Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
544 posty 1883 komentarze

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Moje komentarze

 • @kula Lis 67 20:08:34
  Teraz już żydki z RN i z PiS mogą razem " zbawiać Polskę" i chronić przed polskimi nacjonalistami i ruską razwiedką ...ku chwale USraela :))))
  Skradziony marsz...
 • @Astra - Anna Słupianek 12:57:32
  Pani Astro, czy też Estero, proszę się nie denerwować, że co inteligentniejsi Polacy są od dawna świadomi żydowskiej ustawki pod nazwą " Marsz Niepodległości"
  Skradziony marsz...
 • @tańczący z widłami 13:03:50
  Czy pan umie czytać ze zrozumieniem to, co ja napisałem???
  Skradziony marsz...
 • WPS
  Ależ o kradzieży nie ma mowy. Żydowskie chłopaki z kierownictwa tzw. "RN" są szczęśliwi, że POPiSDuda rozwiązal im problem. Teraz już bezpiecznie w " niepodegłościowym" biało-czerwonym anturażu będą mogli prowadzìć baranki ku przepaści. Jeśli Polacy nie zmadrzeją w końcy, to za 2 lata będzie już można przeprowadzìć " Marsz Niepodległości" w biało-niebieskich barwach. Dla strawności będzie można zaintonować: " Błękitne podnieśmy sztandary..."
  Skradziony marsz...
 • @stanislav 08:25:24
  Ten wpis był do Słowianina Lacha, ale jadę i trzęsie wagonem i mną jak czytam i słucham te o la boga zmartwienia z powodu Marszu " Niepodległości"
  Marszu Niepodległości w Warszawie w tym roku nie będzie.
 • @Husky 08:07:12
  100 lat temu twoi żydowscy dziadowie krzyczeli " precz z polską gęsią" - na widok polskiego orła.
  Ale syjonistyczna kura nigdy nie będzie kogutem nawet wychowana w polskim kurniku. Nie mówiąc już o byciu orłem. Dlatego kundel szczeka, a karawana jedzie dalej!
  Marszu Niepodległości w Warszawie w tym roku nie będzie.
 • @stanislav 22:59:17
  Myli się pan, ten Marsz"Niepodległości" ma tyle z woli zmian, co np. grwmialne przyjscie na mecz piłki nożnej polskiej reprezentacji. Proszę spróbować zmobilizować Polaków aby w liczbie gremialnie zaprotestowali przeciwko US Army ?!
  Marszu Niepodległości w Warszawie w tym roku nie będzie.
 • WPS
  Panie Fatamorgan, a jakie to ma znaczenie czy i jaką drogą przejdzie ów Marsz "Niepodległości" ? Toż to oznaka delirycznej bezradności i efekciarskiej bezpłodności tzw. "patriotycznych" nastrojów i działań.
  Ani ta polityka marszowa nie odnosi się do historycznej rzeczywistości ( patrz efekty Konferencji Paryskiej i Traktatu Wersalskiego ), ani nie ma realnego znaczenia współczesnego.
  Garstka żydowskiej w większości młodzieżówki stojącej na czele tzw Marszu "Niepodległości" wykorzystuje naiwnych, niedouczonych rówieśników, aby zamiast do rządzenia krajem wyprowadzić ich w pseudo narodowe maliny.
  Proponuję zatem panu więcej namysłu, gdyż dostrzegam w panu oznaki racjonalności i zdrowego rozsądku w definiowaniu istoty pookrągłostołowej tragedii Polski, polegającej na jej okradaniu i ośmieszaniu przez żydowskich kolesi z bandy okrągłostołowej oraz jeszcze bardziej obmierzłej bandy rdzennych, polskich dupowłazów.
  Marszu Niepodległości w Warszawie w tym roku nie będzie.
 • @Jasiek 20:10:47
  Miarą wsteczniactwa politycznego i prymitywizmu gospodarczego genialnego inaczej Ziuta był jego stosunek do granic Polski. Jak można wyżej stawiać jakiś tam Kijów nad dostępem do Bałtyku i posiadaniem Śląska ?!
  Mikołajczyk, czyli klęska fałszywego realisty
 • @Jasiek 20:10:47
  Te prostackie powiedzenia Piłsudskiego tyle efekciarskie, co politycznie szkodliwe, ale za to jak cudownie współgrające z celami anglosasko-żydowskiej polityki :)))
  Mikołajczyk, czyli klęska fałszywego realisty
 • @Jasiek 07:31:17
  Ten od odruchowego, etatowego pałowania, to najczęściej psi psychopata husky, albo "turbo syjonista" Talbot :))))
  W obronie prof.Olega A.Płatonowa
 • WPS
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/20/list-otwarty-patriotow-polskich-do-prezydenta-stanow-zjednoczonych-donalda-trumpa/
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • @stanislav 18:43:18
  http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/6FDB798C
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  KPS w Sejmie:

  4 kadencja, 73 posiedzenie, 5 dzień (20.04.2004)

  Oświadczenia.

  Poseł Zdzisław Jankowski:
      Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oświadczenie składane w imieniu wyborców zrzeszonych w ogólnonarodowym ponadpartyjnym ruchu obywatelskim o nazwie Kongres Polski Suwerennej, zainicjowanym na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w trosce o dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita Polska (art. 1 Konstytucji RP), w trosce o jednolitość państwa (art. 3 Konstytucji RP), w trosce o prawa i bezpieczeństwo obywateli (art. 5 Konstytucji RP), w trosce o tożsamość i trwanie narodu polskiego (art. 6 Konstytucji RP) oraz uznającym zasadę suwerenności i zwierzchnictwa narodu za podstawową zasadę ustrojową, o czym mówi art. 4 Konstytucji RP; za taką uznał ją Senat w uchwale z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II i III Rzecząpospolitą Polską.
      My, członkowie Kongresu Polski Suwerennej, której pierwsza sesja odbyła się w Rzgowie koło Łodzi w dniu 6 marca 2004 r., a druga sesja w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2004 r., oświadczamy, co następuje.
      Referendum przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., a dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dotyczyło akceptacji warunków sformułowanych w traktacie nicejskim oraz w akcie dołączonym do traktatu nicejskiego, stanowiącym jego integralną część. Po referendum traktat ten został jednostronnie zmieniony, został ustanowiony zupełnie nowy tryb funkcjonowania Unii Europejskiej, a także warunki uczestnictwa Polski w jej strukturach. W przygotowanym projekcie konstytucji dla Unii Europejskiej ustanawia się zupełnie nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej i nadaje jej się osobowość prawną. Postanowienia przytoczonego projektu konstytucji dla Unii Europejskiej odbierają państwu polskiemu najistotniejsze atrybuty suwerenności, to jest prawo do samostanowienia, do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, do posiadania własnej waluty i armii. Nie było to przedmiotem głosowania w referendum oraz jest niezgodne z postanowieniem obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej najwyższe prawo w Polsce.
      Wobec powyższego wzywamy posłów, senatorów, prezydenta i rząd polski do uchwalenia moratorium na przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest konieczne do ostatecznego określenia struktury i statutu Unii Europejskiej. Uchwalenie moratorium jest również konieczne ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w związku z jego niezgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a także ze względu na zamiar zaskarżenia traktatu akcesyjnego do trybunału międzynarodowego.
      Przestrzegamy jednocześnie sprawujących władzę w Polsce, że zgodnie z art. 129 Kodeksu karnego ten, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub z zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
      Treść oświadczenia podpisał w imieniu Kongresu Polski Suwerennej przedstawiciel koordynatora doktora Pawła Ziemińskiego.
      Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu tej osoby, którą wymieniłem, kieruję oświadczenie o treści, którą wygłosiłem, do pana marszałka, do pana prezydenta i do pana premiera.
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  Balcerek: Strategia Polski suwerennej (1994)

  http://instytut-brzozowskiego.pl/?p=967
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  http://ruch-obywatelski.com/polityka/wierni-polsce-suwerennej-polakom-pod-rozwage-na-poczatku-2015-roku/
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  Tak jak zapowiedzieliśmy w ” Liście otwartym KPS do KOREUS ” w przeddzień 99 rocznicy święta Niepodległości Polski, reaktywujemy inicjatywę polityczną z lat 2003/2004 i zapraszamy wszystkie polskie środowiska polityczne i osoby prywatne, gotowe współuczestniczyć w pracach Kongresu Polski Suwerennej, do podjęcia wspólnego dzieła.

  Nie istnieje zamiar podporządkowywania kogokolwiek komukolwiek natomiast istnieje wymóg merytorycznego wkładu, kompetencji, gotowości na współpracę w ramach spójnego programu i sprawnej, efektywnej organizacji. Niżej, w Oświadczeniu KPS z dnia 17 listopada 2017 roku zawieramy minimum programowo-organizacyjne z podstawowym warunkiem wstępnym: polskość i suwerenność ( nie mylić z PiS).

  Wszystkich otwartych i gotowych do współpracy, współtworzenia i współdziałania prosimy póki co o kontakt za pośrednictwem adresów mailowych zawartych na stronie internetowej WPS : https://wiernipolsce1.wordpress.com

  Pierwszy etap, to po zadeklarowanej elektronicznie gotowości do spotkanie – spotkanie w realu w najbliższym czasie. Proponujemy w Warszawie lub w Łodzi, ale możliwe jest ustalenie innych lokalizacji.

  Paweł Ziemiński

  Oświadczenie

  Kongres Polskie Suwerennej( KPS) – podobnie jak w momencie zainicjowania w roku 2003, tak i obecnie, w roku 2017 – jest ogólnonarodowym, ponadpartyjnym ruchem społecznym Polaków. Za Polaka uznajemy każdego kto zamieszkuje na terenie Polski lub w miejscu swego stałego lub czasowego pobytu za granicą, i kto wiąże swój etniczny, historyczny i kulturowy rodowód ze swą Ojczyzną – Polską. Krajem słowiańskim, należącym do wielkiej, starożytnej rodziny ludów słowiańskich, posiadających własną – przedchrześcijańską i chrześcijańską historię, mających za sobą własną tradycję zorganizowanego życia wspólnotowego – poczynając od wspólnot rodowych, mirów ludowych, królestw i monarchii konstytucyjnych, a kończąc na państwach narodowych, związkowych państwach wielonarodowościowych i republikach ludowo-demokratycznych.

  KPS jest inicjatywą polityczną powołaną w oparciu o art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nawiązującą do dorobku programowego i politycznego Kongresu Polski Suwerennej z roku 2004, znajdującym bezpośredni wyraz także w Oświadczeniu – złożonym w dniu 20 kwietnia 2004 r. , w trakcie 5 dnia obrad 73 posiedzenia Sejmu IV kadencji – przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Jankowskiego w imieniu grupy wyborców , obywateli, członków Kongresu Polski Suwerennej ( treść dokumentu w archiwach Sejmu RP).

  Członkostwo w KPS jest dobrowolne. Każdy kto jest Polakiem, bez względu na wyznanie religijne, kto lojalnie i solidarnie z innymi zobowiązuje się działać dla teraźniejszego i przyszłego dobra wspólnoty narodowej i państwowej, kto łączy swoje osobiste losy z losami innych Polaków może być członkiem KPS.

  KPS jest organizacją świecką nie podlegającą zwierzchnictwu, patronatowi ani doradztwu kościołów lub instytucji religijnych.

  Celem KPS jest aktywizacja i organizacja Polaków do działań dla urzeczywistnienia suwerenności w podstawowych dziedzinach życia państwowego, czyli:

  1) w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,

  2) w kształtowaniu instytucji finansowych i instrumentów finansowych, a w szczególności: systemu bankowości krajowej, pozycji i funkcji zagranicznych banków i instytucji finansowych, emisji pieniądza ( złotego polskiego), zasad udzielania kredytów,

  3) w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa państwa,

  4) w dziedzinie komunikacji społecznej i informacji,

  5) w odniesieniu do własności i sposobów zarządzania zasobami naturalnymi i przestrzenią gospodarczą,

  6) w dziedzinie tworzenia i egzekwowania prawa,

  7) w dziedzinie edukacji, nauki i kultury,

  8) w kształtowaniu ustroju polityczno – administracyjnego oraz społeczno-gospodarczego kraju,

  9) w kształtowaniu form i sposobów utrwalania i przekazywania tradycji i dziedzictwa narodowego,

  10) w dziedzinie bieżącej polityki społeczno – gospodarczej

  KPS dążyć będzie wszelkimi pokojowymi środkami do jednoczenia społeczeństwa w celu sprawowania rzeczywistej władzy przez Naród Polski, do budowy państwa obywatelskiego przez Obywateli i dla Obywateli.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, ekonomicznego lub kulturowego Polaków lub zagrożenia integralności bądź bezpieczeństwa państwa, członkowie KPS winni wypełnić swój obowiązek konstytucyjny obrony Ojczyzny, zgodnie z art. 85, pkt.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz skorzystać z przysługującego Im prawa do obrony koniecznej, zgodnie z art. 25 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej.

  W stosunkach międzynarodowych KPS działać będzie w kierunku pokojowej koegzystencji narodów i państw z poszanowaniem zasad suwerenności, respektowania praw do samostanowienia i równouprawnienia narodów i państw, działania na zasadach wzajemności i korzyści dwustronnych oraz wyzbycia się praktyki i dążeń do dominacji, kolonizacji, eksploatacji, czy podporządkowywania jednego państwa interesom, woli, czy celom politycznym innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Zasadę swobodnego zawierania umów między państwami z jednoczesnym zagwarantowaniem prawa do ich wypowiedzenia uważamy za nienaruszalną i obowiązującą każdą ze stron umowy międzynarodowej.

  Struktura:

  Rada Programowa KPS

  1.2. Pracownia ds. programu społeczno-gospodarczego

  1.2. Pracownia ds. prawno-konstytucyjnych

  1.3. Pracownia ds. polityki krajowej i zagranicznej

  Biuro Organizacyjne KPS

  2.1 Sekretariat

  2.2. Rada Pełnomocników Krajowych i Zagranicznych

  2.3. Komisja Kontroli Wyborów i Referendów

  2.4. Sekcja ds. Wolontariatu i Bezpośrednich Akcji Publicznych

  Biuro Informacyjne KPS

  3.1. Rzecznik Prasowy KPS

  3.2. Studio Medialne KPS

  3.3. Ośrodek Badania Opinii Społecznej KPS

  Łódź-Warszawa- Gdańsk, dnia 17 listopada 2017 roku

  z up. organizatorów, dr Paweł Ziemiński, koordynator ogólnokrajowy KPS

  za:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/11/17/oswiadczenie-kongresu-polski-suwerennej/
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=N6g2afUbBZk
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=RdBnpz15VcU
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski
 • @Zbigniew Jacniacki 17:51:52
  Panie Zbigniewie, dziękuję za ten wpis, gdyż zbierałem się do napisania uwagi o komicznej, tendencyjnej "reakcji" p. Wojtasa. Pan mnie w tym dosłownie wyręczył.
  Czas na doktrynę gospodarczą suwerennej Polski

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930