Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
586 postów 2283 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Komisarze naszej przyszłości, administratorzy naszego rozumu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uwaga, nadchodzą: innowatorzy, liderzy, nawigatorzy, pionierzy, komisarze naszej przyszłości, administratorzy naszej wyobraźni, naszego rozumu?!

 Każda rewolucja ma swoje robocze  kadry. Są to zarówno komisarze, jak i pionierzy.

Tak zwana „rewolucja łupkowa”, czyli zalegalizowana kradzież polskich zasobów naturalnych ze szkodą dla środowiska naturalnego, i z przejęciem polskiego terytorium,  też ma swoje kadry.

Część z nich to kadry bezmyślne lub  tzw. pożyteczni idioci, ale zapewne trzon kadrowy jest nieprzypadkowy.  Te kadry przenikają do różnych środowisk. Od górnych szczebli władzy, poprzez uczelnie, średni szczebel administracji rządowej i samorządowej, a wreszcie na sam dół, w bezpośrednie nasze sąsiedztwo, do firm, do szkół kształcących nasze dzieci, a nawet do naszych rodzin.

Są młodzi, wykształceni, przystojni, elokwentni, tolerancyjni, bez kompleksów, dynamiczni, optymistyczni, postępowi, europejscy, niektórzy nawet światowi, walczący z ciemnogrodem, drażliwi, nie znoszący sprzeciwu, unikający dyskusji…

Uwaga, nadchodzą: innowatorzy, liderzy, nawigatorzy, pionierzy, komisarze naszej przyszłości, administratorzy naszej wyobraźni, naszego rozumu?!

Niżej jeden z przypadków.

 

Oto oni:

1)Fundacja “Instytut Innowacji” została założona w czerwcu 2006 roku z inicjatywy 13 Rzeczników Innowacji, uczestników unijnego projektu INNOWATOR.

Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Innowacji”: Joanna Renata Chodor

Za: //ii.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/KRS_-FII.pdf

KATARZYNA GONTARCZYK

Od 1993 roku w branży Public Relations, przez trzy lata dbała o wizerunek polskiego giganta – firmy ORBIS – w najtrudniejszym dla niej okresie przekształceń.  Od 1996 roku odpowiedzialna za Public Relations pięciogwiazdkowego hotelu Sheraton w Warszawie, z sukcesem wprowadziła tę nową markę do Polski. W roku 2004 awansowała na stanowisko Dyrektora d/s Public Relations hoteli Starwood w Polsce otwierając The Westin Warsaw oraz Sheraton Krakow, to stanowisko piastowała do sierpnia 2008. W ramach działalności CSR firmy Starwood odpowiedzialna za organizację licznych wydarzeń specjalnych, aukcji i koncertów charytatywnych. W połowie 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Public Affairs w agencji FIRST PR, najstarszej i najbardziej renomowanej agencji public relations. W kwietniu 2010 roku została partnerem i współudziałowcem agencji E.U.R.O.

KAMILA KASZKIEL

Specjalista ds. promocji i marketingu, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, poznawała tajniki zawodu w USA i w niemieckiej filii koncernu Philipsa. Jest jednym z 20 pierwszych absolwentów unijnego programu wprowadzającego do Polski zawód rzecznika innowacji. Obecnie jest prezesem Instytutu Innowacji oraz prezesem i współwłaścicielem agencji Europejska Unia Reklamy Otwartej sp. z o.o. Współpracuje z British Polish Chamber of Commerce jako kierownik brytyjskiego programu pomocowego dla młodych przedsiębiorców Youth Business Poland. Ma ogromne doświadczenie w budowaniu strategii marketingowych dla nowoczesnych innowacyjnych firm inspirowane zagranicznymi przykładami z całego świata.

KATARZYNA ŁUCZAK

Specjalizuje się w organizacji eventów. Doświadczenie zdobywała współorganizując międzynarodowe festiwale filmowe, plenerowe warsztaty kulinarne oraz kulturalne wydarzenia w całej Polsce. Współpracuje z biznesem tworząc i realizując wysokiej jakości projekty społeczne oparte na współpracy trójsektorowej m.in. rozwijała i koordynowała projekt Youth Career Initiative – brytyjski program społeczny dla branży hotelarskiej pod patronatem fundacji Księcia Walii. Często pracuje w środowisku wielokulturowym. Prywatnie lubi podróżować i oglądać filmy, w szczególności krótkometrażowe.

JOANNA PASYMOWSKA

Joanna dorastała w Chinach, w bardzo zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie, co sprawiło że zainteresowała się wielokulturowością i miało wpływ na jej późniejszy wybór studiów. Została psychologiem międzykulturowym, specjalizującym się w zakresie akulturacji i treningów kompetencji kulturowych. Pracowała z uchodźcami i imigrantami zarówno w Polsce, jak i w regionie Murcia (Hiszpania). Ma doświadczenie w kierowaniu działaniem międzykulturowego zespołu, a praca w wielokulturowym środowisku sprawia jej dużo satysfakcji. Brała udział we wdrażaniu i realizacji wielu projektów unijnych, dotyczących zwłaszcza integracji społecznej, międzykulturowości i przedsiębiorczości. W maju 2010 roku została managerem Programu Youth Business Poland, będącego częścią międzynarodowej sieci Programów Youth Business International, udzielającej wsparcia młodym przedsiębiorcom w zakładaniu ich własnej działalności gospodarczej.

Za: //ii.org.pl/207-2/

 

2)  Gaz i Ropa z formacji łupkowych Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej PIG- PIB

Zespół redakcyjny

 dr Magdalena Sidorczuk (msid) – kierownik projektu

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych menedżerskich na UW i zarządzania projektami badawczymi w Akademii Leona Koźmińskiego. Kieruje projektem informacyjnym państwowej służby geologicznej na temat gazu z formacji łupkowych, mającym na celu podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa z zakresu poszukiwania i jego przyszłej eksploatacji. Zainteresowania: geoturystyka, snowboard i badminton.

mgr Anita Starzycka (abar) – redaktor portalu

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Gospodarka Odpadami na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska z naciskiem na gospodarkę odpadami. Od kilku lat drąży konsekwentnie tematykę gazu łupkowego, skupiając się przede wszystkim na aspektach środowiskowych poszukiwań. Ulubione zajęcie to wizyty na wiertniach i fotografia wykonywanych tam prac.

mgr Maja Kowalska (mkow) – zastępca redaktora portalu

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działania informacyjne na temat węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz upowszechnia ideę geoturystyki i ochrony dziedzictwa geologicznego. Zainteresowania: turystyka piesza i rowerowa, ochrona środowiska, fitosocjologia, polskie wybrzeże Bałtyku, kynologia i ornitologia.

mgr Antoni Fałkowski (afal)

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki, gdzie odpowiadał m.in. za projekty związane z polityką bezpieczeństwa energetycznego, w tym związane z gazem łupkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie marketingu firm w obszarze działań promocyjnych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych. W naszym serwisie jest redaktorem działu „Gospodarka”.

mgr Agata Olszyńska (aols) – redaktor techniczny

Artysta malarz, absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  W PIG-PIG zajmuje się wykonywaniem ilustracji, obróbką zdjęć i czuwa nad estetyczną stroną naszych działań. Zainteresowania: sztuka, przyroda, etnografia. W naszym serwisie odpowiada za szatę graficzną.

 

 mgr inż. Bartosz Stec (bste)

Absolwent AGH w Krakowie (specjalność ochrona środowiska w geologii naftowej). Od kilku lat zajmuje sie tematyka oddziaływania na środowisko poszukiwań gazu z łupków. Specjalista od wizualizacji danych przestrzennych. W naszym serwisie odpowiada za dział map.

 

 

 

Współpraca

mgr Lidia Adach

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z geologii górniczej na AGH w Krakowie. W PIG-PIB zajmuje się popularyzacją nauk o Ziemi poprzez działania edukacyjne, wystawiennictwo i geoturystykę.

dr Katarzyna Dybkowska

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania naukowe to analizy paleośrodowiskowe kredowych osadów epikontynentalnych, pochodzenie, rodzaje i sposoby zachowania materii organicznej w osadzie oraz cykle biogeochemiczne. Prywatnie fascynatka socjobiologii oraz miłośniczka koni. W naszym serwisie odpowiada za dział „Ropa naftowa”.

mgr inż. Ireneusz Dyrka

Absolwent geologii naftowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W PIG-PIB specjalizuje się w analizie i modelowaniu systemów oraz procesów naftowych. Obecnie realizuje projekty dotyczące szacowania zasobów i wyznaczania stref perspektywicznych dla gazu z łupków w Polsce oraz analizy danych geologicznych z obszarów koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów niekonwencjonalnych.

mgr Andrzej Głuszyński

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,  gdzie obecnie realizuje pracę doktorską. W PIG-PIB zajmuje się geologią strukturalną i interpretacją danych sejsmicznych.

dr Izabella Grotek

Absolwentka Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim. W PIG-PIB prowadzi badania mikroskopowe materii organicznej z basenów sedymentacyjnych neogenu w celu określenia jej dojrzałości termicznej oraz typu genetycznego. Uzyskane dane znajdują zastosowanie w poszukiwaniu osadów potencjalnie macierzystych do generowania węglowodorów (ropa naftowa, gaz).

mgr Marcin Janas

Absolwent geologii naftowej na AGH w Krakowie. W PIG-PIB prowadzi badania dotyczące geochemii naftowej oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą systemów naftowych, petrologią rozproszonej materii organicznej oraz określaniem stref perspektywicznych dla występowania gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych.

dr hab. Marek Jarosiński

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwudziestu lat bada współczesne naprężenia i struktury tektoniczne kompleksów osadowych na podstawie analizy rdzeni wiertniczych i odsłonięć powierzchniowych oraz danych geofizycznych i modelowania numerycznego. Zajmuje się również kwestią zagrożeń geodynamicznych dla lokalizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

dr Marek Jasionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG–PIB zajmuje się sedymentologią, petrografią i geochemią skał osadowych, przede wszystkim węglanów. Realizuje tematy dotyczące utworów miocenu Polski i Ukrainy oraz cechsztynu.

mgr Bartosz Jurga

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i LLM w Bonn w Niemczech. Pracuje jako analityk w Międzynarodowej Agencji Energetycznej reprezentując PIG-PIB, gdzie zajmuje się m.in. analizą strategii energetycznych i regulacji poszczególnych państw w zakresie gazu i ropy, a w szczególności w zakresie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Jest członkiem zespołu redagującego Word Energy Outlook. Prywatnie amator gór, sportów wytrzymałościowych, szachów i dobrych książek.

dr Przemysław Karcz

Geolog, stopień doktora uzyskał w Instytucie Nauk Geologicznych PAN z geochemii czarnych łupków. W PIG–PIB zajmuje się charakterystyką basenów naftowych, szczególnie badaniami geochemicznymi i petrofizycznymi. Obecnie bierze udział w projektach dotyczących występowania gazu w formacjach łupkowych.

mgr Hubert Kiersnowski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sedymentologii i stratygrafii osadów klastycznych, w szczególności permu – piaskowców czerwonego spągowca, oraz w analizach skał zbiornikowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym typu tight. W PIG – PIB zaangażowany w badania paleozoicznych łupków w zakresie poszukiwania gazu i ropy w łupkach oraz oceny zasobów węglowodorów.

mgr inż. Sylwia Kijewska

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. W PIG-PIB zajmuje się interpretacją i wykorzystaniem danych sejsmicznych w geologii.

dr Monika Konieczyńska

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Department of Environmental Science in Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Manchester. W PIG-PIB kieruje projektami z zakresu wpływu prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko naturalne. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Shale Gas Joint Program w ramach European Energy Research Allianz przy Komisji Europejskiej.

mgr Dorota Koszka-Maroń

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W PIG-PIB (Oddział Geologii Morza w Gdańsku) zajmuje się geologią i geomorfologią obszarów ujść rzecznych (delty), modelowaniem przestrzennym i facjalnym rozwoju form i osadów obszaru południowego Bałtyku, geodynamiką strefy brzegowej morza, strukturą geologiczną i procesami aktywizującymi degradację wybrzeża klifowego oraz geologią środowiskową. Uczestniczy w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Wojciech Labuda

Studiuje na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej. Dwukrotny srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej oraz laureat wielu krajowych olimpiad naukowych z dziedziny ekonomii, finansów, historii, wiedzy o społeczeństwie i ekologii. W naszym serwisie zajmuje się technologiami, ekonomiką wydobycia i ochroną środowiska.

dr Mirosław Lidzbarski

Koordynator regionalny państwowej służby hydrogeologicznej w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku. Zajmuje się badaniem wód podziemnych w strefie brzegowej Bałtyku oraz na obszarach pojeziernych Polski północnej. Uczestniczy w projektach związanych z analizą aspektów środowiskowych w związku z poszukiwaniem węglowodorów niekonwencjonalnych. Prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

mgr Magdalena Nidental

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG–PIB  bierze udział w pracach związanych z realizacją Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz w pracach dotyczących jakości  i ochrony wód podziemnych.  Przez ostatnie lata zajmuje się problematyką oceny wpływu na środowisko naturalne prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

dr hab. Teresa Podhalańska, prof. nadzw. PIG-PIB

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność naukowo-badawcza ukierunkowana jest na szczegółowe badania regionalnej budowy geologicznej Polski oraz stratygrafię starszego paleozoiku, głównie ordowiku i syluru. Prowadzone badania są obecnie szeroko wykorzystywane w pracach związanych z poszukiwaniem i dokumentacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

mgr inż. Michał Roman

Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. W PIG–PIB zajmuje się analizą danych geofizyki otworowej, także pod kątem poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

mgr Joanna Roszkowska-Remin

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z Geofizyki Naftowej na AGH w Krakowie oraz intensywnego kursu z sedymentologii klastyków w filii uniwersytetu Tromso na Spitzbergenie. Obecnie kończy pracę doktorską na Wydziale Geologii UW. Zajmuje się sedymentologią osadów klastycznych oraz badaniami paleomagnetycznymi.

mgr Mirosław Rutkowski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako geolog złożowy w dużych przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jednocześnie publikując artykuły popularno-naukowe. W PIG–PIB zatrudniony na stanowisku rzecznika prasowego.

dr Piotr Stankiewicz

Socjolog, adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się konfliktami związanymi z energetyką (głównie jądrową i gazem łupkowym). Był ekspertem ds. energetyki w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, sekretarzem Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność”, obecnie jest doradcą ds. dialogu Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego. Nałogowy biegacz i gracz. W naszym serwisie odpowiada za dział „Społeczeństwo”.

mgr inż. Agnieszka Szczypiorska

Absolwentka studiów z zakresu nauk o Ziemi SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W PIG-PIB zajmuje się zagadnieniami prawnymi i środowiskowymi związanymi z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz bieżącym postępem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych.

mgr Michalina Ścibisz – Kosanowska

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG-PIB zajmuje się działaniami edukacyjnymi, min. z zakresu poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych. Ideę geoedukacji propaguje również przy realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony georóżnorodności i geoturystyki. Interesuje ją to, co skrywa w sobie ziemia – zarówno geologiczne skarby, jak i te młodsze artefakty.

dr Małgorzata Woźnicka

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG-PIB odpowiada m.in. za realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych. Zajmuje się problematyką środowiskowych uwarunkowań eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

dr Adam Wójcicki

Absolwent geofizyki stosowanej na AGHw Krakowie. W PIG-PIB realizuje projekty związane z geoenergią, m.in. projekty dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla, energii geotermalnej i poszukiwań węglowodorów.

 

 

Tak o sobie piszą:

Ad 1)

Rzecznicy Innowacji to absolwenci różnych wyższych uczelni, którzy w 2005 roku wzięli udział w projekcie INNNOWATOR. W celu pobudzenia popytu na innowacje, promowania nowych rozwiązań technologicznych oraz stworzenia silnego wsparcia dla firm zainteresowanych wdrażaniem innowacji Rzecznicy Innowacji powołali Instytut Innowacji.

W ramach projektu INNOWATOR Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (Centrum IT) finansowanego ze środków UE Rzecznicy Innowacji przez 9 miesięcy uczestniczyli w intensywnych szkoleniach, które obejmowały zagadnienia takie jak marketing innowacji, technologie i plany marketingowe, metody, sposoby pozyskiwania i oceny innowacji, wdrażanie innowacji, rachunek ekonomiczny innowacji, elementy prawa patentowego, ochrony praw autorskich i wiele innych.

W czasie projektu Rzecznicy odbyli staże u Dostawców Innowacji, czyli jednostek naukowych lub firm, które posiadają innowacyjne produkty lub usługi. Rzecznicy poznali poszczególne rozwiązania technologicznie, opracowali dla nich materiały promocyjno-informacyjne oraz prezentowali innowacje podczas licznych konferencji i seminariów. Aby móc kontynuować tę działalność stworzona została Fundacja, która nawiązuje do idei Rzecznictwa oraz tworzy własne autorskie programy.

Za://ii.org.pl/historia/

Ad 2)

 

Serwis informacyjny państwowej służby geologicznej, którą na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji”.

Projekt, poza utworzeniem i prowadzeniem serwisu informacyjnego na temat gazu i ropy z formacji łupkowych, obejmuje m.in.

 • przygotowywanie opracowań na temat węglowodorów niekonwencjonalnych,
 • organizację seminariów, warsztatów i konferencji,
 • wykonanie sondaży opinii publicznej,
 • rozwijanie współpracy zagranicznej,
 • wsparcie edukacji dzieci, młodzieży i studentów.

Podstawowym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat łupków gazo- i roponośnych oraz procesu ich poszukiwania i przyszłej eksploatacji. Projekt jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności do tych, którzy nie będąc ekspertami w tej dziedzinie, chcieliby uzyskać wiedzę z wiarygodnego, ale niezależnego i niezaangażowanego biznesowo, źródła.

Serwis informacyjny oraz pozostałe zadania są przygotowywane przez najlepszych specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy na co dzień, od lat, prowadzą badania naukowe z zakresu geologii, hydrogeologii, geofizyki i ochrony środowiska. Mają również doświadczenie w popularyzowaniu treści geologicznych.

W obszarach, które nie są specjalnością geologów, a które są niezbędne do kompleksowej prezentacji wszystkich aspektów związanych z węglowodorami niekonwencjonalnymi, współpracujemy z licznymi profesjonalistami z innych dziedzin: prawnikami, socjologami, ekonomistami i politologami.”

dr Magdalena Sidorczuk

kierownik projektu

 

Za: //infolupki.pgi.gov.pl/pl/o-projekcie

A tak indoktrynują młodzież:

 

 

Opis filmu:

Opublikowany 20 paź 2014

Film zrealizowano na podstawie scenariusza Zuzanny Wrabec, który zwyciężył w konkursie geologiczno-filmowym „Młodzi o łupkach’2014″. Organizatorem konkursu był Państwowy Instytut Geologiczny, we współpracy z Fundacją Instytut Innowacji. Zdjęcia kręcono w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz na terenie wiertni „Miłowo–1″ w gminie Przywidz, dzięki uprzejmości Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

 

Współuczestnicy indoktrynacji ( za stopką filmową):

PGNiG, Instytut Innowacji (Joanna Chodor), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Gaz i Ropa z formacji łupkowych, Wiedza i Życie, edu.info.pl Polski Portal Edukacyjny, zielona lekcja.pl Portal Edukacji Ekologicznej, Perspektywy, Interklasa.pl, autokreacja, sciaga.pl,

Konkurs geologiczno-filmowy „Młodzi o łupkach 2014”sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opieka merytoryczna nad scenariuszem i filmem:

Michalina Ścibisz-Kosanowska z PIG-PIB, Lidia Adach z PIG-PIB, Anita Starzycka z PIG-PIB,

Koordynacja działań i pomoc na Wiertni Miłowo : Justyna Pacek, Mirosław Golonko, Jakub Siewko, Jacek Słowakiewicz

Wykonawca: PRO DV STUDIO na zlecenie PIG-PIB

Scenariusz: Zuzanna Wrabec  ( dobra rada: najpierw do lekcji, a potem do scenariusza –PZ)

Reżyseria i montaż : Paweł Sitkiewicz

 

więcej:https://suwerenna.wordpress.com/2014/11/03/komisarze-naszej-przyszlosci-administratorzy-naszego-rozumu/

 

 

KOMENTARZE

 • wps
  http://www.youtube.com/watch?v=orttCIJpIMw

  http://www.youtube.com/watch?v=RvwEGLrATAk

  http://www.youtube.com/watch?v=cpRCwc1xXg0

  http://www.youtube.com/watch?v=ZzoaNINeEX4

  http://www.youtube.com/watch?v=RBVL8v_rL-w

  http://www.youtube.com/watch?v=PFdruELOY1s

  http://www.youtube.com/watch?v=Lv6UHo07d0I

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031