Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
578 postów 2150 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

„Premiera” żydo-rządu IIIRP z wizytą w NRF

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żydo-media wzmiankujące o wizycie E.Kopacz w NRF skupiły się jedynie na jej faux pas w czasie powitalnego ceremoniału.

 

„Premiera” żydo-rządu IIIRP z wizytą w NRF. III RP i suwerenność

 

W latach 1960. Polacy opowiadali sobie następujący żart: kto jest najlepszym zegarmistrzem w Polsce? Odpowiedź: Władysław Gomułka (I sekretarz KC PZPR), bo po wskazówki jeździ aż do Moskwy.
W czasach PRL, każdy nowy pierwszy sekretarz rozpoczynał urzędowanie od wizyty w Moskwie. Pamiętam, że wtedy nie tylko mnie to złościło. Dzisiaj, po latach, wiem, że te wizyty były właściwą praktyką polityczną. Bo niezależnie od współczesnej historycznej wiedzy Czytelników, nad którą czuwają żydo-media i żydo-reżimowa oświata, prawda jest taka, że ZSRR był nie tylko gwarantem naszych granic zachodnich, ale także możliwości rozwoju gospodarczego kraju i, co niebawem dla ludzi nie tylko młodych będzie bajką o żelaznym wilku, był siłą rzeczy gwarantem całkowitego bezpieczeństwa socjalnego i politycznego – nie groziła nam wojna i w żadnej wojnie nie musieliśmy brać udziału.

Wielu jednak nadal twierdzi, że byliśmy pod okupacją ZSRR i PRL nie była państwem suwerennym. Cóż, jeśli dla tak myślących miarą suwerenności było opuszczenie bloku państw socjalistycznych, rezygnacja w całym zakresie gospodarczo-politycznym ze współpracy z ZSRR, potem z Rosją, likwidacja baz wojskowych ZSRR/Rosji na terenie Polski, to czy rzeczywiście po 1990r. tę suwerenność Polska uzyskała?
Celowo nie napisałem, że miarą suwerenności państwa jest niezależność jego władz (mających poparcie narodu!) w podejmowaniu wszystkich decyzji politycznych służących dobru kraju i narodu z wyjątkiem agresji na inne państwa.
Nie wiem, jak zwolennicy poglądu, że Polska po 1990r. stała się niepodległa i suwerenna, dają sobie radę z takimi prostymi faktami jak: od 1967r. pracowano w PRL – „okupowanym przez ZSRR” -, nad produkcją własnej broni jądrowej – dzisiaj trudno nawet twierdzić, że III RP posiada armię? Więc co ochrania jej suwerenny byt – obce siły USA, czy NATO?
W czasach PRL, w latach 1970. produkowano w Polsce na średnim światowym poziomie wszystko to, co produkował przemysł Zachodu – dzisiaj przemysłu nie mamy, nie mamy także handlu, nie mamy polskiego systemu bankowego – czy więc jesteśmy gospodarczo, a co za tym idzie także i politycznie, państwem niepodległym i suwerennym?
Nie wspominam już o likwidacji bezpieczeństwa socjalnego, o załamaniu demograficznym, o upadku ochrony zdrowia i o tym, że bierzemy udział w cudzych wojnach na innych kontynentach.
I rzecz najbardziej bulwersująca: Polska w interesie sił, które chcą opanować Ukrainę i włączyć ją do zachodniego obozu, jest popychana do konfliktu z Rosją, którego z pewnością nie życzy sobie zdecydowana większość Polaków. Jeśli do tego konfliktu pchają Polskę jej władze, to zasługują one na miano przestępczej bandy idiotów. Jednak jeśli do tego konfliktu pchają Polskę te siły, które wyzwalały nas spod „okupacji ZSRR”, to czy zwolennicy poglądu, że Polska jest „niepodległa i suwerenna” znajdą dowody na jego zasadność?

2014-10-09_1412853121
Wczoraj premier żydo-rządu IIIRP, E.Kopacz, wzorem wszystkich swoich poprzedników poczynając od 1990r., złożyła swoją pierwszą zagraniczną wizytę – gdzie? – właśnie w NRF. Nie na Litwie, gdzie liczna polska mniejszość narodowa jest dyskryminowana i wobec której litewski żydo-reżim łamie unijne prawo i standardy. I nie w Rosji, której embargo na polskie produkty żywnościowe, jako odpowiedź na wspierane przez żydo-rząd IIIRP unijne sankcje, powoduje ogromne straty rolników. E.Kopacz pojechała do NRF, z którą mamy idyllicznie poprawne stosunki polityczne (?).
Nasuwa się dość oczywiste, retoryczne, pytanie, czy dzisiaj NRF, tak jak kiedyś ZSRR, stała się gwarantem naszego bezpieczeństwa i rozwoju, gwarantuje nienaruszalność zachodniej granicy Polski (armia NRF nie jest dużo lepsza od polskiej)? Co zatem powoduje, że jest to najważniejszy partner IIIRP?
Bo chyba o suwerenności IIIRP nie najlepiej świadczy fakt, że stanowimy rynek zbytu dla produktów z NRF, także tych mocno zużytych (np. samochodów) i jesteśmy bardzo tanią siłą roboczą dla przedsiębiorstw z Niemiec (bo niekoniecznie niemieckich) lokowanych w Polsce.

6919694-643-385

Żydo-media wzmiankujące o wizycie E.Kopacz w NRF skupiły się jedynie na jej faux pas w czasie powitalnego ceremoniału. Przyznam, że zdziwiło mnie, iż wspólne korzenie żydo-medialnych dysponentów i E.Kopacz – jak większość Żydów i ona należała do UW! – nie przeszkadzały w naśmiewaniu się z niej. Było nie było reprezentuje ona polskie barwy i zamiast głupkowatych „śmichów” żydo-media winny uhonorować i urząd i jego polskie barwy i oczywiście zwrócić uwagę na faktyczny cel wizyty – czego nie było i nie ma.
                                                    Suwerenność III RP – granice państwa

Zajęci krzątaniną wokół zabezpieczania codziennego bytu nie w głowie nam pamiętanie o ważnych historycznych i politycznych wydarzeniach, zresztą na dobrą sprawę nie ma skąd tej wiedzy czerpać. Zatem warto przypomnieć kilka istotnych wydarzeń dotyczących granic naszego państwa.

1. Gdy „stara Jałta” przestała obowiązywać, I-szy sekretarz KC KPZR, M. Gorbaczow w 1989 r. zaproponował gen. W. Jaruzelskiemu zwrot Polsce naszych ziem wschodnich – nie zrobił tego z miłości do Polski, ale z syjonistycznego nakazu demontażu ZSRR. Natychmiast na Kreml udała się z Polski żydowska delegacja w składzie T. Mazowiecki, J. Kuroń, B. Geremek, M. Michnik – czterech akuszerów IIIRP -, z błagalną prośbą wycofania się M. Gorbaczowa z jego propozycji. Tych czterech antypolskich Żydów przekonało M. Gorbaczowa. (Pytanie tylko, czy po odzyskaniu ziem wschodnich poradzilibyśmy sobie dzisiaj z żydo-banderyzmem?)

2. W 1990r. odbyła się tzw. konferencja 2 + 4, czyli zjednoczeniowa dla NRF i NRD w obecności Rosji, USA, Wlk.Brytanii i Francji. M.Thatcher zaprosiła do udziału w konferencji także władze IIIRP. Była to dobra okazja do międzynarodowego traktatowego uregulowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej między jednoczącym się państwem niemieckim i Polską. Polska miała tu poparcie M.Thatcher obawiającej się wzrostu znaczenia Niemiec oraz poparcie Rosji. Żydowskie władze IIIRP zrezygnowały z udziału w konferencji i postawienia sprawy granicy.

3. W 1995r. tracą moc ustalenia Konferencji Poczdamskiej. Odtąd polsko-niemieckiej granicy nie chroni żadne porozumienie, żaden traktat. W aktualnej konstytucji NRF istnieje zapis, wedle którego obowiązującą granicą między Niemcami i Polską jest granica z 1937r.
Przedstawiciele żydo-władz IIIRP biorący udział w przygotowaniu traktatu akcesyjnego (przed 2004r.) Polski do UE mieli kolejną okazję do międzynarodowego traktatowego zapisania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako prawnie obowiązującej NRF i Polskę. Było to bardzo łatwe do przeprowadzenia, ponieważ to Zachód chciał jak najszybciej wchłonąć Polskę do UE, tak jak dzisiaj czyni to wobec Ukrainy.

4. Ostatnią okazję i to dwukrotnie, raz w 2007r., drugi raz w 2009r., zaprzepaścił prezydent L.Kaczyński podpisując i potem ratyfikując traktat lizboński. Ten osobnik lansowany przez PiS na wielkiego patriotę i obrońcę polskich interesów, którego truchło złożono na Wawelu, wypiął się nie tylko na granice Polski, ale i na suwerenność Państwa Polskiego.

Jak, więc widzimy władze IIIRP wywodzące się niemal w całości z żydowskiej V kolumny czterokrotnie pokazały nam, że ich celem nie jest realizacja polskich interesów państwowych, polskiej racji stanu – a o interesie narodowym polskim w tym kontekście nawet wspominać jest niezręcznie.
Zatem, czy Polska jako państwo osiągnęła stan niepodległości i suwerenności? Z pewnością NIE. Daleko nam do takiego stanu niepodległości i suwerenności państwa (ale nie narodu) jaki był udziałem PRL.
A czy suwerenny jest polski naród? Z teorii zapisanej w konstytucji IIIRP wygląda, że tak, ponieważ może brać czynny i bierny udział w wyborach i referendach (podobnie w było w PRL). Ale to tylko teoria. Rzeczywistość jest jednak taka, że naród pozbawiony jest całkowicie własnych, narodowych polskich środków komunikacji. Pauperyzacja narodu jest tak głęboka, że nie jest on w stanie wyłonić własnej organizacji politycznej, nie jest w stanie skontrolować uczciwości przeprowadzanych wyborów, nie jest w stanie skorzystać z przysługującej mu, zapisanej w konstytucji, demokracji bezpośredniej. Wszystko to sprawia, że suwerenna jest jedynie okupacyjna żydo-władza wobec polskiego narodu. Bo gdyby naród był suwerenny z pewnością zlikwidowałby żydo-rządy V kolumny.

-
Dariusz Kosiur

 

wiecej:https://suwerenna.wordpress.com/2014/10/10/premiera-zydo-rzadu-iiirp-z-wizyta-w-nrf-iiirp-i-suwerennosc/

 

 

KOMENTARZE

 • kij ma dwa końce
  1 migracja polaków za wschodnia granicę - taniej
  2 Islamizacja Niemiec
  3 Zgodnie z prawem i radością etnicznych Niemców przeniesiemy granicę na Łabę

  Czas nie pierwszy to, gdy musieliśmy podnosić się z popiołów
 • TO NIE WOLNOŚĆ A ZNIEWOLENIE !
  POLSKA TO żydowski Obóz Koncentracyjny dla Polaków SŁOWIAN !
  gdzie 10 % mniejszość żydo-chazarska ma pełne prawa i profity a reszta społeczeństwa jest traktowana jak bydło bez prawa głosu !!!
  !
  Słowianie ! 7 lat temu żydowska propaganda informowała nas ze już niedługo Polacy będą wracać do kraju ! na dobre płatne etaty ! ale jak zawsze gdy żydzi coś mówią to jest to tylko żydowska fantasmagoria ! a ten co tak zapewniał [ TUSK ] obecnie spierdoli.. do tej europy zabierającze sobą wicepremiera !
  !!
  UWAGA ! żydostwo ma kartel rasowo-plemienny ! a nas Polaków trzymają w rozproszeniu ! stąd jesteśmy słabi wobec kartelu żydów !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM !!
 • -------- zawsze z przyjemnością czytam Pana
  --Mało jest w Polsce racjonalnego myślenia . Myśli Pan przynajmniej za 100 głów :)).

  Ps. o tej Łabie / powyżej / też czasami nie bez satysfakcji myślę :)).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031