Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
567 postów 2092 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Redemptoryści – syjonistyczna banda z krzyżem i różańcem

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rydzyk – Michnik, czyli awers i rewers tego samego syjonistycznego, żydowskiego, przysłowiowego „złego szeląga”

 

Redemptoryści – dla kogo pracują i kto ich finansuje?
Odpowiedzi na te pytania przynosi analiza politycznych treści pojawiających się w mediach należących do redemptorystów.
 
Za sprawą objęcia władzy przez syjonistyczną partię PiS, popieraną przez media o.Rydzyka – także przez Kościół, codzienna gazeta redemptorystów, Nasz Dziennik, stała się drugą co do popularności po GW Michnika żydowską gazetą w Polsce. Jest także (obok Gazety Polskiej), zgodnie z decyzją żydo-rządu PiS, dostarczana do wszystkich urzędów administracji publicznej zamiast gadzinówki Michnika, czy Rzeczpospolitej – koszty pokrywa polski podatnik. W związku z tym warto bliżej przyjrzeć się temu medialnemu dziełu katolickich zakonników, czemu służy poniższa analiza z 2013r. – D.Kosiur 19.07.2016
 
W poniższej analizie posłużę się cytatami z artykułów publikowanych w Naszym Dzienniku. Udowodnię tezy, że redemptoryści (czyli media o.T.Rydzyka) propagują zbrodniczy syjonistyczny liberalizm oraz popierają imperialna politykę syjonistów z USA, Wlk.Brytanii i Izraela.
Teza nr 1.
Media redemptorystów, których założycielem jest o.T.Rydzyk, głoszą pochwałę liberalizmu gospodarczego, czyli ideologię żydowskiej finansjery świata anglosaskiego propagowaną w skolonizowanych przez syjonistyczny Zachód państwach dawnego bloku wschodniego. Ta liberalna propaganda nie pojawia się w państwach dawnego Zachodu.
Dowód
„Toksyczna nadopiekuńczość państwa” – Marcin Austyn, Nasz Dziennik– //www.naszdziennik.pl/
450,253,d2900c2794666a73f6f947f437aa5e5dba076caeO ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa, jego “opiekuńczości” względem obywateli dyskutowano podczas konferencji “Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo” zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Patronat medialny nad imprezą sprawował “Nasz Dziennik”. Nadopiekuńcze państwo okrada obywateli pod pretekstem dążenia do “sprawiedliwości społecznej”.
Jak zauważył red. Stanisław Michalkiewicz (honorowy prezes PAFERE), rezygnacja z nadopiekuńczości państwa nie jest tożsama z rezygnacją z podziału dochodu narodowego. Może on, bowiem odbywać się bez udziału państwa, poprzez rynek. – Jeżeli dziś większość społeczeństwa uważa, że biednym trzeba pomagać, to niech pomaga, ale nie poprzez państwo. Ono ma jedynie dbać o to, by z tych ludzi nie “zdzierać”, aby mieli z czego pomagać – zauważył.
Profesor Marek Chodakiewicz (historyk) zwrócił uwagę na fałszywe przekonanie, że państwo opiekuńcze musi funkcjonować, bo musi być “sprawiedliwość społeczna”. Tymczasem pojęcie to jest wytworem demagogów, bo jaka jest różnica między sprawiedliwością a sprawiedliwością społeczną? W jego ocenie, w obecnej sytuacji najbardziej sprawiedliwym systemem jest ten, który pozwala osobie na rozwój i jest nim wolnorynkowa demokracja kapitalistyczna. Chodakiewicz akcentował, że państwo powinno odzwierciedlać chrześcijańskie wartości, a stąd wynika dobroczynność wobec biednych i najsłabszych.
Seweryn Szwarocki, prezes stowarzyszenia Koliber (liberalizm dla młodzieży), z moich danych wynika, że mamy do czynienia – szczególnie po II wojnie światowej – z postępującym wzrostem wydatków publicznych, których dominantą (nawet do 90 proc. ich struktury) są wydatki socjalne.Opiekuńczość w tym wydaniu spowodowała kryzys demograficzny, (…). Jego zdaniem, model państwa opiekuńczego należy jak najszybciej zlikwidować, a obywatelom przywrócić władzę nad bogactwem.
Dobroczynność prywatna pozwala biednym, mimo swego nieszczęścia, zachować cnotę pokory (!!!), w przeciwieństwie do postawy wielu klientów państwowej pomocy społecznej: “mnie się należy”. Ludziom zamożnym pozwala stać się ludźmi miłosiernymi z potrzeby serca, a nie z przymusu – zauważył.
Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński (filozof) : W ten sposób wpadamy w pułapkę np. bezpłatnej opieki zdrowotnej, oferowanej przez państwo (…). (…)państwo nadopiekuńcze jest częścią państwa totalitarnego, (…).Rozwiązaniem jest, więc odwołanie się do katolicyzmu i płynących z niego nieuzależniających form pomocy.
Ksiądz (!!!) profesor Piotr Bortkiewicz wskazał trzy skutki nadopiekuńczości państwa: bezrobocie, niszczenie polityki rodzinnej i wolności.
W ocenie prof. Alejandra Chafuena (fundacja ATLAS)by wygrać z państwem opiekuńczym, konieczne jest zakorzenienie w nauce Kościoła, która dotyka istoty ludzkiej oraz docenia rolę rodziny. By jednak rodzina mogła funkcjonować, musi walczyć o własność prywatną, bo rodzina i własność prywatna są filarami wolnego społeczeństwa.
 
10-03-christine-o-donnell-delaware.jpg_full_600Wykład Christine O’Donnell (USA – kandydatka Republikanów na senatora) wygłoszonego w styczniu w 2010r. w katolickiej uczelni o. dyrektora w Toruniu.
za://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=my&id=my81.txt
(ten link już nie działa, redakcja ND zlikwidowała internetowe archiwum – ?)
Cytuję: Zapewnienie indywidualnej wolności dokonywania wyboru czyni nas bardziej bezpiecznym społeczeństwem.(…) Im mniej rządu, tym lepiej.(…)naruszanie tych zasad prowadzi do demograficznej i ekonomicznej katastrofy. Zasady te – chłodne, naukowe, historycznie udowodnione, nie współgrają z zasadami państwa opiekuńczego.”
 
A więc wszystko zaskakująco zgodnie pokrywa się z nauczaniem wielkiego papieża – św. JPII.
10003362_839248016164180_1630237719746508077_n
11149486_843236349098680_2894469668906627402_n
.
Teza nr 2
Redemptoryści, ich media – mieniący się przecież katolikami, szerzący katolickie wartości – nigdy nie występują przeciw zbrodniczej imperialnej polityce syjonistycznego żydostwa anglosaskiego z USA, z Wlk.Brytanii i Izraela. Zawsze wyrażają dezaprobatę względem państw i ich przywódców, których syjonistyczni Żydzi uznają za wrogów, np. Rosję, Syrię, Sudan, Białoruś itd.
Dowód
„Lekcja bicia opozycji” – Marta Ziarnik, Nasz Dziennik
Cytuję: Prezydent A.Łukaszenka chce, aby obywatele od małego uczyli się nienawiści do Zachodu.
za:  //www.naszdziennik.pl/swiat/7300,lekcja-bicia-opozycji.html
„Łukaszenka zbroi al-Baszira” – autor: Marta Ziarnik, Nasz Dziennik
Białoruś sprzedaje do Sudanu samoloty i pociski rakietowe, naruszając tym samym międzynarodowe sankcje.
„Utajnić można wszystko”, Nasz Dziennik –
Z mec. Olgą Cejtliną z Rosyjskiego Komitetu Adwokatów na rzecz Obrony Praw Człowieka rozmawia Piotr Falkowski
P.F.:12 stycznia zmarł po ciężkiej chorobie mec. Jurij Szmidt, założyciel KomitetuNajbardziej znany był jako obrońca Michała Chodorkowskiego.
O.C.: – Nie chcę komentować szczegółów sprawy Chodorkowskiego. Ona należy w pewnym sensie do obu kategorii. Jest oczywiście związana z wielkimi pieniędzmi. Myślę jednak, że dzięki wysiłkom Jurija Markowicza udało się pokazać społeczeństwu i światowej opinii, że należy także do drugiej kategorii: naruszeń praw człowieka. W sądzie i wszędzie indziej dowodził, że miały miejsce określone represje i prześladowanie człowieka, który robił biznes wbrew władzom.
*                *                 *
Rydzyk – Michnik, czyli awers i rewers tego samego syjonistycznego, żydowskiego, przysłowiowego „złego szeląga”
Jak widzimy nie tylko Michnik broni syjonistycznego, żydowskiego złodzieja.
Słuszność powyższych tez wystarczająco dobrze potwierdzają przytoczone z Naszego Dziennika fragmenty tekstów i wypowiedzi.
Pozostaje odpowiedź na pytanie, kto finansuje antynarodowe – w Polsce także antypolskie – działania redemptorystów. Skoro powyższe tezy, o realizacji przez redemptorystów syjonistycznej propagandy i polityki, zostały potwierdzone w stopniu wystarczającym przy wykorzystaniu ich własnych mediów, to jest także oczywiste, że działalność redemptorystów musi być finansowana przez dysponentów liberalnych treści.
Redemptoryści pojawili się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1787r. Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer. Od swojego głównego klasztoru w Warszawie przy kościele św. Benona redemptoryści na ziemiach polskich zwani byli wówczas benonitami. Podczas, gdy jezuici ulegli kasacie przez władzę nazywani byli krypto-jezuitami. W 1808 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Królestwa Prus przeciwko wojskom napoleońskim na mocy ustawy sejmowej zostali wydaleni z Księstwa Warszawskiego.
Na ziemie polskie powrócili w 1903r. Dzisiaj jest to jeden z najpotężniejszych, prawdopodobnie najbardziej wpływowych i majętnych zakonów w Polsce. W Polsce redemptoryści prowadzą wiele parafii i kościołów filialnych. Ich własnością jest Radio Maryja założone przez o. Tadeusza Rydzyka. Redemptoryści współtworzą także TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej (W praktyce większość majątku należy do instytucji poza kościelnych. Głównie do trzech fundacji stworzonych przez ojca dyrektora i jego współpracowników – dzięki temu zabiegowi nie muszą odprowadzać podatków od pełnienia swojej „misji”). Posiadają wydawnictwo „Homo Dei”.
Nie wiadomo, co stało się z pieniędzmi zebranymi przez o.Rydzyka na ratowanie Stoczni Gdańskiej (zebrał podobno kilkadziesiąt mln złotych) – ?
Dariusz Kosiur
 
tekst z lipca 2013r.
do momentu przejęcia strony przez agenturę żydo-reżimu istniał pod tym adresem : //wiernipolsce.wordpress.com/2013/07/19/redemptorysci-syjonistyczna-banda-z-krzyzem-i-rozancem/
 
Dodatek:


Radio – telewizja – kościół – stosuje techniki hipnozy, których celem jest przejąć kontrolę nad umysłem ‚motłochu’ by wykorzystać go do swoich celów – wbrew interesom ‚motłochu’…
Ostatnio hipnotyzuje się propagandą antyrosyjską i zarazam przedstawia się kościół katolicki jako ostoję polskości..
Jak działa propaganda..

Przyklad Ruandy….zwykłe radio przyczyniło się do ludobójstwa na skalę niewyobrażalną…tak jak u nas ‚Wołyń’..Szczekająca katolicka propaganda ‚miłosierdzia Bożego’ bardzo łatwo może ustawić umysły ‚motłochu’ by ten w imię owego ‚miłosierdzia’ – mordował, gwałcił bez głębszego zadtanowienia…
Ludzie – w większości jak bezrozumne bydło jest podatne na wszelkiego rodzaju techniki hipnotyczne, a to pokazuje, że z ludźmi można robić co się chce…
 
więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/07/19/redemptorysci-syjonistyczna-banda-z-krzyzem-i-rozancem/
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • ------- A JEŻELI .......
  http://brd-schwindel.org/bedeutung-des-motu-proprio-vom-papst/
 • Sznowny Panie...
  dałem 5* za wyłapanie tego przysłowiowego konia trojańskiego w sumie w bardzo pożytecznych mediach. Oczywiście, że wszędzie są szumowiny które będą odwracać kota ogonem, ale to właśnie Radio Maryja jest także tym forum na którym mówi się np o rozkradaniu polskiej ziemi, czy aferach z Lasami Państwowymi. Nie zwróciłem uwagi, byście Państwo dla równowagi zwrócili także i na to uwagę, a chyba trzeba by także i tym powiedzieć dla jakiejś tam sprawiedliwości.
  Oczywiście, że liberalne szmatławe szumowiny wykorzystają każdą okazję do tego by wciskać tym wybiedzonym już do granic możliwości Polakom, okradzionym ze wszystkiego, te nieswoje teorie za które zgarniają od okupanta grubą kasę. To są po prostu zwykli zdrajcy Polaków. Bo jeżeli ktoś mi wmawia, że np dzieciom i młodzieży nie należy się porządne wykształcenie, które tylko państwo może każdemu (nie tylko bogatym wybrańcom) zagwarantować, to jest wg mnie zwykłą szmatą kapitalizmu globalistycznego.
  Państwo, czyli wybrani przez naród człownkowie tego narodu, musi pełnić różnorakie MISJE w stosunku do tego narodu, jak obrona granic, ochrona zdrowia, czy edukacja.
  Jeżeli ktoś odwraca to ogonem i wmawia ludziom, że nie należy im się nic z podatków które na te MISJE łożą, to jest zwykłym pochołkiem złodziei i sam jest złodziejem, bo bierze pewnie pieniądze za szerzenie tego złodziejstwa.
  Myślę, ze tutaj Ojciec Rydzyk chyba zapomina o tym, że ma TAM swoją 'KARTOTEKĘ" na której WSZYSTKO ZOSTAJE ZAPISANE a nie ulega wątpliwości, że taka konferencja bardzo porządnie mu babrze tą kartotekę.
  Dlatego chwała Wam za to, że wyłapujecie takie "perełki". Może O. Rydzyk przejrzy na oczy i zdąży zadośćuczynić za to.
  Zgodzicie się pewnie Panowie, że w jednym będziemy zgodni: Pan Jezus z całą pewnością nie byłby liberałem (gdyby żył dzisiaj) i całą pewnością bliżej do Niego w tzw nauce społecznej było Edwardowi Gierkowi niż POPISowi.
  Jednak, Radio Maryja robi jedną, ale za to bardzo ważną robotę. Za ich sprawą (ale także i innych podobnych radiostacji), cała Polska modli się modlitwą różańcową (i nie tylko) i w związku z tym, nasza polska ziemia jest ziemią omodloną i z całą pewnością, jeszcze tylko dlatego nie mamy tutaj tych plag, które dosięgają już Zachód.
 • Tytuł tyleż obrzydliwy, co skandaliczny
  proszę uważać, żeby Autorowi z lodówki syjonista z krzyżem i różańcem nie wyskoczył
 • @MacGregor 11:29:52
  Popieram trafność i zwięzłość komentarza - też Grzegorz
 • czy się stoi, czy sie leży ..........
  Ach, jakby to było pięknie jakby Stanisławu dano jakąś fajną posade, z m3, małym fiatem, z kobitą jeszcze, takie jakieś stanowisko za biurkiem, nie wymagające wysiłku( ani fizycznego, ani umysłowego) to było by pięknie.
  A tak to co??? dupa zbita, trzeba myśleć samodzielnie, a to łatwe nie jest.
  Ale jest światełko w tunelu!!!! Syjonisty i Żydy!!!!
  To, że Polska została rozkradziona( przez komuchów i WSIowych) , to prawda, jednak to nie usprawiedliwia nazywania liberalizmu ekonomicznego syjonizmem, to mieszanie pojęć!!!!
 • co sie ograniczać ?
  "W najbliższy piątek wierni Kościoła Katolickiego, przebywający w Warszawie i okolicach, bez wyrzutów sumienia mogą jeść mięso. Dyspensę od wstrzemięźliwości w spożywaniu tego typu potraw wydali arcybiskup kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski oraz arcybiskup Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Powodem są odbywające się w tym terminie Dni w Diecezjach, poprzedzające Światowe Dni Młodzieży.

  Podobny dekret wydał arcybiskup Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. - "Ze względu na trwające Dni w Diecezjach, przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, aby ułatwić organizację programu pobytu grup w parafiach oraz pobyt młodzieży w rodzinach, wiernym i przebywającym na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej Gościom, na piątek, 22 lipca 2016 roku, udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Korzystający z dyspensy są zobowiązani, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego" – czytamy z kolei w dekrecie arcybiskupa Hosera.

  Podobna dyspensa od piątkowego postu będzie obowiązywała także w innych regionach w całej Polsce. Dania mięsne mogą być spożywane 22 lipca także przez wiernych m.in. diecezji elbląskiej, gnieźnieńskiej czy katowickiej."

  podał znany portal chazaro- szwabski
 • za a nawet przeciw
  .
  "awers i rewers tego samego ... „złego szeląga”", co jest znaną metodą "być za a nawet przeciwko"

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fa.html#Chomsky_2

  przy odrobinie wnikliwości widać wyraźnie.

  " pokrywa się z nauczaniem wielkiego papieża – św. JPII"

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/cc.html#Usmiech

  w końcu wartość sama w sobie, zgodnie zresztą z modelem interesu

  - http://wrzodakz.neon24.pl/post/131652,polityczni-zbrodniarze#comment_1305675

  jaki Watykan stosuje w swych interesach.

  Krążące wypowiedzi, że Wojtyłła został wypchniąty na papieża przy pomocy łapówek, w których pośredniczyli kardynałowie z USA, nie są dowiedzione, ale byłyby dość logiczne, jeóli uwzględnić jego zasługi dla sukcesu NSZZ

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/09/kolonia-usa.html
 • @MacGregor 11:29:52
  Bo szanowny panie żyjemy w skandalicznych czasach. A pan tego nie zauważył?
 • @stanislav 17:12:41
  || . . . żyjemy w skandalicznych czasach ||

  Dodałbym, żyjemy w czasach "ostatecznych"

  "1 A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 2 1 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, 3 bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, 4 zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. 5 Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. " (2Tym 3:1-5 BT)
 • @via vitae 18:07:10
  Szanowny komentatorze ( lub komentatorko), nie odwołujmy się tu może do eschatologii, a bardziej do rozpatrujmy zarysowane wyżej zjawiska w cynicznej manipulacji naiwnych Polaków przez bezwzględnych, cynicznych oszustów.
 • @stanislav 00:54:54
  Ten cynizm dotyczy calego swiata.Ciekawe,ze ci wszyscy doktrynerzy JPII nie wyliczajac w swoich wypowiedziach bedacych w istocie mniej lub bardziej przewrotnie podana sofistyka propaguja idee przezywania jednostke najlepiej przystosowanych.Darwinizm w czystej postaci!Nie tak miala zyc rodzina ludzka.Ale o czym ja tu pisze?!Wspomniec dzis wzajemnym wspieraniu sie moze juz chyba wywolac szyderczy smiech badz llitosciwe pukniecie sie w czolo.
 • @Herkules 03:35:06
  Mialo byc :nie wylaczajac w odniesieniu do JP II.
 • Jesteśmy niczym indianie
  Neon24.pl jest jak ciasny, oddalony od społeczeństw rezerwat gdzie możemy wykrzyczeć to co nam na sercu leży a i też nie zuupełnie wszystko.. Ja uważam np że mam jedyny niepowtarzalny słuszny pogląd że 2WŚ była nieporozumieniem, zaindukowanym przez masońsko-syjonistyczne siły, majace wtyki wszędzie w NaziNiemczech BolszeRosji ale przede wszystkim w BeckPolsce nie mówiąc o USAnglii(stamtąd to wylazło)
  tak samo uważam że lepiej było iść z państwami osi na sowietów a później w kolaboracji z resztką podbitych sowietów na aliantów, napewno poszliby na układ, tak jak poszli na Ribbentrop-Mołotow, nie było by Hiroszimy, Nagasaki, PW, Wietnamu, zimnej wojny, byl by porządek, i rozwój 1000 większy i we właściwym kierunku, tak, jestem faszystą (polskim), nacjonalistą, rewizjonistą, ale jestem tylko jednym z indian w rezerwacie neon24.pl... Nie wyrywam się ze swoimi przekonaniami do TVN, Polsat, RM, bo wiem że w nagrodę za uświadamianie ludzi czeka mnie co najwyżej więzienie lub zbiorowe samobójstwo, nie idę z tym do żadnego kołchoźnika, z trudem nawet wytrzymuję przebywanie w stołówce zakładowej ale traktuje to jako badanie chłonności bełkotu medialnego przez tłuszczę.

  z całym szacunkiem, jestem przekonany że może nawet by chcieli ale jakby Pana zaprosili do RM to za kilka dni nie było by RM a i Pana los by był niepewny,

  aż dziw że możemy głosić swoje poglady w intenecie, ale jak zaczniemy kogoś przekonywać to nam się dobiorą do d...
  kto??
  lewacy pożyteczni idioci, ale i służby specjalne
  pozdrawiam
 • @WandalVeni 12:22:43
  co do słów JP2 to nie lubię języka jakim je wygłaszał, te zwroty "wydaje się" uważam, że naród Polski nie potrafi ich właściwie odczytać, w podanych cytatach ujęte jest to żeby skruszyć bezduszny administracyjny ucisk, uwolnić rynek od norm, patentów, znaków towarowych, nie zabraniać góralom określenia 'oscypek' itp czyli odwrotność tego co głosi unia, pamiętajmy, że JP2 był już wtedy tylko przyjacielem Polski z oddali, zwróćmy uwagę na zwroty wydaje się, sam dawał sygnał że już jest tylko w Polsce pielgrzymem z Watykanu, oddał pierszeństwo zwycięskiej opozycji antykomunistycznej, a tam ...geremek, michnik, kuroń, balcerowicz, frasyniuk, mazowiecki, hehe pierwszy prezydent III RP stary 'dobry' komuch karierowicz margolin jaruzelski i jego uratowane 4 litery, to było nieszczęście!
 • Autorzy
  Też widzę groźby płynące z syjonizmu, więc podszedłem do tematu z zainteresowaniem, ale nie dałem rady tego tekstu zmordować.
  Ot, trochę demagogii i gołosłownych uprzedzeń, szukania sensacji tam, gdzie nie ma nic niewłaściwego.

  Autorzy nie rozróżniają wolnego rynku z kapitalizmem i demokracją oraz nauką Kościoła od korporacjonizmu z oligarchizmem, syjonizmem i globalizmem.

  Jest też dyskwalifikująca "informacja" wprowadzająca w błąd:

  "„Lekcja bicia opozycji” – Marta Ziarnik, Nasz Dziennik
  Cytuję: Prezydent A.Łukaszenka chce, aby obywatele od małego uczyli się nienawiści do Zachodu.
  za: http://www.naszdziennik.pl/swiat/7300,lekcja-bicia-opozycji.html

  Otóż chciałem sprawdzić kontekst do tego cytatu i ... w ogóle go nie znalazłem.

  O co to w ogóle chodzi?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728