Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
576 postów 2129 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Antek Minister MON „patryjotą” roku

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kiedy zdrajcę i renegata przedstawia się jako symbol i wzorzec patriotyzmu nie można milczeć!

 

 .

„Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz otrzymał w sobotę w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”. „To wielki przywilej móc służyć swojej Ojczyźnie, niepodległej Polsce” – powiedział szef MON. Wręczenie nagrody – przyznanej po raz pierwszy przez środowiska związane z krakowskim wydawnictwem Biały Kruk – odbyło się podczas gali w Operze Krakowskiej.”
//fakty.interia.pl/galerie/kraj/zdjecie,iId,2172381,iAId,217935
.
Właściwie zareagował na to płk Adam Mazguła pytając – jakiego kraju patriotą jest Antek Minister MON?
//natemat.pl/192963,pulkownik-ktory-sluzyl-w-iraku-zadaje-jedno-wazne-pytanie-macierewiczowi-ktorego-panstwa-jest-pan-patriota
.
W całej tej historii haniebne jest nie tylko to, że agentowi Izraela i Usraela przyznano nagrodę patrioty roku. Jeszcze bardziej fundamentalnie haniebne jest to, że tytuł ten wiązany jest z postacią Kazimierza, renegata i odszczepieńca, obcego agenta, nazwanego przez katolicką propagandę „odnowicielem”. Kazimierz był synem Mieszka II i Niemki Rychezy. Oddany do klasztoru przez ojca nie był przywidywany na następcę tronu. Mieszko II następcą wyznaczył pierworodnego syna Bolesława z „nieoficjalnego” związku z nieznaną z imienia prostą Słowianką, związku bez okadzenia go przez klechę przed ołtarzem, którego nie chciał uznać i Chrobry, chcąc Mieszka wydać za Niemkę spokrewnioną z cesarzem. Należałoby więc spytać – co takiego Kazimierz Odszczepieniec „odnowił”?
.
No właśnie – czego był „odnowicielem?
.
Zanim Kazimierz jako cesarski lennik doszedł siłowo z poparciem Niemców do władzy, państwo Piastów nie było lennem niemieckiego cesarstwa. Było państwem samodzielnym od cesarstwa i walczącym wielokrotnie już z cesarstwem o swą samodzielność. Choć niestety równolegle  było najpóźniej od czasów Chrobrego prowincją kościelną papiestwa. I niestety uznawało tę zwierzchność. Mieszko I, jakkolwiek nie przyjął chrztu
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/18/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemany-chrzest-polski/
.
to jednak ściągnął do kraju kler i otoczył go opieką. Nie jest też prawdą, że jego domniemany, wyssany z palca chrzest jego był konicznością:
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/15/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemana-koniecznosc-chrztu-mieszka-i/
.
Cesarstwo było wtedy nadal jeszcze słabe, cesarze przez długie dziesięciolecia walczyli z wewnętrzną opozycją i buntami antycesarskimi i dlatego w sojuszu z pogańskimi Słowianami Połabskimi Mieszko rozniósłby cesarstwo w pył. Do takiego sojuszu nie mogło jednak dojść przede wszystkim z powodu przychylności Mieszka wobec rzymskiej szubienicy oraz dlatego, że najpóźniej od Mieszka Piastowie odrzucili słowiańską tradycję – władzę wieców i prawo odwołania wybranego wcześniej przez wiec kniazia. Mieszko był żądny władzy absolutnej oraz dynastycznej. Poparcia szukał w wynoszonych ponad lud możnowładcach – często obcych przyblędach – jak ród Awdańców. Chrobry umocnił zapędy dynastyczne Piastów, przywileje dla możnowładców, ale przede wszystkim wpływy kleru. To za jego panowania jego kraj stał się kościelną prowincją, w której wpływy polityczne kleru i jego bogactwo rosły z roku na rok. Po śmierci Mieszka II Lamberta pod rządami Bolesława II nazwanego „Zapomnianym” (w rzeczywistości wymazanym przez propagandę kk z naszej historii) państwo piastowskie nadal będąc niezależne od cesarstwa zerwało papieskie kajdany, a kler został wypędzony lub wybity. Przyznali to nawet jahwistyczni kronikarze:
.
„Wybuchł w ziemi Lachów bunt, powstali chłopi i pozabijali swoich biskupów…”
Kronika ruska Nestora
.
„Przeciw biskupom i kapłanom bożym rozpo­częli bunt i jednych mieczem, drugich kamieniami pomordowali”
Kronika Galla Anonima
.
Na czele buntu stał król Bolesław II, wymazany przez żydo-katolicką propagandę z naszej historii. Dowodów jego istnienia jest wystarczająco dużo:
.
– Zapis w roczniku kapituły krakowskiej z roku 1038 informował o śmierci króla Bolesława. Chrobry jak wiemy zmarł w 1025 roku. Następny (pomijając „Zapomnianego”) Bolesław – Szczodry/Śmiały – zmarł w 1081 lub 1082. Tak więc zapis z rocznika kapituły krakowskiej z 1038 roku może odnosić się tylko i wyłącznie do Bolesława II „Zapomnianego”.
.
– Rocznik małopolski nazwał Bolesław Krzywoustego Bolesławem IV. Ale gdyby nie było Bolesława Zapomnianego, nazwany byłby w tymże roczniku Bolesławem III. Tak się go wprawdzie numeruje obecnie – ale tylko dlatego, że wymazano w międzyczasie z historii Bolesława II. I w ten sposób Bolesław IV Krzywousty stał się Bolesławem III Krzywoustym.
.
– Kronika Wielkopolska o Bolesławie II „Zapommnianym” podała, że „Z przyczyny jego(rzekomych – przyp. as) niegodziwości miał zostać wymazany ze spisu królów i książąt polskich i skazany na damnatio memoriae, czyli wieczne zapomnienie.” Krytycy tej kroniki, „historycy” służący załganej propagandzie kk podważają jej wiarygodność na dwa sposoby.
.
1) Twierdzą, że jest to źródło b. późne, bo napisane dwa i pół wieku po śmierci Bolesława II i przez to niewiarygodne. Ale przecież historyk Tadeusz Wojciechowski wykazał, że kronika ta była pisana na podstawie innych, starszych, choć zaginionych źródeł.
.
2) Twierdzą, że data śmierci Mieszka II jest w tej kronice mylna („pomyłka” o jeden rok). Tyle, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to rzeczywiście jest pomyłka. Daty śmierci Szczodrego, żyjącego pół wieku później do dzisiaj historycy nie są pewni i dlatego podają rok 1081 lub 1082. Tak więc i data śmierci Mieszka II może nie być całkowicie pewna. A mimo to, na podstawie takiej błachostki jak domniemana pomyłka o rok w dacie śmierci Mieszka II, podważają oni logiczny zapis kroniki wielkopolskiej przyznającej wymazanie Bolesława II z naszej historii.
.
Istnieją poszlaki, że Bolesław II nie tylko zlikwidował instytucję kk w jego państwie, ale że przywrócił wiece oraz ukrócił czy wręcz zlikwidował przywileje garstki możnowładców służących wcześniej gorliwie poprzednim piastowskim władcom. Mówiąc najkrócej przywrócił wcześniejszy, słowiański, pogański system społeczny. Opór stawiali mu (głównie niemiecki) kler i garstka tracących przywileje możnowładców czujących poparcie papiestwa, cesarstwa i Rychezy mieszkającej wówczas w Niemczech (ona liczyła na koronę dla syna – mnicha Kazimierza). Przez kraj przelała się wyniszczająca wojna domowa. Gdy „reakcja” pogańska bliska była zwycięstwa, nieoczekiwanie zmarł Bolesław. Z dużym prawdopodobieństwem został zamordowany przez siepaczy nasłanych przez Rychezę. Pozbawiony przywództwa lud w wyniszczonym wojną domową kraju nie był w stanie oprzeć się najazdowi Czechów, spuszczonych ze smyczy przez papiestwo i cesarstwo. A gdy ci złupili i jeszcze bardziej wyniszczyli kraj – od zachodu wkroczył do niego na czele 500 ciężkozbrojnych niemieckich wojów Kazimierz. W kraju poparły go pochowane w rodowych grodach rody możnowładców, odzyskujących dzięki niemu wpływy i przywileje – zwłaszcza przywileje łupienia przeróżnymi daninami i powinnościami poddanych. Kazimierz przyciągnął też ze sobą niedobitki kleru, które uszły wcześniej za granicę.
.
No i właśnie – co „odnowił” Kazimierz? Nie odnowił państwa, bo ono istniało, tyle że było zniszczone i pozbawione zamordowanego prawowitego króla. Z wcześniej niezależnego od cesarstwa państwa uczynił cesarskie lenno. Władzę wszak objął „z łaski cesarza” jako cesarski lennik i wasal. Jedyne co „odnowił” to przywileje możnowładców. Nawet instytucji kk nie „odnowił”, bo jej już nie było wcale. Ją siłą ponownie narzucił, przykuwając jego lenne państwo łańcuchem i do kościelnej kruchty. Po podbiciu kraju bezwzględnie zaczęto za jego zgodą, pod nadzorem kleru, mordować pogańskich kapłanów, żerców, wiedźmy i najaktywniejszych uczestników antykościelnego zrywu. I za tę „zasługę” kk nadał mu przydomek „odnowiciel”. Choć był zdrajcą i renegatem, pachołkiem cesarstwa i jako mnich agentem papiestwa. Był jak Mieszko i Chrobry zdrajcą Ducha Słowiańszczyzny, a dodatkowo jeszcze, jak napisałem w poprzednim zdaniu – był cesarskim pachołkiem i agentem papiestwa.
.
I imieniem takiego renegata i zdrajcy nadaje się w III Rzydopospolitej agentowi Izraela i Usraela miano „patryjoty” roku. Choć w sumie ten „patron” do Singera pasuje. Tamten na czele 500 ciężkozbrojnych wojów niemieckich pod cesarskim patronatem i z błogosławieństwem papiestwa pacyfikował kraj i dobijał resztki pogańskiego buntu. Singer sprowadzić chce do Polski usraelskie żołdactwo, które dzięki ustawie 1066 też będzie miało – do tego „legalnie” – możliwość ewentualnej pacyfikacji Polaków stawiających się zdychającemu współczesnemu „cesarzowi” żydo-zachodu. Wart Pac Pałaca – żydowski agent otrzymał „nagrodę” imienia renegata zdrajcy pół-Niemca – „odnowiciela”.
.
Rację miał płk Mazguła – tytuł patrioty roku zapewne Singerowi przysługuje, bo nikt tak jak on nie szczuje nas na Rosję. Tyle że nie patrioty polskiego. Natomiast imieniem agenta papiestwa i Niemiec – „odnowiciela” – można by co najwyżej nadawać tytuł „katolika roku służącego obcym, niepolskim interesom”. Wiązanie patriotyzmu z postacią renegata „odnowiciela” to obrzydliwa katolicka manipulacja, prowokacja i niewyobrażalna brednia. Dokąd dojdzie Polska, jeśli obcych agentów, zdrajców i renegatów stawiać będziemy za symbol i synonim patriotyzmu? Dość już kk i jego załgana propaganda naszkodziły Polsce..
opolczyk

wiecej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/10/24/antek-minister-mon-patryjota-roku-im-kazimierza-renegata-odszczepienca-nazwanego-odnowicielem/
 
 

KOMENTARZE

 • Niestety coś mnie łączy z macierewiczem,
  to Moje drugie imię, Antoni po dziadku...
  Panie macierewicz, mam ważne pytanie, może aptekarz panu je przekaże, a więc panie macierewicz, co jest Polską Racją Stanu, "offsetowe", wizowe i wojskowe dymanie przez usa czy równoprawne stosunki z rosją ?
 • Nie ma jajwaj bez ajwaj
  panie i panowie - Antek Singer Pazuzu

  https://www.youtube.com/watch?v=x_RuxVrYR7Y
 • Przyznam że
  potraktowałem ów tytuł jako żart,ale cóż,ponoć wg. kapłanów katolickich patronem Polski jest zdrajca biskup wyeliminowany przez króla Bolesława. Czegóż więc można spodziewać się po tych co za patrona obrali sobie zdrajcę?
  Gdyby przyznawano tytuł "Niebezpiecznego Idioty Roku" to ten pan na pewno otrzymałby mój głos.
 • Szanowny Panie Stanislavie
  Czy Pan tego chce, czy nie, to na tym świecie dzieją się także i takie rzeczy:
  https://www.youtube.com/watch?v=_flpbjPAU8M
  Św Siostra Faustyna - Helena Kowalska wiejska dziewczyna po 3 klasach szkoły podstawowej, napisała traktat godny profesorów teologii. Mało tego, za jej sprawą dzieją się na całym świecie cuda uzdrowienia (i nie tylko). I proszę mi wierzyć, nie ma to nic wspólnego z tymi podającymi się za katolików współczesnymi politykami.
  A Pan wkłada to wszystko do jednego worka i razem potępia. Tak samo jak ci wszyscy "patrioci" którzy wkładają razem do jednego worka zbrodnie komunistyczne i ten nieprawdopodobny Gomułkowsko-Gierkowski awans gospodarczy i społeczny Polski, zupełnie niesłusznie nazywając to wszystko razem komuną.
 • Ja to małe piwo,
  ale żeby pułkownik ?
  http://natemat.pl/192963,pulkownik-ktory-sluzyl-w-iraku-zadaje-jedno-wazne-pytanie-macierewiczowi-ktorego-panstwa-jest-pan-patriota
 • @provincjał 19:38:03
  Ta wypowiedż cytowana jest w powyższym artykule. Ale Pan zapewne przeoczył. Ale potwierdza to jedynie fakt, że ludzie rozsądni zawsze spostrzegają sprawy takimi jakie one są. A Antek policmajster, to prawdziwe nieszczeście Polski i to może skończyć się źle dla nas wszystkich, przez takiego psychopatę. Zastanawia mnie jednak cierpliwość i tolerancja Polaków nie tylko dla absurdu, ale dla zagrożeń, wobec których winien działać już instynkt samozachowawczy i samoobronny, a tu nic... Wystarczy, że ojciec Tadeusz poświęci , a Polacy gotowi składać głowy pod topór. To rodzaj choroby narodowej- ciągle mam nadzieję, że uleczalnej ?!
 • @Jan Paweł 18:34:37
  Panie Janie Pawle,
  nikt i nic nie może naruszyć pańskich dóbr osobistych, do których jak się domyślam należy wiara w Boga.

  Jednak zupełnie czymś innym, niż wiara w Boga, jest hierarchiczna instytucja Kościoła realizująca wewnątrz państwa własną politykę.
  Czy dla Pana fakt ustanowienia świętym Kościoła i patronem Polski bpa Stanisława ze Szczepanowa (200 lat po jego śmierci), który działał na rzecz wrogów państwa i króla nic nie znaczy?
  Czy nic nie znaczy także ogłoszenie świętym JPII, który prowadził identyczną antynarodową, antypaństwową, antyludzką, działalność?
  Z jakiego powodu należy wobec wrogiej Polsce instytucji Kościoła stosować taryfę ulgową?
  Wróg jest wrogiem, niezależnie od tego w jakie szaty się przystroi. I czy nie należy szanować tych Polaków, którzy potrafią tych wrogów obnażyć - obnażyć, a więc wykazać i uzasadnić wrogą działalność.
 • @Jan Paweł 18:34:37
  Do pisania traktatów teologicznych nie jest potrzebne żadne wykształcenie - wystarczy szczypta fantazji i inteligencji. Według dzisiejszych standardów - większość starożytnych i średniowiecznych filozofów czy też tzw ojców kościoła było zwykłymi niedoukami. Zaprawdę powiadam Panu, nie ma co się spuszczać nad wypocinami zdewociałej zakonnicy bo dziś taki traktat napisze Panu gimnazjalista.
 • @stanislav 20:00:13
  Bogowie dadzą to armia przejmie władzę nad krajem i pogoni pisowską zarazę. Szczerze mówiąc nie wróże piss-owi zbyt długich rządów bo ludziska są coraz bardziej podk....e a wyczyny kolesi z dojnej zmiany przebijają wszystko co fundowało nam po i sld.
 • @Rzeczpospolita 20:36:08 (i czerwony baron)
  Zachęcam jednak Panów, mimo tych wszystkich uzasadnionych, czy nieuzasadnionych wątpliwości, do większej powściągliwości w ocenie znaczenia Świętego Apostolskiego Kościoła Powszechnego (czyli katolickiego), bo to właśnie ten Kościół został ustanowiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, że jest On atakowany przez szatana, nie ulega wątpliwości. Ale to właśnie ten Kościół dał nam świętych przez których dane nam były (i nadal są) przekazy, spójne ze sobą na przestrzeni wieków o wymiarze naszego życia duchowego. Bo chyba nie patrzycie Panowie na człowieka jak daltoniści...
  Za "piękne" by to było (dla większości z nas) gdyby nasze życie kończyło się po śmierci.
  Panowie wypowiadacie się publicznie na te tematy, więc spoczywa na Was wielka odpowiedzialność za utratę Wiary przez innych ludzi.
  Zachęcam do zagłębienia się w te sprawy, bo nie jest to miłe Panu Bogu.
  Natomiast, oszuści podający się za katolików, zostali jasno zdefiniowani w naszym Kościele i niestety... ja na ich miejscu, leżałbym w pokucie plackiem przed Matką Boską naszą Królową, póki jeszcze mogą to zrobić.
 • @Jan Paweł 21:56:06
  A co szanowni Panowie powiecie na to?:
  https://www.youtube.com/watch?v=QxhU-1IJQ5k
 • @Jan Paweł 22:19:14
  To nie działo się (i nie dzieje się) w jakimś kościele. To wszystko ma miejsce w naszym Kościele Rzymsko-Katolickim...
 • -----POPATRZCIE Polacy co nam żydzi szykują !!
  https://www.youtube.com/watch?v=IeD605mCtto
 • @Jan Paweł 21:56:06
  Panie Janie Pawle,
  nie wiem czy świadomie, czy nie świadomie, ale popełnia Pan intelektualny błąd łącząc podmiot transcendentny (wiarę w Boga, w życie pozagrobowe, itp.) z podmiotem realnym i politycznym (z hierarchiczną instytucją Kościoła).

  To zło, które opanowało Kościół - Pan nazywa je szatanem - miało miejsce już w samych początkach chrześcijaństwa (poprawnie żydo-chrześcijaństwa).
  Otóż "Nauka dwunastu apostołów" (Didache), jedno z najstarszych źródeł chrześcijaństwa, niewłączona do kanonu Nowego Testamentu (jest więc apokryfem) - dlaczego ? - zakładała, że przełożeni gmin wyznaniowych, czyli biskupi i diakoni, powinni być wybierani przez wspólnoty wiernych (dokument nie opisywał istnienia episkopatu monarchicznego!) - a więc Kościół winien być strukturą demokratyczna wiernych. A czym jest, Pan dobrze wie.
  Zatem, nie brońmy czegoś (Kościoła), co dla Polski było i jest szkodliwe od zarania swoich dziejów.
 • @Rzeczpospolita 19:56:02
  Szanowny Panie... a czy zna Pan na tej Ziemi, inną organizację bardziej zbliżoną do Pana Boga, niż Kościół Rzymsko Katolicki? Bo ja nie. Oczywiście są inne, które uzurpują sobie takie prawo, ale jak mogą nimi być, skoro dopuszczają rytualne różnorakie zbrodnie, czyli działania złego ducha.
  Tylko pozostawiony nam nam przez samego Jezusa Chrystusa Kościół, nie dopuszcza zła. To że ono się tam pojawia jest oczywiście spowodowane atakami złego ducha, który towarzyszył ludzkości - jak wiemy- od zawsze. Jak wiemy, Pan Jezus, nie pozostawił nas samych po ogłoszeniu nam Ewangelii, złożeniu za nasze grzechy Ofiary i Zmartwychwstaniu. A przecież mógł tak zrobić, mógł powiedzieć, zrobiłem już wszystko a teraz już radźcie sobie sami w tej waszej drodze do Zbawienia. Wiemy właśnie ze spójnych przekazów, że Pan Jezus nie zostawił nas samych i co jest w tym wszystkim bardzo znamienne, te Jego przekazy nie zostały nam dane na łonie np jakiegoś tam kościoła protestanckiego, tylko właśnie Kościoła Rzymsko Katolickiego. Czy więc Pan Bóg nie uwiarygodnił w naszych oczach tego właśnie Kościoła?
  To, że Kościół ten jest chory, atakowany przez szatana, wiemy także właśnie z tych danym nam przekazów. Więc to co my tutaj sami odkrywamy na Ziemi, nie jest znane TAM u GÓRY. Ale jak wiemy Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę, którą Sam nam dał, ale wiemy także, że niestety (dla nas), będziemy z niej rozliczani. Z tych rozliczeń też dostaliśmy już tu na Ziemię wiele przekazów od Pana Boga.
 • @Jan Paweł 08:27:04
  Pewnie ktoś zaraz tutaj powie, że Buddyzm jest religią pokoju. Ale jak może nia być skoro np dopuszcza rytualną pedofilię?
 • @Jan Paweł 08:27:04
  Luter, jak wiemy, zamordował dwie osoby, schronił się w klasztorze Kościoła RK, ale nie za bardzo podobało mu się takie życie, więc wymyślił sobie ten swój liberalny kościół którym pociągnął za sobą wielu takich jak on, łaknących liberalizmu (czyli działania szatana). Czy więc już u samych podstaw kościoła (kościołów) protestanckich nie było działania szatana?
 • @Jan Paweł 08:27:04
  I proszę nie łączyć ze sobą judaizmu i Chrześcijaństwa, bo Judaizm talmudyczny nie ma niczego wspólnego z Chrześcijaństwem, skoro żydów drażnią Krzyże i nie uznają Jezusa Chrystusa
 • @Jan Paweł 08:59:18
  Nie drażnią ,gdy pada komenda"chować krzyże" za sukienki.

  Papież złożył kwiaty na grobie Theodora Herzla, który jest czczony w Izraelu jako “ojciec ojczyzny”. Takiego uznania syjonizmu, politycznego ruchu żydów, nie dokonał jeszcze żaden jego poprzednik.

  http://www.gazetawarszawska.com/antykosciol/728-czy-papiez-franciszek-ukryl-krzyz-przed-rabinami

  gazeta podaje link do niemieckiego art. o tym "zdarzeniu"- link został usunięty by nie drażnić jajwaj.
 • Antek i nagroda
  No moze taka że od dzisiaj by ogladał świat zza krat. Inny widok na Polskę. Jjemu nadaje sie to miejsce od czasu Raportu o WSI.
 • @Jan Paweł 08:47:10
  To arcybiskup Wesołowski był buddystą? A może to Watykan dopuszcza rytualną pedofilię?
 • @Jan Paweł 08:27:04
  Panie Janie Pawle,
  zakładając, że Bóg istnieje i przypisując mu cechy dobra (do czego zresztą wątpliwości mieli od zawsze i filozofowie i wierzący) z logicznego rozumowania wynika, że każda osoba, a właściwie każdy byt, jest przez Boga postrzegana (postrzegany) dokładnie tak samo. Nikt nie jest Bogu ani bliższy, ani dalszy - czyż nie tego uczy religia chrześcijańska?

  Jeśli jednak przyjąć pańską retorykę, to trzeba stwierdzić, że Kościół - Kościół jako hierarchiczna instytucja polityczna, a nie jako grupa wiernych przychodząca do budynków sakralnych na modlitwy - jest od Boga dalej niż niewierzący wskazujący na zło czynione przez tę instytucję narodom i państwom.

  Zresztą to zło Kościoła pojawiło się już w II w. ne., o czym wspomniałem w poprzednim komentarzu wzmiankując o Didache.
  I czy religia chrześcijańska (nauka Jezusa) nie uczy, że zło należy niszczyć?
  Tak też i Kościół - instytucja jw. - będący nośnikiem zła mimo, że posługuje się symbolami wiary, należy zniszczyć na chwałę Bożą i dla dobra narodów (zniszczyć Kościół - instytucję, a nie wierzących).
  ________________________________

  Marcin Luter
  Zabił dwie osoby w pojedynku. To dezawuujący słuszną walkę Lutra z przestępstwami Kościoła katolicy mówią o morderstwie, jakiego Luter miał się dopuścić.
  Prawda jest jednak taka, że żadna z tych wersji nie posiada dostatecznego udokumentowania źródłowego.

  Luter niczego nie wymyślał, chciał być zawsze katolikiem, ale potępiał oszustwa (np. sprzedaż odpustów), grabieże i rzezie na wyznawcach innych religii czynione przez Kościół w imię Boga (z tym samym walczył Paweł Włodkowic, a wcześniej Polacy pod Grunwaldem). To Kościół - instytucja - instytucja przestępcza - odrzucił Lutra. Za identyczne stanowisko jak Lutra Kościół spalił Jana Husa (a w ogóle wymordował miliony istnień !!!).
  ________________________

  Panie Janie Pawle,
  chrześcijaństwo (oraz islam) wywodzą się z judaizmu biblijnego, a nie z judaizmu talmudycznego (inaczej rabinicznego).
  Judaizm talmudyczny powstał w opozycji do chrześcijaństwa i jest od niego młodszy.

  Zasadnicza różnica między chrześcijaństwem a judaizmem dotyczy uznania Jezusa jako syna Boga.
  Jeśli mam być szczery nie bardzo rozumiem, dlaczego nie uznać racji Żydów (nie żydów wyznawców), twórców tej religii, Biblii i wszystkich pozostałych pism judeo-chrześcijańskich.
  Przyznam, że judaizm biblijny sprawia wrażenie poważniejszej nieco religii niż chrześcijaństwo, właśnie z tego powodu, że własną religijną bajkę ogranicza się do jednego Boga. Trochę to sensowniejsze.
  Oczywiście nie można nikomu zabronić wierzeń, które mu bardziej odpowiadają (jeśli nie są szowinistyczne - a to jest poważny problem ze wszystkimi żydowskimi religiami z jej pochodnymi).
 • @Rzeczpospolita 17:27:10
  Szanowny Panie Dariuszu...
  Nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie mieszajmy zła w Kościele RK z walką ze złem na łonie tego Kościoła.
  Zło, niestety przeniknęło także do Kościoła RK (czy potrafi Pan wskazać miejsce na tej Kuli ziemskiej, wolne od zła?), ale to właśnie tam i o ile się nie mylę, tylko tam, skutecznie walczy się ze złem, które już ujawniło się a nawet zmaterializowało się. Jak wiemy, czynią to tylko księża-egzorcyści Kościoła RK. Wg mnie, to właśnie tutaj kończy się dyskusja o prawdziwości Kościoła RK i innych kościołów, religii, sekt itd, itp.
  Rozmawiałem kiedyś ze Świadkami Jehowy, którzy wiele mi mówili o szatanie, ale gdy pytałem ich o uwolnienie od jego mocy, stwierdzili (chyba w tym momencie, prawda wyszła u nich na wierzch) że... księża -egzorcyści mają pełne ręce roboty. Nie ich bracia, czy ich jacyś tam starsi bracia a... księża Kościoła RK. Świadkowie Jehowy wysyłają swoich opętanych, do katolickich księży egzorcystów.
  Więc, jak widać, pyskujących na Kościół RK jest wielu, ale "gdy trwoga to do Boga".
  Panie Dariuszu, nie niszczmy Kościoła RK, mimo że jest tam wiele zła.
  Nie mamy jednak na tej Ziemi nikogo ani niczego innego, co mogło by nas skutecznie obronić przed złem, które proszę mi wierzyć... potrafi się to zło zmaterializować. Jestem tego pewien, bo sam byłem tego ofiarą.
  Stąd może, dla niektórych niezrozumiałe, czy naiwne, tak mocne trzymanie się przeze mnie Kanonów naszej Polaków Wiary.

  Odpowiadając innym moim adwersarzom (nie zawsze grzecznym) - spróbujcie zaprzestać służenia diabłu.
  Pogadamy, gdy Wam się to uda.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031