Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
499 postów 1534 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Moje komentarze

 • @Talbot 20:52:36
  Szanowny pan ma 30 lat , czy więcej?... bo zalatuje od pana "edukacją III RP" od Adasia Michnika i Antka Macierewicza, taką na użytek nieprzytomnych chłopców z ONRu. Proszę jak najszybciej nadrobić tę ułomność intelektualna, bo to może być dziedziczne.

  Taki skrócony kurs historii i ekonomii proszę zafundować swojej pustej, nieszczęsnej głowie i może dla pożytku bliskich panu kręgów " intelektualno -politycznych" - korzystając chociażby z :

  1) https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/02/22/wielki-krok-wstecz-restrukturyzacja-polskiego-rolnictwa/

  2) http://www.bibula.com/?p=73196
  Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi
 • @stanislav 12:07:13
  https://www.youtube.com/watch?v=t4hjTF76HzM

  https://www.youtube.com/watch?v=Bx2kPLvUp8c


  Wcześniejsze działania. Jak zawsze z wykorzystaniem ogłupiałej młodzieży:

  https://www.youtube.com/watch?v=2vjNW5g4Yfc


  23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский сценарий в Беларуси невозможен, заявил в эфире телеканала „Беларусь 1” бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, сообщает БЕЛТА. „Я думаю, что риска повторить судьбу Украины в Беларуси нет никакого – там крепкая власть, очень крепкий президент с абсолютно внятной позицией, с хорошо развитой системой силовых структур и вообще политической жизни”, – подчеркнул он. По словам Николая Бордюжи, с точки зрения стабильности Беларусь находится сейчас на лидирующих позициях.-0-
  Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/ukrainskij-stsenarij-v-belarusi-nevozmozhen-bordjuzha-239083-2017/
  При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

  za:http://www.belta.by/society/view/ukrainskij-stsenarij-v-belarusi-nevozmozhen-bordjuzha-239083-2017/

  więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/03/23/nie-bedzie-zydo-rebelii-na-bialorusi/
  Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi
 • @stanislav 12:07:13
  https://www.youtube.com/watch?v=G4qLBDsCMYY
  Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi
 • WPS
  Na przełomie 2010/2011 marionetkowy rząd polski, wówczas w wydaniu PO i PSL na polecenie środowisk globalistycznych ( czyli zdominowanych przez syjonistów globalnych korporacji i światowej lichwy oraz ich zbrojnego ramienia w postaci US Army) włączył się bardzo aktywnie w próbę destabilizacji Białorusi i wywołanie w tym kraju kolorowej rewolucji.

  Kiedy nie udał się przewrót w Mińsku ( którego następnie z powodzeniem w 2013/14 roku dokonano w Kijowie) wówczas super marionetka i agent globalistyczny-minister R.Sikorski stał się twarzą kampanii ” Solidarni z Białorusią”, co było równoznaczne z uwikłaniem Polski w finansowanie i popieranie środowisk anarchizująco-terrorystycznych na Białorusi.

  Wobec powyższej sytuacji stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej, właściwie diagnozując bieg spraw, wystosowało na początku lutego 2011 roku apel i próbowało upowszechnić inicjatywę ” Polacy solidarni z suwerenną Białorusią”. Niniejszym przytaczamy treść wspomnianego apelu. Rzeczywistość polityczna niewiele się zmieniła oprócz tego, że bogatsi jesteśmy o doświadczenia na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Polityczny wydźwięk apelu oraz nakreślona w nim inicjatywa polityczna pozostaje aktualna, a nawet jeszcze bardziej nagląca wobec europejskiej i światowej sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej.  Do Narodu Białoruskiego
  Do Pana Prezydenta Aleksandra Łukaszenki
  Do władz naczelnych Republiki Białoruś
  Do Polaków w kraju i za granicą

  Drodzy Przyjaciele, Szanowni Sąsiedzi, Rodacy !

  Na początku XX wieku, najwybitniejszy polityk polski minionego stulecia, późniejszy uczestnik Konferencji Wersalskiej i współtwórca politycznego ładu europejskiego po zakończeniu I wojny światowej, w wyniku którego między innymi odrodziła się niepodległa i suwerenna Rzeczypospolita Polska- Roman Dmowski napisał: „ Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”.

  W realiach współczesnego świata wyżej wymieniona myśl jest niezwykle aktualna, ale jej zakres uległ koniecznemu rozszerzeniu. Jest tak dlatego, że nie ma obecnie żadnego istotnego wydarzenia politycznego, czy gospodarczego, które jeśli zaistnieje w jakimkolwiek państwie naszego globu nie wpływa na wydarzenia w innych państwach. Jeśli tym bardziej te wydarzenia mają miejsce w Europie, a szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, nie jest możliwe, aby ich konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio nie wpływały na sytuację w innych krajach tego obszaru.

  A zatem każdy współczesny Polak, myślący odpowiedzialnie o swojej Ojczyźnie i działający dla jej dobra, ma obowiązek publicznego wypowiadania się, a także aktywnego działania, w sytuacji kiedy w innych państwach dochodzi do ważnych wydarzeń.

  Bez wątpienia takim wydarzeniem, o znaczeniu nie tylko regionalnym- środkowoeuropejskim, ale na pewno ogólnoeuropejskim, a być może nawet światowym, były ostanie wybory prezydenckie na Białorusi.

  Z przedstawionych wyżej powodów, my, Polacy

  stojący na gruncie pokojowego współistnienia bratnich, sąsiedzkich narodów słowiańskich oraz praw suwerennych narodów, posiadających nieskrępowane prawo do samostanowienia o swoim rozwoju w oparciu o własne zasoby naturalne i twórczą pracą swoich społeczeństw, a także w oparciu o wielowiekowe dziedzictwo najlepszych wartości chrześcijańskiej Europy oraz w zgodzie z prawno -międzynarodowymi normami współżycia narodów, określonymi w Karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych,

  ze szczerym uznaniem i zarazem olbrzymią nadzieją dla przyszłych losów Europy przyjmujemy wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Republice Białoruś.

  Decyzje podjęte przez naród białoruski w nieskrępowanym akcie wyborczym 19 grudnia 2010r., przeprowadzonym przy obecności międzynarodowych obserwatorów, są wiążące i niepodważalne oraz nie mogą być recenzowane i wartościowane ani przez żadne inne państwo, czy grupę państw, ani przez żadną organizację międzynarodową, ani przez żadnych mających ambicje mieszania się w nie swoje sprawy polityków, czy urzędników innych państw lub organizacji międzynarodowych.

  Naród białoruski ma niezbywalne prawo do własnej drogi realizacji pomyślności gospodarczej, ładu społecznego i politycznego, a także pełną swobodę wyboru sposobów oraz ekonomicznych i socjalnych narzędzi, służących do realizacji celów nakreślonych przez suwerennie ustanowione przez siebie instytucje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne.

  Podejmowane przez polityków poszczególnych krajów Unii Europejskiej, głównie Niemiec i Polski, przez gremia kierownicze Unii Europejskiej oraz Departament Stanu USA, działania zmierzające do rewizji wyborów, zmiany władz i destabilizacji sytuacji politycznej na Białorusi, są w ewidentny sposób sprzeczne z głoszonymi przez „Zachód” zasadami demokracji. Dodatkowo niepokojącym jest fakt, że rzeczywistymi inspiratorami i decydentami tych działań są zakulisowe, ponadnarodowe organizacje finansowe oraz polityczne gremia kierownicze wyznające zbrodniczą i antyludzką ideologię tzw. Nowego Porządku Światowego( NWO).

  Kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły jawnie eksploatatorskiej i dewastującej ich majątek narodowy polityki Unii Europejskiej w tzw. okresie przedakcesyjnym. Ta eksploatatorska i niszcząca podmiotowość poszczególnych państw i narodów polityka jest obecnie kontynuowana zarówno wobec krajów nowo wcielonych do Unii Europejskie, jak i w stosunku do wcześniejszych członków tejże Unii. W tym miejscu należy przypomnieć brutalne pogwałcenie praw przeciwników akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w trakcie referendów oraz w procesie decydowania o przyjęciu Traktatu Lizbońskiego oraz równie brutalne naciski na obywateli Francji i Holandii, które w pierwszym głosowaniu” odrzuciły Konstytucję dla Europy, a następnie naciski na społeczeństwo Irlandii, przez całe wieki broniące się przed kolonizacja angielską, które tym razem przeciwstawiło się przyjęciu Traktatu Lizbońskiego.

  Wszystkie te fakty wskazują, że instytucje Unii Europejskiej są fasadą do bezkarnej eksploatacji narodów europejskich przez system ponadnarodowych lichwiarskich banków oraz ponadnarodowych korporacji, posługujących się socjotechniką właściwą dla systemów totalitarnych. Jak pokazuje życie systemy te w dłuższej perspektywie są nieefektywne ekonomicznie oraz destrukcyjne społecznie, zabijając twórcze, innowacyjne cechy osobowości człowieka, a w życiu społecznym wprowadzają nieuchronny konflikt w wyniku sztucznie kreowanej wielokulturowości, a także powodują permanentny kryzys więzi i instytucji społecznych, szczególnie rodziny, w związku z koniecznością emigracji zarobkowej, pogłębianym rozwarstwianiem majątkowym ludności oraz propagowaniem wyłącznie wulgarnego konsumpcjonizmu.

  Unia Europejska dziedziczy i upowszechnia ten nieefektywny mechanizm społeczno-gospodarczy wyrosły z idei i tradycji podbojów, co powoduje, że ten ponadnarodowy nowotwór, aby przetrwać musi się żywić włączaniem do swego organizmu nowych ofiar swej eksploatatorskiej, neokolonialnej działalności. Głównym celem są bogate przestrzenie i zasoby wschodniej Eurazji. Na drodze ku ich realizacji stanęła rozwijająca się według własnych priorytetów i własnych planów Republika Białoruś, której od ponad 16 lat przewodzi z olbrzymim powodzeniem prezydent Aleksander Łukaszenka. Ponowna wygrana przywódcy i białoruskiego męża stanu burzy logikę i tempo grabieżczej ekspansji światowych lichwiarzy, posługujących się unijnymi instytucjami, jako narzędziem do eksploatacji wolnych narodów.

  Skuteczny opór Republiki Białoruś przed zakusami światowych kolonizatorów i lichwiarzy stwarza szansę na zbudowanie powszechnego oporu społeczeństw w zaanektowanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także na sanację zdrowego nurtu narodowej suwerenności w krajach starej Unii.

  Taktyką wobec drapieżnych i bezwzględnych neokolonizatorów przybierających maskujące szaty „zachodnich demokratów”, „obrońców praw człowieka”, czy „propagatorów otwartego społeczeństwa obywatelskiego” nie może być jednak wyłącznie taktyka obronną. Aby przetrwać i móc zrealizować cele samodzielnego rozwoju własnych społeczeństw, wszystkie narody europejskie, dla których cenne są zasady suwerenności państwowej winny solidarnie poprzeć władze Republiki Białoruś oraz determinację narodu białoruskiego w zmaganiach z agresywnym, unijnym neokolonializmem.

  Nam, Polakom, w tych zmaganiach przypada szczególna rola. Wynika to z faktu, iż to obszar Polski, instytucje polskiego państwa, zasoby polskich podatników, nominalnie „polskie instytucje pozarządowe” mają być w pierwszej kolejności wykorzystane do „krucjaty” ponadnarodowych lichwiarzy i kolonialistów przeciwko suwerennej Białorusi.

  Przeciwstawiając się aktywnie tym planom, Polacy chronią tym samym własne instytucje i zasoby oraz budują jednocześnie możliwość pozbycia się lichwiarskiego, kolonialnego nowotworu na własnym organizmie państwowym.

  Konieczne jest współdziałanie społeczeństwa i władz Białorusi z polskimi środowiskami suwerenistycznymi. Jest to w dobrze pojętym interesie europejskiego zrozumienia, wzajemnie korzystnej współpracy i perspektywicznego rozwoju.

  Adresatem kampanii „Polacy solidarni z suwerenną Białorusią” są wszystkie szczerze polskie organizacje polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne w kraju oraz w środowiskach polskich za granicą. A partnerami, oczekujemy, że będą organizacje białoruski oraz władze Republiki Białoruś, a także wszyscy przyjaciele obu narodów w Europie i poza nią.

  Zastosowane środki muszą być adekwatne do tych jakie politycy i urzędnicy Unii Europejskiej zapowiedzieli zastosować wkrótce( między innymi na konferencji „Solidarność z Białorusią” jaka odbyła się w Warszawie w dniu 2 lutego 2011r. ) oraz te jakie już są stosowane ( mamy na myśli środki medialne, konferencje międzynarodowe, polityczne inicjatywy na forum europejskim).

  Jako najbliższe działanie proponujemy współpracę portali internetowych, wydawnictw prasowych oraz innych audio-wizualnych inicjatyw medialnych w rozpropagowaniu idei kampanii „Polacy solidarni z suwerenną Białorusią”. W ciągu 30 dni proponujemy spotkanie przedstawicieli poszczególnych środowisk w celu omówienia szczegółów kampanii oraz planu działań organizacyjnych. Ideę kampanii proponujemy umieścić jako element programu komitetów wyborczych zamierzających uczestniczyć w zbliżającej się kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.

  Nie może być suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej
  bez suwerennej Republiki Białoruś !!!

  Zarząd Stowarzyszenia
  Wierni Polsce Suwerennej

  Paweł Ziemiński
  Stanisław Baj
  Bohdan Poręba
  Dariusz Kosiur
  Tadeusz Dylak
  Andrzej Skorski
  Ryszard Nosiński

  Warszawa, 7 lutego 2011r.

  P.S. Należy obecnie także zaktualizować nazwiska sygnatariuszy, bo wiem część podpisanych osób nie należy już do stowarzyszenia WPS ( S.Baj, T.Dylak, R.Nosiński), a jedna osoba nie żyje ( B.Poręba)
  Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi
 • WPS
  ANDŻELIKA BORYS CHCE PONOWNIE DOSTAĆ SIĘ DO POLITYKI?
  http://polaki.org/?p=3584

  BORYS BRONI „BIEŁSAT” CZY SWOJĄ NAJLEPSZĄ PRZYJACIÓŁKĘ?
  http://polaki.org/?p=3604

  ANDŻELIKA PONOWNIE DOPROWADZI DO ROZŁAMU ORGANIZACJI
  http://polaki.org/?p=3592

  EUROPA POMOŻE NAM?
  http://polaki.org/?p=3625

  BORYS ZBIERA MATERIAŁY PRZECIWKO „KRESOWII”
  http://polaki.org/?p=3645

  KTO NAPRAWDĘ WYBRAL ANDŻELIKĘ BORYS?
  http://polaki.org/?p=3616

  ANDŻELIKA BORYS: „NIE WIDZĘ POWODU BY JEDNOCZYĆ SIĘ Z KIMŚ”
  http://polaki.org/?p=3613
  III RP na rozdrożu Białorusi i Ukrainy
 • WPS
  Przedstawiamy relację z pierwszej części tytułowej konferencji w Warszawie.

  Dwie sprawy warto zauważyć:

  1) mętne i w rzeczywistości rusofobiczne i w duchu atlantyckiej ” demokratycznej krucjaty na Wschód” wypowiedzi Kornela Morawieckiego
  oraz
  2) bezczelnie probanderowską wypowiedź młodego człowieka ( przedstawiającego się chyba jeśli dobrze zrozumiałem jako korespondent „Polskiego Radia dla zagranicy ?” ( patrz: 1:31:55 i dalej )

  https://www.youtube.com/watch?v=4zsfmEGAYRg&t=90s

  więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/03/19/polska-bialorus-wspolne-dziedzictwo-wspolne-wyzwania/
  III RP na rozdrożu Białorusi i Ukrainy
 • WPS
  Przedstawiamy relację z pierwszej części tytułowej konferencji w Warszawie.

  Dwie sprawy warto zauważyć:

  1) mętne i w rzeczywistości rusofobiczne i w duchu atlantyckiej ” demokratycznej krucjaty na Wschód” wypowiedzi Kornela Morawieckiego
  oraz
  2) bezczelnie probanderowską wypowiedź młodego człowieka ( przedstawiającego się chyba jeśli dobrze zrozumiałem jako korespondent „Polskiego Radia dla zagranicy ?” ( patrz: 1:31:55 i dalej )

  https://www.youtube.com/watch?v=4zsfmEGAYRg&t=90s
  Polska -Białoruś: wspólne dziedzictwo! wspólne wyzwania ?
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=M5tJyYjCcGI


  paziem
  21 Marzec 2017 o 20:56

  Powyższy film jest ciekawy, bo mówi o rzeczywistych działaniach prewencyjnych syjonistów zdających sobie sprawę z wielce prawdopodobnych, nadchodzących rozruchach antyżydowskich w Europie.

  Jednak mimowolnie, albo w sposób świadomy autor filmiku uprawia dezinformację, gdyż Żydzi nie tyle boją się muzułmanów ( choć ich także), co ruchów autentycznych, rdzennych narodów, m.in. – Polaków w Polsce.
  Pisaliśmy już kiedyś na WPS, że tzw. agencje ochrony w Polsce ( i zapewne w wielu innych państwach UE), to tak naprawdę zamaskowane para- armie będące na usługach ich żydowskich właścicieli, albo wprost paramilitarne formacje samoobrony żydowskiej. Obawiam się, że w tym samym kierunku może iść nabór ( na pewno jeśli chodzi o dowódców) i szkolenie tzw. Obrony Terytorialnej.
  Muzułmanie są jedynie pretekstem, a nie rzeczywistym powodem do obawy syjonistów.
  Formacje samoobrony żydowskiej oraz specjalnie prowokowane przez Żydów – zarówno exodus muzułmanów ( wśród nich zapewne także żołnierzy specsłużb żydowskich ), jak i zamachy na instytucje i społeczność żydowską – są znanymi z przeszłości ( formowanie państwa Izrael) sposobami do tworzenia atmosfery zagrożenia wśród Żydów i skłonności do jeszcze większej solidarności i spójności środowiskowej.

  Zaletą filmu jest ważna konkluzja, że Polacy w swej naiwności, lenistwie intelektualnym i organizacyjnym niedowładzie bagatelizują proces powstawania struktur siłowych równoległego państwa syjonistycznego na terenie Polski ( na Ukrainie analogiczny proces jest dużo bardziej zaawansowany). Istnienie tych struktur ma na celu nie tylko „samoobronę zagrożonych środowisk żydowskich”, a bardziej pacyfikowanie działań Polaków dążących do odzyskania Polski z rak okupantów żydowskich.

  Formacje tzw. ” samoobrony żydowskiej” , to w razie potrzeby formacje do prowadzenia wojny hybrydowej na obszarze planowanej, i de facto realizowanej – Neochazarii, mającej być utworzonej na części obszaru Polski, Ukrainy i terenów państw ościennych.

  Makiaweliczny plan syjonistyczny jest taki żeby sprowokować chaos w Europie i obarczyć winą za to zarówno muzułmanów, jak i ” muzułmanów”, W atmosferze sprowokowanego i kontrolowanego przez syjonistów zagrożenia ” demokracji, wolności i tak modnych standardów europejskich (cokolwiek znaczą te puste słowa) utworzyć wspólny front solidarności żydowsko-europejskiej do walki z ksenofobią i fundamentalizmem narodowym i religijnym – początkowo islamskim, a następnie np. polskim, ukraińskim, czy w ogóle słowiańskim.
  III RP na rozdrożu Białorusi i Ukrainy
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=KW7ZLmvjdZM

  https://www.youtube.com/watch?v=s9ayLTcEQxw

  Więcej:

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/03/19/polska-bialorus-wspolne-dziedzictwo-wspolne-wyzwania/
  III RP na rozdrożu Białorusi i Ukrainy
 • @stanislav 13:16:04
  W nagranym materiałach przedstawianych wyżej dostrzegliśmy dwa błędy, które niniejszym korygujemy przepraszając osobę i organizację, których to dotyczy.

  1. Poprawne nazwisko Pana prezesa Grupy Atlas S.A. brzmi:

  Henryk Siodmok

  HENRYK SIODMOK – prezes zarządu

  (ur. 1965), doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku. 1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska 1997-2000 prezes FLiD Drumet S.A. 2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o. 2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. od 2006 roku – w Grupie ATLAS, najpierw jako członek zarządu, obecnie prezes zarządu.
  za: http://www.atlas.com.pl/pl/strona/Zarzad/59  2. Prawidłowa nazwa partii białoruskiej , której przedstawiciel brał udział w konferencji w Warszawie, to Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi . Na temat partii: http://ldp.by/ru/
  Polska -Białoruś: wspólne dziedzictwo! wspólne wyzwania ?
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KW7ZLmvjdZM

  https://www.youtube.com/watch?v=s9ayLTcEQxw
  Polska -Białoruś: wspólne dziedzictwo! wspólne wyzwania ?
 • @programista 22:25:51
  Pan widzę w ogóle nie wie, czym jest personalizm. A liberalizm jest oparty o egoizm i utylitaryzm.
  Personalizm chrześcijański, to atomizacja społeczeństwa i próba zakłamania prawdy, że człowiek jest istotą społeczną ukształtowaną na podglebiu swojej natury przez dziedziczną kulturę, czyli w rezultacie przez samoświadomą wspólnotę społeczną jaką jest naród. Inaczej "pański" personalizm prowadzi do swego zaprzeczenia, czyli do wynaturzonego indywidualizmu, a w skrajnej postaci do anonimowego elementu "kapitału ludzkiego".
  Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura
 • @programista 20:39:25
  To własnie nie kto inny, a właśnie pan jest w błędzie.

  Majstersztyk żydowski miał polegać - i dla wielu , którzy go kultywują jak pan, ciągle polega na tym, że tak chrześcijaństwo, jak i liberalizm, jak i marksizm, były i są krypto judaizmem talmudycznym, czyli genetycznym, bo towarzyszącym jako prawo mówione także religii mojżeszowej ( a dokładniej - objawionej rzekomo Mojżeszowi przez Boga-zazdrosnego o swoją boskość, narodowi rzekomo wybranemu ).

  Instrumentalnie traktując etykę chrześcijańską, tzn. postulując że zło trzeba dobrem odpłacać ( ale oczywiście zło wyrządzone goim nie jest złem, a nawet jest dobrem !) - Żydzi wprawiali w rozterki moralne chrześcijan i pozwalali wybaczać zbrodniarzom, złodziejom i lichwiarzom.

  Tylko wówczas kiedy kropla przepełniła czarę goryczy ( wynikająca z lichwy i pasożytnictwa) dochodziło do pogromów. Te zresztą inicjowane były niejednokrotnie przez samych Żydów ( tych bardziej "oświeconych"). Wychodziła tu na wierzch funkcjonalność etyki i moralności żydowskiej, która bratnią ofiarę uważała niejednokrotnie za najlepsze spoiwo żydowskiej ( etniczno-religijnej spójności, czyli getta). I w ten sposób za wieloma "pogromami: Żydów stali i stoją sami Żydzi.

  Jeśli chodzi o liberalizm, to filozofowie i ekonomiści żydowscy uznali go za najskuteczniejsze narzędzie pozbycia się suwerennej władzy monarszej. eksploatacji kolonialnej oraz osłabiania ekonomiki państw narodowych. Zauważyli to zarówno niemieccy ekonomiści tzw. kameraliści, a potem tzw szkoła romantyczna, narodowa i historyczna. Rozumieli to także Francuzi wychowani na merkantylizmie, a także polscy myśliciele gospodarczy tacy jak Staszic, Fr. hrabia Skarbek , Supiński, a potem polska szkoła ekonomi narodowej i tzw. kierunek historyczny ( chociażby Dunajewski, St. Głąbiński, St. Grabski). Co najciekawsze własnie na krytyce liberalizmu ( będącego pod wpływem żydowsko-brytyjskich "liberałów" oraz domów bankierskich Rothschildów) oparły początkowo swoją politykę gospodarczą Stany Zjednoczone , preferując protekcjonizm celny i przemysłowy.

  Marksizm zaś ( choć sam k.Marks był nawet nazywany dla niepoznaki antysemitą, a podstawowe swe teorie skompilował z dorobku innych filozofów i ekonomistów) ) dawał oręże w postaci zniesienia starego porządku, rzekomej nieuchronności praw rozwoju społeczno- gospodarczego, walki klas zamiast walki narodów, zniszczenia instytucji państwa i zastąpienia jej obietnicą raju wszechświatowego - ale z "rozterki" zapomniano dodać, że pod kontrolą baków i korporacji żydowskich, które ów "liberalizm" musiał przy braku skrępowań narodowej i państwowej suwerenności doprowadzić na sam szczyt, czyli do monopolowego stadium żydowskiego kapitalizmu z etyką funkcjonalną, współcześnie nazywaną modernizmem i relatywizmem etyczno-moralnym.
  Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura
 • @trybeus 18:26:41
  Syjonistyczni psychopaci i ich skatoliczone parobki, to jeszcze nie wszyscy. Dlatego trybeusie poczuj się w tym worku jak u siebie i nie truj więcej, bo wiosna idzie i pora wyjść w pole.
  O sypaniu pereł przed Dariusza Kosiura...
 • @Katana 17:35:16
  Katana, zastanów się nieboraku, a jaki to "obowiązek" odpowiadać na bąki pomyleńców ?! Uprawiajcie samogwałt aż do waszego koszernego spełnienia.
  O sypaniu pereł przed Dariusza Kosiura...
 • WPS
  Ten i poprzedni watek to prawdziwe kuriosum i kompromitacja agentury.Najpierw puszczenie smierdzàcego baka w towarzystwie, a teraz analiza skĺadu menu jakim zywi siè cham puszczajacy baki.
  A na poważnie, to pròba wdrukowa iw gĺowy Polakow, že Žyd jest tak potèžny i bezkarny, že jego krytyka i demaskowanie celòw i narzedzi dziaĺania nie jest možliwe - no chyba, že uzyskasz akceptacjè mièdzynarodowego žyda ! Wobec tych Polakòw, ktòrzy nie sà podporzadkowani Syjonowi lub jego " katolicko- narodowym" sektom stosuje sè scenariusz denuncjcji, zastraszania, korupcji itd až do gròžb fizycznych badž w skrajnym wypadku elliminacji fizycznej. Ma to spacyfikowač Polakòw myšlàcych i dzaĺajàcych ze szczerych pobudek narodowych i zasad suwerennego pañstwa.
  Jednoczešnie Žyd ĺasi siè i nie przegina paĺy wobec najbardzej šwiadomch i wytrwaĺych Polakòw na wypadek jakby globalne wahadĺo wychyliĺo siè na stronè antysyjonistycznych pañstw i narodòw( czego mamy symptomy), bo Žyd ma ciàgĺy kompleks niewolnika i narodu odrzuconego. Przejawia siè to albo w postaci skrajnej, ludobojczej agresywnošci i patologicznej elitarnošci, albo w postaci skranej sĺužalczosci, samozatracenia, a nawet lhandlu wspòĺbračmi lub wspòwyznawcami( patrz tzw. pogromy žydowskie i tzw. holokaust w czasie 2WW)
  O sypaniu pereł przed Dariusza Kosiura...
 • @Husky 07:39:58
  Gdyby chłopcy z ONR działali wg twoich marzeń, to by oznaczało , że są już w pełni żydowskim BUNDEM. A ich obowiązkiem jest uczyć się od kogoś takiego jak Dariusz Kosiur analitycznego myślenia a nie powtarzać za syjonistycznymi prowokatorami jak ty i twoi kamerades; raz sierpem, raz młotem w czerwoną chpłotę
  Pan Dariusz Kosiur – syjonistyczny prowokator?
 • @Zdzich 18:20:00
  Zdzichu, pomyliłem się co do ciebie. Tyś nie ofiara, ale psychopata.Uśpić ciebie, jak tego kundla Huskiego, to też niemal katharsis.
  Pan Dariusz Kosiur – syjonistyczny prowokator?
 • @Husky 17:25:47
  Nie dość, źe wytresowany syjonistyczny kundel, to jeszcze ordynarny, prymitywny idiota.Czy sanhedryn nie ma kogoś mądrzejszego jak ten troglodyta ?!
  Pan Dariusz Kosiur – syjonistyczny prowokator?
 • WPS
  Bosy, ' zajebisty" warchoł plażowy

  https://www.youtube.com/watch?v=RZC9olanJaM
  Antypolski element sam się obnaża

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031