Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
566 postów 2089 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

KIM JEST RZĄDZĄCA POLSKĄ KLASA POLITYCZNA ?! List otwarty WPS do Polaków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli chcemy przeżyć, jeśli Polska ma przetrwać – pora na zmiany, pora na partię narodową, pora na wyłonienie odpowiedzialnych polityków, partnerów dla sił rozsądku, porządku, równouprawnienia i wzajemnego poszanowania suwerennych państw w Europie.

 

KIM JEST RZĄDZĄCA POLSKĄ KLASA POLITYCZNA ?!

LIST OTWARTY  STOWARZYSZENIA WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

DO OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

RODACY!  POLKI I POLACY!  OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

Od listopada ubiegłego roku jesteśmy świadkami wydarzeń na Ukrainie, które na naszych oczach przeradzają się w międzynarodowy kryzys polityczny, jeden z najpoważniejszych w historii ostatniego pięćdziesięciolecia Europy.

Wydarzenia wewnątrz ukraińskie, w wyniku mieszania się w nie innych państw i ośrodków politycznych, nabrały niepokojącego charakteru regionalnego zamętu, który może przybrać postać ogólnoeuropejskiego, a może i światowego konfliktu.

Wydawać by się mogło, że suwerenne i niepodległe państwo w środku Europy, jakim bez wątpienia jest Republika Ukrainy, które stanowi samodzielny podmiot prawa międzynarodowego, będące uznawanym partnerem negocjacji i umów międzynarodowych, za sprawą konstytucyjnych władz, wybranych w demokratycznych wyborach przez naród ukraiński, może decydować samodzielnie i niezawiśle o swoim losie.

Okazało się jednak, że decyzja konstytucyjnie wybranego prezydenta i rządu Ukrainy, którzy nie zaakceptowali warunków stowarzyszenia z Unią Europejską (która jest przecież dobrowolnym i jednym z wielu projektów politycznej i gospodarczej współpracy państw) i nie wyrazili zgody na kontynuowanie procesu stowarzyszeniowego, stała się powodem zainicjowania zamętu wewnątrz Ukrainy oraz zdumiewającej agresji tak medialnej, jak i politycznej - rzekomo demokratycznych instytucji i polityków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Dla nas, Polaków, winno być to tym bardzie żenujące i zawstydzające, że do przodowników - w tej niewytłumaczalnej agresji politycznej i medialnej wobec suwerennego państwa i jego demokratycznie wybranych władz – należą politycy polscy, odgrywający kluczową rolę w polityce wewnątrzkrajowej, jak i reprezentujący Polskę w instytucjach międzynarodowych, w tym na terenie ONZ, Rady Europy i Parlamentu Europejskiego.

Stopień zaangażowania się polityków polskich - zarówno z rządzącej Polską koalicji PO – PSL, jak i opozycyjnych partii PiS, SLD, Solidarna Polska, Twój Ruch oraz eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz przedstawicieli Polski w innych gremiach i agendach Unii Europejskiej -  najpierw w kampanię popierania puczu antypaństwowego, a nawet bezpośrednie w nim uczestniczenie, a następnie zaangażowanie w proces legitymizowania struktur władzy ustanowionych samozwańczo, w wyniku antykonstytucyjnego, zbrojnego puczu -  wystawiają politykom polskim jak najgorsze świadectwo.

Popieranie i legitymizowanie przez polityków polskich chaosu politycznego i zbrojnej rebelii, organizowanych i finansowanych z zewnątrz przez ośrodki spoza Ukrainy, bądź przez te środowiska ukraińskie, które wywodzą swój rodowód z  oligarchicznego, często wręcz przestępczego procederu nietransparentnej, szarej ekonomii, stawia reputację polityków polskich pod wielkim znakiem zapytania.

Co gorsze, wielu z polityków polskich, takich jak J. Kaczyński, J. Saryusz-Wolski, P. Kowal, A. Lipiński, R. Czarnecki, J. Kurski, G. Schetyna, J. Buzek, P. Zalewski, W. Waszczykowski i innych w swej politycznej nieodpowiedzialności i politycznym antyrosyjskim otumanieniu wprost legitymizuje szowinistyczne, neofaszystowskie środowiska ukraińskiej partii Swoboda i ruchu Prawy Sektor, ideologicznie wywodzące się z antypolskiej, ludobójczej tradycji OUN-UPA, które nie ukrywają także obecnie rewanżystowskich planów wobec ludności polskiej i zgłaszają pretensje terytorialne do około 20 powiatów pd.-wschodniej Polski.

W największym stopniu niepokojące i stojące w zupełnej sprzeczności z polskim interesem narodowym są ostatnie deklaracje polityczne prezydenta B. Komorowskiego, premiera polskiego rządu D. Tuska, a w szczególności retoryka i sposób prowadzenia polityki wschodniej przez ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego.

Oświadczenia i działania tych trzech najważniejszych ośrodków polskiej polityki zagranicznej sugerują jakoby Polska była stroną w konflikcie wewnętrznym Ukrainy oraz w stosunkach Ukrainy z Federacją Rosyjską. Takie stanowisko to nie tylko brak realizmu i błąd polityczny, ale i postawa wyjątkowo źle służąca dobrosąsiedzkim stosunkom z Rosją, naszym sąsiadem i potencjalnie najważniejszym partnerem politycznym i gospodarczym na wschodzie Europy.

Postępowanie władz polskich, co jest szczególnie ważne, szkodzi nie tylko wizerunkowi Polski jako kraju prowadzącemu samodzielną i racjonalną politykę zagraniczną, ale buduje wizerunek władzy całkowicie nieodpowiedzialnej za pomyślność kontaktów gospodarczych polskich przedsiębiorców i rolników z partnerami w Rosji , na Białorusi, w Kazachstanie i w samej Ukrainie. To lekceważenie polskich interesów oraz brak pragmatyzmu jaki cechuje inne kraje Unii, jak np., Niemcy, Francję, czy Włochy. Źle to wróży polskiej gospodarce i politycznej roli Polski jako ważnego państwa w Europie.

Zdestabilizowana, słaba ekonomicznie i podzielona Ukraina będzie obszarem gospodarczym straconym dla polskich przedsiębiorców i producentów rolnych. Wyłoniona w wyniku kryzysu Ukraina być może podzielona na wschodnią- rozwiniętą gospodarczo i związaną z Rosją oraz zachodnią, będącą w permanentnym niedorozwoju, a w rezultacie tego, w permanentnym kryzysie społecznym – stanie się chorym człowiekiem Europy.  W rezultacie czego za naszą pd.-wschodnią granicą rozwijać się będzie enklawa zacofania, frustracji społecznej oraz  siedlisko resentymentów i rozczarowań politycznych.

W ten sposób obecna klasa polityczna rządząca Polską hoduje nam szowinistyczny, neobanderowski matecznik i skansen politycznej niestabilności, wykorzystywany przez możnych tego świata w rozgrywkach geopolitycznych. Ofiarą padnie Polska - jej gospodarka i obywatele.

Rosja traktująca zgodnie z podpisanymi umowami bardzo wrażliwie i zasadniczo stosunki z Ukrainą, związana jest z Ukrainą kulturowo oraz co najważniejsze warunkami geopolitycznego i państwowego bezpieczeństwa. Musi zatem potraktować kraj naruszający równowagę regionalną za kraj wrogi. Za taki uchodzić będzie Polska manipulowana obecnie przez anglosaskie ośrodki geopolityczne oraz światowych spekulantów finansowych. W konsekwencji odbije się to na pogorszeniu warunków do współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej, i w rezultacie będzie stratą nie tylko dla pozycji międzynarodowej Polski, ale głownie dla wyników współpracy ekonomicznej z rynkiem wschodnim: Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy.

Ukraina, nie stanowi, co usiłował zasugerować premier Tusk, być lub nie być dla Polski, a Polska  nie jest stroną w relacjach Rosja-Ukraina, ani tym bardziej emisariuszem Unii Europejskiej do brania na siebie ciężaru rozstrzygania  kwestii spornych w kontaktach Unii z Rosją. Brak do tego Polsce wystarczającego potencjału, a poza tym nie jest to w jej interesie.

Rosja ma wystarczająco dużo narzędzi do spowodowania negatywnych skutków w polskiej gospodarce, która przecież jest bardzo chwiejna i nie posiada wystarczających gwarancji dla wzrostu i stałych czynników rozwojowych. W tej sytuacji prowadzenie buńczucznej i pozbawionej realnych aktywów polityki konfrontacji z Rosją musi być uznane za działanie antypolskie i sprzeczne z podstawowymi interesami narodowymi. Zupełnym skandalem i szaleństwem politycznym jest udostepnienie obszaru Polski dla szkolenia zbrojnych oddziałów o charakterze terrorystycznym, używanych w próbach obalenia konstytucyjnych władz Ukrainy.

Konkludując, należy stwierdzić, że obecność na naradzie u premiera i uczestniczenie w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich opcji politycznych wywodzących się z układu Okrągłego Stołu i przemawianie ponad podziałami jednym głosem - konfrontacji z Rosją, zarówno partii rządzących jak i opozycyjnych, dowodzi, że formuła Okrągłego Stołu wyczerpała się już do końca i może prowadzić obecnie Polskę jedynie w kierunku ostatecznego wyniszczenia, chaosu i marginalizacji międzynarodowej.

Klasa polityczna, która nie potrafi rozwiązać kwestii bezrobocia w Polsce, odpowiedzialna za wielomilionową przymusową, ekonomiczną emigrację młodych Polaków; klasa polityczna odpowiedzialna za bezprzykładną dewastację polskiego przemysłu i majątku produkcyjnego; klasa polityczna, która zlikwidowała polską bankowość, która zniszczyła rodzimy handel i instytucje finansowo-ubezpieczeniowe; klasa polityczna, która nieodpowiedzialnie i korupcyjnie wyprzedaje polską ziemię i zasoby naturalne, która zastawia polskie lasy, aby łatać dziury w marnotrawnym, a i tak niewystarczającym budżecie; klasa polityczna, która własny wizerunek buduje jedynie na całkowicie serwilistycznych i manipulujących świadomością społeczną mediach, zbudowanych na kłamstwie i nierzetelności informacji – ta próżniacza klasa polityczna ma czelność pouczać sąsiednie, suwerenne narody i państwa, jak prowadzić politykę krajową i międzynarodową?!

Pamiętajmy zatem, my, Polacy, w okresie wyborczych najbliższych dwóch lat, kim jest klasa polityczna, która nieprzerwanie, w różnych konfiguracjach, od 25 lat rządzi Polską.

Jeśli chcemy przeżyć, jeśli Polska ma przetrwać – pora na zmiany, pora na partię narodową, pora na wyłonienie odpowiedzialnych polityków, partnerów dla sił rozsądku, porządku, równouprawnienia i wzajemnego poszanowania suwerennych państw w Europie.

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

Paweł Ziemiński, Dariusz Kosiur, Andrzej Skorski

Warszawa, 4 marca 2014 r.

 
 
oryginał:
//wiernipolsce.wordpress.com/2014/03/04/kim-jest-rzadzaca-polska-klasa-polityczna-list-otwarty/
 
 
 

KOMENTARZE

 • @WPS
  A co Panowie proponują? Bo krytykować jest łatwo.
 • PANOWIE PRZESTAŃCIE PIEPRZYĆ I NAMAWIAĆ POLAKÓW NA WYBORY
  Marzy wam się władza??Pan Zimiński jest promowany przez nineanonimową na premiera Polski Wy jesteście problemem Polski Wu którzy za cenę bycia u władzy zrobicie wszystko Panowie przestańcie namawiać polaków do KOLABORACJI Z ŻYDAMI Niech żydzi się sami wybierają . Wy dobrze wiecie że ONI sie sami nie wybiorą dlatego pomagacie im ze wszech miar w tym aby nadal Polską rządzili Zapewne to wy staniecie na czele tej partii która zbawi Polskę i Polaków To jest zdrada narodowa i będzie karana karą przewidzianą za zdradę w czasie wojny Polska jest w stanie wojny z okupantem żydowskim tylko wy panowie zbawcy tego nie zauważacie Stefan Dembowski
 • @Naczelny 21:40:04
  Panowie proponują siebie jako ZBAWCÓW NARODU,panowie proponują kolaborację z żydomasonami w czasie wyborów Panowie wierzą że to oni wygrają większością w sejmie pozwalającą na zmianę konstytucji żydowskiej na konstytucję Polską Panowie tworzą jedyną słusznie partię i wygrywają wybory od 89 roku i już nic innego nie potrafią.Panowie są chorzy na władzę i należy ich leczyć w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach Stefan Dembowski Ps partie to mafie
 • @amadeusz2006 22:09:44
  -------Panie Dembowski !! w polityce trzeba sobą reprezentować jakiś poziom !!!! Pan go nie ma !!! ja sobie mogę pisać kropkami ,przecinkami --za polityka nie robię -- Pana nikt nie wybierze !!! pieprz pan dalej!!

  http://www.youtube.com/watch?v=S_nkHUwd4eM
 • @Naczelny 21:40:04
  "co panowie proponują?"

  Ja bym odpowiedział: nie pchać się w nie nasze sprawy.
 • Damy se radę i z Rosją i póżniej z żydami.
  Razem z Ukrainą będzie nam łatwiej wyzwolić się spod władzy bandytów.
 • RZADZACA ELITA
  Rzadzaca elita ma się bardzo dobrze! Właśnie zdobyli Ukrainę z pełnym poparciem wszystkich Polaków. Ani jeden nie zaprotestował.
 • @LordConqueror 23:23:37
  ---tak ! podoba mi się --ten też podobał się

  http://www.youtube.com/watch?v=flKRe2ZMI-Y
 • @Naczelny 21:40:04
  Dość długo rozmawiałem z p. Kosiurem podczas pogrzebu śp. B. Poręby.
  Program WPS jest w miarę spójny i zawiera wiele cennych odniesień.
  Nie podoba mi się retoryka nastawiona na walkę z KRK - ta wojna jest sprzeczna z PRS.
  Także brak pragmatyzmu wobec np. Intronizacji, jako elementu spajającego ideowo Polskę.
  Jest też trochę mix'u idei i konkretnych rozwiązań - te sprawy powinny być rozdzielone. Za trudne do pokonania uważam fundamentalistyczne zapędy. Można też mieć zastrzeżenia do kilku osób z " szeregu".

  Niemniej, podkreślam, WPS - ma jeden z najbardziej spójnych programów obejmujących szeroki zakres zagadnień związanych z przebudową Polski.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:30:09
  --- walka z kościołem --CZYIM ??? JAKIM ??? komu SŁUŻĄCYM ??

  http://lusiaoginska.pl/index.php?m=6&p=&id=110
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:30:09
  "Przebudowa Polski" to tylko "mowa trawa" paru chętnych do żłoba. Tymczasem, w bolesnej rzeczywistości, wszyscy Polacy łącznie z ich liderami właśnie zademonstrowali absolutną SOLIDARNOŚĆ z synami morderców polskich rodzin na Kresach, banderowcami, żydowskimi bojówkarzami, rządząca polską klasą polityczną POPiS, międzynarodową Masonerią, Syjonistami i Satanistami, oraz bandą Żydów, która opanowała Ukrainę przed naszym nosem.
  Ani jeden Polak, ani jedna organizacja nawet nie zaprotestowała.
  HAŃBA! HAŃBA! HAŃBA!
 • @Naczelny 21:40:04
  To nie jest krytyka dla krytyki. To są jedynie fakty świadczące o mizerii polskiej nawy państwowej.

  Jeśli chodzi o propozycję, to można najlapidarniej zdefiniować ją następująco: dosyć bezproduktywnych dyskusji nie opartych na żadnym programie realnych działań politycznych; pora na zbudowanie narodowej przeciwwagi do medialnej dezinforomacji i agresywnej antypolskiej propagandy; pora na odsunięcie okrągłostołowych uzurpatorów politycznych - defraudantów i paserów majątku narodowego Polaków; potrzeba nowej konstytucji suwerennego państwa Polaków oraz nowych kadr politycznych, których naród musi wesprzeć siłą politycznego poparcia i materialną ofiarnością.

  Poprzez obywatelskie nieposłuszeńtwo pomagdalenkowej mafii, poprzez nową konstytucję i wynikające z niej prawo, poprzez odzyskanie polskich banków, poprzez absolutne narodowe władztwo nad zasobami naturalnymi, poprzez wyrzucenie z polskiej przestrzeni medialnej wrogich Polsce zagranicznych mediów - ku Polsce Suwerennej, nie spętanej szantażem światowej lichwy, NATO i Unii Europejskiej.
 • WPS
  http://www.youtube.com/watch?v=ZEgJ0oo3OA8#t=79
 • @ninanonimowa 05:25:03
  Duży plus!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728