Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2283 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Prawy Sektor poważnym zagrożeniem dla Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W obliczu eskalacji szowinizmu banderowskiego oraz chaosu na Zachodniej Ukrainie należy niezwłocznie powołać Ruch Samoobrony i Bezpieczeństwa Narodowego

 

PrawySektorZakrpacie

Ponad rok temu, komentując wydarzenia na Ukrainie wskutek przewrotu dokonanego przez „aktywistów” Majdanu i bojówkarzy Prawego Sektora, opłacanych wprost z amerykańskich pieniędzy, bądź z funduszy OUN-UPOwskiej emigracji w USA i Kanadzie lub z zasobów żydowskiego oligarchiatu ukraińskiego – przewidywaliśmy pewną sekwencję wypadków.

Za najbardziej prawdopodobne uznawaliśmy taki stopień anarchizacji życia państwowego i zwykłego politycznego bandytyzmu, że w połączeniu z nieuchronnym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej na Ukrainie i dramatyczną pauperyzacją społeczeństwa, powodować to będzie radykalizację postaw w każdej z grup społecznych, zarówno po stronie ofiar, jak i sprawców przewrotu.

Wewnętrzne napięcia, szczególnie na zachodniej Ukrainie-spowodować mogą przeniesienie się banderowskiego zarzewia na teren sąsiadujących państw. Polska potencjalnie będzie głównym obszarem, na który sfrustrowane i zdziczałe bandy szowinistów ukraińskich będą próbowały przenieść swoje działania. Będzie to o tyle groźne, że w stworzeniu chaosu na Zachodniej Ukrainie i na terenach sąsiadujących, zainteresowane są zarówno amerykańscy stratedzy „zarządzania chaosem” , jak i przestępczy, żydowski oligarchiat ukraiński, kontynuujący proces przejmowania wprost narodowego majątku Ukrainy, bądź pośredniczący w przejmowaniu tego majątku przez swoich wyżej postawionych mocodawców zachodnich.

Tragicznym paradoksem tej sytuacji jest fakt, że „polscy” orędownicy kijowskiego przewrotu, czyli kierownictwo partii PO i PiS oraz sterowany z zagranicy kompleks medialno-propagandowy, a co najważniejsze zupełnie bezwolne dowództwa Wojska Polskiego, Policji Państwowej i Sił Specjalnych przyczyniają się do wzrostu potencjalnego zagrożenia polskiego bezpieczeństwa państwowego i narodowego, a w zamian,  pozbawieni wyobraźni i poczucia odpowiedzialności za Polskę, nie podejmują przygotowań i działań na ewentualność wciągnięcia Polski wprost do żydo-banderowskiego chaosu. Wydaje to obecnym decydentom politycznym i ideologicznym jednoznaczną ocenę: nieodpowiedzialni, sprzedajni,antypolscy hazardziści!.Dotyczy to szczególnie Prezydenta i Kancelarii Prezydenta, Premiera i KPRM , a w tym głównie kierownictwa MON, MSZ oraz MSWiA.

W obliczu eskalacji szowinizmu banderowskiego oraz chaosu na Zachodniej Ukrainie polscy działacze opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, a głównie działacze narodowych i obywatelskich ruchów społecznych  oraz działacze samorządowi zobowiązani są do niezwłocznego powołania Ruchu Samoobrony i Bezpieczeństwa Narodowego. Winno to być jednym z głównych zadań w zbliżającej się kampanii wyborczej oraz narzędziem identyfikacji rzeczywistych intencji i celów politycznych partii i komitetów wyborczych startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Oprócz koniecznych i niezwłocznych działań wewnątrzkrajowych naglącym i niezbędnym jest podjęcie międzynarodowych konsultacji i koordynacji działań,w ramach zagrożonego regionu, z władzami i organizacjami z Rosji, Białorusi, Węgier, Słowacji i Mołdawii.

PZ

 

 

Zdaniem politologa Andrzeja Zapałowskiego, walki z policją, które miały miejsce na Zachodniej Ukrainie, są ogromnym zagrożeniem dla Polski. Wiążący się z tym rozwój bandytyzmu oraz niekontrolowany przemyt broni stanowi duże niebezpieczeństwo grożące destabilizacją całego obszaru pogranicza

Dwa wybuchy we Lwowie koło komisariatów milicji, w wyniku których zginęli dwaj funkcjonariusze, rozpatruje się jako akty terrorystyczne, związane z wydarzeniami na Zachodniej Ukrainie. Jak wiadomo, w tych dniach w zakarpackim mieście Mukaczewo doszło do zbrojnej konfrontacji między bojownikami Prawego Sektora a milicją i miejscowymi strukturami biznesowymi. Prowadzono ogień z granatników i karabinów. Według najnowszych danych, zginęły trzy osoby, 13 ucierpiało.

Korespondentka radia „Sputnik” Irina Czajko poprosiła politologa, prezesa rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, wykładowcę Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyśle, doktora Andrzeja Zapałowskiego o komentarz na temat tych wydarzeń.

— Od samego początku konfliktu na Ukrainie było wiadomo, iż wykorzystywanie organizacji skrajnie nacjonalistycznych doprowadzi w przyszłości do kolejnego obszaru konfliktu pomiędzy władzami Ukrainy, niezależnie, jakie one by były, a tymi oddziałami, które są skrajnie nacjonalistyczne. Jeżeli spojrzymy na program tych organizacji, to odwołują się one do działalności terrorystycznej w Polsce z okresu międzywojennego. Dążą do budowy etnicznego państwa narodowego. I oczywiście zakładają, że jeżeli sytuacja ich zmusi, będą nawiązywali do wzorców swoich poprzedników, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, także w stosowaniu metod terrorystycznych. Kilka lat przed II wojną światową na terenie Polski nacjonaliści ukraińscy dokonali ponad 3000 aktów terroru.

Sytuacja w Mokaczewie pokazuje jednoznacznie, że w tej chwili terroryści z Prawego Sektora postanowili zaprowadzić porządek blisko swojego matecznika, czyli Lwowa. Nie uderzyli oni na wschodnich czy południowych obszarach Ukrainy, ponieważ są tam zbyt słabi. A tutaj mają bardzo duże zaplecze i elektorat, który bardzo często głosuje na radykalnych nacjonalistów. Zakarpacie jest takim obszarem, który na zachodniej Ukrainie można nazwać mianem wyjątkowego, ponieważ nie popiera w swojej większości nacjonalistów. Znajduje się tam bardzo duża mniejszość węgierska, mniejszość rumuńska. Duża część społeczeństwa tego obszaru nie określa się jako Ukraińcy, tylko jako prawosławni Rusini karpaccy. W związku z tym, jest to obszar, który należy zmusić do przyjęcia zachodnio-ukraińskiej nacjonalistycznej ideologii. Oni zaczęli wprowadzać swój porządek. Fakt, że doszło do wybuchów we Lwowie — trudno powiedzieć, kto jest inicjatorem – wyraźnie świadczy o tym, że tak naprawdę państwo ukraińskie sobie nie radzi z tego typu oddziałami.

Należy podkreślić, że nie mówimy o oddziałach, które liczą kilkunastu lub kilkudziesięciu członków. One już liczą tysiące. To jest bardzo poważny problem dla Ukrainy. Problem, który w połączeniu z olbrzymią biedą, w której kierunku zmierza państwo ukraińskie, może w niedługiej przyszłości doprowadzić do tego, że właśnie ci skrajni nacjonaliści będą chcieli wykorzystać nastroje biedy na Ukrainie i na barkach niezadowolenia rozpocząć walkę z obecnym rządem. W ten sposób może dojść do wojny domowej.

Dla Polski to jest ogromne zagrożenie, ponieważ wydarzenia się dzieją kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski, która graniczy z rejonem Zakarpacia. Jeżeli ten konflikt się rozprzestrzeni na większy obszar i ulegnie zaostrzeniu, to możemy się nawet spodziewać prób uciekania do państw Unii Europejskiej, w tym Polski, osób, które będą na Ukrainie podejrzane o terroryzm. Osób, związanych z Prawym Sektorem. Wiążący się z tym rozwój bandytyzmu, niekontrolowany przemyt broni, to bardzo duże niebezpieczeństwo, grożące destabilizacją całego obszaru pogranicza.

Jest dla mnie szokującą sprawą, że poza małymi wzmiankami w prasie główne polskie media całkowicie o tym milczą. A milczą, bo, w jaki sposób prowadzić politykę, popierającą obecny rząd w Kijowie, jeżeli okazuje się, że na tyłach państwa ukraińskiego dochodzi do sytuacji, które mają znamiona anarchii. To jest bardzo niewygodne. W związku z tym, nie słyszałem, żeby polskie władze wprowadziły wzmocnioną ochronę granicy. Może zrobiono to w sposób nieinformujący społeczeństwo, ale Słowacja i Węgry wprost wzmocniły granicę. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że jeszcze kilkunastu banderowców z Prawego Sektora, którzy się ukrywają, mogą chcieć uciec z Ukrainy przez kompleksy leśne właśnie albo do Polski, Słowacji lub na Węgry. Przy czym, to są ludzie z bronią w ręku, stwarzający niebezpieczeństwo w rejonie przygranicznym.

Czytaj więcej://pl.sputniknews.com/opinie/20150714/672009.html#ixzz3fwbkBPZC

 

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/15/prawy-sektor-powaznym-zagrozeniem-dla-polski/

 

 

KOMENTARZE

 • Czy mamy przez to rozumieć, że...
  wszyscy którzy z Polski pojechali na Ukrainę (a wiemy kto tam był) w celu popierania Majdanu, sprowadzili tym samym na Polskę realne zagrożenie działaniami wojennymi?
 • ---------- i ci // STUDENCI // ukarińscy
  --zamontowani w Polsce .
  Marysi narzeczony Ukrainiec , rozciął brzuch , umierała w sadzie leżąc pod drzewami 3 dni , wnętrzności rozlały się dookoła. ! . Przywieziony niemiecki lekarz powiedział : kaput.
 • ministerialna niedojda
  katechetka Piotrowska "poluje" na dilerów dopalaczy ,których jej partia "stworzyła". Kto zajmie się granicą Polski z upa dliną ?
 • @
  Warto tą wiadomość przekazać szczególnie patriotom, nacjonalistom i działaczom społecznym z regionu Podkarpacia i Lubelszczyzny - to jest ich zadaniem, aby bronić siebie i Polskę przed banderowskim zagrożeniem.

  Swoją drogą narzekamy, że źli banderowcy mają swój prawy sektor, czemu polscy nacjonaliści sami nie stworzą swojego "prawego sektora" do walki z wrogami Narodu i Ojczyzny?
 • @Sukarno 14:20:14
  --pewnie poszli na pielgrzymkę .
 • Zadziwia
  totalne milczenie polskich polityków.Nawet wygląda to na zmowe mediów z partiami politycznymi.Nic się nie dzieje, nic się nie stało.A kiedy się stanie?.Wtedy gdy będzie za pózno.W Polsce nie ma Prezydenta, nie ma rządu i nie ma opozycji.Wszyscy dmuchają w antypolski,banderowski puzon.Zle to się skończy.....
  http://litera.fr/category/news/
 • Spokojnie, bez nerw.
  Jakby co to naostrzy się paliki a na te paliki ponasadza się kukiełki z prawego sektora... Bez paniki, damy radę.
 • -----------no proszę !!!
  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/intermarium-na-ukrainie-wraca-pomysl-silnego-sojuszu-z-polska/gd1wk3
 • @ninanonimowa 17:42:40
  chazaro-mongoły nie ustają w dążeniu by rozlać konflikt na Polskę i pozostałe kraje w zasięgu tego mongolskiego "rojenia".
 • @ninanonimowa 17:42:40
  Spółka z nazistowskimi rezunami ?
  Niech spadają na drzewo.
 • WPS
  Artykuł z naszej strony został przetłumaczony u umieszczony na stronie internetowej Oleny Mazur. Dziękujemy.

  Правый сектор — серьезная угроза для Польши

  просмотров 7
  По теме:

  Нет связанных записей.

  Zakrpacie более года назад, комментируя события в Украине в результате переворота, совершенного «активистами» – бандитами Майдана и «Правого сектора», оплачиваемых непосредственно денегами из США, и средств ОУН-УПА, находящихся в изгнании в США и Канаде, а также – ресурсов Украинского еврейского олигархата – предсказал последовательность событий.

  Уже понятно, что высокая степень анархии обычной жизни является государственный и политический бандитизм, что в сочетании с неизбежным ухудшением экономической ситуации в Украине и драматическим обеднением общества вызовет радикализацию в каждой из групп, как жертв, так и исполнителей государственного переворота.

  Внутренние напряжения, особенно в Западной Украине – могут стать причинами очагов бандеровского перемещения в соседние страны. Польша потенциально будет основным регионом, в котором разочарованные и дикие группы украинских шовинистов будут пытаться переместить свои действия. Это настолько серьезно, что создать хаос в Западной Украине и в соседних регионах заинтересованы как американские стратеги „управления хаосом”, так и преступники во главе с украинским еврейским олигархатом, продолжая процесс принятия, как прямой прихватизации национального достояния Украины, так и через посредников в лице их западных покровителей.

  Трагическим парадоксом этой ситуации является тот факт, что «польские» чемпионы переворота Киеве, которыми руководили партии РО и PiS, контролируются зарубежными средствами массовой информации и пропаганды, и, самое главное полностью пассивным командованием польской армии, национальной полиции и спецназа, которые внесли свой вклад в рост потенциальной угрозы Польскому государству и национальной безопасности, и им, в свою очередь, не хватает воображения и чувства ответственности за Польшу. Они не принимают меры и мероприятия для возможности вытягивания Польши из непосредственного жидо-бандеровского хаоса. Кажется, что нынешние лица, принимающие решения с политической и идеологической четкой оценки: безответственные, продажные, антипольские игроки: особенно Президент и аппарат Президента, премьер-министр и Правительство, в том числе – главным образом Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел.

  В условиях эскалации бандеровского шовинизма и хаоса в Западной Украине, польские активисты парламентской и внепарламентской оппозиции, главным образом национальные и гражданские активисты общественных движений и местного самоуправления обязаны немедленно начать «подзавод» обороны и национальной безопасности. Это должно быть одной из главных задач в предстоящей избирательной кампании и инструментом для выявления реальных намерений и целей политических партий и избирательных комиссий, принимающих участие в предстоящих парламентских выборах.

  Кроме того, необходимы и немедленные действия ряда соседних стран, находящихся под угрозой хаоса – провести международные консультации и координацию действий с органами власти и организациями из России, Беларуси, Венгрии, Словакии и Молдовы.  По словам политолога Анджея Zapałowski, борьба с полицией, которая состоялась в Западной Украине, является большой угрозой для соседней Польши. Что может вызвать развитие неконтролируемого бандитизма, контрабанды оружия и представляет собой серьезную опасность для дестабилизации ситуации во всей приграничной зоне.

  Два взрыва возле полицейских участков Львовской милиции, в результате которых два сотрудника были убиты, рассматриваются как акты терроризма, связанных с событиями в Западной Украине. Как вы знаете, в эти дни в городе Мукачево Закарпатской было вооруженное противостояние между боевиками «Правого сектора» с милицией и местными бизнес-структурами. Велся огонь из гранатометов и винтовок. По последним данным, погибли три человека, 13 пострадали.

  Корреспондент радио «Спутник» Ирина Czajko попросила политолога, президента филиала польского общества геополитики, преподавателя школы права и управления в промышленности, доктора Анджей Zapałowski прокомментировать события.

  – С самого начала конфликта в Украине было известно, что использование крайних националистических организаций в будущем приведет к конфликтам между властями Украины. Если мы посмотрим на программы организации, они относятся к террористической деятельности в Польше межвоенного периода. Они стремятся построить этническую нацию-государство. И, конечно, предположить, что если ситуация сложится в их пользу, они будут использовать практику их предшественников, а именно Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, а также использовать террористические методы. За несколько лет до Второй мировой войны, в Польше украинские националисты сделали более 3000 террористических актов.

  Ситуация в Мукачево ясно показывает, что террористы «Правого сектора» решили «навести порядок», чтобы закрыть своё логово – Львов. Они не смогли этого сделать на восточных и южных областях Украины, потому что слишком слабы. А здесь очень большие средства и электорат, который часто голосуют за радикальных националистов. Закарпатье такая область, которую в Западной Украине можно назвать уникальной, поскольку она не поддерживает в массе своей радикальных украинских националистов. Здесь существует очень большое венгерское меньшинство, меньшинство Румынии. Большая часть населения этой области не определены как украинцы, они являются православными русинами Карпат. Таким образом, это область, которая вынуждена была принять западно-украинский националистическую идеологию. Они начали осуществлять свой порядок. В чём причины взрывов в Львове – это трудно сказать, кто инициатор – ясно свидетельствует о том, что украинское государство действительно не может справиться с этим типом войск.

  Следует подчеркнуть, что речь не идет о единицах или несколько десятков членов. Они рассчитывают на тысячи. Это очень серьезная проблема для Украины. Проблема, которая, в сочетании с огромным ростом бедности, который усугубляется в украинском государстве, может в ближайшем будущем привести к тому, что накал в обществе ещё более возрастёт и националисты хотят воспользоваться настроениями бедноты в Украине и на их плечах начать борьбу с нынешней властью. Что может привести к гражданской войне.

  Для Польши это огромная угроза, потому что события происходят в нескольких десятках километров от польской границы, которая граничит с регионом Закарпатья. Если этот конфликт распространится на большую площадь и активизируется, мы можем ожидать даже попытки террористических актов в странах ЕС, в том числе против поляков, которые будут находиться в Украине. Люди, связанные с «Правым сектором» занимаются бандитизмом, неконтролируемой контрабандой оружия, и представляют большую опасность дестабилизации в приграничных районах.

  Меня шокирует, что за исключением редких упоминаний в прессе, основные польские СМИ полностью замалчивают эту проблему. Молчат, потому что, как проводить политику с нынешним правительством в Киеве, если выяснится, что столкнулись с ситуациями украинского государства, которые имеют вид анархии. Это очень неудобно. Поэтому, я слышал, что польские власти укрепляют границы. Словакия и Венгрия тоже укрепили границы. Существует реальная опасность того, что даже десяток боевиков из бандеровского «Правого сектора» захочет пробраться лесами в Польшу, Словакию или Венгрию, чтобы сбежать с Украины. А эти люди с оружием в руках – большая опасность для приграничных регионов.

  za:http://zazubr.org/2015/07/16/29363/

  więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/15/prawy-sektor-powaznym-zagrozeniem-dla-polski/ Komentarze

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031