Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2283 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Brexit – nowe rozdanie w geopolityce świata

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wszystkim wydaje się, że Brexit otworzył wyłom, w który rzucą się eurosceptycy; tymczasem jest on tylko reakcją na schyłek potęgi Stanów Zjednoczonych.

 

z20287892Q,Muszynski-udostepnil-na-Facebooku-rysunek-powieszo
27 lat po upadku muru berlińskiego
 
 
Podczas gdy międzynarodowa prasa usiłuje znaleźć sposób na odtworzenie europejskiego gmachu – wciąż z pominięciem Rosji, a odtąd także bez Wielkiej Brytanii – Thierry Meyssan prognozuje, że nic już nie może zapobiec zawaleniu się systemu. Jednocześnie podkreśla, że prawdziwą stawką nie jest sama Unia Europejska, ale całokształt instytucji, które pozwalają Stanom Zjednoczonym na dominację nad światem, oraz spójność samych USA.
Wydaje się, że nikt nie ogarnia konsekwencji brytyjskiej decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej. Komentatorzy polityczni, którzy dawno już stracili świadomość prawdziwych stawek polityki międzynarodowej, koncentrują się na elementach absurdalnej kampanii, która poprzedzała referendum, z jednej strony stawiając przeciwników niekontrolowanej imigracji, a z drugiej – „ojców biczowników” [„Père Fouettard” – postać z folkloru pogranicza francusko-belgijskiego; „ojciec biczownik” podąża 6. grudnia za świętym Mikołajem, wymierzając niegrzecznym dzieciom rózgi zamiast prezentów – tłum.], szykujących Zjednoczonemu Królestwu najgorsze męczarnie.
Jednak prawdziwe podłoże tej decyzji nie ma żadnego związku z hasłami. Rozdźwięk między rzeczywistością a polityczno-medialną narracją obrazuje tylko chorobę, na którą cierpią elity Zachodu – niekompetencję.
Podczas gdy na naszych oczach sukno samo się rozstępuje, nasze elity nie wykazują się większym stopniem zrozumienia sytuacji, niż Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, która nie dostrzegła konsekwencji upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989r. w postaci rozwiązania ZSRR w grudniu 1991, a następnie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i Układu Warszawskiego sześć miesięcy później, a także późniejszych prób rozczłonkowania samej Rosji, która o mało nie utraciła Czeczenii.
W bardzo bliskiej przyszłości będziemy świadkami niemal identycznego rozkładu Unii Europejskiej, a następnie NATO, oraz – jeśli Stany Zjednoczone nie podejmą kroków zapobiegawczych – rozwiązania USA.
Jakie interesy kryją się za Brexitem?
Wbrew przechwałkom Nigela Farage’a UKIP [Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa] nie jest pomysłodawczynią referendum, które wygrała. Decyzję o jego przeprowadzeniu wymusili na Davidzie Cameronie członkowie Partii Konserwatywnej.
(a) W ich mniemaniu polityka Londynu powinna opierać się na pragmatycznej adaptacji do zachodzących w świecie przemian. Ten „naród sklepikarzy”, jak go określił Napoleon, widzi, że Stany Zjednoczone nie są już ani wiodącą siła gospodarczą, ani wojskową na świecie, nie widzi więc powodu, aby wciąż pozostawać z nimi w relacji uprzywilejowanego partnerstwa.
(b) Podobnie jak Margaret Thatcher nie zawahała się zniszczyć przemysł brytyjski dla uczynienia z kraju światowego centrum finansowego, tak samo rzeczeni konserwatyści nie zawahali się otworzyć ścieżkę do niepodległości Szkocji i Irlandii Północnej i w związku z tym zrzec się zysków z ropy naftowej Morza Północnego na rzecz uczynienia z City wiodącego ośrodka finansowego off-shoringu dla juana.
Kampanię na rzecz Brexitu poparła w znacznej mierze szlachta (brytyjska szlachta już dawno zmieniła swoje rodowe korzenie na żydowskie – D.Kosiur) oraz pałac Buckingham, które zmobilizowały w tym celu prasę brukową pod hasłem powrotu do niepodległości.
Wbrew argumentacji europejskiej prasy, wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej nie dokona się powoli, ponieważ Unia rozpadnie się przed upływem czasu, potrzebnego do zamknięcia biurokratycznych rokowań w sprawie odłączenia. Państwa RWPG nie musiały negocjować warunków opuszczenia Rady, ponieważ przestała ona funkcjonować już wcześniej wskutek działania sił odśrodkowych. Państwa członkowskie Unii, które uporczywie trzymają się jej gałęzi i usiłują ratować to, co z niej pozostało, stracą przy tym nowym rozdaniu, ryzykując przejście takich samych bolesnych wstrząsów, jakie przeszła nowa Rosja – dramatycznego spadku jakości i skurczenia się średniej długości życia.
Około stu tysięcy urzędników, deputowanych i współpracowników Unii Europejskiej, którzy niechybnie stracą zatrudnienie, a także hołdujące systemowi narodowe elity staną przed pilnym zadaniem zreformowania instytucji dla ich ratowania. Wszystkim wydaje się, że Brexit otworzył wyłom, w który rzucą się eurosceptycy; tymczasem jest on tylko reakcją na schyłek potęgi Stanów Zjednoczonych.
Pentagon, szykując się do szczytu NATO w Warszawie, także nie pojmuje, że nie stoi już na pozycji, pozwalającej na narzucanie sprzymierzeńcom podnoszenia wydatków na zbrojenia i wymaganie od nich poparcia dla swoich wojennych awantur. Dominacja Waszyngtonu nad resztą świata dobiegła końca.
Zaczynamy nowa erę.
Co się zmieni?
Upadek bloku radzieckiego oznaczał przede wszystkim śmierć pewnej wizji świata. ZSRR i jego sojusznicy chcieli stworzyć społeczeństwo solidarne, w którym jak najwięcej rzeczy umieszcza się w przestrzeni wspólnej. Mieli tytaniczną biurokrację i martwiczych przywódców.
(c) Mur berliński obalili nie antykomuniści, a koalicja komunistycznych organizacji młodzieżowych i kościołów luterańskich, których celem była odnowa komunistycznego ideału, wyzwolonego spod kurateli Związku Radzieckiego, policji politycznej i biurokracji. Zostali oni zdradzeni przez swoje elity, które po okresie służby interesom ZSRR z równą żarliwością rzuciły się na usługi Stanów Zjednoczonych. Najbardziej zaangażowani z wyborców Brexitu usiłują w pierwszej kolejności odzyskać suwerenność narodową, a także pociągnąć do odpowiedzialności zachodnioeuropejskich przywódców za ich arogancję, której dowiedli, narzucając wszystkim traktat lizboński po tym, jak Konstytucja dla Europy została powszechnie odrzucona (2004-2007), jednak to, co nastąpi, może być dla nich zawodem.
Brexit oznacza koniec ideologicznej dominacji Stanów Zjednoczonych i modelu demokracji, sprowadzonej do „czterech wolności”, które w swoim wystąpieniu o stanie państwa w 1941r. prezydent Roosevelt zdefiniował następująco: (1) wolność słowa i wypowiedzi, (2) wolność wyznawania Boga wedle własnego uznania, (3) wolność od niedostatku i (4) wolność od strachu [przed obcą agresją]. Jeśli Anglicy powrócą do swoich tradycji, Europejczycy z kontynentu – zgodnie z tradycją rewolucji francuskiej i rosyjskiej – zakwestionują prawowitość władzy i obalą jej instytucje, ryzykując ponowny wybuch konfliktu między Francją a Niemcami.
Brexit oznacza także koniec wojskowo-gospodarczej dominacji Stanów Zjednoczonych; NATO i UE są bowiem tylko dwoma obliczami jednej całości, choć ustalenie wspólnej polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa trwało dłużej, niż ustanowienie strefy wolnego handlu (Generałowie USA twierdzą, że NATO nie może skutecznie bronić wschodnich rubieży UE, ponieważ nie jest w stanie, w odróżnieniu od Rosji, dostarczyc odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi.Nie przeszkodzi to jednak w próbach ulokowania w Europie wschodniej wojennego konfliktu, który oddzieli Rosję od Europy zachodniej. – D.Kosiur).  Niedawno napisałem notatkę na temat syryjskiego aspektu tej polityki; przyjrzałem się wszystkim (opublikowanym i nieopublikowanym) wewnętrznym pismom Unii i doszedłem do wniosku, że zostały one sporządzone bez jakiejkolwiek znajomości realiów panujących w terenie, za to podstawą ich były noty niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które, z kolei, wiernie wykonywały instrukcje Departamentu Stanu USA (jak przystało na państwo okupowane przez USA od 1945r. – D.Kosiur). Podobną analizę przeprowadziłem kilka lat wcześniej w sprawie innego Państwa i doszedłem do wniosków podobnych – z tą różnicą, że w owym przypadku pośrednikiem nie był rząd niemiecki, a francuski(Pod koniec prezydentury gen. Ch. de Gaulle’a, za sprawą zmian w konstytucji,  których dokonał premier G.Pompidou – w latach 1950. dyrektor generalnego banku Rothschilda – system bankowy Francji, a więc i Francja znalazły się całkowicie w gestii żydowsko-anglosaskiej finansjery. – D.Kosiur)
Pierwsze konsekwencje dla Państw Unii
Obecnie francuskie związki zawodowe odrzucają projekt Prawa Pracy, który został sporządzony przez rząd Vallsa w oparciu o raport Unii Europejskiej, który, z kolei, został przygotowany wedle instrukcji Departamentu Stanu USA. O ile jednak mobilizacja CGT [Confédération Générale du Travail – Powszechnej Konfederacji Pracy – tłum.] umożliwiła Francuzom na odkrycie roli, jaką w całej sprawie odegrała Unia, o tyle wciąż nie pojmują znaczenia roli współpracy UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zrozumieli, że przedkładając niezgodnie z normami porozumienie indywidualne nad branżowe, rząd w rzeczywistości zakwestionował zasadę pierwszeństwa Prawa przed umową, ale pozostają nieświadomi strategii, ukutej przez Josefa Korbela i dwojga jego dzieci: biologicznej córki Madeleine Albright i córki przybranej – republikanki Condoleezzy Rice. W myśl tej strategii dla zapewnienia amerykańskiej dominacji nad światem wystarczy, że Waszyngton narzuci wszystkim zapisanie porządku międzynarodowego w anglosaskim języku prawnym. W myśl prawa anglosaskiego umowa ma pierwszeństwo przed Prawem i w związku z tym system ten w dalszej perspektywie faworyzuje bogatych i potężnych przed biednymi i nędzarzami. (Stąd żydowska finansjera USA i Wlk.Brytanii tak uparcie forsuje podpisanie przez UE umowy TTIP – chce zapewnić sobie zyski po upadku i rozpadzie UE.  – D.Kosiur)
Prawdopodobnie Francuzi, Holendrzy, Duńczycy i inni spróbują odłączyć się od Unii Europejskiej. W tym celu będą musieli sprzeciwić się swojej klasie rządzącej. O ile jednak nie da się przewidzieć, jak długo ta walka potrwa, o tyle jej wynik nie ulega wątpliwości. Bez względu na wszystko, w zapowiadającym się okresie przewrotów robotnicy francuscy będą w znacznej mierze niepodatni na manipulację – w przeciwieństwie do ich odpowiedników angielskich, obecnie zdezorganizowanych (temu właśnie, m.in., służyła likwidacja przemysłu w Wlk.Brytanii, a wraz z nim związków zawodowych – D.Kosiur).
Pierwsze skutki dla Zjednoczonego Królestwa
Premier David Cameron powołał się na letnie wakacje i odłożył swoją dymisję do października; jego następca, którym wedle reguł powinien zostać Boris Johnson, ma więc czas na przygotowanie zmian do wdrożenia z chwilą wprowadzenia się na Downing Street. Zjednoczone Królestwo nie będzie jednak czekać na formalne opuszczenie Unii i od zaraz zacznie prowadzić własną politykę. W pierwszej kolejności odżegna się od sankcji przeciwko Rosji i Syrii (wbrew pozorom i wbrew żydowskiej medialnej propagandzie sankcje przeciw Rosji stały się w efekcie dla niej korzystne, przeciwnie niż dla żydowskiego kapitalizmu USA i Wlk.Brytanii – D.Kosiur).
Wbrew temu, co pisze europejska prasa, Brexit nie wpłynie bezpośrednio na funkcjonowanie City of London. W związku ze specjalnym statusem, jakim cieszy się w ramach Korony, City nigdy nie należało do Unii Europejskiej – (Żydowska propaganda w Polsce utrzymuje, że straty poniesie i UE i Wlk.Brytania. Jest to oczywisty absurd i pozostaje w sprzeczności z teorią gier, a zwłaszcza z prawami fizyki, na których opiera się ekonomia fizyczna. – D.Kosiur). Oczywiście nie będzie już mogło gościć siedzib tych firm, których działalność skupia się na terytorium Unii, ale będzie mogło za to wykorzystywać suwerenność Londynu w celu rozbudowy rynku dla juana. Już w kwietniu władze City of London uzyskały niezbędny po temu mandat, podpisując umowę z Ludowym Bankiem Chin. Ponadto City będzie mogło zwiększyć swoje obroty jako raj podatkowy dla Europejczyków.
 
JPEG - 47.5 kb
Zwolenniczka Brexitu, królowa Elżbieta „będzie mogła” teraz przeorientować swój kraj na chińskiego juana.
.
O ile Brexit przejściowo spowoduje dezorganizację gospodarki brytyjskiej w związku z oczekiwaniem na sformułowanie nowych zasad, o tyle prawdopodobnie Wielka Brytania – a przynajmniej Anglia – zreorganizuje się w sposób przynoszący jej jak największe zyski. Nie wiadomo jeszcze, czy pomysłodawcom tego trzęsienia ziemi starczy mądrości, aby zyski z niego mógł czerpać także ich lud; Brexit jest bowiem powrotem do suwerenności narodowej – nie gwarantuje suwerenności ludowi. (Autora cechuje zbytni optymizm, ponieważ nigdy, ani przy tworzeniu UE, ani teraz przy Brexicie, czy likwidacji UE, nie chodziło nawet przez chwilę o korzyści dla skolonizowanych państw i niewolników. Konsumentem korzyści w każdym przypadku ma być żydowska światowa finansjera, czyli Międzynarodowy Żyd.– D.Kosiur)
Krajobraz międzynarodowy może ewoluować bardzo różnie – w zależność od reakcji, które nastąpią. O ile dla niektórych narodów może się to wszystko skończyć źle, o tyle zawsze lepiej wzorem Brytyjczyków trzymać się rzeczywistości, niż trwać z uporem we śnie, aż pryśnie.
 
Thierry Meyssan
Tłumaczenie
Euzebiusz Budka
 
_________________________________
 
Ad. (a) Rzeczywista decyzja o Brexicie została podjęta nie przez jakichś tam państwowych polityków, ale przez jedyne właściwe gremium decydujące o światowej polityce, a więc przez żydowską finansjerę, która przecież tworząc UE już na wstępie zagwarantowała sobie zachowanie brytyjskiego £. Jak widać była to przezorna i słuszna decyzja, ponieważ £ nie podlegał tak ogromnej destrukcji (kreacja wirtualnego pieniądza) jak $ USA i € UE i stanowił dla Międzynarodowego Żyda rezerwę – zabezpieczenie (podobną rolę pełni szwajcarski Fr, w którym swoje kapitały lokuje także Watykan).
USA i Wlk.Brytania są w zasadzie organizmami podporządkowanymi jednemu centrum decyzyjnemu. Ich rolę w polityce i ekonomii określa to samo grono decydentów światowej żydowskiej finansjery, które teraz – po zniszczeniu $ USA (i € UE) – wróci na swoje podwórko i rozejrzy się za nowym obszarem na pasożyt/dnicze żerowisko. Zdaje się, że już go sobie nawet upatrzyła – Chiny (?).
 
Ad. (b) Jest to zbyt duże uproszczenie. Likwidacja przemysłu związana była z chęcią uwolnienia kapitałów niejako zamrożonych w postaci kosztów funkcjonowania przemysłu (koszty maszyn, urządzeń, budynków, płac, niezbędnej infrastruktury technicznej, itd.). Właściciele, czyli żydowska finansjera uwolniła w ten sposób swój kapitał, który posłużył jej do inwestycji portfelowych, giełdowej gry, zwiększenia kreacji pieniądza wirtualnego oraz na inwestycje produkcyjne w państwach o niemal darmowej sile roboczej. Likwidacja przemysłu, a także ograniczenie rolnictwa, pozwoliło żydowskiej finansjerze czerpać zyski z importu i dystrybucji bez ponoszenia kosztów wytwarzania.
Żydowska finansjera nie zrzekła się zysków z ropy naftowej, ona przecież jest głównym właścicielem przemysłu wydobywczego na Morzu Północnym.
Ad. (c) Autor nie uwzględnił zasadniczych historycznych faktów. „Obalenie muru berlińskiego” było konsekwencją trwającej praktycznie od 1945r. zimnej wojny Zachodu (USA i Wlk.Brytanii – czyli Międzynarodowego Żyda) z ZSRR i z całym blokiem państw Układu Warszawskiego i RWPG. W wojnie tej brały udział nie tylko wywiady CIA, MI6, Mossad, ale także V żydowska kolumna obecna we wszystkich tych państwach oraz Kościół katolicki, dla którego porządek zachodni (żydowski kapitalizm) był celem dążeń zgodnym z tzw. cywilizacją chrześcijańską. W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców UE.
A więc Brexit, rozpad UE, są sprzeczne z politycznymi interesami Kościoła – to informacja dla katolików, którzy traktują Kościół jedynie w wymiarze religijnego mistycyzmu wiary, nie dostrzegając antynarodowych, antypaństwowych aspektów jego działalności na przestrzeni dziejów.
D.Kosiur
wiecej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/30/brexit-nowe-rozdanie-w-geopolityce-swiata/
 

KOMENTARZE

 • @
  Wbrew zarzutom Koisura (WPS), Papież Franciszek w ten sposob wypowiedzial sie na temat wyjścia UK z Unii:
  Catholic News Service, Piątek, June 24, 2016:
  "Głosowanie było wolą wyrażoną przez ludność (UK). Wymagamy wielkiej odpowiedzialności ze strony nas wszystkich, aby zagwarantować dobro mieszkańców Wielkiej Brytanii i dobro współistnienia całego kontynentu europejskiego."
  W słowie Papieża "współistnienie" kryje się niezależność, suwerenność, i indywidualność każdego kraju z osobna, a nie unii. I jest to poglą katolicki, a nie żydowski.
 • Brytania to niestety nie prezydentura 4 letnia w przypływach 10 lat.
  Wszystko to pan ujął idealnie . Zwolenniczka Brexitu, królowa Elżbieta „będzie mogła” teraz przeorientować swój kraj na chińskiego juana.

  Tylko to jedna strona medalu.
  Tę drugą można wyczytać na innych stronach gazet.

  Tak wygląda na to że oś świata zmieniła się ,oni już nie są zainteresowani Ameryką.
  Maja nowa ofiarę?
  http://kolokolrussia.ru/novosti/siriya-i-izrail-podali-zayavki-na-prisoedinenie-k-shos

  https://www.almasdarnews.com/article/russia-use-airbase-syria-conduct-joint-military-exercise-israel/

  http://kolokolrussia.ru/novosti/siriya-i-izrail-podali-zayavki-na-prisoedinenie-k-shos

  http://kolokolrussia.ru/novosti/siriya-i-izrail-podali-zayavki-na-prisoedinenie-k-shos

  http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20160628/3272575/Izrael-Turcja-dostawy-gazu.html DOSTAWY GAZU Z IZRAELA

  http://www.kp.ru/daily/26547.5/3563999/

  Byłoby dziwne wręcz gdyby Królowa UK nie wiedziała którą ma opcje wybrać!
 • @ireneusz 23:08:20
  Człowieku małego rozumu, milcz, jak dyskutują ludzie mądrzy.
 • WPS
  Fragmenty ciekawej dyskusji na portalu WPS:

  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 15:42 Edytuj
  Meyssan głupi nie jest (eufemizm) poza tym ze swojej arabsko-francuskiej perspektywy z Damaszku widzi świat zupełnie inaczej.
  Ważne jest moim zdaniem że tezy Meyssana są niesprzeczne z zeznaniami Starikowa, choć obydwaj mówią o odmiennych aspektach tego wydarzenia. Obydwa twierdzą jednak że judeoanglosaska oligarchia chciała Brexitu a kol. Rotszyld to się co najwyżej bawi w dezinformację: https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2016/06/30/lord-rothschild-zalecil-brytyjczykom-pozostac-w-ue/
  Musiało się stać coś ważnego za kulisami bo w krótkim czasie parę rzeczy pchnięto do przodu, przypominam że kol. Endrogan przeprosił WWP za zestrzelony Su-24 i już znowu rozmyślają o rurociągu do Europy.
  3RP będzie się teraz zadłużać w pieniądzu ludowym (renmimbi) co stanowi znak czasów.
  Mi się zdaje że ruskie analityki typu Starikow, Fursow czy Piakin to znajdują się, przeciętnie rzecz biorąc, parę pięter wyżej od zachodnich odpowiedników, któzy zresztą są zwykle aktywami CIA czy MI5 czy Mossadu. Fajnie by było gdyby WPS szerzej otworzyła się na mądrości Braci ze Wschodu. I tak jesteście ruskimi agentami, he he.
  Coś się stało za kulisami, ciekawe czy prawdopodobieństwo wojny (pewnie na Łotwie) wzrosło czy zmalało? Czy Izaak Singer ciągle trzyma swoją obrzezaną kuśkę w stanie erekcji?

  Liked by 1 osoba

  Odpowiedz
  Dariusz Kosiur
  30 Czerwiec 2016 o 20:15 Edytuj
  „Fajnie by było gdyby WPS szerzej otworzyła się na mądrości Braci ze Wschodu.”

  My mamy okno otwarte na Wschód, ale żaden wschodni wiatr jakoś nie chce wlecieć.
  Nasze, WPS, oceny politycznej sytuacji Europy oraz światowej są zbieżne z ocenami narodowych środowisk rosyjskich. Jednak polityka wymaga pragmatyzmu i racjonalnego myślenia w kategoriach interesu własnego państwa i narodu. Po stronie polskiej nie istnieją poważni nacjonalistyczni partnerzy, z którymi władze FR mogłyby wiązać nadzieje na przyszłą współpracę. Żydo-reżim IIIRP ma jak dotychczas moc systemu totalitarnego. Stąd, my, narodowcy, jak i IIIRP, jesteśmy traktowani raczej przedmiotowo, niż podmiotowo, przez FR, która w takich warunkach z pewnością nie będzie ustanawiać nam narodowej władzy.
  Musimy mieć większy polityczny wkład własny, żeby myśleć o politycznych interesach. Jak do tej pory żydo-reżim skutecznie eliminuje narodową polską działalność.

  Lubię

  Odpowiedz
  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 22:16 Edytuj
  Przy ewentualnej burzy geopolitycznej i wejściu Polski do rosyjskiej strefy wpływów będzie pewnie jak w 1944 roku. Jedynym środowiskiem któremu Stalin mógł przekazać władzę w Polsce byli Żydzi. Oni wygryźli całą konkurencję.
  Dlatego to jest strasznie głupie. Chyba lepszy byłby wariant zaimportowania całej potrzebnej klasy administracyjnej z Rosji choć nie wiem czy to jest wykonalne.

  Liked by 1 osoba

  przemex
  30 Czerwiec 2016 o 23:06 Edytuj
  Nastawieni uprzednio przez żydostwo anty rosyjsko Polacy nie zaakceptują Rosjan jako warstwy zarządzającej w Polsce. Dlatego eliminuje się Polaków z polityki i nastawia ich nienawistnie w stosunku do Rosjan. Efekt będzie taki że żydostwo będzie robiło interesy z Kremlem i elitami biznesowymi Rosji a Polaków i Rosjan będzie się napuszczać na siebie nawzajem.

  Liked by 1 osoba

  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 23:40 Edytuj
  Polacy mają rzeczywiście porąbane w głowach. Pewnie już 1050 lat temu chrzest przyjęty od papistów miał nastawić Polskę jako konia trojańskiego w obozie słowiańskim.

  Tylko mogą wydarzyć się traumatyczne wydarzenia. Pewnie jak jeszcze ze dwa lata żydobanderowcy porządzą na Ukrainie to miejscowi zaczną się modlić o powrót rosyjskich żołnierzy i wypędzenie hołoty.

  W Polsce o coś takiego trudniej dlatego to ch*jowy kraj. Ciężko coś konstruktywnego wymyśleć.

  Liked by 1 osoba

  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 16:48 Edytuj
  Przeprowadziłem sobie jedno ćwiczenie z demografii. Jest taka tablica o ludności Polski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski#Statystyka_urodze.C5.84_i_zgon.C3.B3w
  Podsumowałem sobie liczbę urodzeń żywych w latach 1961-70, 1971-80, 1981-90, 2001-2010, 2006-15.

  I tak: 1961-70 – 5,587 tys. 1971-80 – 6,407 tys. 1981-90 – 6,439 tys. 2001-10 – 3,801 tys. 2006-15 – 3,896 tys.

  Te liczby potwierdzają chyba powszechne odczucie, małą liczbę wózków dziecięcych na ulicach. Saldo urodzeń i saldo zgonów to tzw. naturalne ruchy ludności. Dodatkowo należy uwzgędnić migracje. Wiadomo że z Polski się dynamicznie wyjeżdza. Wiadomo że druga kolumna w tabeli w Wikipedii, rozmiar populacji, jest zafałszowana. Z Polski ubyło miliony ludzi, pewnie z 5 milionów i to dynamicznych ludzi w wieku rozrodczym. To pewnie większa wyrwa w populacji niż (tak naprawdę nieznane) staty wynikłe z 2WŚ.

  Ważnym wskaźnikiem, o wiele ważniejszym od “wskaźnika przyrostu naturalnego”, jest “wskaźnik dzietności” obrazujący średnią ilość dzieci rodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym (15-14 lat). To jest wskaźnik wyprzedzający, on mówi o ruchach naturalnych populacji za następne pokolenie, za 25-30 lat. Ten wkaźnik wynosi 1,27, dla utrzymania populacji na niezmienionym poziomie (przy saldzie migracji = 0) przyjmuje się minimalnie 2,07.

  Z powyższego wynika że Polska dynamicznie znika.

  Liked by 1 osoba

  Odpowiedz
  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 16:49 Edytuj
  Errata:
  Ważnym wskaźnikiem, o wiele ważniejszym od “wskaźnika przyrostu naturalnego”, jest “wskaźnik dzietności” obrazujący średnią ilość dzieci rodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym (15-45 lat).

  Lubię

  Odpowiedz
  Metro
  30 Czerwiec 2016 o 17:30 Edytuj
  Każdy widzi że organizacja świata w oparciu o państwa narodowe jest już passé. Teraz będzie inaczej. Coraz więcej władzy przejmują organizacje ponadnarodowe czy międzynarodowe, korporacje ponadnarodowe, wielkie banki, organizacje pozarządowe I tym podobny cyrk. Ich podporządkowanie nie jest jasne, czyje dyrektywy wykonują, kto definiuje ich politykę i według jakich kryteriów? To wszystko jest szara strefa niepewności.

  Przepowiadany przez Meyssana sojusz Londynu z Pekinem oznaczać może dalszy rozkwit żydowskiego kapitalizmu. Nowa światowa waluta, chiński juan, będzie oparty na “swobodzie przepływu kapitałów”, “inwestowaniu” w “papiery wartościowe” i całym tym żydowskim cyrku. W tym ustroju żydowska oligarchia finansowa sprawuje najwyższą władzę poprzez emitowanie pieniądza obciążonego długiem i lichwą, poprzez decydowanie o poziomie lichwy na mocy orzeczeń “niezależnych” agencji ratingowych czy o poziomie kursów walutowych. Żydowska oligarchia jest panem życia każdego kraju uzaleznionego od handlu międzynarodowego.

  Negocjowana obecnie umowa TTIP to krok w kierunku dalszego rozmycia państw narodowych. Proponowane przez Francję i Niemcy nasilenie procesów integracyjnych kontynentalnej Europy (wspólna armia, policja, podatki, polityka migracyjna, itp) to krok w tym samym kierunku. To procesy komplementarne a nie konkurencyjne.

  Celem jest wprowadzenie judeofaszyzmu zapowiadanego już w Protokołach. To powrót do koncepcji prywatnego państwa, która to koncepcja funkcjonowała tak skutecznie w Kanadzie (Kompania Zatoki Hudsona), w Indiach (Kompania Wschodnioindyjska z Londynu) czy w dzisiejszej Indonezji (Kompania Wschodnioindyjska ale z Amsterdamu) I w innych miejscach na ziemi. To system bezwzgędnego panowania boga Mamona (Baala).

  Ten system zdefiniował Mojżesz z Lewitami a przepowiadali prorocy. Pewnym zaskoczeniem jest dla mnie fakt że dzieje się to tak szybko. Kol. Morawiecki zapowiedział właśnie że w ramach “unowocześniania” gospodarki będzie likwidował obrót gotówkowy. Dokładnie według proroctwa św. Jana Ewangelisty, bez znamienia Bestii na ramieniu nie będzie można nic kupić ani sprzedać (Ap. 13:17).

  Oczywiście ten system można wprowadzić jedynie na CAŁEJ ziemi. Tak zresztą nakazał Jahwe. Nie mam złudzeń co do (zwykłych) Chińczyków, dla nich wszystko z Ameryki jest godne podziwu i małpowania. Rola Rosji jest tutaj kluczowa. Bez podporządkowania Rosji nic nie wyjdzie. Pewnie dlatego wszystkie wysiłki będą skoncentrowane na niej. Inaczej może znowu stać się tak jak na początku lat 20-tych poprzedniego wieku. Choroba Trockiego i spryt Stalina który wbrew oczekiwaniom zastąpił Lenina opóźniły wprowadzanie tego systemu o całe stulecie.

  Liked by 1 osoba

  Odpowiedz
  przemex
  30 Czerwiec 2016 o 21:41 Edytuj
  Jednym z celów finansjery jest niedopuszczenie do powstania sojuszu rosyjsko-chińskiego a obecnie do jego podkopania. Już od lat 70/80tych docierały sygnały świadczące od tym że banksteria coś kombinuje w sprawie Chin. Komunistyczno-kapitalistyczna chińska hybryda gospodarcza to w dużej mierze wynik polityki międzynarodowej finansjery wobec tego kraju. Nie przypadkowo odprzemysłowiono kraje zachodnie i przeniesiono zakłady do krajów trzeciego świata a w szczególności do Chin czy Indii. Celem tego procesu jest raz że realizacja polityki „zrównoważonego rozwoju”, czyli znacznego obniżenia poziomu życia w krajach zachodu i niewielkiego podniesienia go w krajach trzeciego świata, dwa przeniesienia „środka ciężkości” cywilizacji do krajów azjatyckich co oznacza degradację zachodu i wzmocnienie Chin czy Indii, które mogą stać się nowymi żandarmami świata po upadku USA. Gdzieś obiło mi się o uszy że USA w sytuacji swojego upadku, gospodarczego, politycznego, finansowego, militarnego ma sprzedać swoje zagraniczne bazy wojskowe Chinom. Tak więc wyjście Wlk.Brytanii(siedliska banksterii i ich centrum decyzyjnego, nieformalnego rządu światowego) z UE może być w pewnym sensie operacją dla odwrócenia uwagi, która ma zasłonić głęboko ukrytą za kulisami operację budowy nowego kastetu do bicia gojów. Chiny ze swoją liczną armią spełnią to zadanie wyśmienicie. Przy czym pierwszym celem może być Rosja i jej bogate zasoby Syberii, tak sprytnie odkryte przez koncentrację uwagi Rosji na odcinku kaukaskim i zachodnim. Banksteria już od dawna planuje wojnę Rosja-Chiny około 2030 roku, Euroazja z Rosją na czele to główne trofeum geopolityczne banksterów. Więc kto wie czy to nie operacja przygotowawcza. Z drugiej strony Rosjanie zapewne wiedzą co się święci to też starają się związać Chiny ze sobą jak tylko mogą. W każdym bądź razie losy świata mogą rozstrzygnąć się w Azji.

  Lubię

  Odpowiedz


  za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/30/brexit-nowe-rozdanie-w-geopolityce-swiata/


  także:

  https://www.youtube.com/watch?v=6YVbdc8bsNo

  https://www.youtube.com/watch?v=MM87oDzzqBQ

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031