek, Poznań, Instytut Socjologii UAM
703. Monika Kowalewska, Poznań, radca prawny
704. Sebastian Miłkowski, Borowna, przedsiębiorca
705. Bartosz Nalewany, Dobieszowice, uczeń
706. Magda Urban-Taraszkiewicz, Kraków, studentka
707. Jacek Wojtukiewicz, Mrzezino, żołnierz
708. Bartosz Wilczkiewicz, Gdańsk, muzyk
709. Jacek Partyka, Wisła, architekt
710. Bartłomiej Tukaj, Oława, uczeń
711. Kaja Hawryńska, Łódź, lekarz weterynarii
712. Lidia Czopkiewicz, Opole,  lekarz
713. Anna Czelej, Kanie, artysta plastyk
714. Agata Sidz, Olsztyn, spawacz
715. Łukasz Sumorek, Hajnówka, uczeń
716. Wiesław Ochocki, Warszawa, kręgarz
717. Karol Cieślak, Poznań, historyk
718. Krzysztof Zakrzewski, Łódź, technolog
719. Joanna Dorosińska, Świdnica, plastyk
720. Grzegorz Janicki, Kalisz, archeolog
721. Paweł Romaniuk, Głogów, informatyk
722. Adrian Sadakowski, Koszalin, uczeń
723. Mateusz Franiszyn, Wrocław, marynarz żeglugi śródlądowej
724. Tomasz Drzazga, Poznań, twórca
725. Renata Białkowska, Chodzież, bioterapeuta
726. Anna Wilczyńska, Wrocław, pisarka, malarka
727. Jakub Kubiaczyk, Sieradz
728. Edyta Dziwulska, Białystok, bibliotekarka
729. Tomasz Filant, Bełchatów, uczeń
730. Weronika Dąbrowska, Warszawa, przedsiębiorca
731. Barbara Krzewska, Warszawa, pedagog
732. Kasia Lis, Wojkowice, socjolog
733. Elżbieta Dudziak, Świdnica – artystka, animatorka
734. Michał Maślanko, Promienko, magazynier
735. Włodzimierz H. Zylbertal, Wrocław, doradca, wynalazca
736. Marcin Wesołowski, Lemelerveld NL, technik elektryk górniczy
737. Karolina Kurzyna, Warszawa, pedagog socjalny
738. Magdalena Zdrojewska, Warszawa, studentka
739. Maciej Witulski, Kraków, student
740. Wiesława Mieczkowska, Gdynia, wolny człowiek
741. Paweł Nalaskowski, Toruń, projektant branży sanitarnej
742. Natalia Jaskólska, Jelenia Góra, Karkonosze, grafik komputerowy
743. dr Maciej Popławski, Wrocław, naukowiec
744. Aneta Wiśniewska, Skierniewice, architekt wnętrz
745. Małgorzata Wołukanis, Białystok, przedsiębiorca
746. Krzysztof Kulski, Wrocław, inspektor
747. Elżbieta Maria Kwiatkowska, Świecie, technik budowlany, agroturystyka, społecznik, poetka
748. Chrystian Pyzel, Sobótka, specjalista wszechstronności, ojciec, mąż
749. Maria Katarzyna Solawa, Płock, pielęgniarka, bioenergoterapeutka
750. Michał Szerląg, Sanok, muzyk
751. Izabela Frąckiewicz, Warszawa, zielarka, bioenergoterapeutka
752. Gabriela Prócnal, Chełm, pedagog
753. Beata Kampa Zabrze, księgowa
754. Jakub Kubiaczyk, Sieradz, pracownik budowlany
755. Piotr Legut, Wrocław, pomocnik szefa kuchni w księgarnio-kawiarni Nalanda
756. Henryk Dominik, Wrocław, emeryt
757. Romana Dominik Wrocław emeryt
758. Piotr Pryjda, Bielsko-Biała, ekonomista, przedsiębiorca
759. Marta Małocha, Lublin, artysta plastyk
760. Anita Wesner, Poznań, nauczyciel jogi
761. Artur Dominik, Wrocław, muzyk
762. Dorota Radzimińska. os. Wilga (garwolińskie), tłumacz
763. Marta Paciorek-Grabinska, Nowy Sącz, filolog rusycysta
764. Marzena Klimaszewska, Szczecin, psycholog
765. Dariusz Kosiur, Otwock, inżynier
766. Joanna Dziadulo, Wrocław, psycholog, przedsiębiorca
767. Konrad Ossowski, Warszawa, grafik, animator
768. Jakub Radzimiński, Wilga, tłumacz
769. Piotr Kallita, Warszawa, technik
770. Mirosław Jan Lisiecki, Zielonka, nauczyciel akademicki
771. Krzysztof Żyliński, Gorzów Wielkopolski, elektromonter
772. Roman Jagiełło, Radom, emeryt Sekretarz Radomskiej Rady Stowarzyszenia Kultury Świeckiej
773. Agnieszka Karasińska-Kupis, warszawa, twórca
774. Maciej Krzaczkowski, Jarocin Poznański, elektryk
 1. Miroslaw Piorkowski, Gdańsk, Prezes CBWEO
776. Radosław Wróbel, Wrocław, doktor nauk technicznych
777. Agnieszka Krasa, Ostrowiec Św., średnie
778. Katarzyna Śliz, Wołów, nauczycielka, logopeda
779. Rafaela Matusiak, DE,  pomoc stomatologiczna
780. Maciej Gajdzicki, Stara Gadka, strażak
 1. Zenon Heller, Warszawa, Zen&Tantra Coaching
782. Ewa Pilecka, Radom, wykształcenie wyższe
783. Dorota Gudaniec, Stanowice, prezes Fundacji Krok Po Kroku
784. Agnieszka Wiśniewska, Celestynów, doradca żywieniowy
785. Iwona Niczyporuk, Łódź,  Nauczyciel
786. Jolanta Zmudzińska, Instruktorka Vita-Yoga
787. Jan Krzysztof Wróbel, Poznań, kontroler finansowy
788. Maciej Guzowski, Brattvag (No), fizjoterapeuta
789. Monika Skurska, Gdynia, doradca duchowy, nauczyciel
790. Eugeniusz Miniuk, Białystok, specjalista naukowo-techniczny
891. Elżbieta Zarębska, Wrocław, geolog
792. Karol Chmielnicki, Warszawa, internim manager consultant
793. Marta Brodowska, Bieżuń, pedagog, plastyk
794. Grzegorz Brodowski, Bieżuń, ichtiolog
795. Marek Niewiadomski, Warszawa, terapeuta
796. Tomasz Spólnik, Jarosław, nauczyciel, tłumacz, ekonomista
797. Marta Grabowska, Vassoy, urzędnik
798. Agnieszka Marta Piecuch, pracownik muzeum, socjolog
799. Konrad Romanowski, Warszawa, Specjalista serwisu automatyki drzwiowej
800. Przemysław Bortnowski, Duszniki Zdrój, Słowianin
801. Łucja Kuśmierek, Bełchatów, bibliotekarka szkolna
802. Grzegorz Jaszczurowski, Bielsko-Biała, Ślązak ze Śląska Cieszyńskiego
803. Jan Tulewicz, Leszno, operator maszyn
804. Drewniak Agnieszka, Kudowa Zdrój , urzędniczka
805. Jerzy Oberski, Londyn, handlowiec
806. Jolanta Oberska, Londyn, pielęgniarka
807. Przemysław Smenda, Kraków, technik elektronik
808. Elżbieta Maslowska, Gdansk- Nowy Jork, zawód wolny
809. Maria Grądzka, Białystok, emerytka
810. Barbara Piegrzyk, Chełmek, studentka
811. Krzysztof Witkowski, Nowy Sącz, emeryt
812. Grażyna Pietrasiak, Łódź, urzędnik
813. Agnieszka Linder, Świecie, technik usług kosmetycznych
814. Rafał Taraszka, Będzin, handlowiec
815. Aga Sekuła, Wrocław, trenerka pracy z oddechem
816. Mateusz Wrzesiński, Wrocław, asystent osób niepełnosprawnych
817. Alicja Banaś, Wrocław, trener biznesu
818. Artur Kramarczyk, Głogów, specjalista
819. Marcin Pyszczak, Puławy, pracownik ds. kontrolingu
820. Sylwia Brzozowska, Bliszczyce, nauczyciel
821. Patrycja Art , Warszawa, opiekunka
822. Robert Borek Borowski, Wrocław, twórca
823. Agnieszka Zaba, Świdnica, terapeuta
824. Natalia Lempa, Katowice, uczennica liceum plastycznego
825. Patrycja Ewa Zielińska, Warszawa, doula
826. Aleksandra Wartak-Tolak, Irlandia, sprzedawca
827. Remigiusz Sperczak, Gdańsk, pracownik obsługi autobusów miejskich
828. Grzegorz Chmura, Skarżysko Kamienna, lic. zarządzanie przedsiębiorstwem
829. Małgorzata Dziełak, Szczytno, bibliotekarka
830. Krzysztof Miciuła Sołtys, Lublin, niezależny przedsiębiorca, bezwyznaniowy
831. Sebastian Szylak, Düsseldorf,  właściciel firmy budowlanej
832. Kuba Bednarczyk, Zielonka k/ Warszawy , filozof
833. Sławomir Roj-Rojewski, Białystok,  nauczyciel akademicki
834. Beata Sielicka-Kowalska, Wrocław
835. Jan Dominiak, Łódź, fotograf
836. Dariusz Grzelak, Łódź, bankowiec
837. Maria Michalek, USA, nauczyciel
838. Jacek Zaogólnik , Sosnowiec , telemarketer
839. Piotr Kuczborski, Toruń, specjalista ochrony środowiska
840. Paweł Moskal, Toronto Canada
841. Marcin Zawadzki, Odolanów
842. Kamil Pisarski, Pisz
843. Daniel Sierakowski, Wałbrzych, student filologii angielskiej na UWr
844. Beata Kopia-Kawka, Kamienna Góra, prawnik
845. Mateusz Sarnecki, Wałbrzych, historyk
846. Tomasz Kukułowicz  Warszawa, przedsiębiorca
847. Jerzy Graban, Tczew, nauczyciel
848. Ewa Rakowska, Warszawa, terapeutka
849. Katarzyna Wysocka, Wrocław, biotechnolog
850. Marek Buczyński, Krosno, inżynier
851. Marek Jurgoński, Pakość, średnie
852. Wojciech Misiuk, Zabrze, Hm.PL
853. Natalia Minge, Poznań, psycholog
854. Jerzy Milewski, Wrocław, doradca życiowy
 1. Rafal Wielobob, Chicago, politolog
 2. Bronislaw Skowron, Chicago, operator cnc.
857. Krzysztof Gaczyński, Wałbrzych, rzemieślnik
858. Sikora Tomasz, Gdańsk, elektronik, pasjonat historii
859. Wiktor Badowski, Radom, psycholog
860. Anna Machnikoska, Radom, anglistka
861. Marcin Hładki, Warszawa, informatyk
862. Dariusz Poborski, Jankowice, ekonomista
863. Maria Łakomy, Kolonia Bałucz, rolniczka
864. Dariusz Łakomy, Kolonia Bałucz, informatyk
865. Iga Sławatyniec, Krzeszów, uczennica
866. Kamila Łowkis, Wrocław, studentka
867. Iwona Pasławska Wrocław
868. Sandra Kolendowicz, Poznań, młodszy specjalista do spraw zwrotów i reklamacji
869. Tomasz Gleba, Świnoujście, specjalista do spraw technicznych
870. Jakub Siekierski, Żory, uczeń technikum
871. Mirosław Szewczyk, Świdnik, rolnik
872. Jolanta Kozica, Poznań, dietetyk
873. Marcin Jaworski, Kraków, filozof
874. Hubert Steczko, Świdnica, historyk
875. Leopold Szymański, Gdańsk, inż. elektronik
876. Tomasz Nizioł, Wrocław, Inżynier IT
877. Janina Tatur, Opole, przedsiębiorca
878. Czerwińska, Warszawa, emerytka
879. Andrzej Lizoń, Nowy Sącz, historyk
880. Małgorzata Bury, Złotów, matka dwójki dzieci
881. Michał Kurcwald, Kraków, socjolog/student
882. Małgorzata Więcek, Głuchołazy, bezrobotna
883. Zbigniew Borysewicz, Słupsk, emeryt
884. Asia Leszczynska, Amsterdam, NL, masażystka
885. Arkadiusz Chrzuściel, Zduńska Wola, handlowiec
886. Aleksandra Adamczyk, Zduńska Wola, historyk
887. Marta Kadzidło, Rybnik, emerytka
888. Józef Brzozowski, Żory, emerytowany górnik
889. Damian Kozerski, Lubliniec, średnie techniczne
890. Michał Fiedorczuk, Morbach, magazynier
891. Paweł Winiarski, Świdnica, rzeźbiarz
892. Zygmunt Ganowski, Wałbrzych, pracownik socjalny
893. Mirosława Zieman, Puck, nauczycielka
894. Marek Żywica, Bydgoszcz, emeryt
895. Grzegorz Głowacki, Bolesławiec, Słowianin
896. Mariusz Wypych, Varkaus, średnie techniczne, spawacz
897. Sebastian Kalisz, Ruda Śląska, uczeń, neopoganin i działacz nacjonalistyczny.
898. Damian Piasek, Szydłowiec, Kucharz
899. Agata Nogalska, Poznań, studentka
900. Zdzisław Kaczmarek, Konin, emeryt
901. Marian Łowicki, Birmingham, spawacz
902. Janusz Pawłowski, Wielkie Rychnowo, lekarz
903. Barbara Franas, Sosnowiec, księgowa
904. Paweł Jersak, Pisarzowice, referent ds. utrzymania ruchu produkcyjnego
905. Michał Bieniek, Limerick, IRL, wojownik światła
906. Krystyna  Mormul, Wrocław, inż. zootechnik
907. Grzegorz Zegadło, Piastów, bibliotekarz, animator kultury
908. Marceli Biskup, Ozimek, emeryt wojskowy
909. Piotr Potasiński, Wrocław, technik elektronik
910. Markiz Białecki, Wrocław, terapeuta, nauczyciel, przedsiębiorca
911. Marta Cachel, Kraków, urzędnik
 1. Zbigniew Bychowski, Krakow, Polak
 2. Artur Jan Milicki, Barkowo, Człowiek na Ziemi
 3. Barbara Bladocha, Edinburgh (od trzech lat, przedtem Wrocław), doradca kosmetyczny i wizażystka
 4. Alicja Lipinski, Brema DE, artysta
 5. Paulina Wielgus, Wrocław, studentka
 6. Agata Korzeńska, Bytom, grafik projektant, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki
 7. Paweł Krzywda, Sosnowiec, projektant, wykładowca
 8. Tomasz Nakonieczny, inżynier ochrony środowiska
 9. Wiesława Szustak, Raków/Świętokrzyskie, magister turystyki i rekreacji
922. Mateusz Olech, Kamień Pomorski, producent wideo
923. Macek Dariusz, Bardo, mechanik
924. Teresa Dziedzic, Krakow, elektronik
925. Krystyna Szymczak, Tychy, psycholog
926. Anna Kazakowa, Świdnica, ekspedientka
927. Jerzy Kajdana, Grodzisko, emeryt
928. Bartosz Piasecki, Białystok, instalacje sanitarne
929. Alicja Berent, Sopot, bibliotekarka
930. Emilia Winczewska, Zduńska Wola, prawnik
931. Tomasz Sperling, Burton upon Trent, cell mentor
932. Krzysztof Bober, Świdnica, Informatyk
933. Marcin Siąkała, Bystra, student
934. Maciej Rzeźniczek, Wrocław, student
935. Zygmunt Kawalec, Łódź, nauczyciel
936. Katarzyna Kolasa, Wrocław, uczennica LO XII
937. Monika Kolasa-Stecz, Wrocław, psycholog
938. Krystyna Zyskowska Chicago, nauczyciel
939. Stanislaw Florek, Chicago, kierowca
940. Krystyna Nowak, Chicago, ekonomista
941. Edward Nowak, Chicago, mechanik
942. Danuta Markiewicz, Chicago, ekonomista
943. Kazimierz Wanat, Chicago, mechanik
944. Janusz Wartak, Norridge, mechanik
945. Irena Giza, Des Planes, ekonomista
946. Jadwiga Staruk, Chicago, chemik
947. Janina Siedlarz, Chicago
948. Nina Siedlarz, Chicago, nauczyciel
949. Barbara Ksepko, Chicago, zielarz
950. Zygmunt Kawalec, Łódź , nauczyciel
951. Grażyna Kawalec, Łódź, bibliotekarz
952. Krzysztof Pietraszewicz, Supraśl, przedsiębiorca
953. Maciej Stecz, Wrocław, inżynier budownictwa
954. Bartłomiej Gryglik, Gliwice, inżynier
955. Magdalena Karasiewicz, Wrocław, fizjoterapeuta
956. Robert Gwarek, Warszawa, student
957. Romana Młodoszewska, Ostrołęka, ochrona środowiska
958. Piotr Krzewski, Warszawa, webmaster
959. Janusz Wiśniewski, Warszawa, ekonomista
960. Alicja Rodecki, Chicago, nauczyciel
961. Daria Skorynko, Nakło nad Notecią, rusycysta
962. Grzegorz Smoliga, Londyn/Kalisz, kierowca
963. Krzysztof Brzeżański, socjolog
964. Rafał Przetakowski, Białogard, przedsiębiorca
965. Adam Żera, Kraków, student
 1. Anadrzej Staskowiak, Tczew, kowal, podkuwacz koni
967. Artur Malinowski, Gdańsk, programista
968. Anna Małoszyc, Warszawa, lekarz weterynarii
969. Wanda Bonkowicz-Sittauer, Warszawa, emerytowany pracownik naukowy
970. Eliza Ochotna, Ostrów Wielkopolski, matka
971. Mirosław Wiśniewski, Dzierżoniów, zawód wolny
972. Jerzy Bula, Chicago, elektromechanik
973. Grażyna Kawalec, bibliotekarz, Łódź
974. Genowefa Bula, Chicago, średnie
975. Beata Bula, Chicago, średnie
976. Arkadiusz Matera, Köln, elektryk
977. Małgorzata Dolata, Poznań, księgowa
978. Ewelina Dolata, Poznań, sprzedawca
979. Mirosław Henning, Katowice, tłumacz przysięgły
980. Adam Binkowski, Świdnica, operator koparki ręcznej
981. Filip Śliwiński, Gdańsk, sprzedawca
982. Jadwiga Mater, emerytka
983. Tadeusz Kastelnik, Babiak, mistrz duchowy
984. Wojciech Pietraszak, Poznań, przedsiębiorca
985. Anna Pietraszak, Poznań, nauczycielka
986. Joanna Rabczuk, Bielany Wrocławskie, terapeutka
987. Klaudia Wojewoda, Opole Lubelskie, technik
988. Jadwiga Stochmiałek-Heese, Olganów, Busko Zdrój, plastyk
989. Jerzy Pawelec-Heese, Olganów, Busko Zdrój, rzemieślnik
990. Marek Kafarski, Police, przedsiębiorca
991. Marek Kafarski, Police, przedsiębiorca
992. Hanna Romanowska, Nowy Klincz, pracownik biurowy
993. Hanna Romanowska, Nowy Klincz, pracownik biurowy
994. Rafał Gębicki, Śródborze, kurier
995. Elżbieta Lewańska, Warszawa, emerytka, tłumaczka
996. Monika K. Budzyńska, Krześlice, ogrodnik, kosmoenergeta
997. Agnieszka Wawrzyniak, Wrocław
998. Oskar Mikłaszewicz, Suwałki, pracownik biurowy
999. Natalia Mach, Katowice, lekarka
1000. Anna Tokarska-Jastrzębska, lekarz, Opole
1001. Anna Siwecka, Darnków, grafik
1002. Grzegorz Skura, Warszawa, psychotronik, terapeuta
 1. Elzbieta Lund, rencistka
1004. Henryka Hanna Perczyńska, Truskawiec, emerytowana nauczycielka
1005. Anna Adamowska, dziedzic ziemi
1006. Jędrzej Chmielarski, Wrocław, uczeń LOV
1007. Damian Grodowski, Ludwikowice Kłodzkie, fotografik
 1. Radoslaw Raczkowski, tatuażysta
 2. Jna Duda, Częstochowa, student historii
1010. Patryk Sieradzki, magazynier
1011. Monika Krajewska, Warszawa, księgowa
1012. Leszek Stolarz, Rzeszów, elektronik
1013. Łukasz Jończyk, Wrocław, operator CNC
1014. Barbara Gietka, Stalowa Wola, student ASP
1015. Joanna Lenik, Wrocław, student
1016. Kamila Wnuk,  West Norwood London
1017. Alicja Luszczkiewicz, Oświęcim, dyżurna ruchu
1018. Emilia Mysliwiec ,Londyn , Kelnerka
1019. Marcin Jurczak, Wólka Panieńska, informatyk
1020. Emilia Wróblewska- Ćwiek, numerolog
1021. Piotr Bielawski, Kozienice, lekarz weterynarii
1022. Krzysztof Szynder, Białystok, emeryt
1023. Marzanna Szynder, Białystok, pani domu
1024. Wiesław Liszewski, Krasnosielc, kamieniarz
1025. Magda Lang, historyk
1026. Wiesława Korczyńska, Zawiercie, średnie
1027. Barbara Żylińska, Gorzów Wielkopolski, mgr filologii słowiańskiej.
1028. Zofia Czaplak, Kraków, prawnik
1029. Jagoda Drzewiecka, Dublin, mgr kulturoznawstwa
1030. Zbigniew Kliczewski, Svinningeudd, Stockholms Län, Sweden, robotnik budowlany
1031. Maciej Bulanda, Cieszyn, masażysta
1032. Michał Płoszaj, Bytom, żołnierz WP
1033. Malwina Drążyk, mama
1034. Zbigniew Mięczakowski, Łąka Prudnicka, emeryt.
1035. Ewa Andrzejewska, Zielona Góra, emeryt mgr inż. hydrotechnik
1036. Zbigniew Gajewski, Olsztyn, nauczyciel
1037. Paweł Kruciński, Gdańsk, wolny zawód
1038. Antonia Choroszczy, Poznań, aktorka
1039. Andrzej Rączka, Wrocław, stolarz
1040. Gracjana Janoschka, Denia/Hiszpania-agronom
1041. Hans Werner Janoschka, Denia/Hiszpania-elektryk
1042. Sara Kocheise, Stuttgart-aptekarka
1043. Rosa Munioc-Catadau/Hiszpania- lekarz
1044. Tomasz Pastuszka, Częstochowa, specjalista ds. marketingu
1045. Anna Faron, Bielsko-Biała, studentka
1046. Robert Mokoszan, Kraków, tatuator, malarz, rzeźbiarz
1047. Dorota Nisztuk, uczennica III kl. gimnazjum
1048. Leszek Wojnicz-Sianożęcki, Kraków, artysta malarz /rzeźbiarz /muzyk
1049. Paweł Łuksin, Świdnica
1050. Jacek Skowronek, Dusseldorf/Poznań, psycholog, teolog, trener, przedsiębiorca
1051. Joanna, Janduła, Toruń, studentka historii sztuki
1052. Ludwik Czernecki, Białystok, elektronik
 
więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/20/zielone-swiatki-swieta-kradzione-slowianom/
 
 

KOMENTARZE

 • Szanowni Państwo, jako katolik czuję się zobowiązny do upomnienia Państwa, że...
  powoływanie organizacji która w swoich założeniach uderza w Nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest grzechem śmiertelnym, tak samo jak przynależność do masonerii, która także w swoich założeniach ma taki cel. Być może Państwo jeszcze tego nie wiecie, że jeżeli ktoś w wyniku działania powołanej przez Państwo organizacji straci Wiarę, to bierzecie Państwo za to pełną przed Panem Bogiem odpowiedzialność.

  P.S. upominam także że każdy papież, tak samo jak każdy biskup, jest księdzem - kapłanem Jezusa Chrystusa i nazywanie ich panem, także jest obrażaniem Pana Boga
 • Każdy kult przed Chrystusem był kultem pogańskim prowadzącym do piekieł...
  Czczenie "świąt" i bożków pogańskich jest więc bałwochwalstwem oddziałującym także bardzo znamiennie na otoczenie.
  Kościół katolicki, by zmniejszyć bądź nawet zniwelować to oddziaływanie, pokrywa niejako te "święta" swoimi świętami.
  I tak np : masońskie "święto" 1 maja zostało przez Kościół "przykryte" kultem Św Józefa Robotnika, także "święto" czczące masońską Konstytucję 3 maja zostało "przykryte" świętem ku czci Matki Boskiej.
  Dokładnie tak samo ma się sytuacja zw świętami słowiańskimi. Np "święto" Kupały (podobno kopulacyjnej rozpusty a więc obrażające Pana Boga), zostało "przykryte" świętem ku czci Św Jana Chrzciciela.
 • Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że...
  czy Państwo tego chcecie, czy nie, duchowy wymiar naszego tutaj życia istnieje i nie jest on tylko czubkiem góry lodowej naszego życia a wręcz odwrotnie, stanowi istotę naszego, życia które w tym wymiarze jest.... wieczne.
  My ludzie, dowiadujemy się o tym już w godzinie naszej agonii, o czym chyba nie muszę Państwa przekonywać, że coś takiego czeka każdego z nas.
  Niestety dla nas, wymiar duchowy naszego życia zawiera oprócz dobra które prowadzi nas do życia wiecznego, także zło, które prowadzi nas do śmierci wiecznej.
  Zachęcam już każdego z Państwa osobno, do zagłębienia się samemu w problematykę życia wiecznego i śmierci wiecznej.
  Gołym okiem widać, że Nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, są Dobrem i prowadzą do Dobra, czyli życia wiecznego.
  Przekazy dawane nam przez ludzi (mistyków), których Pan Bóg wybrał do przekazywania nam uświęcających nas informacji o naszym zbawieniu, jednoznacznie wskazują na bardzo znaczące różnice w naszym uczestnictwie po naszej śmierci bądź to w życiu wiecznym czy śmierci wiecznej.
  Różnice te są aż tak bardzo znaczące i dla każdego z nas z osobna tak bardzo znamienne, że każdy z nas, na własną już rękę w swoim najświętszym interesie, powinien się z tym zapoznać.
 • @Jan Paweł 19:14:02
  Był czas, że KK wyburzał świątynie wcześniejszych religii
  teraz wyburzają świątynie katolickie

  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY182MTUyZS9wLzIwMTYvMDEvMTIvODAwLzQwMC80ZWYzMDJjMTQ1MTA0YzFiYTFiNTQ0OTMwZWVmNDY3MS5qcGVn.jpeg

  i w Bytomiu
  https://d-pt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/73/0f/57f504f8bcd0a_o,size,272x170,q,71,h,ca90d3.jpg

  we Francji
  http://www.dw.com/image/42070254_303.jpg

  w Niemczech
  http://prostozmostu24.pl/wp-content/uploads/2018/01/burzeniekosciola.png

  https://www.mypolacy.de/filerequest/614x360/niemcy-burza-zabytkowa-katedre-kosciol-przegral-z-weglem-brunatnym.jpg
 • @Jan Paweł 19:14:02
  W USA
  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/07/09/article-2685928-1F82746900000578-307_964x784.jpg

  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/07/09/article-2685928-1F7FD4E400000578-677_964x635.jpg

  https://justinmulder.files.wordpress.com/2013/10/church.jpg
 • @AgnieszkaS 20:48:43
  Obawiam się jednak, że przede wszystkim chodzi o niszczenie Religii Katolickiej.
  Pod tym względem nic nie zmieniło się od samego początku, gdy Jezus Chrystus objawił nam Ewangelię
 • @AgnieszkaS 20:48:43
  Agnieszko, nie przykładaj swojej ręki do tego zniszczenia...
 • @Oświat 20:10:56
  więc chyba nadchodzi na nich już kara Boska:
  https://www.youtube.com/watch?v=1UblmviP0Hs
  Oboje wiemy, że powyższy film nie pokazuje najbardziej drastycznych, dramatycznych i nierzadko tragicznych scen.
  A podobno to dopiero przedsmak tego co ma się stać.
  nie ulega wątpliwości, że w Polsce mamy jeszcze względny spokój bo polska ziemia jest ziemią omodloną.
 • @Oświat 20:10:56
  a co będzie gdy już w Polsce mohery wymrą?
 • @Jan Paweł 21:11:53
  No i bardzo dobrze, że chodzi o zniszczenie religii katolickiej. Tysiąc lat ogłupiania wystarczy. Czas zerwać z żydowskimi gusłami i demonami przeszczepionymi na zdrowy słowiański pień.
 • @Jan Paweł 21:31:27
  Ziemia omodlona ??? He, he, he. Tak omodlona dewocją.
 • @tańczący z widłami 22:13:05
  obejrzyj sobie "światowcu":
  https://www.youtube.com/watch?v=U3P7M_YMsjs&t=2832s
 • @tańczący z widłami 22:12:19
  obejrzyj sobie jak wygląda to ogłupianie w praktyce:
  https://www.youtube.com/watch?v=ON3fMLk6ZaU&t=1945s

  czy ten twój Swarożyc stanie oko w oko z tym?
  bo jeżeli nie schowasz się przed tym u naszego Pana Jezusa Chrystusa, to niestety taki los Cię czeka.
  I nie mędrkuj, bo nie tacy byli.
  Niektórym z nich się udało, np Jaruzelskiemu, ale nie wszyscy dostępują takiej łaski.
 • @Jan Paweł 23:11:55
  To gdzie jest Jaruzelski?
 • @Jan Paweł 21:31:27
  A Ty jesteś księdzem?
 • @Jan Paweł 23:11:55
  Dla jaśnie Jana Pawła dla przemyślenia:

  https://www.youtube.com/watch?v=S0kgWqcbIuM
 • @Jan Paweł 21:34:56
  Będzie koniec świata, czy jak?
 • @tańczący z widłami 22:12:19
  Powinniśmy mieć swój kościół narodowy a nie watykański taliban.
 • @AgnieszkaS 20:48:43
  Niszczenie dawnych kultur i pamięci po nich to zasada kościoła rzymskokatolickiego od setki lat. Watykan ponad wszystko!
 • @Jan Paweł 23:11:55
  Mnie w to nie mieszaj, pisząc: NASZEGO Pana. Ja nie mam zamiaru mieć pana nad sobą, chociażby nazywał się Jezus Chrystus.
  Swarożyc też nie jest jakimś panem do walki z umysłowo chorymi.
  Od tego jest psychiatra.
 • @Jan Paweł 21:34:56
  Katolicyzm trzeba zniszczyć, aby odbudować chrześcijaństwo.
 • @Autor
  A tak ogólnie.

  Biorąc pod uwagę sposób słowiański obchodzenia Zielonych Świątek, to samo przez się nasuwa się skojarzenie, że grillowanie nawiązuje do tej tradycji.

  Zatem KK powinien zacząć zwalczać tę formę spędzania czasu i towarzyszące obżarstwo, bo to niezgodne z zaleceniami cierpiętniczego KK jest.

  W mojej gminie zaczynają się zakusy, aby zabronić palenia ognisk - a to przecież pierwotna forma grillowania.
  Na S24 - też sugestia, że tylko grille gazowe i elektryczne są słuszne i zdrowe. Sądzi autor, że to przypadek?
 • @lorenco 00:35:57
  Jeżeli skutecznie się nawrócił i szczerze żałował za grzechy, to możemy przypuszczać że jest w Czyśćcu. Za to co tu zrobił (przypominam : zdradził swoją Ojczyznę), to pewnie jest na samy dnie Czyśćca, gdzie jest tak samo jak w piekle tylko tam się już wie, że jest się zbawionym więc nie przeklina się Pana Boga.
  Wiemy to ze szczegółami od mistyków
 • @lorenco 00:37:22
  nie jestem księdzem
 • @lorenco 00:43:02
  nie zrozumiałem przesłania. Chyba chodzi o to że dobro ze złem zwycięża?
 • @Jan Paweł 08:20:12
  "Chyba chodzi o to że dobro ze złem zwycięża?"

  O kurcze... to już jest spóła miedzy nimi? A zwyciężają kogo (co) - zdrowy rozsądek?
 • @lorenco 00:45:55
  A jak myślisz? jak długo jeszcze Pan Bóg będzie się przyglądał tej rozpuście, demoralizacji i wykorzystywaniu na różnorakie sposoby słabych w tym przede wszystkim dzieci.
  Za komuny Pan Bóg wywyższył kmieci by sprawiedliwości dziejowej stało się zadość, ale jak wiemy kmiecie, zamiast w dziękczynieniu stąnąć po stronie Pana Boga, stanęli po stronie zachodniego szatana, który własnie zabiera się za pożeranie swojej ofiary. Dlaczego na ulicach brukseli stacjonuje wojsko?
  Co się dzieje w większych miastach zachodniej Europy? czy to zaczyna się jakiś początek czy raczej koniec?
  Gdzie możemy jeszcze upatrywać ratunku? u jakiegoś swarożyca? Czy u Matki Boskiej? Która jak wiemy, już wiele razy nam Polakom (i nie tylko) pomagała.
  Przecież wojska Sobieskiego z Różańcem na ustach jechały bronić Europy przed Islamem, jest to wię sprawdzona droga.
  Spróbuj jeden z drugim pojechać z tym światowidem na walkę z Islamem
 • @lorenco 00:47:45
  najlepiej od razu uliczny albo podwórkowy
 • @lorenco 01:21:04
  Masz wolną wolę, Twój wybór
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:39:18
  najlepiej luterańskie?
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:46:12
  To nie Kościół zabranie palenia ognisk a obecne władze okupacyjne, bo ich osadnikom rozlokowanym już po wsiach i miastach w całej Polsce to przeszkadza.
  Nie zauważył Pan, że od jakiegoś czasu (od początków okupacji) zaciskają się przepisy odnośnie zwykłych takich codziennych wolności? Powstają nowe procedury administracyjne i fiskalne?
  Tak samo jak w miarę tego osadnictwa podnosi się Polakom podatki, wydaje się że właśnie na bytowanie tego osadnictwa?
  Po Polsce jeździ już wiele a nawet bardzo wiele luksusowych aut, czy jeżdżą nimi wybiedzeni Polacy?
  Te strzeżone osiedla apartamentowców to powstały dla tych coraz biedniejszych Polaków?
  Kto nam niszczonym Polakom- poddanym Matki Boskiej Królowej Polski (bo Sama nas wybrała) pomoże? swarożyc ze światowidem do pomocy? a może Luter? od którego smród w czasie pogrzebu był taki, że niosący go ludzie nie mogli wytrzymać. Zachęcam do obejrzenia filmu Pana Grzegorza Brauna "luter i jego rewolucja protestancka".
  Pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:23:24
  Dobro nad złem, tak proszę to rozumieć
 • @Jan Paweł 08:31:41
  "Dlaczego na ulicach brukseli stacjonuje wojsko?"

  W Brukselce jest praworządność ;-))))
 • @Jasiek 09:23:46
  Tak:-) z tym, że jest to brukselska praworządność:-) (nie mylić z Prawem Pana Boga)
 • @Oświat 20:10:56
  To wyburzanie chrześcijańskich świątyń Kolegę cieszy? czyli Stalin może był zły, ale podejście do prawosławia miał słuszne?
 • Duch Święty przychodząc w dniu Pięćdziesiątnicy
  zrobił to celowo, by ukraść zielone świątki Słowianom?

  ale poza tym wszyscy w rodzinie zdrowi mam nadzieję
 • @tańczący z widłami 22:12:19
  Kolegę najwyraźniej co innego musiało ogłupić, zapewne słowiański wynalazek czyli internet.
  I wyczuwam nie tyle zdrowy, słowiański pień, co zwykły, kapuściany głąb
 • @Jan Paweł 21:34:56
  "a co będzie gdy już w Polsce mohery wymrą?" - jak umrze moherowa babcia, to nowoczesnt wniusio zesra się z głodu bez babcinej renty
 • @Oświat 11:27:51
  Na obrazku to chyba Ardżuna klęczący przed swoim woźnicą?
 • @Oświat 11:27:51
  "pewien stary Hindus powiedział" - pozwolę sobie nie skomentować
  "wiara w żydowskiego trupa umęczonego na krzyżu" - z trudem powstrzymuję się, by nie skomentować, może jedno pogratuluje rozmówców
  "jemu najbardziej odpowiada" - taka to specyfika hinduizmu, jeden czci Krysznę, inny Misznę (ups, nie ta religia), inny Sziwę, dla każdego coś miłego
 • @Oświat 11:27:51
  Oświat, jak myślisz? czy za to bezczelne poniżanie, profanowanie, kpienie z naszego Zbawiciela Pana Jezusa, czeka nagroda?

  Każdy katolik który przeczyta ten poniżający naszego Pana tekst, powinien podjąć modlitwy ekspiacyjne.

  P.S. Oświat radzę Ci ten tekst skasować, by jak najmniej ludzi to przeczytało.
 • @MacGregor 10:17:59
  Tak to prawda. Wywyższone przez Pana Boga po Ślubach Jasnogórskich kmiecie, wcześniej trzymane krótko przez szlachtę w niewolniczym rygorze (nawet król Jan Kazimierz ślubował Panu Bogu że ulży kmieciom. Czego nie zrobił za sprawą szlachty), podziękowały Panu Bogu za te miliony awansów społecznych (w skali całego okresu od 1956 do 1989r) uwielbieniem nie Jego a zachodniego szatana.
  Jak wiemy, Pan Bóg długo tego nie wytrzymał i rozprawił się z niewdzięcznymi kmieciami już totalnie, odbierając im nie tylko to co od Niego dostali, ale odebrał im już nawet całą, do tej pory ich Ojczyznę, wraz ich dorobkiem.
  To prawda, gdy umrze babcia a wraz z nią gwarantowana przez państwo polskie emerytura, to wnukom nie pozostanie nic innego, jak tylko i wyłącznie walić każdego w pysk, kto tylko przyzna się że był członkiem Solidarności.
  Oczywiście dawne członki Solidarności do dzisiaj nie wiedzą co się stało i nadal mają na ustach to głupawe hasło "precz z komuną" (w domyśle z Gierkiem i jego PRL-em, dzięki któremu potrafią poprawnie wysłowić się, podpisać i czytać itd, itp, itd, itp, itd, itp, itd, itp, itd, itp, itd, itp)
 • @Jan Paweł 14:31:46
  Jest Pan porąbany. Jedyne, co zaskakuje, że aż tak.

  Po pierwsze - nie chodziło o kmieci, tylko o chłopów pańszczyźnianych - to istotna różnica.
  Po drugie - potomkowie kmieci i chłopów pańszczyźnianych - to najbardziej zgorzali obrońcy wiary (katolickiej). Że z niewiedzy - to odrębna sprawa.
  Solidarność - to w znacznej mierze hołota, która opuściła wieś i zaczęła żyć na "państwowym garnuszku".

  A co do babci i emerytury; tak debilnego sądu dawno nie spotkałem.
  Toż babci emerytura nie jest z banku, a musi być wypracowana chlebem.
  Pan tego nie rozumie?
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:54:15
  może zacznę od babci. Kto tu mówi że emerytura babci jest z banku? Emeryturę babci gwarantowało państwo polskie (a nie jakaś kapitalistyczna efemeryda która dzisiaj jest a jutro jej nie ma jak np Comercial Union) ponieważ pracowała w państwowym zakładzie pracy.
  Zaś co do całej reszty to odsyłam do roty Ślubów Lwowskich
 • @Jan Paweł 14:31:46
  Rozumiem, że z niewdzięcznym kmieciem A. Lepperem też rozprawił się Pan Bóg?
 • @lorenco 16:28:58
  Śp Andrzej Lepper, niestety we wczesnym okresie (wywożenia urzędników na taczkach) działał już w okresie obrzydzania Polakom tych wszystkich zdobyczy które kmiecie dostali od Pana Boga rękami Gierka, ale i Gomułki.
  To już wtedy (po stanie wojennym, czyli puczu na Gierku) propaganda i sabotażyści (dzisiejsi beneficjenci przemian) przygotowywała kmieci do tego co dzisiaj mamy.
  To nie jest tak, że to co mamy dzisiaj działo się spontanicznie.
  Było to przygotowywane już zaraz po dojściu do władzy ekipy Gomułki, czyli w roku Ślubów Jasnogórskich - masowego modlitewnego zrywu Polaków, który jak dzisiaj widzimy został przez Pana Boga wysłuchany.
  Wywyższenie kmieci (oczywiście używam tutaj określenia umownego, bo za Gomułki młodzi ludzie zarówno ze środowisk wiejskich jak i robotniczych, czyli także wcześniej wiejskich w milionowych ilościach w latach PRL-u awansowali społecznie ) jest tego dobitnym dowodem, nie ulega chyba wątpliwości, że jako zadośćuczynienie sprawiedliwości dziejowej.
 • @Jan Paweł 08:13:52
  No to usunąłem.
  Ale faktem jest, że ludzie mówią różne rzeczy, czasem znacznie bardziej szokujące.
  Oczywiście nie mówią tego księżom, czy zakonnikom, mówią miedzy sobą i tego jest dosyć sporo i dosyć często.
  Zapewne księża nie mają o tym pojęcia.
  Słyszałem nawet od studentów. Studenci na wydziale administracji i zarządzania mają przedmiot religii i chyba w związku z tym wymyślają i opowiadają sobie różne kawały i dowcipy. Jeden z nich podsunął mi do przeczytania książeczkę Markiza Sadę, ,,Justyna” jest tam na końcu o tym co się działo w klasztorze.
  Chociaż i biskup Krasicki też pisał w Monachomachii o zakonnikach nie w samych superlatywach.
  Jak chcesz to sobie ją odszukaj i przeczytaj, może w Internecie może w antykwariacie.
 • @Jan Paweł 16:13:46
  Chyba jednak ma Pan ograniczony zakres postrzegania.

  PS. Te pańskie śluby to Jana z Pawłem?
 • @Oświat 00:08:07
  Bardzo się cieszę, że to usunąłeś, bo TAM u Góry będzie Ci to zapisane. Właśnie ten akt usunięcia tego.
  Nie zapomnij tego wyznać w czasie spowiedzi, żałować za ten grzech i zadośćuczynić.
  Pozdrawiam:-)
 • @Oświat 00:08:07
  Zaś a propos współczesnej nauki religii, to powiem tylko tyle, że katolickiej religii uczą czasami absolwenci uczelni, gdzie wykładowcami są profesorowie, po... protestanckich fakultetach.
  Niestety dopiero dzisiaj wiemy (m.in za sprawą Grzegorza Brauna, ale także i Ks Natanka), że taki np Luter był księdzem katolickim, ale zamordował dwie osoby i schronił się przed ściganiem w klasztorze. Tam "zbawił" zakonnicę, ożenił się z nią, miał z nią dzieci, ale na boku co najmniej jeszcze 3 kobiety.
  Pisał w listach do znajomych (które są w muzeum), że gdy "żona" nie chce, to do łóżka musi przyjść służąca.
  Był wyjątkowym rozpustnikiem i grzesznikiem.
  Żarł i pił bez opamiętania. Pił 7 litrów wina DZIENNIE.
  Pisał w tych listach, że gdy siedział na tymi swoimi protestanckimi herezjami, to dookoła pokoju chodził diabeł i wszystko mu dyktował. Jest to wielce prawdopodobne bo w tych tego traktatach jest zawarta taka inteligencja, że pociągnęła ona za sobą już grube miliony ludzi, do... piekieł.
  Protestanci są więc obciążeni tym grzechami pokoleniowymi swoich przodków.
  Pan Bóg w Swoich Orędziach mówi, że są oni ostatnią grupą "Chrześcijan" która dostąpi zbawienia.
  "tylko sprawiedliwi z nich dostępują zaszczytu Czyśćca"
  A co z tą całą resztą?
  Dzięki za informacje. Spróbuję to znaleźć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:55:55
  A czytał Pan tą Rotę?
 • @Jan Paweł 07:46:46
  Jak się żeniłem to wg normalnej procedury.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031