Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
624 posty 2552 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Przedłużanie aresztu M.Piskorskiego łamie prawo ONZ

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności zadała polskiemu rządowi pytania, na które odpowiedź polskich władz z całą pewnością znów upubliczni

 

Tuż po opublikowaniu przez ONZ wezwania do uwolnienia Mateusza Piskorskiego, polski sąd nie tylko go nie zwolnił, ale wlepił mu tym razem od razu pół roku aresztu.
Polskie władze nie przejmują się żadnymi zaleceniami płynącymi z jakichkolwiek międzynarodowych gremiów. Nikt nie będzie im mówił co mają robić. Ostatnio Frans Timmermans, w imieniu Komisji Europejskiej stwierdził, że nie nastąpił żaden zwrot w postępowaniu polskich władz, mający przywrócić w Polsce zasady praworządności. Na to też się polski rząd wypiął. Nie będzie jakiś Niemiec pluł nam w twarz! Tym bardziej „dobrej zmianie” nie będzie podskakiwał jakiś ONZ.
Tuż po rugającym polskie władze piśmie od Grupy Roboczej ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności przy ONZ, w odpowiedzi polskie władze postanowiły dalej kontynuować swe bezprawne działania. Na pismo od ONZ władze nie odpowiedziały pismem, ale postanowiły odpowiedzieć czynem. W dniu 16 maja sąd negatywnie rozpatrzył skargę na przedłużenie tymczasowego aresztowania Piskorskiego do dnia 7 maja, gdy to już przez tydzień przebywał on w areszcie bez postanowienia sądu i tego samego dnia zdecydował, że dołoży mu jeszcze pół roku. Za karę, że się skarży do obcych
Jak to już nieraz bywało na posiedzenie nie doprowadzono zainteresowanego. Nie przybyła do sądu też znana nam wszystkim prokurator Anna Karlińska, która od dwóch lat więzi Piskorskiego. Postanowiła odpocząć i poszła na urlop. W jej zastępstwie zjawił się inny prokurator, Marek Deczkowski, który o sprawie dowiedział się dwa dni wcześniej. Jeśli przeczytałby przez te dwa dni 60 tomów zgromadzonych akt, zapewne znalazłby się w Księdze Giunessa, wykazując się rekordową umiejętnością szybkiego czytania. Nie znajdzie się w niej, bo akt w ogóle nie czytał i z rozmowy przed salą sadową wynikało, że nie bardzo wie co tu robi i o co w tej sprawie chodzi. Jestem tu służbowo — zaznaczył.
Nie przeszkodziło mu to jednak popierać wniosek Karlińskiej, a sądowi zasądzić pół roku dalszego aresztowania Piskorskiego.
To jeszcze nie koniec. Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności zadała polskiemu rządowi pytania, na które odpowiedź polskich władz z całą pewnością znów upubliczni:
„Czy pan Piskorski został zwolniony, jeżeli tak, to kiedy?”
„Czy zostały poczynione zmiany legislacyjne lub zmiany w praktyce, w celu zharmonizowania praw i praktyk w Polsce z jej zobowiązaniami międzynarodowymi zgodnie z niniejszą opinią?”
„Czy zostały podjęte inne działania mające na celu zastosowanie się do niniejszej opinii?”
„Rząd proszony jest o poinformowanie Grupy Roboczej o wszelkich trudnościach jakie napotka w trakcie wdrażania zaleceń poczynionych w niniejszej opinii oraz czy niezbędna jest dalsza pomoc techniczna, na przykład wizyta Grupy Roboczej.
Grupa Robocza prosi źródło oraz rząd o udzielenie powyższych informacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania niniejszej opinii. Jednakże, Grupa Robocza zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych własnych działań, jeżeli zostaną podane do jej wiadomości nowe zastrzeżenia. Takie działania pozwoliłyby Grupie Roboczej na poinformowanie Rady Praw Człowieka o postępie wprowadzenia jej zaleceń, oraz o niepodjęciu działań.
Rząd powinien rozpowszechnić wszelkimi dostępnymi środkami daną opinię pomiędzy wszystkimi interesariuszami.
Grupa Robocza przypomina, że Rada Praw Człowieka zachęca wszystkie Państwa do współpracy z Grupą Roboczą oraz prosi o wzięcie pod uwagę jej opinii i jeżeli to konieczne, podjęcie odpowiednich środków do naprawienia sytuacji osób arbitralnie pozbawionych wolności oraz do poinformowania Grupy Roboczej o podjętych środkach.”
Z niecierpliwością czekam na dalszy bieg wydarzeń
Przed sala sadową chwile porozmawiałem z nowym oskarżycielem oraz obrońcą Piskorskiego. Zapraszam do obejrzenia filmu.
Jarosław Augustyniak
 
https://www.youtube.com/watch?v=G0_XVpbct6k
 
 
Rok temu było tak:
 https://www.youtube.com/watch?v=zGGkuTevezs
 
więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/17/przedluzanie-aresztu-m-piskorskiego-w-sprzecznosci-z-powszechna-deklaracja-praw-czlowieka-o
 
 

KOMENTARZE

 • To żydowski element jest winny stosowania nielegalnie wobec Pana Mateusza, w okupowanej POLSCE jurysdykcji talmudycznej ...
  Często w prasie, ogólnie w mediach POLACY (rdzenni) są obrażani, być może nieświadomie, przez nieodpowiedzialne użycie sformułowania: "polski sąd", "polski rząd", co ma miejsce i w powyższym tekście (mam nadzieję, że przypadkowo), a jednocześnie przy takim podejściu do sprawy odpowiedzialności za nielegalne/bezprawne/arbitralne stosowanie wobec SŁOWIAN obcej, żydowskiej jurysdykcji talmudycznej (stosowanie talmudu wobec SŁOWIAN, w przejętych przez żydków organach administracyjnych, na słowiańskim terytorium, okupowanym przez żydków, zwanym POLSKĄ a wcześniej LECHIĄ), w ten sposób żydzi nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, za nielegalne wprowadzenie na terytorium POLSKI jurysdykcji talmudycznej w okupowanej przez żydków POLSCE i jej stosowanie wobec wybranych SŁOWIAN, najbardziej świadomych zaistniałej sytuacji!
  To żydowski element w okupowanej przez żydków Polsce, jest winny stosowania nielegalnie/arbitralnie jurysdykcji talmudycznej (czyli nakazów/zakazów talmudu), wobec Pana Mateusza Piskorskiego, w okupowanej POLSCE!

  Moim zdaniem, problem Pana Mateusza polega na tym, że do szeregów "ZMIANY", wkradli się masoni/żydzi, którzy chcieli/chcą przejąć w niej kierownictwo!

  Pan Mateusz Piskorski, został przez żydków zatrzymany i jest więziony w trybie pozaprocesowym, czyli faktycznie na podstawie jurysdykcji talmudycznej (według nakazów/zakazów talmudu), czyli bez dowodu z dokumentów urzędowych, jedynie upoważniających żydowskiego okupanta POLSKI, na zatrzymanie i więzienie kogokolwiek na terytorium SŁOWIAN zwanym POLSKĄ, a wcześniej Lechią!

  Wszyscy wypowiadający się w sprawie Piskorskiego, zapewne nieświadomie dezinformują pisząc "polski sąd", "polski rząd", a faktycznie pisząc w ten sposób, powodują ten skutek, że żydki, bezprawnie przejmują tożsamość SŁOWIAN, to są autorami tekstów -szkodnikami, nie tylko w sprawie Piskorskiego, ale i rodu SŁOWIAN, gdyż wydają złe świadectwo o POLAKACH, pomimo że POLACY nie mają z jurysdykcją talmudyczną, nic wspólnego, jako że wprowadzoną przez żydowską administrację, w okupowanej przez żydków Polsce - nielegalnie, podstępnie!

  Sprawę zatrzymania i więzienia Piskorskiego, zdecydowanie rozumie jednak Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności przy ONZ i to jest pocieszające.

  Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności przy ONZ, rozumie że Piskorski został zatrzymany i jest więziony przez żydowskiego okupanta, w okupowanej przez żydków Polsce arbitralnie, czyli bez dowodu z dokumentu urzędowego w formie "orzeczenia", czyli w trybie pozaprocesowym, co faktycznie oznacza, że Pan Mateusz został zatrzymany i jest więziony na podstawie jurysdykcji talmudycznej,czyli bez dowodu!

  O tym, że Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności przy ONZ, rozumie co się dzieje, w sprawie zatrzymania i więzienia Piskorskiego, świadczy między innymi zadane przez nich pytanie:

  "Czy zostały poczynione zmiany legislacyjne lub zmiany w praktyce, w celu zharmonizowania praw i praktyk w Polsce z jej zobowiązaniami międzynarodowymi zgodnie z niniejszą opinią?"

  Powstaje pytanie:
  jaki to, sfabrykowany tzw. "akt prawny", pozwala w okupowanej przez żydków - POLSCE, do prowadzenia przez żydowskie organy w okupowanej przez żydków POLSCE, na prowadzenie postępowania, w trybie pozaprocesowym (jurysdykcja talmudyczna, gdzie wykonywane są wobec SŁOWIAN i nieposłusznych masonerii żydów/masonów - nakazy/zakazy talmudu?

  Jest taki jeden, faktycznie nieistniejący (pozorny), żydowski tzw. "akt prawny" (wprowadzenie jurysdykcji talmudycznej w okupowanej przez żydków Polsce), pozwalający nawet nieoficjalne na zamordowanie dowolnej osoby, pod sfabrykowanym zarzutem (bez względu na to, jaka prawda):

  Dz.Urz.MSW.96.9.59 ZARZĄDZENIE 0063/96 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. Urz. MSW z dnia 16 września 1996 r.),

  ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 7 kwietnia 1999 r.)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000993

  Wymienione wyżej tzw. żydowskie talmudyczne "akty prawne" i ich kolejne modyfikacje w następnych latach, zostały sfabrykowane na terytorium okupowanej POLSKI, a faktycznie są nieistniejącymi (pozornymi) "aktami", nie podlegającymi wykonaniu!

  Okupant żydowski, jednak w całkowitym poczuciu bezkarności, wykonuje wyżej wymieniony, nieistniejący tzw. "akt prawny", rzekomo upoważniający tzw. żydowski sąd, w okupowanej przez żydków POLSCE, do prowadzenia pozornych postępowań w trybie pozaprocesowym, czyli z pominięciem wymaganej procedury sądowej i z pominięciem wydania wiążącego orzeczenia, podlegającego wykonaniu, ale bezprawnie wykonywanego przez żydowskich komorników i żydowskie organy administracyjne (np. zakłady karne), do niszczenia rdzennej ludności POLSKI, czyli SŁOWIAN.

  Piskorski jest SŁOWIANINEM!

  Twierdzę, że wymieniony wyżej tzw. "akt prawny" nie mają mocy władczej i nie podlegają wykonaniu, co musi sprawdzić Grupa Robocza ds. Arbitralnego Pozbawienia Wolności przy ONZ, i poinformować ŚWIAT oficjalnie, o tym nadużyciu (przez żydowską administrację, rezydującą w okupowanej przez żydków POLSCE), czyli co najmniej wszystkie kraje ONZ, co musi spowodować wydanie przez ONZ aktu prawnego: "stwierdzającego nieistnienia w sensie prawnoprocesowym, pozornego tzw. "aktu prawnego" rzekomo upoważniającego żydowski element w okupowanej przez żydków POLSCE (terytorium własność SŁOWIAN) do stosowania, wyżej wymienionego przeze mnie, pozornego tzw. żydowskiego talmudycznego "aktu prawnego", rzekomo upoważniającego do stosowania jurysdykcji talmudycznej, wobec wybranych osób, czyli do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania na terytorium okupowanej POLSKI, w trybie pozaprocesowym, co pozbawia całkowicie osobę, na którą zarzucił sidła żydowski okupant POLSKI - prawa do obrony i prawa do rozpoznania każdej sprawy na terytorium SŁOWIAN, przez niezawisły sąd, według moralności, etyki i prawa naturalnego ludności rdzennej, zamieszkałej na terytorium POLSKI, czyli SŁOWIAN, czyli na podstawie prawa nadanego nam przez Naszych SŁOWIAŃSKICH protoplastów rodu SŁOWIAN!

  My SŁOWIANIE, mamy inne korzenie niż żydki i więc protoplaści rodu SŁOWIAN nie są praojcami żydków! Poszli won żydki z POLSKIEJ, SŁOWIAŃSKIEJ, świętej ziemi!

  Obecnie ten zbrodniczy, talmudyczny (pozorny) "akt prawny" a faktycznie NIEAKT na dzień 16.07.2015 r. (tekst jednolity) znajduje się pod poniżej podanym linkiem (tryb pozaprocesowy)

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000993

  "§ 13. Przy zlecaniu zadań służbowych z wykorzystaniem dokumentów przełożeni obowiązani są do:

  1) organizowania służby i określania zadań w sposób niezagrażający bezpieczeństwu policjanta lub osoby udzielającej pomocy;

  2) niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia lub maksymalnego ograniczenia skutków zdarzeń grożących ujawnieniem wykonywanych zadań służbowych."

  Z powyższego widać, że żydy, okupujący POLSKĘ, szczególnie zadbali - o zagwarantowanie bezpieczeństwa dla żydowskich, talmudycznych przestępców, likwidujących SŁOWIAN, pozwalając administracji żydowskiej na arbitralna kradzież majątków SŁOWIAN, przy jednoczesnym pozbawieniu SŁOWIAN prawa do obrony, w trybie pozaprocesowym, czyli pod jurysdykcją talmudyczną, a więc na podstawie talmudu, przez talmudycznych tzw. prokuratorów, sędziów, organów administracji żydowskiej, w okupowanej przez żydków POLSCE!!
 • Tajna część zarzutów uzasadnia przedłużanie tymczasowego aresztowania.
  Dotychczas prokurator a za nim "sędziowie" aresztowanie M. Piskorskiego uzasadniali prawdopodobną jego agenturalną pracą na rzecz wywiadów Rosji i Chin jednak były to tylko domysły pozbawione dowodów, a wysnute przez politycznych dysponentów dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów na podstawie jawnego barku miłości Mateusza Piskorskiego do działań USA, Banderlandu, a w tym m.in. i palenia żywcem Rosjan w Odessie.
  Nie wystarczało to do uzasadnienia 2 letniego stosowania aresztu przedłużanego w wieczność. Przedłużać areszt zgodnie z prawem można pod określonymi warunkami, a jednym z nich jest "zbieranie dowodów poza granicami Polski", a jak wiadomo wywiady Rosji i Chin niechętnie potwierdzają agenturalną działalność kogokolwiek.
  Tajna część zarzutów to agenturalna działalność Mateusza Piskorskiego na rzecz wywiadu San Eskobar i teraz zbieranie dowodów poza granicami Polski zajmie Prokuraturze bardzo dużo czasu więc i przedłużanie aresztu tymczasowego w nieskończoność będzie miało uzasadnienie.
 • @Krystyna Trzcińska 10:19:26
  Żaden żydowski element.
  Powodem jest nie ukaranie zbrodniarzy sądowych z czasów PRL adekwatnymi karami śmierci, dożywocia, konfiskat.

  Pisze pani takie bzdury, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać.
 • @Henryk Kreuz 12:25:27
  "Tajna część zarzutów"

  To kpina ze zdrowego rozsądku i sprawiedliwości.
  Jak się komuś stawia zarzuty, to muszą być jawne, jak się prowadzi proces lub postępowanie przed sądem, to one muszą być jawne.
  Utajnione procesy są nieważne, są zbrodnią, i to w każdej sprawie.
  Piskorski siedzi i miejmy nadzieję, że adekwatnie siedzieć będą winni tego bezprawia.
  Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie da się przygotować procesu, to sprawa nie istnieje.
  W przeciwnym razie można wsadzić każdego i prowadzić przeciw niemu przygotowanie sporawy przez 5 lat - może się coś znajdzie albo się go później zwolni.
  Podobno są w Polsce ludzie, którzy siedzieli w ten sposób 9 lat i nic się nikomu nie stało.
 • @AlexSailor 13:24:02
  Cała ta sytuacja jest dowodem na to , że konstytucja i i prawo służą tylko utrzymaniu władzy przez kastę wybraną i do ochrony jej przed konsekwencjami działań przeciwko ludziom. Teraz akurat słyszę w radio , że przygotowują w myśl zaleceń pewnego agenta mosadu - niejakiego Danielsa delegalizację ONR. Już niedługo każda krytyka władzy skończy się więzieniem. Toż to większy zamordyzm niż za komuny.
 • WPS
  Sprawa M.Piskorskiego, to ciekawy test na polskość.

  Bez względu na to czy się podziela, czy też nie poglądy Piskorskiego, jeśli jest się Polakiem i nie chce się pozwalać na pomiatanie Plakiem przez żydobandrowskich i żydoanglosaskich gnomów, to należy być po jego stronie, gdyż to definiuje polskie ambicje, polska suwerenność i charakter państwa.

  Wystarczy zobaczyć kto milczy w sprawie Piskorskiego, a wiadomo wtedy od razu kto jest na pasku żydobanksterii, CIA i Mosadu.

  Np. na tym portalu takie szczekające gnojki jak husky, talbot czy "lewicujący" 1abezmetki karnie milczą i nie widzą problemu. Podobnie jak ci " narodowcy" od " raz sierpem , raz młotem..."

  O nieszczęsnej żydoPiSowskiej sekcie już nie wspomnę.  " rzeczpospolitapolska
  17 Maj 2018 o 09:06 Edycja
  Cała sprawa z M.Piskorskim ma przede wszystkim wystraszyć wszystkich tych, którzy bez koncesji żydowskiego reżimu odważą się prowadzić niezależną polityczną działalność organizacyjną i publicznie prezentować własne polityczne poglądy sprzeczne z propagandą żydowskiego reżimu.

  Żydowski reżim doskonale zdaje sobie sprawę, że jest nielegalny i przestępczy i jak każdy reżim będzie musiał kiedyś upaść. Dlatego sprawą M.Piskorskiego żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin poprzez podległe mu sądownictwo, z całą charakterystyczną dlań dezynwolturą, chce nam pokazać, co może i do czego jest zdolny, i co robi całkowicie bezkarnie – przynajmniej na razie.

  Istnieje również druga strona tego samego zjawiska, o wiele bardziej dla nas, Polaków przygnębiająca. Bezczelność i buta żydowskiego reżimu wobec Polaka, Mateusza Piskorskiego, jaskrawo uwidacznia nam naszą bezsilność i brak zorganizowania. Nasza polityczna bierność wobec żydowskiego reżimu rozzuchwala go coraz bardziej i z nas, Polaków, coraz bardziej czyni obywateli drugiej kategorii we własnym państwie. Okupant nie tylko testuje w ten sposób naszą bezsilność i cierpliwość, ale pokazuje jednocześnie, że się nas nie boi – że nie obawia się odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie i przestępstwa popełnione na polskim narodzie i przeciw państwu polskiemu, zarówno za te w latach 1944-56, jak i te popełniane od 1980r. do dnia dzisiejszego.

  Manipulowani i usypiani przez propagandę powszechnych żydowskich mediów i przez żydo-katolicki Kościół staliśmy się intelektualnymi kalekami pozbawionymi narodowej świadomości. Nie daje nam to jednak prawa do poczuwania się bycia rozgrzeszonym za zaniechanie walki w obronie narodu – w obronie każdego Polaka, a więc i M.Piskorskiego – i w obronie państwa polskiego – Państwa Polaków.

  I kwestia ostatnia. Sprawa M.Piskorskiego, byłego posła – sprawa łamania praw obywatela – nie istnieje w tzw. polskim parlamencie. Pokazuje to dobitnie, że tzw. polski parlament, sejm i senat, rekrutuje się co najwyżej z polskiej hołoty. Tylko jeden poseł, Janusz Sanocki, zdobył się na gest udzielenia poręczenia M.Piskorskiemu. Chcę wierzyć, że nie była to z jego strony polityczna autoreklama przed kolejnymi wyborami." , za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/17/przedluzanie-aresztu-m-piskorskiego-w-sprzecznosci-z-powszechna-deklaracja-praw-czlowieka-onz/
 • @AlexSailor 13:18:42
  Zaręczam panu, że " sprawą Piskorskiego" zajmują się nie żadne PRLowskie kadry sędziowskie, ale te wyrosłe na gruncie żydowskiej, "demokratycznej" III RP, spod znaku Magdalenki, TKM i "dobrej zmiany" do pomiatania Polakami. Jedno jest wręcz nieprawdopodobne: cierpliwość i upodlająca spolegliwość polskich owieczek prowadzonych na rytualną rzeź!? Ale " spod znaku Maryi...my Polska, my naród, lud twój"
 • @AlexSailor 13:18:42
  Z treści komentarza @AlexSailor, wynika wprost, że jest żydem!

  Komentarz @AlexSailor ma na celu, uwolnić od odpowiedzialności żydów, a przypisać odpowiedzialność za obecny stan żydowskiego rozpasania, w okupowanej przez żydków POLSCE, dawniej zwanej Lechią - abstrakcyjnym zbrodniarzom sądowym, tym tylko z czasów PRL.

  Prawda jednak jest taka, że ci zbrodniarze sądowi z czasów PRL, to są w każdym przypadku - żydki!

  Obecnie zbrodniarzami sądowymi też w prawie każdym przypadku są żydki, jako pomiot tamtych nieukaranych zbrodniarzy sądowych z czasów PRL!

  @AlexSailor z całkowitym pominięciem postawienia mi merytorycznych zarzutów, chce oczyścić żydków, czyli obecnego żydowskiego okupanta Polski, z postawionych przeze mnie, żydowskiemu okupantowi POLSKI, bardzo oględnie zarzutów, przeciwko bezprawności działania żydków, nielegalnie przebywających na terytorium Polski, w sytuacji gdy nie mogą wydać, ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego wykonaniu, w zamian tego @AlexSailor, naruszając moje dobra osobiste, jak wiedza, słowiańska zdolność rozumowania (16 kanałów krwi, a więc w każdym przypadku Słowianie przekraczaj możliwości percepcyjne rozumowania żydków którzy mają: 8, 10, lub żydowscy mieszańce ze Słowianami - 13 kanałów krwi) pisze:
  "Pisze pani takie bzdury, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać", ale co jest bzdurą, który mój zapis jest nieprawdziwy, to już @AlexSailor nie był w stanie swoim zydowskim rozumkiem wydedukować!

  @AlexSailor pisząc komentarz, posłużył się znaną żydowskią mową hipnotyczną: "to co mówią Słowianie, to bzdury".

  Przypominam @AlexSailor że na terytorium POLSKI, wcześniej zwanym LECHIĄ, obowiązuje do nadal królewski przywilej: De Non Tolerandis Judaeis (łac. przywilej nieakceptowania Żydów, na terytorium Słowian)!
 • @stanislav 17:34:44
  "Sprawa M.Piskorskiego, to ciekawy test na polskość.

  Bez względu na to czy się podziela, czy też nie poglądy Piskorskiego, jeśli jest się Polakiem i nie chce się pozwalać na pomiatanie Plakiem przez żydobandrowskich i żydoanglosaskich gnomów, to należy być po jego stronie, gdyż to definiuje polskie ambicje, polska suwerenność i charakter państwa."
  Też tak to widzę.
  Niezależnie od poglądów, każde polskie ugrupowanie powinno stanąć murem za Piskorskim, ponieważ to POLAK! Polak, który siedzi w areszcie, ze względów politycznych. Z niego taki szpieg jak z Kaczyńskiego koszykarz.
 • @stanislav 17:53:13
  Dziś na Sputnik Polska ukazał się list Mateusza Piskorskiego:

  „Ocenzurowano": Mateusz Piskorski - dla Sputnik Polska

  Mateusz Piskorski
  16782
  W sumie mało kto zdaje sobie sprawę z absurdalności mojego położenia. A ono jest przecież ilustracją atmosfery politycznej w Polsce, jest ewidentnym rezultatem polityki nienawiści i podżegania do wojny konsekwentnie prowadzonej przez polskie władze.

  Jednym z jej elementów jest szpiegomania, powszechna teoria spiskowa mówiąca o tym, że wszelkie porażki i niepowodzenia to skutek gry wrogich, obcych służb specjalnych.

  Wyobrażanych wrogów polskie elity mają wielu, ale jednoznacznie pierwsze miejsce wśród nich zajmuje Rosja.

  CAŁOŚĆ:
  https://pl.sputniknews.com/opinie/201805177982444-Ocenzurowano-Mateusz-Piskorski-dla-Sputnik-Polska/
 • @Krystyna Trzcińska 10:19:26
  Informowanie SPOŁECZEŃSTWA o tożsamości "katów w mundurach" powinno być pierwszym obowiązkiem(!) każdego Polaka, Słowianina.

  W dobie Internetu nie powinno być to nawet trudne....
  Co POTEM?
  Potem to już społeczeństwo zdecyduje, czy woli "im" wypłacać hojne emerytury, czy wręcz odwrotnie, "zamiast liści..." (tego zaniedbali nasi! ojcowie i musimy się z tą naroślą męczyć).
  Na zdrajców i kolaborantów to już AK / AL pokazały, "szto nada dełat"...
 • @lorenco 18:31:37
  Ta jego "Zmiana" powinna się zdecydować na "działalność rozproszoną".
  W Internecie i w "realu".

  Bo JEDNEGO Piskorskiego można trzymać, ba, może go nawiedzić "seryjny", ale co, jeśli takich jak on (z wiedzą i wolą walki) będzie 10 czy 100 TYSIĘCY?
  Więzień nie starczy, a na nową Berezę Kartuską raczej by nie było akceptacji...
 • @Krystyna Trzcińska 18:20:34
  Cóż, w pani przypadku sprawdza się reguła - "nie dyskutuj z idiotą, bo sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem".

  A jeśli już, to z dużym prawdopodobieństwem z w wielu poszlak wynika pani pochodzenie - tak, właśnie to.
  Dla mnie nie ma to znaczenia.
  Ważne czy teksty coś wnoszą i czy są na poziomie.

  Ale po co to pisać.
  W pani przypadku z całą pewnością sprawdza się reguła zacytowana na początku.
 • @zadziwiony 15:34:29
  Bo w Polsce zdrada nie jest w zasadzie karana.
  Karani są ci, którzy przeciwstawiają się aktualnie rządzącej kaście.
  Przecież konstytucja jest łamana na każdym kroku, tak samo jak prawo.
  Problemem jest to, że w Polsce władza nigdy niemal nie odpowiada za łamanie prawa i krzywdzenie ludzi.

  Prosta sprawa.
  Dlaczego Piskorski siedzi, skoro nie powinien.
  Ano dlatego, że taki brat Szechtera i wielu innych dożywają swoich dni w luksusie na wysokiej emeryturze, często płaconej przez państwo polskie podatków ich ofiar, zamiast ponieść adekwatną karę.
  Coś tam nawet w PRLu próbowano ich karać, ale wyszła groteska.

  Ludzie, którzy nie tylko więzili, katowali, ale i okaleczali oraz mordowali pracując w wymiarze sprawiedliwości, nie zostali ukarani.
  A kara mogła być tylko jedna.

  Dziś bardzo często ich potomkowie nauczeni doświadczeniem rodziców postępują według tych samych wzorców.
  Przecież ich rodziców i dziadków nie spotkała żadna kara, a wręcz przeciwnie.
  Zaszczyty i wysokie emerytury.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930