Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
578 postów 2150 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Obowiązki Polaka po wyborach.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Szanowni Rodacy, Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej…ma dla Was propozycje konkretnych rozwiązań”.

 

logo-wps

Dzisiaj wreszcie chwila oddechu od wyborczej propagandy, od kolejnych
obietnic, od festiwalu złudzeń, od konkursu hipokryzji – głównie w
wydaniu pomagdalenkowych mafii, ale także ich sukcesorów,
pieczołowicie hodowanych, jako nowe „kadry” do zarządzania Polakami i
Polską.
Czołowa aktywistka faworyzowanej partii, z pionierskim zapałem niemal
w każdą swoją wypowiedź wplatała slogan: „Szanowni Państwo…mamy dla
was konkretne rozwiązania”.

Parafrazując powyższy slogan zwracam się do świadomych,
odpowiedzialnych Polaków:

„Szanowni Rodacy, Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej…ma dla Was
propozycje konkretnych rozwiązań”.

Zacznijmy od stwierdzenia oczywistości: nie głosujemy, gdyż nie
kolaborujemy. Nie kolaborujemy z okupantem i z miejscowymi
funkcjonariuszami okupanta.

Czynimy tak w oparciu o konstytucyjne podstawy ustroju państwa (Art.
1.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
Narodu.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio, Art. 8.1.Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej.), oraz wypełniając konstytucyjne obowiązki
(Art. 82.Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne, Art. 83.Każdy
ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej) a
szczególnie konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny(Art. 85.1.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny).

Wielu, a nawet w chwili obecnej większość Polek i Polaków nie jest
świadomych tego, że Polska, to kraj okupowany.
 A jest ona od 26 lat
krajem okupowanym przez światową oligarchię syjonistyczną i
administrowanym w jej imieniu i dla jej interesów przez miejscowe,
pookrągłostołowe mafie polityczne, występujące w formie partii
politycznych, jawnych i niejawnych grup kapitałowych oraz
podporządkowanych im instytucji i organizacji państwowych. Wsparciem
tej politycznej oraz prawno-finansowej okupacji ma być przygotowywana
instalacja na terenie Polski amerykańskich baz wojskowych.
Wydaje się, że pookrągłostołowy układ kompradorski, jak wykazały
ostatnie kampanie wyborcze-prezydencka i parlamentarna, jest na
wyczerpaniu swoich możliwości programowych i kadrowych. 

Nieuchronnie negatywne konsekwencje rządów układu politycznego, który powstanie wwyniku jutrzejszych wyborów otwierają drogę dla wyłonienia politycznej reprezentacji suwerennego narodu polskiego. Jest to w najbliższej
przyszłości szczególnie możliwe, a zarazem konieczne wobec przełomowej sytuacji międzynarodowej, którą cechuje kryzysowa, światowa sytuacja gospodarcza oraz zachwianie globalnej dominacji militarno-politycznejUSA przez Rosję, Chiny i ich sojuszników.

Wyłonienie politycznej reprezentacji narodu oraz pozyskanie możliwie
szerokich rzesz dla programu odzyskania Polski jest obowiązkiem i
głównym celem świadomych Polaków po wyborach.
 Cel ten nie zostanie
jednak zrealizowany samoistnie, ale wyłącznie na skutek aktywnej pracy
intelektualnej i zorganizowanej, konsekwentnej działalności
praktycznej.

 
Główna manipulacja świadomością Polaków, i w konsekwencji
podejmowanymi wyborami politycznymi i realizowanymi zachowaniami w
sferze publicznej, dokonywana jest za pomocą przejętych przez
okupantów mediów. 

Dlatego pierwszym zadaniem elit suwerennej Polski
jest koordynacja, a następnie konsolidacja niezależnych,
patriotyczno-narodowych inicjatyw medialnych.
 Jeszcze w roku bieżącym
winno odbyć się spotkanie przedstawicieli redakcji tych mediów(
zarówno krajowych, jak i emigracyjnych) dla określenia sposobów
koordynacji i ewentualnej konsolidacji oraz wypracowania powszechnie
akceptowanych ram programowych.

 
Drugim z ważnych zadań jest powołanie do istnienia i działania Straży
Narodowej. P
owinna się ona zająć ewidencją przejętego korupcyjnie, w
wyniku paserstwa lub zaniżonej wartości – majątku narodowego, a także
ewidencją sprzedanej lub przygotowanej do sprzedaży polskiej ziemi.

Straż Narodowa winna zająć się także ewidencją faktycznie
przebywających na terenie Polski obywateli obcych państw,
pozostających w stosunkach pracy, stosunkach służbowych lub
przebywających na podstawie stypendiów lub innych budżetowych lub
prywatno-publicznych źródeł finansowania pobytu czasowego lub stałego
na terenie Polski.

 Straż Narodowa winna być także zaczątkiem sił
samoobrony narodowej na wypadek prób destabilizacji ładu społecznego w
wyniku imigracji lub wywoływania chaosu, wspierając w ten sposób
działające służby państwowe.

Równolegle z wyżej wymienionymi zadaniami narodowymi winien być
niezwłocznie zainicjowany Fundusz Narodowy, jako źródło finansowania
niezależnych inicjatyw medialnych oraz działalności Straży Narodowej,
a także wsparcia narodowych kandydatów w kampaniach wyborczych. Status
formalno-prawny, skład osobowy kapituły Funduszu Narodowego oraz
źródła jego finansowania winny stać się przedmiotem pilnych uzgodnień
środowisk narodowo-patriotycznych.

 

Najprostszy program:

Nie dla kolonizującej Polskę UE

Nie dla ekspedycyjnego militaryzmu NATO

Nie dla antyludzkiego, totalitarnego globalizmu

Nie dla eksploatacji narodów przez światową lichwę bankową

Nie dla religijnego wybraństwa i narodowego szowinizmu

Nie dla propagandy i polityki antyrosyjskiej i antysłowiańskiej

 

Tak dla suwerennej Polski

Tak dla rozwojowego potencjału Polski

Tak dla ambicji cywilizacyjnych Polaków i wolnych narodów świata

Tak dla pokojowego,, wielobiegunowego ładu światowego

Tak dla poszanowania suwerenności państw i prawa międzynarodowego

Tak dla obustronnie korzystnej współpracy Polski z Rosją i krajami słowiańskimi

 

 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Wierni Polsce Suwerennej

Paweł Ziemiński

Prezes Zarządu

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/10/24/obowiazki-polaka-po-wyborach/

 

KOMENTARZE

 • tak
  Do mnie przekaz trafił. Każdy myślący człowiek wie że „nic nie może wiecznie trwać”
  Kończy się pewna epoka , zaczyna się nowa . Tylko głupiec tego nie dostrzega, jeżeli nie Bóg, to natura nie pozwoli na eksterminację człowieka. Tu nie ma żadnej dyskusji, żadnych wątpliwości, żadnych mądrości ludzkich.

  Pozdrawiam,
 • @
  Od czasu Rewolucji Bolszewickiej, ustrój socjalistyczny polega na DYKTATURZE wiecznie rosnącego rządu, który żyje za pieniądze podatników. Obiecany "socjal" jest realizowany poprzez mnożące się urzędy biurokratów, którzy również żyją za pieniądze podatników. Obecnie Sektor Państwowy (żyjący za pieniądze podatników) sięgnął 70% społeczeństwa, w którym zarabiający własne pieniądze Sektor Prywatny to tylko 30%.
  80% tego socjalistycznego rządu to Żydzi i ich Użyteczni Idioci, czyli Syjoniści! Głosują automatycznie na swoich, podczas gdy mniejszość narodowa bojkotuje wybory - co nie ma żadnego znaczenia dla ich wyniku. Uczciwi ludzie N-I-G-D-Y nie wygrają w tym systemie!
  Ten ich system nazywa się DEMOKRACJA.
  Co ja myślę n.t. Demokracji jest tutaj: http://zdzich.neon24.pl/post/104650,demokracja.
  Nie ma to nic wspólnego z religią, która również stała się tytułem manipulacji "ludzi wybranych". Np. wice-prez. USA, Joe Biden lub Kwaśniewski mówią o sobie, że są Katolikami, podczas gdy praktycznie są większymi Izraelczykami niż ich pracodawca Netanjahu. (Za pieniądze, oczywiście, które idą wraz z "demokratycznym popraciem".)

  Ja bym tak pierd...ną tą całą demokracja socjalistyczną i zaczął od nowa wprowadzając (być może rewolucyjnie) nową prawdziwie-konserwatywną i oficjalnie anty-syjonistyczną partię polityczną, która zawalczy o Konstytucyjną Republikę Polski - kraj prawa równego dla wszystkich.

  Tylko w Konstytucyjnej Republice Polski, w/w program "dla suwerennej Polski" może się spełnić. Jak? Będzie on wpisany w nową Konstytucję.
 • wygrywa jak planowno@
  panie Ajwajec melduję wykonanie zadania przez szabes goi z POlin.
 • @kfakfa 21:16:33
  Jestem ciekawy ,czy Kaczor po przejęciu wadzy od braci ajwajów z PO ,powie ,jak Icek Dickman ,zataczając się na ambonie w kne-sejmie - poczułem się jak ta nasza gospodarka...
 • @Nibiru 00:38:40
  Dlatego szczęśliwi, na boczny tor odstawieni.
 • @autor
  Wreszcie coś , pod czym nawet praktykujący katolik może się podpisac.
  Popieram.
 • @Zdzich 18:42:00
  "Obecnie Sektor Państwowy (żyjący za pieniądze podatników) sięgnął 70% społeczeństwa, w którym zarabiający własne pieniądze Sektor Prywatny to tylko 30%."

  Panie Zdzich,
  proszę objaśnić powyższe zdanie, bo ni jak nie kapuje o co chodzi.
 • @Rzeczpospolita 11:00:38
  Ogólnie, ci którzy żyja z podatków vs. ci którzy umierają z podatków. Czyli:

  SEKTOR PUBLICZNY – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową i państwowych osob prawnych, własność jednostek samorządowych osób prawnych, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze, Polska Akademia Nauk, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w tym żydowskie media), oraz tzw. „własności mieszane”.
  Wszyscy oni są na BARDZO wysokich pensjach i głosują na swoich!

  SEKTOR PRYWATNY – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność prywatną.
 • @Zdzich 21:36:31
  Rzeczywiście jest tak jak Pan napisał.

  Napiszę dokładnie to samo, ale z nieco inną interpretacją - według mnie istotniejszą.

  Sektor państwowy (publiczny: głównie oświata, ochrona zdrowia, administracja publiczna, policja itp.) zatrudnia ok. 60% - 70% pracujących w Polsce. Pozostałe 30% - 40% zatrudnionych pracuje w przedsiębiorstwach prywatnych.

  Trudno wnioskować o wielkości rzeczywistego bezrobocia. W 2005r. wynosiło ono ok.52%. Od tego czasu opuściło Polskę ok. 8 mln ludzi w wieku produkcyjnym.
  Min.Finansów podaje, że za ubiegły rok 33% dorosłych Polaków nie składa PIT. Odliczając młodzież studiującą otrzymamy 27% nie uzyskujących dochodu. Trzeba jednak uwzględnić, że wiele osób korzysta ze wspólnego roliczenia (tzw. PIT 36) - w tej grupie także znajdują się bezrobotni (max 50%).


  Ostateczny wniosek jest następujący: żydo-reżimowa władza dokonała totalnych zniszczeń w gospodarce kraju. Polska w trakcie funkcjonowania IIIŻydo-RP straciła straciła więcej majątku niż w wojnie IIIRzeszą i ZSRR.
 • @Rzeczpospolita 12:10:30
  Absolutnie się zgadzam i widzę to samo!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031