Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
533 posty 1829 komentarzy

WPS

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy

Moje komentarze

 • WPS
  Józku, kto skasował twój wpis, tego nie wiem?
  Sejmik: „Doktryna Gospodarcza Polski Suwerennej”
 • @Arjanek 15:30:25
  Mądralo, jak przyjedziesz, to nie jest daleko od miejsca obrad i możesz sobie wynająć takie coś:

  https://www.booking.com/hotel/pl/hotelandelslodz.pl.html?aid=390346;label=metakayak-linkdsk-corepl-hotel-478638_xqdz-_los-01_bw-001_curr-PLN_nrm-01_gstadt-02_gstkid-00_lang-pl_sat-0_dow-wed_aff-0_clkid-0eYktYmqDZNeRgH863KrMw;sid=3551ce3f09e6fcd712421d6930f58e31;checkin=2018-09-26;checkout=2018-09-27;dest_id=-513922;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=2;hpos=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;soldout=0%2C0;srepoch=1537886902;srfid=4d401bab6b9858fd5e706356a5c9cac17737bef7X2;srpvid=0f99681a03b90367;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
  Sejmik: „Doktryna Gospodarcza Polski Suwerennej”
 • @humainv2 21:36:43
  Co jest podejrzane i gdzie, bo nie zrozumiałem?
  Polska Doktryna Gospodarcza - ukorzenianie
 • WPS
  Aby uniknąć nieporozumień, bałaganu i niepotrzebnej nerwowości w dniu obrad przypominam, że cały przebieg obrad będzie rejestrowany przez studio WPS PRODUCTION. Media i dziennikarze zainteresowani udziałem w celu uzyskania akredytacji proszeni są o kontakt pod adresem:

  biuro@polskapatriotyczna.org.pl

  lub

  zieminskipawel@gmail.com

  t. 509 554 436
  t. 510 070 755


  dr Paweł Ziemiński

  współorganizator sejmiku/konferencji
  "Doktryna Gospodarcza Polski Suwerennej"
  Polska Doktryna Gospodarcza - ukorzenianie
 • WPS
  Drogi Józku,

  skoro jednak ustaliliśmy, że będziemy obradować dwa dni, to nie rozumiem czemu nie przekazujesz " w świat" problematyki proponowanej na dzień drugi?!
  Nie jest to w porządku wobec " wzajemnie kontrolowanych ustaleń dwustronnych" i zakrawa na separatum wobec proponowanej problematyki konferencji poświęconej- przypominam- Doktrynie Gospodarczej Suwerennej Polski, a nie jak rozumiem jedynie twojej autorskiej wizji?! Wyręczając cię uzupełniam zatem twoją informację i przesyłam dla wszystkich potencjalnych uczestników proponowaną problematykę drugiego dnia sejmiku/konferencji.

  Dzień drugi:

  1. Geopolityczny model gospodarki polskiej /obecny a pożądany status NBP; suwerenna złotówka a waluty światowe; bariery innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki; Polska na skrzyżowaniu wielkich szlaków komunikacyjno-handlowych; Polska odpowiedź na gospodarkę 4.0. ( Cały ten blok tematyczny można też umieścić w części wieczornej pierwszego dnia konferencji)

  2. Suwerenność żywnościowa/ struktura własnościowa gruntów rolnych-konsekwencje produkcyjne i efektywnościowe; model własnościowy w rolnictwie a szanse umów wzajemnie kontrolowanych; zakres nieodzownego protekcjonizmu na rynku rolnym; rola i pożądany model spółdzielczej bankowości rolnej/

  3.Zatrudnienie, rynek pracy - demografia a polityka zatrudnienia; "eksport" i "import" siły roboczej; kosztowy i popytowy efekt płac ; ; problem strukturalnego i technologicznego bezrobocia

  4. Podatki/ model i skala PIT; celowość i wysokość podatku VAT/ oraz opłaty lokalne i celowe opłaty strukturalne / opłaty lokalne od handlowych sieci wielkopowierzchniowych, opłaty od inwestorów zagranicznych na celowy fundusz edukacji i szkolenia zawodowego.

  5. Model bankowości komunalnej oraz zagadnienie walut lokalnych

  6. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i polityka koncesji
  PYTANIA/ PROBLEMY ( do dnia pierwszego):

  1. Czy jest możliwe sformułowanie doktryny gospodarczej bez przyjęcia określonej doktryny politycznej ( polityczno-ustrojowej)?

  Jak się ustrzec naiwności( romantyzmu) w formułowaniu doktryny gospodarczej w opozycji do modelu i praktyki stosunków politycznych ( zagadnienie realizmu i efektywności)?  PYTANIA/ PROBLEMY ( do dnia pierwszego):

  1. Czy jest możliwe sformułowanie doktryny gospodarczej bez przyjęcia określonej doktryny politycznej ( polityczno-ustrojowej)?

  Jak się ustrzec naiwności( romantyzmu) w formułowaniu doktryny gospodarczej w opozycji do modelu i praktyki stosunków politycznych ( zagadnienie realizmu i efektywności)?  Jeśli wojna jest przedłużeniem polityki prowadzonej innymi ( militarnymi środkami- Clausewitz), a trawestując Rothschilda

  „Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi jakie prawa”– baron Rothschild.,

  to gospodarka , a raczej prawo kreacji pieniądza rządzi pozostałymi sferami życia publiczno-państwowego a także prywatnego.

  "W czym tkwi istota światowej polityki? W kontroli nad zasobami. Wziąć pod kontrolę samemu, nie dać tego zrobić przeciwnikowi. We wszystkich czasach, przy dowowolnym ustroju społecznym, na wszystkich kontynentach w dowolnych granicach geograficznych- rzecz idzie o jedno i to samo "./ N.Starikow, Wojna cudzymi rękoma, Moskwa 2017, s.5/

  Gospodarka, to... /oikonomikos/, czyli sztuka zarządzania zasobami / zarządzania gospodarstwem domowym...państwem/Ksenofont ok.400 p.n.e., Ekonomika, Arystoteles. 310 p.n.e. Polityka/, lub... Chrematystyka - sztuka zdobywania bogactwa /Arystoteles/.

  Współzawodnictwo i ekaspansja są naturalnymi zjawiskami koeegzystencji państw i narodów ( dla zaciemnienia istoty zjawiska globalne korporacje są orędownikami świata bez granic, aby państwa i narody nie stały na przeszkodzie ich ekspansji). Dlatego dążenie do zapanowania nad zasobami i rynkami ( które są niczym innym jak zasobami inwestycji i konsumpcji) przybiera reguły wojen gospodarczych. Bronią jest suwerenność gospodarcza, a podstawowym narzędziem suwerenny pieniądz!  2. Nie da się obronić teza, że spółki pracowniczo-właścicielskie mogą być jedyna formą organizacyjną i kapitałowo-finansową polskiego przemysłu.

  Niekwestionowany chyba jest pogląd, że zgodnie z logiką życia i zasadami naprawdę wolnej i efektywnej przedsiębiorczości ( ale nie urojeniowo "wolno rynkowej", czyli księżycowej) należy przyjąć mieszany wariant własnościowo - kapitałowy polskiego przemysłu, ale z dobrze pomyślanym Głównym Urzędem Planowania i Strategii Gospodarczej. Jego umiejscowienie i sposób obsady kadrowej pozostawiamy do dyskusji.

  Należy budować Doktrynę Gospodarczą Suwerennej Polski przy założeniu nie korzystania z tzw. "funduszy europejskich", a jedynie w oparciu własny, kapitał strukturalny oraz rygorystyczne normy dopuszczalnego udziału kapitału zagranicznego tak w sferze czysto finansowej ( pieniężnej, kredytowej, ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej) jaki inwestycyjnej i funduszy celowych - w tych ostatnich zawsze gwarantując 80 % udział kapitału krajowego, w tym 51% udział kapitału państwowego lub spółek z większościowym udziałem kapitału państwowego, państwowo-komunalnego lub spółek pracowniczo-właścicielskich.  3. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych rzeczywiście rozwiązaniem niezwykle pożądanym w polskiej gospodarce o dużym potencjale ekonomicznym i społecznym.

  Należy jednak poddać pod dyskusję, czy jest wskazane i możliwe sformatowanie całej bogatej złożoności polskiej gospodarki, jej wielu branż i odcieni według jednego schematu ? Zapewne nie, ale jednocześnie należy otworzyć realna możliwość funkcjonowania temu rozwiązaniu!

  Pytania/Problemy ( do dnia drugiego)

  Czekamy na propozycję konkretnych tematów i deklarację udziału w roli referentów.

  Jeśli już na etapie proponowanych wyżej wątków tematycznych są istotne zapytania, to spróbujmy to wyjaśnić korespondencyjnie, aby zaoszczędzić czasu na konferencji.  Wydawnictwo książkowe w postaci płyty CD lub utrwalone na innym nośniku.

  Po odbytym 14 lat temu I Kongresie Polski Suwerennej, której byłem pomysłodawcą i współorganizatorem została wydana nakładem wydawnictwa Wektory z Wrocławia i hojności jego właściciela Proponuję, aby zaoszczędzając na kosztach wynajmu sali ( ten koszt ponosi współorganizator Polska Patriotyczna) uczestnicy sejmiku/konferencji utworzyli fundusz wydawniczy, który pozwoliłby dorobek obrad wydać w postaci wydawnictwa książkowego. W książce znalazłby się wszystkie wystaąpienia w pełnej wersji oraz głosy w dyskusji. Do książki dołączylibyśmy nagranie video z przebiegu obrad p. Józefa . Obecna książka mogłaby stanowić II t Kongresu Polski Suwerennej, zwłaszcza, że wiele spraw gospodarczych została w tomie I, 14 lat temu naszkicowana ). Byłoby to chwalebne rozwiniecie i ciągłość polskiego myślenia o Suwerennej Polsce.  Jak rozumiem z naszym dorobkiem chcemy trafić nie tylko do grupy "wtajemniczonych" i tworzyć swego rodzaju krąg wzajemnej adoracji, ale chcemy trafić do jak najszerszego kręgu organizacji oraz z troską i po gospodarsku myślących Polaków?! Dokonajmy więc dodatkowego wysiłku i zwróćmy się z prośbą o merytoryczne i na temat wystąpienia autorów, którzy zgłoszą do organizatorów szkic swego wystąpienia nie później niż 01.10.2018 r., a także rozpowszechnijmy wiadomość o sejmiku/konferencji wśród możliwie szerokiego kręgu adresatów !!!


  Pozdrawiam i proszę o pilne wyjaśnienie

  Paweł Ziemiński
  Polska Doktryna Gospodarcza - ukorzenianie
 • WPS
  Nie ulega wątpliwości, że system polityczny ukształtowany po antyrządowym i antykonstytucyjnym zamachu państwowym z maja 1926 r. był systemem nie tylko autorytarnym, ale w istocie antynarodowym i zgubnym dla państwa. Sanacja wprost uległa interesom lobby żydowskiego w Polsce oraz stała się narzędziem żydowsko- anglosaskiej polityki globalnej. Rękoma i potencjałem gospodarczo-ludzkim Niemiec i Polski światowe lobby żydowsko-anglosaskie realizowało swoją batalię przeciwko Rosji. Kiedy żydowsko- bolszewicki scenariusz światowej rewolucji ( na początek europejskiej -po trupie carskiej Rosji, a potem narodowo-ludowej Polski) zawiódł- przygotowano i sprowokowano wyniszczający konflikt niemiecko – rosyjski. Ofiarą tego scenariusza padła Polska za sprawą Piłsudskiego i jego masońskich generałów i pułkowników. Ta nieodpowiedzialna i wyzbyta strategicznego myślenia grupa papierowych tygrysów została użyta jako chłopiec na posyłki przez wyrachowanych, cynicznych żydo-anglosasów. Wykreowano wizerunek śmiertelnego wroga na wschodzie ( Stalina i komunistycznego ZSRR) i potencjalnego sojusznika na zachodzie ( Hitlera i faszystowskich Niemiec). Stąd brak jakiejkolwiek elastycznej polityki polskiej wobec ZSRR i zgubna tolerancyjność i flirtowanie ( pod namową żydo-anglosasów ) z Niemcami ( patrz faktyczny pakt o „nieagresji i przyjaźni” z hitlerowskimi Niemcami ze stycznia 1934 r.,ugruntowujący de facto słabą jeszcze w tym czasie władzę Hitlera- ćwierć żydowskiej marionetki w rękach światowego żydowskiego lobby).

  Po zamachu majowym 1926 r. wypowiedziano walkę ruchowi narodowemu i ludowemu- prawdziwym ostojom polskości. Rozpoczęto prześladowania działaczy ludowych i narodowych oraz próbowano zakonserwować zgubną, antynarodową strukturę społeczno- gospodarczą Polski. Wynikiem m.in. tego była klęska wrześniowa oraz zdrada narodu i ucieczka władz państwowych z kraju jesienią 1939 r..
  Wczoraj minęła rocznica napaści ZSRR na Polskę
 • @stanislav 14:04:33
  Żydowskiemu tandemowi Husky&AgnieszkaS polecono uruchomienie specjalnego wątku poświęconego Komitetowi Wyborczemu M.Piskorskiego, ale i tak z braku argumentów tandem zmuszony jest do blokady komentarzy lub prymitywnych tricków erystycznych. To dobre, ale dla POPiSowych harcerzy.
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @AgnieszkaS 21:10:55
  I dlatego tak szybko komentarz znikł :)))
  Kto się boi dr.M.Piskorskiego ?
 • @zygmuntbialas 10:47:44
  Spokojnie panie Zygmuncie, wobec tępoty i chamstwa takich jak Husky mam grubą skórę jak nosorożec :)))
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @Husky 09:04:16
  Obraźliwe dla myślących ludzi jest to, że takie indywiduum jak ty komentuje ich wpisy i zawsze w debilny, prymitywny sposób!!
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @Husky 03:17:23
  Nie dość, że kundel, to do tego jeszcze tępy! Szczeknął coś o wstydzie, a potem naskrobał to samo, na co warknął jak ja to zauważyłem, tzn. że p. Herman pomylił rok wyborczy 2018 i napisał błędnie o 2017.

  Ale cóż wymagać od kundla ponad to, aby reagował w myśl zasad Pawłowa- widzisz WPS, to szczekaj :)))

  Swoją drogą ciężka orka takiego kundla, chciałby spać, a tu mu musi wykonać polecenie służbowe i wychylić łeb z budy w środku nocy :)))

  I jeszcze żeby psiątko było docenione? A tu mu jedynie rzucą jakąś suszoną rybę, albo parę jewro... i do roboty, czuwaj kundlu w dzień i w nocy. Taki to psi los !
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @stanislav 00:37:15
  https://www.facebook.com/nabil.malazi/videos/2040768625933471/?t=58
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @stanislav 00:34:22
  https://publications.webnode.com/news/idea-osady-obywatelskiej/

  Tylko coś z datami autor pomylił ? Chyba nie 2017 a 2018 ?
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @stanislav 00:27:50
  https://publications.webnode.com/news/relacja-prawie-na-zywo/
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • WPS
  Jarek Augustyniak napisał ...prawie prawdę. System zabezpieczył się przed możliwością kandydowania popularnej lub merytorycznej osoby w dodatkowy sposób.
  Kandydować na wójta, burmistrza, prezydenta może osoba, której komitet stający za nią zarejestruje kandydatów na radnych przynajmniej w połowie okręgów wyborczych w jednostce samorządowej, o której funkcję kandydat się ubiega. A zatem albo prawda, albo pół prawdy... nawet wynikającej z pozytywnych intencji.
  Czy pozwolą Piskorskiemu wziąć udział w wyborach?
 • @stanislav 00:31:18
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=AiRFjMCAU_k
  Banki ChRL przyłączyły się do sankcji przeciwko Rosji -
 • @stanislav 00:39:42
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=dgqNU5BdZ2Q
  Banki ChRL przyłączyły się do sankcji przeciwko Rosji -
 • @stanislav 00:31:18
  https://www.youtube.com/watch?v=Rv5LKtkvwS0
  Banki ChRL przyłączyły się do sankcji przeciwko Rosji -
 • WPS
  Chcesz posłuchać czegoś z sensem o Chinach, to niestety posłuchaj posłuchaj po rosyjsku:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=74m2QvQYrCI
  Banki ChRL przyłączyły się do sankcji przeciwko Rosji -
 • @Jasiek 12:12:04
  Ale co?
  ”Patriotyczna” cenzura

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930