Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2283 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Judeo-chrześcijańskie rozterki prezydenta Dudy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co zrobić, by coraz więcej ludzi ufało temu, że ich głos oddawany w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych ma rzeczywiście znaczenie.

 Duda_menora

 
„(…)możemy ubolewać nad tym, że frekwencja wyborcza w naszym kraju w zasadzie we wszystkich wyborach jest, porównując nas z krajami Europy Zachodniej, a nawet sąsiadami z Europy Środkowo-Wschodniej, relatywnie niska” (…),
„(…)co zrobić, by tę frekwencję podnieść? Co zrobić, by coraz więcej ludzi ufało temu, że ich głos oddawany w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych ma rzeczywiście znaczenie. Że przez swój głos mają szansę realizować swoje potrzeby i wizję tego, w jakim kierunku powinny być prowadzone polskie sprawy”  – prezydent A.Duda.
Prezydent Duda z wielkim uznaniem wyraził się ostatnio o demokratyzacji prawa wyborczego,  o demokratyzacji Polski, o godnej podziwu i pochwaly pracy PKW przy okazji 25 rocznicy uchwalenia rzekomo „demokratycznej ordynacji wyborczej”.
Jednocześnie pan prezydent dał wyraz swoim rozterkom o frekwencję wyborczą Polaków w ostatnich latach. I zadał polityczne, czy wręcz egzystencjalne pytanie wzorem Nikołaja Czernyszewskiego ( 1862r.), czy Włodzimierza Lenina ( 1902 r.) – Co robić? W ustach prezydenta Dudy zabrzmiało to bardziej praktycznie, bo spytał : co zrobić?
Rozterka polityczno- egzystencjalna  A.Dudy jest być może łatwa do wyjaśnienia, jeśli tylko spojrzymy na jego osobę i jego formację duchowo-moralną przez pryzmat wewnętrznej rozterki, której polem jest intelekt, dusza, a być może nawet ciało prezydenta Polski.  Źródłem owej rozterki jest jak podejrzewam konieczność pomieszczenia w sobie żyda i katolika.
Nie są to twierdzenia wyssane z palca, albo wyraz mej, jakby ktoś chciał interpretować, „mowy nienawiści”, bądź etniczno-religijnej nietolerancji, co mogłoby uruchomić z rozkazu ministra M.Kamińskiego ABWuowskie szwadrony poprawności politycznej wobec mojej osoby. Pan prezydent Duda dał kolejny raz publicznie dowód swojemu rozdwojeniu, a nawet jak myślę zdecydował się na kolejne kłamstwo- tym razem dogmatyczno-religijne ( kilka dni wcześniej dopuścił się kłamstwa politycznego, interpretując KOR, jako grupę polskich intelektualistów przejętych losami polskich robotników).
Pan prezydent był łaskaw powiedzieć, cytuję: ” Podkreślałem już wielokrotnie, że kulturowo należymy do Zachodu od 1050 lat – od kiedy weszliśmy do świata kultury judeochrześcijańskiej, czyli od Chrztu Polski, od wielkiej  decyzji księcia Mieszka I”                     (za: //www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,53,wystapienie-na-uroczystosci-25-lat-demokratycznego-prawa-wyborczego-i-organow-wyborczych-w-polsce.html).
Zderzenie w jednej osobie tych sprzeczności religijno-moralnych, które żydowi, jako reprezentantowi narodu rzekomo wybranego każą traktować innego człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina jako goja, osobę drugiej kategorii, której praw można nie przestrzegać, której potrzeby duchowe można pomijać, a potrzeby materialne jedynie tolerować i to w granicach pomyślności własnego interesu ekonomicznego – przyznam nie jest łatwe do pogodzenia. Co gorsze ta rozterka wewnętrzna nie dotyczy jedynie pana prezydenta Dudy, ale wielu świecznikowych polityków, „stróżów prawa” i przedstawicieli tzw. czwartej władzy w Polsce.
Wszyscy wyżej wymienieni „rozdarci wewnętrznie” zapominają nieostrożnie, że są obserwowani, a ich czyny oceniane i dlatego nie powinni się dziwić, czemu Polacy nie chodzą chętnie do wyborów, czemu niechętnie lub w ogóle nie płacą za tzw. abonament radiowo-telewizyjny i czemu nie przyznają wielkiej wiarygodności słowom polityków.
Polacy bowiem czekają, jak sądzę, że wreszcie pojawią się politycy, sędziowie, dziennikarze, działacze samorządowi itd, którzy jasno, odważnie i z pełną odpowiedzialnością powiedzą swym wyborcom: ” jestem Polakiem i mam obowiązki polskie”.
Kończąc kieruję apel do hierarchów kościoła katolickiego w Polsce o wykładnię ostatniego wystąpienia prezydenta Dudy. Czy to Chrystus się mylił, czy też myli się wielu biskupów katolickich, a za nimi pan prezydent Andrzej Duda?!
PZ
więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/24/judeo-chrzescijanskie-rozterki-prezydenta-dudy/
 
 
 

KOMENTARZE

 • Wątpię w te rozterki.
  Jeżeli ktoś publicznie twierdzi, ze KOR to grupa polskich intelektualistów przejętych losami polskich robotników, to można tylko się gorzko uśmiechnąć nad wiedzą wybrańca naszych rodaków.

  Po przeczytaniu posta też poczułem rozterki . Przyczyną jest apel autora do hierarchów kościoła katolickiego w Polsce . Czego spodziewa się on od ludzi budujących od 1050 lat cywilizację judeochrześcijanską w naszym kraju?
 • Autor!
  Purpura nawet palcem nie kiwnie. Toż z tego samego ulepionego chleba.
  Hierarchowie mają ścigać swoje owieczki , a sami się paść.
  Od pewnego czasu rośnie nam liczba papieży.
  Nikt nie rodzi się jednak ani od razu katolikiem , ani talmudysta , ateista.
  Stajemy się nimi pod wpływem otoczenia które nas wychowuje.
  Rodzina , domy sierot, rodziny zastępcze itd...
 • Kłamstwa żydowskiej mniejszości w Polsce !
  Prawie codziennie słyszę w żydowskich TV że Polska i Polacy są największymi zwolennikami Unii Europejskiej !
  !
  Myślę ze to jeszcze jedno kłamstwo żydów ! bo 5 lat temu frekwencja do Parlamentu Unii Europejskiej była 25% !
  2014 r już tylko 21 % ! więc pytam kto tu kłamie ?
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach ! JESTEM ZWOLENNIKIEM OGŁOSZENIA REFERENDUM W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEGO WYJŚCIA Z żydowskiej Unii Europejskiej !!!
 • Autor!
  Polityka polityką mamy ją na co dzień .
  Dziś tradycji zacząć czas!
  Noc Świętojańska ! Szukamy kwiatu paproci który spełni nasze marzeni
 • @klementyna 23:12:32
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/31/programowe-niszczenie-slowianszczyzny/
 • @klementyna 23:12:32
  Ślęża: List Otwarty do papieża Franciszka i Metropolity Wrocławskiego

  Wrocław, 13.11.2013
  Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo

  List otwarty do:

  Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Biskup Rzymu

  Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

  Szanowni Panowie, już od kilku lat możemy zaobserwować niepokojące poczynania proboszcza z Sulistrowic, pana prałata dra Ryszarda Staszaka, dotyczące braku respektu i poszanowania dla słowiańskich i celtyckich miejsc kultu na Masywie Ślęży.

  Wszystkie góry w Masywie Ślęży – na tysiące lat przed przybyciem chrześcijaństwa – były świętym miejscem Słowian Zachodnich. Masyw stanowi rodzaj łącznika między światem przyrody a światem duchowym, i był miejscem wielu obrzędów z tym związanych. W tym sensie w świadomości polskich Słowian po dziś dzień Ślęża jest naszą świętą górą, tak jak Grabarka dla prawosławia czy Częstochowa dla katolicyzmu.

  Dzisiaj dla wielu ludzi nie związanych z tradycją chrześcijańską, Ślęża i Radunia pozostają celem wycieczek, a dla wielu są miejscem medytacji, refleksji, pogłębiania własnej duchowości, zgłębiania tych tradycji w spotkaniu z pozostającymi tu artefaktami tych słowiańskich tradycji.

  Od wielu dziesiątek lat miejsca te są intensywnie odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia i okolic, przez ludność z całej Polski a nawet i z zagranicy, a także przez ludzi nie związanych z żadną tradycją religijną, w celu poszukiwania tych ww. historycznych i duchowych wartości czy też jako miejsce odpoczynku i rekreacji.

  Od kilku lat trwa jednak sukcesywne zawłaszczanie publicznej i turystycznej przestrzeni Ślężańskiego Parku Krajobrazowego na wyłączną działalność Kościoła katolickiego. Z jednej strony przy głównym szlaku z Przełączy Tąpadła na Ślężę ustawia się znaki drogi krzyżowej, a na szczycie monumentalny krzyż, z drugiej zaś doprowadza się do usunięcia rzeźby, która jest wierną repliką posągu Światowida znajdującego się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Rzeźba ta stała od ponad trzech lat w Domu Turysty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Romana Zamorskiego na szczycie Ślęży, w miejscu dla siebie najwłaściwszym, lecz została usunięta na skutek nacisków ks. Staszaka.

  Taka praktyka i takie poczynania proboszcza z Sulistrowic spotykają się też z niezrozumieniem i ubolewaniem ze strony wielu członków samego Kościoła katolickiego. Duża część decyzji tutejszego proboszcza odnośnie Masywu Ślęży nie ma szerszego poparciu ze strony tutejszej ludności, a jest raczej działaniem samowolnym, łamiącym dobre obyczaje pokojowego współżycia.

  W imieniu całej diaspory słowiańskiej i wszystkich osób, którym dziedzictwo słowiańskie na Masywie Ślęży jest cenną wartością, wyrażamy niniejszym sprzeciw wobec polityki lokalnych administratorów Kościoła katolickiego, polegającej na braku szacunku dla naszych wspólnych słowiańskich korzeni, bo przecież i w żyłach polskich katolików płynie słowiańska krew.

  Opisane powyżej wydarzenia wpisują się niestety w daleko szerszą perspektywę. Z wielkim niepokojem obserwujemy i boleśnie odczuwamy jak przestrzeń niezależnej myśli i działania wolnych ludzkich duchów kurczy się i jest zawłaszczana przez polski kler.

  Nie jest to z pewnością odzwierciedleniem ideału samego Kościoła katolickiego wg Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczącego tu tematu stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, wyrażonego w deklaracji Nostra Aetate, czy też w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, wypowiadającej się tak pozytywnie o wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich współczesnego świata.

  Dialog, respekt i poszanowanie innych tradycji religijnych postawił sobie Kościół katolicki na tymże soborze jako czołowe wyzwania dla przyszłej drogi Kościoła w tych wiążących dokumentach soborowych.

  Całe spektrum działań Kościoła katolickiego w Polsce jawi się jednak raczej jako odwrót od idei Soboru Watykańskiego II i powrót do fundamentalizmu religijnego, graniczącego często z fanatyzmem.

  XXI wiek to czas pojednania. Zjednoczona Europa narodów, w której to jednoczeniu Kościół katolicki miał swój niezaprzeczalny wkład, jest oparta na tolerancji i poszanowaniu innych obyczajów i światopoglądów. Zjednoczona cała ludzka rodzina, bogata dorobkiem swoich tak różnych dróg, którymi kroczyła od początku dziejów, chce być uszanowana w swojej różnorodności. Czy także współistnienie daje się wpisać w treść nowej ewangelizacji?

  Zwracamy się z prośbą do Jego Świątobliwości i Jego Ekscelencji, by uczynili co w Ich mocy, by odwrócić niedobre tendencje, by Święta Góra Słowian mogła stać się jednak miejscem POJEDNANIA i DIALOGU, nie waśni i podziału.

  Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

  (1.) Zespół Redakcyjny miesięcznika „Słowianić” (2.) wraz z grupą inicjatorów

  Czesław Białczyński, Kraków, pisarz i publicysta

  Piotr Kudrycki, Muchnice Nowe, sadownik i wydawca

  Joanna Maciejowska, Wrocław, historyk

  Marek Wójtowicz, Wrocław, inżynier

  2.

  Mariusz Agnusiewicz, Warszawa, wydawca

  Radosław S. Czarnecki, religioznawca, Towarzystwo Kultury Świeckiej

  Justyna Jakimowicz, Gajówka, Góry Izerskie

  Jacek M. Kwiatkowski, Sulistrowice, teolog, coach, terapeuta

  Lucyna Łobos, Chicago

  Jerzy Artur Naglik, Berlin, fizyk, przedsiębiorca

  Anna Olszta, Bydgoszcz, inżynier

  Krzysztof Orłowski, Dublin, przedsiębiorca, i healer

  Tadeusz Owsianko, Sobótka, dziennikarz

  Jerzy Przybył, Norrköping (S), artysta, rzeźbiarz i malarz

  Beata Rejszel, Tychy, nauczyciel

  Adam Smoliński, Szczecin, dziennikarz

  Emilia Szeterlak, Zielona Góra, nauczyciel

  Barbara Walczak, Wadowice, Klub Zaginione Dziedzictwo

  Paweł Ziemiński, Łódź, dr nauk ekonomicznych, przedsiębiorca

  Podpis popierający ten list można złożyć od jutra, tj. dnia 14 listopada 2013, za pośrednictwem strony internetowej http://www.slowianskasprawa.pl lub bezpośrednio za pomocą poczty e-mail, na adres: list@slowianskasprawa.pl

  http://bialczynski.wordpress.com/0 x
 • @stanislav 23:40:36
  Szukajmy jedności!!
 • @
  Wypowiedź Papieża Franciszka na temat wyjścia UK z Unii:
  Catholic News Service, Piątek, June 24, 2016
  "Głosowanie było wolą wyrażoną przez ludzi. Wymagamy wielkiej wielkiej odpowiedzialności ze strony nas wszystkich, aby zagwarantować dobro mieszkańców Wielkiej Brytanii i dobro współistnienia całego kontynentu europejskiego."

  W słowie "współistnienie" kryje się niezależność, suwerenność, i indywidualność każdego kraju z osobna, a nie unii.

  "Hip hip hooray!!!" dla Wielkiej Brytanii i jej katolickiej Irlandii!
  Niech żyje Papież!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031